Skip to main content

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö *
Hinnsäckar
Latin
Hinnsäckarnas uppgift är att ange huvudets position i förhållande till bålen och tyngdkraften vilket bl.a. ger oss förmågan att avgöra förändringar i den hastighet med vilken vi (huvudet) förflyttar oss eller blir förflyttade (acceleration och retardation). "Hinnsäcksinformationen" förmedlas via vestibulariskärnor och med inverkan från cerebellum till motorneuron i ryggmärgen av vilka de senare aktiverar de muskler som bl.a. svarar för att kroppens tyngdpunkt förflyttas på ett sätt som vidmakthåller balansen i den upprätta kroppsställningen.

Relaterade begrepp