Skip to main content

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö *

Uppslagsverk

Sökresultat
3315 träffar.

Ansa peduncularis amygdalo-thalamiska komponent
Deep brain stimulation
Habenulakärnor
Hypocretin
Kräkningscentrum
Signalering in till och ut från hypothalamus via mediala framhjärnsbunten (MFB).
Synbarksområdena V1, V2 och V3
Visuella cortex V1, V2 och V3
μm
-erg, ergisitet
4de ventrikeln
5-bromo-2'-deoxyuridine
5-HT
A 46
A. (engelsk förkortn.)
A1
A6
Accessoriska bakre/dorsala olivkärnan.
Accessoriska baksträngskärnan
Accessoriska inre/mediala olivkärnan.
Accessoriuskärnan
Accumbenskärnan
Acetylcholin
Acetylcholinefferens till cortex cerebri
Acetylcholinproducerande cellgrupper i CNS
Acetylcholinproducerande cellgrupper i hjärnan.
Ackomodation
AD
Adenohypofysen
Adenohypofysen
ADH
ADHD
Adhesio interthalamica
Adrenalin
Adrenalinproducerande cellgrupper i formatio reticularis.
Afferens
Afferens från bakhornets smärt- och temperaturmottagande cellgrupper till nucleus raphes magnus.
Afferens, somatisk
Afferens, visceral
Agonist
Agouti-related peptide
Agouti-relaterat protein
AgRP
AICA
Akinetisk mutism
Akronym
Aktionspotential
Aktiverad Purkinjecell
Aktiverade kornceller
Aktivering av bålmuskulatur via den inre motorneurongruppen i ryggmärgen.
Aktivering av extremitetsmuskulaturen via den yttre/laterala motorneurongruppen i ryggmärgen.
Aktivering av muskulatur i bål, hals, skuldra och höft.
Aktivering av muskulatur främst i armar och ben samt delvis i bål och hals.
Aktivering av nackmuskulatur.
Aktivitet
Akustiska cortex
Akvedukten
Albumin
Alfa-motorneuron
Alien hand/arm syndromet
Allocortex
Alpha-rytm
Alpha-vågor
Alzheimers Disease
Alzheimers sjukdom
Ambiguus-kärnan
Ambiguus-kärnans parasympatiska del
Ammons horn
Amnesi
Amygdala
Amygdalaprojektion
Amyloid
Anamnes
Anorexi
Anosodiafori
Anosognosi
Ansa lenticularis
Ansa peduncularis
Ansiktsblindhet
Ansiktsnerven
Ansiktsnervens motoriska kärna.
Ansiktsnervens parasympatiska kärna
Ansiktsnervens parasympatiska del
Ansiktsnervens större muskelgrenar
Ansiktsuttryck
Antagonist
Antidiuretiskt hormon
Apertura lateralis ventr. IV dex. sin.
Apertura mediana vent. 4
ApoE
Apolipoprotein E
Apraxi
Apraxi, ideomotorisk
Apraxi; konstruktiv
Aqueductus cerebri
Arachnoidea mater
Arachnoidea mater cranialis
Arachnoidea mater spinalis
Araknoidalknottror
Araknoidalvilli
Araknoidean
ARAS.
Arbetsminne
Arbor vitae
Archicerebellum
Arcuatuskärnan (förlängda märgen)
Arcuatuskärnan (hypothalamus)
Area 4, motorcortex
Area (A)
Area 10
Area 11
Area 12
Area 13, 14
Area 13, 14, 15, 16. Insulära areor
Area 15 och 16
Area 17
Area 18
Area 19
Area 20
Area 21
Area 22 (Sensoriskt talcentrum)
Area 23
Area 24
Area 25
Area 26
Area 27
Area 28 (Entorhinala cortex)
Area 29
Area 3,1,2
Area 30
Area 31
Area 32
Area 33
Area 34
Area 35
Area 36
Area 37
Area 38
Area 39
Area 40
Area 41 och 42 (Hörselbarken)
Area 43
Area 44 (Motoriskt talcentrum)
Area 45
Area 46
Area 47
Area 5
Area 51
Area 6
Area 7
Area 8 (Frontala blickriktningscentrum)
Area 8 (Främre blickriktningscentrum)
Area 9
Area hypothalamica anterior
Area hypothalamica intermedia
Area hypothalamica lateralis
Area hypothalamica mammillaris
Area hypothalamica posterior
Area hypothalamica rostralis
Area hypothalamica supraoptica
Area hypothalamica tuberalis
Area postrema
Area preoptica
Area pretectalis
Area striata
Area subcallosa
Area tegmentalis ventralis
Area Tsai
Area V5 MT
Arteria
Arteria basilaris
Arteria carotis interna
Arteria cerbelli inferior anterior
Arteria cerebelli inferior posterior
Arteria cerebelli superior
Arteria cerebri anterior
Arteria cerebri media
Arteria cerebri posterior
Arteria choroidea (anterior)
Arteria communicans anterior
Arteria communicans posterior
Arteria lenticulostriata
Arteria spinalis anterior
Arteria thalamostriata
Arteria vertebralis
Arteriae centrales (alt. perforantes) anteriores laterales (från a.cer.media)
Arteriae centrales(alt.perforantes) posteriores
Arteriae centrales(alt.perforantes) anteriores mediales (från a.cer.ant.)
Arteriae paramedianae
Artär
Artärer, hjärnstammens paramediana.
