Skip to main content

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö *
Nedre raka ögonmuskeln
Musculus rectus inferior
Ögonmuskel, nedre raka
Den nedre raka ögonmuskeln (musculus rectus inferior) vrider ögat nedåt (sänker blicken) och åstadkommer samtidigt en viss adduktion med (extorsion) utåtrotation.

Innerveras av kranialnerv III

Relaterade begrepp