Skip to main content

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö *
Nervceller; huvudgrupper
Neuron; huvudgrupper
Nervceller kan, med hänsyn tagen till läge och allmänna funktioner indelas i tre huvudgrupper.

1/ Primärsensoriska(primärafferenta) neuron
2/ Interneuron
3/ Motorneuron (efferenta neuron)

Relaterade begrepp