Arvsmassa
Ascending Reticular Activating System.
Asomatognosi
Aspartat
Associationsbana, nedre nack-pann banan
Associationsbana; bågformad
Associationsbana; gördelformade
Associationsbana; hakformad
Associationsbana; längsgående nedre
Associationsbana; längsgående övre
Associationsbana; övre nack-pann banan
Associationsbanor
Associationsbanor, ryggmärgens egna ledningsbanor.
Associationsbark motorisk
Associationsbark sensorisk
Associativ agnosi
Associativa/kognitiva loopen genom basala ganglierna.
Associativa/kognitiva återkopplingskretsen genom basala ganglierna.
Astereognosi
Astrocyt
Astroglia
Asymboli för smärta
Asynergi.
Ataxi.
Atrofi
Auerbachs plexus
Automatisk saccad
Automatisk sackad
Autonom (inälvs)nervfläta
Autonom nedåtstigande ryggmärgsbana
Autonoma korsbensflätan
Autonoma nervsystemet
Autosomal
Autotopagnosi
Avsluta utforskandet
Axon
Axon hillock
Axonal utbuktning/ansvällning
Axonal varicositet
Axonkollateral.
Axonkollateraler från tractus cortico-spinalis anterior till ponskärnor.
Axonkollateraler, Purkinjecellens proximala.
Axonterminal
Axonändslut
BA
BA 12
BA 17
BA 19
BA 22
BA 25
BA 28
BA 3,1,2
BA 3,1,2
BA 34
BA 37
BA 39
BA 4
BA 41,42
BA 44
BA 46
BA 6
Babinskis tecken.
Babinskys tecken
Bakhjärnan
Bakhorn
Bakoten L3.s intraspinala del.
Bakre blickriktningscentrum
Bakre blodkärlsinsläppet
Bakre centrala/perforerande hjärnartärerna
Bakre extra olivkärnan
Bakre hypothalamus regionen.
Bakre hypothalamuskärnan
Bakre hypothalamusområdet
Bakre rafekärnan
Bakre sammanbindningsartären
Bakre skallgropen
Bakre spino-cerebellära ledningsbanan
Bakre storhjärnsartären
Bakre thalamuskärnan.
Bakre thalamuspedunkeln
Bakrot
Bakroten C5.s intraspinala del
Bakrotsganglion
Bakrötter, bröst
Bakrötter, hals
Bakrötter, länd
Bakrötter, sakrala
Bakrötter, svans
Baksträng
Baksträng-lemniskbansystemet
Baksträng-lemniskbanans thalamocorticala fortsättning
Baksträng-lemniskbansystemets corticala målområde
Baksträngar
Baksträngsbunt, inre
Baksträngsbunt, yttre
Baksträngsknöl, inre
Baksträngsknöl, yttre
Baksträngsknölar inre och yttre
Baksträngskvalitet
Baksträngskvaliteter
Baksträngskärna inre
Baksträngskärna yttre
Baksträngskärna, extra
Baksträngskärnor inre och yttre
Balans
Balans-hörselnerven
Balansbarken
Balansens thalamo-corticala ledningsbana
Balansgangliet
Balansinformation
Balanskärna, inre
Balanskärna, nedre
Balanskärna, spinala
Balanskärna, yttre
Balanskärna, övre
Balanskärnan i thalamus
Balanskärnor
Balansnerven
Balansnerven med anslutet balansganglion.
Balansnervens ganglion
Balansorganet
Balints syndrom
Bana
Bandaletta diagonalis
Bansyst. nedåtstig. fr. cortex
Bark
Barkarea
Barkområde
Barkområde, gyr cing. BA 24
Barringtons kärna
Barringtons miktionsområde
Basala framhjärnan
Basala ganglierna
Basala ganglierna, funktionsrubbningar.
Basala gangliers egenaktivitet.
Basartären
Basket neuron
BBB
Bechterews kärna (pons)
Bechterews kärna (rafe)
Bechterews kärna (vestbularis)
Ben-bindväv, kotpelarens
Benvävnad, skallens
Benämningar
Beta-amyloid
Beta-rytm
Beta-vågor
Beteende
Betz jätteceller
Bilateral
Binjuremärgen
Biopsi
Bleka kärnan
Bleka kärnans inre del
Bleka kärnans yttre del
Bleka rafekärnan
Blickriktningscentra, hjärnstammens
Blickriktningscentrum, bakre.
Blickriktningscentrum, mesencephala.
Blickriktningscentrum, pontina
Blickriktningscentrum, storhjärnans bakre
Blickriktningscentrum, storhjärnans främre
Blickriktningscentrum, vertikalt.
Blickriktningscentrum
Blickriktningscentrum, horisontellt.
Blind sight(eng.)
Blindsyn
Blod-hjärnbarriären
Blodkärl, i hjärnan och ryggmärgen
Blodkärlflätans springa
Blodkärlsfläta
Blodkärlsfläta i fjärde hjärnventrikelns sidoöppning
Blodkärlsfläta, 3dje ventrikeln
Blodkärlsfläta, 4de ventr.
