Skip to main content

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö *
Baksträng-lemniskbanans thalamocorticala fortsättning
Baksträng-lemniskbanans thalamocorticala fortsättning
Efter omkoppling i VPL-kärnan fortleds baksträngskvaliteterna via trådmassor i capsula internas bakre skänkel ut i corona radiata och slutar framförallt i känselbarkens 4.de skikt.