Skip to main content

skarmdump av nervsystemet.se

Systemkrav

  • Windows
  • Internet Explorer
  • Bredband

1. Installera tilläggsprogram

Du behöver ha följande programvaror installerade. Alla programmen är gratis och kan laddas ner från respektive företags webbplats.

Om du inte har behörighet att installera programmen, be din systemadministratör om hjälp.

Om du har Internet Explorer 9 eller senare behöver du aktivera kompatibilitetsläget för att hjärnatlasen skall visas korrekt.

2. Öppna hjärnatlasen