Blodkärlsfläta, sidoventrikelns
Blodkärlsflätans (främre) artär
Blodkärlsflätans glomusregion
Blodkärlsflätans inre fästband
Blodkärlsflätans yttre fästband
Blodkärlsinsläpp, bakre
Blodkärlsinsläpp, främre
Blodledare i den hårda hjärnhinnan
Blodledare, övre mittställda
Blodåder
Blood brain barrier
Blood Oxygen Level Dependent signal
Bokstavsförkortning
BOLD-signalen
Border cells
Borrelia
Borstcell
Botong
Bouton
Boutong
Brachium colliculi inferioris
Brachium colliculi superioris
BrdU-metoden
Broca, Paul.
Brocas diagonala band
Brocas fält
Brocas stora lob
Brodmannarea
Brodmannarea 28
Brodmannarea 3,1,2
Brodmannarea 34
Brodmannarea 37
Bromodeoxyuridine
Bromsande nervändslut/synaps
Bromsande synaps
Brygg-lillhjärnsbanan
Bryggan
Bryggans rafekärna
Bryggans retikulära kärna
Bryggkärnor
Bryggvener
Bröstryggmärgen
Bukganglier
Bukhjärnan
Bukhålans autonoma nervfläta
Bulbus oculi
Bulbus olfactorius
Bäckenflätan
Bågformade associationsbanan
Båggång
CA-regionen
Cajals interstitialceller.
Cajals interstitiella kärna
Calcospherit
Callejas öar
Canalis centralis
Cannabinoider
Capsula externa
Capsula extrema
Capsula interna
Capsula interna crus anterior
Caroticusnerven
CAT scan
Cauda equina
Caudala/bakre/nedåtstigande signalutflödet från den rostrala serotoninproducerande rafekärngruppen.
CBD
Cell group C.
Cell groups A1-A7.
Cell groups A8, A9, A10, A11.
Cell groups B1 - B9.
Cell groups Ch1 - Ch8
Cellgrupp A1
Cellgrupp A1-A7; formatio reticularis
Cellgrupp A10
Cellgrupp A11
Cellgrupp A2
Cellgrupp A4
Cellgrupp A5
Cellgrupp A6
Cellgrupp A6cg
cellgrupp A6sc
Cellgrupp A7
Cellgrupp A8.
Cellgrupp A9
Cellgrupp B.
Cellgrupp B1.
Cellgrupp B2.
Cellgrupp B3
Cellgrupp B5
Cellgrupp B6 och B8
Cellgrupp B7
Cellgrupp B9
Cellgrupp C1
Cellgrupp C2
Cellgrupp C3
Cellgrupp C; formatio reticularis
Cellgrupp Ch1
Cellgrupp Ch1, Ch2, Ch3, Ch7, Ch8.
Cellgrupp Ch2
Cellgrupp Ch3
Cellgrupp Ch4
Cellgrupp Ch5
Cellgrupp Ch6
Cellgrupp Ch7
Cellgrupp Ch8
Cellgrupp Ch; formatio reticularis
Cellgrupperna A1 och A2
Cellgrupperna C1 och C2.
Cellkropp, nervcellens
Cellkärna
Cellmembran
Cellulae motoriae laterales
Cellulae motoriae mediales
Central akromatopsi
Central mönstergenerator
Centrala inre formatio reticularis kärnan i förlängda märgen.
Centrala nervsystemet
Centrala tegmentbanan
Centrala yttre formatio reticularis kärnan i förlängda märgen.
Centralfåran
Centralkanal
Centralvindling bakre
Centralvindling främre
Centrum medianum.
Centrum medianums förbindelse med striatum.
Cerebellum
Cerebellum. Allmän funktion.
Cerebellum. Allmänna skadetecken.
Cerebellum. Spinocerebellum, funktion och funktionsrubbning;
Cerebellum. Vestibulocerebellum, funktion och funktionsrubbning.
Cerebellum: Cerebro/Pontocerebellum, funktion och funktionsrubbning.
Cerebellumbarken
Cerebellums intermediära hemisfärzon
Cerebellums laterala hemisfärzon
Cerebellums vermiszon.
Cerebellär borstcell
Cerebellär glomerulus
Cerebellär homunculus.
Cerebellära corticala neuron
Cerebellära kornceller
Cerebellära kärnor
Cerebral dominans
Cerebrala rytmer
Cerebro/Pontocerebellum
Cerebrocerebellum, funktion och funktionsrubbning
Cerebrocerebellum.
Cerebrospinalvätska
Cerebrovaskulär
Cerebrum
Cervicala dorsalrötter
Cervicala ventralrötter
Cervikala spinalganglier
Ch1
Ch1, Ch2, Ch3, Ch7, Ch8.
Ch2
Ch3
Ch4
Ch7
Ch8
CHB
Chiasma opticum
Cholinerg efferens till cortex
Cholinerga kärnområden i formatio retikularis.
Cholinerga trådar
Choroidal fläta
Ciliarisgangliet
Cingulum
Circulus arteriosus cerebri
Circulus Willisi
Circumventrikulära organen
Cirkadian rytm
Claes-Henric Berthold
Claustrum
Climbing fibers
Clonus
CM-kärnan.
CM-PF komplexet
cns
CNS
Coccygeala dorsalrötter
Coccygeala spinalganglier
Coccygeala ventralrötter
Cognitiv
Colliculi superiores et inferiores
Colliculus facialis
Colliculus inferior
Colliculus superior
Collikel, nedre
Collikel, övre
Columna Clarkii
Columna fornicis
Columna fornicis i 3dje ventrikelns vägg.
