Skip to main content

Om webbplatsen

Kontakt

E-post: ch.berthold@anatcell.gu.se

Projektinformation

Upprinnelsen till webbplatsen nervsystemet.se är ett av KK-stiftelsen stött projekt med titeln “Det normala och det demensdrabbade nervsystemet”.

Projektgruppens medlemmar är:

  • C-H. Berthold, projektledare, (professor emeritus, neuroanatomi, Sahlgrenska akademin),
  • Kaj Blennow, (professor, demensforskning, Sahlgrenska akademin)
  • Pam Fredman, (professor, neurokemi, Sahlgrenska akademin)
  • Daniel Goude, (med.kand., tekn.stud., CTH)
  • Martin Rydmark, (professor, medicinsk informatik, Sahlgrenska akademin)

De interaktiva bilderna, uppslagsverket och grafiken har skapats av C-H. Berthold.

Den tredimensionella hjärnmodellen kommer från projektet 3D Brain, utvecklat av Martin Rydmark, C-H. Berthold, Ragnar Pascher et al vid Mednet, Sahlgrenska Akademin, Göteborgs universitet.

Ikoner från famfamfam.com.