Skip to main content

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö *
Kranialnervsganglier.
Ganglia sensorialia nervi cranialium
Ansamlingar av primärafferenta neuroners cellkroppar i anslutning till kranialnerverna
V n.trigeminus,
VII n.facialis,
VIII n.vestibulo-cochlearis,
IX n.glossopharyngeus och
X n.vagus.

Relaterade begrepp