Columna vertebralis
Commissura alba anterior
Commissura anterior
Commissura cerebelli
Commissura colliculi inferioris
Commissura fornicis
Commissura posterior
Commissurbana
Complex spike
Computer (Assisted) Tomography
Conjugerad ögonrörelse
Cornu Ammonis
Cornu anterior
Cornu laterale
Cornu posterior
Corona radiata
Corpus callosum
Corpus cerebelli
Corpus geniculatum laterale
Corpus geniculatum mediale
Corpus Luysii
Corpus mammillare
Corpus pineale
Corpus striatum
Corpus trapezoideum
Cortex
Cortex amygdaloideum
Cortex cerebelli
Cortex cerebralis
Cortex piriformis
Cortex pyriformis
Cortexarea
Cortical kolumn
Cortico-nucleära ledningsbanan; trådar till ansiktsnervens motoriska kärna.
Cortico-nucleära ledningsbanan; trådar till 11te kranialnervens kärna.
Cortico-nucleära ledningsbanan; trådar till ambiguuskärnan.
Cortico-nucleära ledningsbanan; trådar till tungmuskelnervens kärna.
Cortico-nucleära ledningsbanan; trådar till nucleus oculomotorius.
Cortico-nucleära ledningsbanan; trådar till n. trigeminus motoriska kärna.
Cortico-nucleära ledningsbanan; från cortex till hjärnstammen.
Cortico-nukleära ledningsbanan
Cortico-pontina ledningsbanor
CorticoBasal Degeneration
Cortiska organet
CPG (Central Pattern Generator)
Cranium
Crus anterius capsulae internae
Crus cerebri
Crus cerebri tvärsnittad
Crus posterius capsulae internae
CSF (CerebroSpinalFluid)
CSV (CerebroSpinalVätska)
CT
Cuneatusbunten
Cuneiformis-kärnan
Cuneo-cerebellära ledningsbanan
Cuneus
Cytoarkitektonik
D1-MSN
D1-neuron,striatum
D2-MSN
D2-neuron,striatum
Daggmasken
Daniel Goude
Darkschewitsch kärna
Darkschewitz kärna
Datorröntgen
DBS
Debut
Decussatio lemniscorum
Decussatio pedunculorum cerebellarium superiorum
Decussatio pyramidum
Degeneration
Deiters kärna
Delar av den limbiska loben
Delta-rytm
Delta-vågor
Demens
Den direkta vägen genom basala ganglierna.
Den femte hjärnloben
Den hyperdirekta vägen genom basala ganglierna
Den indirekta vägen genom basala ganglierna
Den kringirrande nerven
Dendriol
Dendrit
Dendritic spine
Dendrittagg
Dentatuskärnan
Depolarisation
Desoxyribonucleinsyra
Diagnostik
Diaphragma
Diencephalon
Diffusion Tensor Imaging
Diffusion Tensor Tractografi
Direkta omkopplingsvägen från cortex genom basala ganglierna mot thalamus
Disinhibition
Distal
Djupridå
DMH
DNA
DNA-accelerationsområde.
DNA-sekvens
Doft
Dolor
Dominant hjärnhalva
Domän
Dopamin.
Dopaminerga neuron (A9) i substantia nigra.
Dopaminerga neuron (A10) i area tegmentalis ventralis.
Dopaminerga neuron (A8) anknutna till substantia nigras compakta del.
Dopaminerga neuron (A11) i nucleus raphes linearis.
Dopaminproducerande cellgrupper i formatio reticularis
Dorsala inre hypothalamuskärnan
Dorsala pallidum
Dorsala striatum
Dorsala tegmentbanan (Shute & Lewis)
Dorsala tegmentkärnan
Dorsala thalamus
Dorsala thalamus kärngrupper
Dorsaliskärnan
Dorsalrot
Dorsalrotsganglier, hals
Dorsalrotsganglier, sacrala
Dorsalrotsganglier, länd
Dorsalrotsganglier, thorakala
Dorsalrotsganglier, coccygeala
Dorsalrotsganglion
Dorsolaterala tegmentkärnan.
Dorsomediala hypothalamuskärnan
Dr. Strangelove syndromet
DRG
Drogabstinens
Drogberoende
Drogberoende
Drogmissbruk
DT-MRI tractografi
DTI
DTN
DTT
Ductus semicircularis
Dura mater cranialis, dura mater spinalis
Duran
Dygnsrytm
Dygnsrytm-kärnan
Dynorfin
Dysdiadochokinesi
Dysfasi
Dysgnosi
Dyslexi
Dysmetri.
Dyspraxi
Edinger-Westphals kärna
EEG-undersökning
Effektor
Efferens
Efferens från Darkschewitsch kärna till olivainferiorkomplexet.
Efferens från nucleus fastigii till syn och hörsel-relaterade områden i mesencephalon.
Efferens från nucleus fastigii till formatio reticularis i pons och medulla oblongata.
Efferens från nucleus fastigii till till VMpo-kärnan i thalamus.
Efferens från nucleus fastigii till vestibulariskärnor bilateralt.
Efferens från nucleus fastigii till Darkschewitsch kärna.
Efferens från nucleus fastigii till nucleus parafascicularis i thalamus.
Efferens från nucleus fastigii till PAG.
Efferens ur nucleus fastigii till motsatta sidans olivainferiorkomplex.
Efferens ur nucleus fastigii till VL-kärnan.
Efferens ur nucleus fastigii till centrum medianum i thalamus.
Efferens visceral
Efferens, somatisk
Ejakulationskärnan.
