Skip to main content

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö *
Yttre raka ögonmuskeln
Musculus rectus lateralis
Ögonmuskel, yttre raka
Den yttre raka ögonmuskeln (musculus rectus lateralis) vrider ögat rakt utåt (abducerar) mot tinningen.

Innerveras av kranialnerv VI

Relaterade begrepp