Skip to main content

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö *
Yttre baksträngsbunten med anslutna cervicala bakrötter
Fasciculus cuneatus med anslutna cervicala bakrötter
Räknat från ryggmärgssegmentet T6 tom segmentet C2 (C1 om ett sådant har utvecklats) sänder de stora och mellanstora nervcellskropparna i motsvarande spinalganglier in sina axoner i fasciculus cuneatus och löper sedan med sina uppåtgående huvudgrenar fram till och in i cuneatuskärnan.