Elektroencephalografi
Elfte kranialnerven
Elfte kranialnervens intraspinala del
Elfte kranialnervens kärna
Eminentia medialis
Eminentia mediana hypothalami
Emotionell
Encefalit
Encephalon
Endolymfa
Enkefalin
ENS
Ensamma ledningsbanan
Ensidig.
Enterisk glia
Enteriska nervsystemet
Entopedunculära kärnan
Entorhinala cortex
Ependym-celler
Epiduralbedövning
Epiduralrum
Epifasciculära kärnan
Epifysen
Epiphysis
Episodiskt minne.
Epithalamus
Erektionsnerverna
Esophagus
Etiologi
Evolution; människohjärnans.
Excitation
Exciterande boutong/synaps
Exciterande lillhjärnsefferens
Exkludera
Explicita/deklarativa minnen.
Exteroception
Extra yttre baksträngskärnan
Extrafusal muskelcell
Extrafusala muskelceller
Extranerven
Extrapyramidala systemet
Facialisnervens inre knä
FAD
Falx cerebri
Familjär Alzheimers sjukdom
Fascia dentata
Fasciculi proprii
Fasciculus anterolateralis
Fasciculus arcuatus
Fasciculus cuneatus
Fasciculus cuneatus med anslutna cervicala bakrötter
Fasciculus gracilis
Fasciculus lenticularis
Fasciculus longitudinalis medialis
Fasciculus longitudinalis inferior
Fasciculus longitudinalis superior
Fasciculus longitudinalis dorsalis
Fasciculus mammillaris principes
Fasciculus medialis telencephalicus
Fasciculus occipito-frontalis inferior
Fasciculus occipito-frontalis superior
Fasciculus olivocochlearis
Fasciculus retroflexus
Fasciculus tegmentalis dorsalis (Shute & Lewis).
Fasciculus thalamicus
Fasciculus uncinatus fortsättning genom mesencephalon upp till thalamus.
Fasciculus uncinatus
Fasciculus/tractus uncinatus cerebelli
Fasisk aktivitet
Fastigikärnan
Femte (hjärn)ventrikeln
Femte kranialnerven
Femte kranialnervens motoriska kärna.
Femte kranialnervens ryggmärgskärna
Femte kranialnervens sensoriska huvudkärna
Femte kranialnervens kärnor.
Femte kranialnervens större hudgrenar
FFA
Fila olfactoria
Filum terminale
Fimbria hippocampi; Fimbria fornicis
Fissura calcarina
Fissura choroidea
Fissura longitudinalis cerebri
Fissura mediana anterior
Fissura prima cerebelli
Fissura transversa cerebri
Fjärde hjärnventrikelns sidoöppningar
Fjärde hjärnventrikelns bakre öppning
Fjärde hjärnventrikelns bakre vägg
Fjärde hjärnventrikeln
Fjärde ventrikelns "golv"
Fjärde ventrikelns sidoutbuktning
FLD
FLM
Flocculus
Flocculus-nodulus loben
Flocculusarmen
fMRI
Folia cerebelli
Foramen occipitale magnum
Foramen interventriculare
Foramen intervertebrale
Foramen Lushka
Foramen Magendie
Foramen magnum
Foramen Monro
Forels fält H.
Forels fält H1
Forels fält H2
Forels fält H3
Forelska fälten
Forelska områdena
Formatio reticularis jättecellkärna.
Formatio reticularis magnocellulära del
Formatio reticularis, area tegmentalis medialis
Formatio reticularis
Formatio reticularis lateralis
Formatio reticularis, area tegmentalis lateralis
Formatio reticularis mesencephali
Formatio reticularis parvocellulära del
Formatio reticularis, raphepartiet
Formatio reticularis medialis
Fornix
Fornix postcommissurala del
Fornix precommissurale
Fossa cranii anterior
Fossa cranii media
Fossa cranii posterior
Fossa hypophyseos
Fossa interpeduncularis
Fossa rhomboidea
Framhjärna
Framhorn
Framrot
Framrotens intraspinala del
Framrötter, bröst
Framrötter, hals
Framrötter, länd
Framrötter, sakrala
Framrötter, svans
Framsträng
Frekvens
Frontalloben
Frontalt blickriktningscentrum
Främre centrala perforerande hjärnartärerna
Främre hypothalamuskärnan
Främre hypothalamusområdet
Främre inre centrala perforerande hjärnartärerna (från främre storhjärnsartären)
Främre pallidusområdet
Främre ryggmärgsartären
Främre ryggmärgsspringan
Främre sammanbindningsartären
Främre skallgropen
Främre spinalnervsgrenen
Främre spino-cerebellära ledningsbanan
Främre spino-thalamiska ledningsbanan
Främre storhjärnsartären
Främre thalamuspedunkeln
Främre valvbunten
Främre yttre centrala (perforerande) hjärnartärsgruppen (från den mellersta storhjärnsartären)
Främre/rostrala serotoninproducerande rafekärngruppen.
Främre/ventrala tegmentområdet
Funiculus anterior
Funiculus lateralis
Funiculus posterior
Funiculus spinalis
Funktionell "magnetröntgen"
Funktionell magnetresonansavbildning
Fyrhög, nedre
Fyrhög, övre
Fyrhögarna
Fyrhögsarm, nedre
Fyrhögsplattan
Fåra
Förbindelse från formatio reticularis i medulla oblongata till cerebellums vermiszon.
