Skip to main content

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö *
Inre raka ögonmuskeln
Musculus rectus medialis
Ögonmuskeln, inre raka
1/ Den inre raka ögonmuskeln (musculus rectus medialis) vrider ögat rakt inåt (adducerar) mot näsan.

Innerveras av kranialnerv III

Relaterade begrepp