Skip to main content

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö *
Nedre sneda ögonmuskeln
Musculus obliquus inferior
Ögonmuskel, nedre sneda
Den nedre sneda ögonmuskeln (musculus obliquus inferior) roterar ögat utåt (extorsion) och åstadkommer samtidigt en viss abduktion med höjning av blicken.

Innerveras av kranialnerv III

Relaterade begrepp