Förbindelse från vestibulariskärnor till cerebellums vermiszon.
Förbindelse till cerebellums vermiszon från cellgrupper anslutna till syn- och hörselmottagningen i lamina tecti.
Förbindelser mellan synhögen och storhjärnbarken.
Förkalkning i blodkärlsflätan
Förklaring till bild av hjärnstam-mellanhjärna sedda dorsalt
Förlängda märgen
Första kranialnerven
Försörjning
Förtvining
Förvärvad
Förvärvad färgblindhet
GABA
Gage, Phineas
Gamma-motorneuron
Gamma-rytm
Gamma-vågor
Ganglia sensorialia nervi cranialium
Ganglion
Ganglion cervicale superius
Ganglion cervico-thoracicum
Ganglion cochlearis
Ganglion coeliacum
Ganglion Gasseri
Ganglion geniculi
Ganglion oticum
Ganglion Scarpae
Ganglion semilunare
Ganglion semilunare
Ganglion spinale
Ganglion stellatum
Ganglion trigemineale
Ganglion vestibulare
Gelatinösa substansen
Gennaris strimma
Genotyp
Genu capsulae internae
Genusskillnader 1
Genusskillnader 2
Genusskillnader 3
Gerstmann-syndromet
Gerstmanns syndrom
Glatt muskulatur
Glia
Glia limitans externa
Gliaceller
Gliacellsmanschetter
Gliacellsutskott i nervcellens periferi
Gliavävnad
Globus pallidus
Globus Pallidus inre del - Substantia Nigras retikulära del
Globus pallidus pars externa
Globus pallidus pars interna
Glomerulus, lillhjärnan
Glomusregionen
Glutamat
Glycin.
Glömska
Golgi-celler
Golgi-neuron
Golgiceller
Golgineuron
Golgis senorgan
GP
GPe
GPi
GPi-SNr
Gracilisbunten
Granulationes arachnoideae
Granulära neuron, cerebellära
Grovtarm, ändtarm
Grundtonus
Gränsloben
Gränssträngen
Gränssträngens sammanbindningstrådar
Gränssträngsganglion
Gränsövergången mellan hjärnans undersida och Ö-området
Grå förbindelsegren
Grå substans (hjärn/ryggmärgs)
Gråfärgade knölen
Guddens ventrala tegmentkärna.
Gustatorium
Gyri insule
Gyri occipitales
Gyri orbitales
Gyri temporales transversi
Gyrus
Gyrus angularis
Gyrus cinguli
Gyrus cinguli, pars anterior
Gyrus dentatus
Gyrus fasciolaris
Gyrus frontalis inferior
Gyrus frontalis medius
Gyrus frontalis superior
Gyrus fusiformis
Gyrus lingualis
Gyrus occipitotemporalis
Gyrus parahippocampalis
Gyrus paraterminalis
Gyrus postcentralis
Gyrus precentralis
Gyrus rectus
Gyrus supramarginalis
Gyrus temporalis inferius
Gyrus temporalis medius
Gyrus temporalis superius
Gördelbanan
Gördelfåran
Gördelvindlingen
Gördelvindlingens främre del
Gördelvindlingens övergångsparti
H
H-fälten
H-områdena
H.M.
H1
H2
Habenula
Habenulakärnor
Habenulo-interpedunculära ledningsbanan
Hakformade associationsbanan
Hakformade ledningsbanan
Hakformade lillhjärnsbanan
Halsryggmärgen
Halvklot
HAR.
HAR1F.
Hemineglect
Hemisfär
Hemisfär, lillhjärns-
Hemisfär, stora hjärnans
Hemisfär; dominanta
Hemispherium cerebelli
Hemispherium dexter
Hemispherium sinister
Heringska nerven
Hertz
Heschlska vindlingarna
Heubners artär
Hinnlabyrinten
Hinnseglet
Hinnsnäckan
Hinnsäckar
Hippocampus
Hippocampuskomplexet
Hippocampusstödet
Histamin
Histaminkärnan
Hjälp: flytta bild, ändra förstoring, hantera listor och borttappad bildbeskrivning.
Hjärn-/ryggmärgshinnor
Hjärn-ryggmärgsvätska
Hjärn-skänkel/arm
Hjärna, kontur bakifrån
Hjärnan
Hjärnans artärcirkel
Hjärnans bakre tvärförbindelse.
