Skip to main content

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö *
Övre sneda ögonmuskeln
Musculus obliquus superior
Ögonmuskel, övre sneda
Den övre sneda ögonmuskeln (musculus obliquus superior) roterar ögat inåt (intorsion) och åstadkommer samtidigt en viss abduktion med sänkning av blicken.

Innerveras av kranialnerv IV

Relaterade begrepp