Hjärnans belöningssystem
Hjärnans belöningssystem
Hjärnans främre tvärförbindelse
Hjärnans stora tvärförbindelse
Hjärnans vattenledning
Hjärnans ventrikelsystem
Hjärnarmsgropen
Hjärnarmsgropens kärna
Hjärnartär, bakre sammanbindningsartären
Hjärnartär, bakre storhjärnsartären
Hjärnartär, basartären
Hjärnartär, blodkärlsflätans (främre)
Hjärnartär, främre sammanbindningsartären
Hjärnartär, främre storhjärnsartären
Hjärnartär, inre halsartären
Hjärnartär, kotartären
Hjärnartär, mellersta storhjärnsartärens framstam
Hjärnartär, mellersta storhjärnsartären
Hjärnartär, mellersta storhjärnsartärens bakstam
Hjärnartär, nedre bakre lillhjärnsartären
Hjärnartär, nedre främre lillhjärnsartären
Hjärnartär, övre lillhjärnsartären
Hjärnartär; mellersta storhjärnsartärens mellanstam
Hjärnartärer, bakre perforantartärgruppen
Hjärnartärer, bakre centrala artärgruppen
Hjärnartärer, främre yttre centrala perforerande artärgruppen
Hjärnartärer, främre perforantartärgruppen
Hjärnartärer, främre inre centrala perforerande
Hjärnartärer, korta circumflexa hjärnstamsartärer
Hjärnartärer, långa circumflexa hjärnstamsartärer
Hjärnartärer; Lenticulo-striatala
Hjärnartärer; Thalamo-striatala
Hjärnbalken
Hjärnbalkens bakre del
Hjärnbalksfåran
Hjärnbark
Hjärnbark; lilla hjärnans
Hjärnbark; stora hjärnans
Hjärnbjälken
Hjärnfåra
Hjärnhalva; dominanta
Hjärnhinna, hårda
Hjärnhinna, spindelvävsliknande
Hjärnhinna, trogna
Hjärnlob
Hjärnmakrofager
Hjärnnerv
Hjärnnerver
Hjärnskäran
Hjärnspricka, längsgående
Hjärnspricka, tvärgående
Hjärnspringa tvärgående
Hjärnspringa, längsgående
Hjärnstam
Hjärnstammens bakre längsgående nervtrådsbunt
Hjärnstammens blickriktningscentra
Hjärnstammens inre längsgående nervtrådsbunt
Hjärnstammens medellinjesartärer
Hjärnstamskärnor
Hjärnstamstaket
Hjärnvener, övre ytliga på hemisfärerna
Hjärnventriklar
Hjärnvindling
Hjärnvågor
Hjärnvågor, snabba & ultrasnabba
Hjärt-lungflätorna
Hjärtnerverna
Hjäss-nack fåran
Hjäss-tinninglobens banförbindelse med bryggan
Hjässfåran
Hjässloben
Hjässlobsskada, vänstersidig
Hjässlocket
Hjässminilob nedre
Hjässminilob övre
HM
Homonym hemianopsi
Homosexualitet, manlig
Homunculus
Homunculus, lilla hjärnan
Homunculus, motorisk ; hand, arm, hals och övre delen av bålen.
Homunculus, motorisk ; fot, ben, nedre delen av bålen.
Homunculus, motorisk; huvud.
Homunculus, sensorisk; övre extremiteten, hals och övre delen av bålen
Homunculus, sensorisk; nedre extremiteten, och nedre delen av bålen
Homunculus, sensorisk; ansikte med ögon-, näs- och munhåligheter.
Homunculus, sensorisk, stora hjärnan.
Horisontellt blickriktningscentrum
Horners syndrom
Hudkänsel
Human Accelerated Region.
Human face area
Hyperdirekta omkopplingsvägen från cortex genom basala ganglierna mot thalamus
Hyperpolarisation
Hypertoni
Hypofysen
Hypofysens baklob
Hypofysens framlob
Hypofysgropen
Hypofysstjälken
Hypofysstjälkens kärna
Hypoglossuskärnan
Hypophyseos
Hypopolarisation
Hypothalamus
Hypothalamus laterala område
Hypothalamusfåran
Hypothalamuskärna, anteriora
Hypothalamuskärna, arcuatus
Hypothalamuskärna, dorsala premammillära.
Hypothalamuskärna, dorsomediala
Hypothalamuskärna, laterala mammillariskärnan
Hypothalamuskärna, laterala preopticus
Hypothalamuskärna, Laterala HypothalamusArean
Hypothalamuskärna, mediala mammillariskärnan.
Hypothalamuskärna, mediala preopticus
Hypothalamuskärna, periventriculära preoptiska
Hypothalamuskärna, perifornicala
Hypothalamuskärna, posteriora
Hypothalamuskärna, paraventriculära
Hypothalamuskärna, suprachiasmatiska
Hypothalamuskärna, supraopticus
Hypothalamuskärna, tuberomamillaris
Hypothalamuskärna, ventrala premammillära
Hypothalamuskärna, ventromediala
Hypothalamuskärna, övre vårtkroppskärnan
Hypothalamuskärna,mediana preopticus
Hypothalamusskugga
Hypotoni.
Hz
Hämmad hämning
Hämmande nervändslut/boutong
Hämmande synaps
Hämmande/bromsande lillhjärnsefferens
Hästsvansen
Hårda hjärn-ryggmärgshinnan
Hårda ryggmärgshinnan
Höger hemisfär
Höger hemisfär, insida
Höger hemisfär, utsida
Höger storhjärnshalva
Höger synfältshalva
Högupplöst mekanoreception
Högupplöst sinnesintryck
Hörsel
Hörselbarken
Hörselgangliet
Hörselkärna, bakre
Hörselkärna, främre
Hörselkärnorna
Hörselnerven
Hörselnervens ganglion
Hörselorganet
Hörselstrålning
Ia-afferent
Ib-afferent
ICC
Identifiera
Immunglobulin
Implicita/procedur/icke-deklarativa minnen.
Incisura preoccipitalis
Incisura tentorii
Indirekta omkopplingsvägen från cortex genom basala ganglierna mot thalamus.
Indusium griseum
Infralimbiska cortex
Infratentoriella rummet
Infundibulum hypophyseos
Inhiberande boutong/synaps
Inhiberande lillhjärnsefferens
Inhibition
Inhibitorisk synaps
Initiala (axon)segmentet
Inkommande
Inre baksträngsbunten
Inre baksträngskärnan
Inre extra olivkärnan
Inre habenulakärnan
Inre halsartären
Inre halspulsådern
Inre hypothalamuszonen
Inre knäkroppen
Inre knäkroppens kärnor
Inre luktstrimman
Inre motorneurongruppen
Inre motorneurongruppens alfa- och gammamotorneuron.
Inre märgskiktet
Inre nervtrådkapseln, främre delen
Inre nervtrådskapselns nackparti
Inre nervtrådskapselns tinningparti
Inre nervtrådskapselns bakre parti
Inre nervtrådskapselns främre skänkel
Inre nervtrådskapselns främre parti
Inre nervtrådskapseln
Inre nervtrådskapselns knä
Inre nervtrådskapselns bakre skänkel
Inre nervtrådsskivan
Inre preopticuskärnan
Inre raka ögonmuskeln
Inre retikulariskärnan
Inre tegmentbanan
Inre vestibulo-spinala banan
Inre vårtkroppskärnan
Insula
Insulae callejae
Insulagränsen
Insulas Brodmannareor
Insulära loben
Insulära vindlingarna
Intentionstremor.
Interneuron
Internod
Internodium
Interposituskärnan
Intestinum crassum, rectum
Intestinum tenue
Intrafusal muskelcell
Intrafusala muskelceller
Intralaminära caudala gruppen synhögskärnor.
Intralaminära kärnoområdet
Intralaminära rostrala gruppen synhögskärnor.
Intralaminära thalamuskärnor
Intrathecal
Intrathekal
Intumescentia cervicalis
Intumescentia lumbalis
Inälvskänsel
Inälvsnerverna
Inälvstillhörig
Inåtgående.
Ipsilateral.
IS
Isocortex
Isotop skiktröntgen
Isthmus gyri cinguli
Jättecellkärnan i formatio reticularis
Kantceller
Kantceller o interneuron som är ursprunget för tractus spino-cerebellaris rostralis.
Kantceller o interneuron som är ursprunget för tractus spino-cerebellaris anterior.
Kantvindlingen
Kapillärmanschetter
Katekolamin-transmittorer
Kilen
Klonus
Klotkärnan
Klättertrådar
Knä-gangliet
Knäkropp, inre
Knäkropp, yttre
Knäkroppar
Knäkroppsarm övre
Koelliker-Fuses nucleus
Kognitiv
Kollateral
Kollateraler från tractus cortico-spinalis lateralis till ponskärnor.
Kollateralfåran
Kommissurbanor
Komplex nervimpuls
Konjugerad ögonrörelse
Konstruktiv apraxi
Kontinenskärnan
Kontralateralt
Korgceller
Kornceller, lillhjärnans
Korncellslagret
Korncellsskiktet
Korsakoffs sjukdom
Korsakoffs syndrom
Korsbensflätan
Korsbensframrötter
Korta circumflexa hjärnstamsartärer
Korta hjärnstamsomslutande artärer
Kortikal
Korttidsminne
Kotartären
Kotpelare
Kranialnerv
Kranialnerv 10, parasympatiska hjärnstamskärnan
Kranialnerv 10:s inälvsgrenar i bukhålan
Kranialnerv 10:s inälvsgrenar i brösthålan
Kranialnerv 11, hjärnstamsdelen
Kranialnerv 11, ryggmärgsdel
Kranialnerv 11, vagusdelen
Kranialnerv 11.s ryggmärgskärna
Kranialnerv 11:s alfa- och gammamotorneuron.
Kranialnerv 11:s vagustrådar
Kranialnerv 12:s kärna
Kranialnerv 3:s muskelkontrollerande kärna
Kranialnerv 4:s kärna
Kranialnerv 5.s mesencephala ledningsbana
Kranialnerv 5:s ledningsbana i ryggmärgen
Kranialnerv 5:s mesencephala kärna
Kranialnerv 5:s muskelkontrollerande kärna
Kranialnerv 5:s ryggmärgskärna
Kranialnerv 5:s sensoriska huvudkärna
Kranialnerv 6:s kärna
Kranialnerv 7.s smakganglion
Kranialnerv 7:s muskelkontrollerande kärna
Kranialnerv 8:s balanskärnor
Kranialnerv 8:s hörselkärnor
Kranialnerv I;1
Kranialnerv II; 2
Kranialnerv III; 3
Kranialnerv IV; 4
Kranialnerv IX; 9
Kranialnerv V; 5
Kranialnerv VI; 6
Kranialnerv VII; 7
Kranialnerv VIII; 8
Kranialnerv X; 10
Kranialnerv XI; 11
Kranialnerv XII; 12
Kranialnerver
Kranialnervsganglier.
Kranialnervskärnor
Kromosom
Kroppslig
Källor
Känsel
Känselbark, primär
Känselbark, sekundär
Känslbarkens ansiktsområde med ögon- näs- och munhåla
Känslbarkens höft-ben-fotområde
Känslbarkens skuldre-arm-handområde
Kärna
Kärna, dygnsrytmbildande.
Kärna, vårtkropps-
Kärngrupper i dorsala thalamus
Kärnkropp
Kärnområden i gränszonen mellan bryggan och mitthjärnan.
Kärnor i ryggmärgen och i förlängda märgen.
Kölliker-Fuses kärna
Kölliker-Fuses område
Könsskillnader 1
Könsskillnader 2
Könsskillnader 3
Körtelhypofysen
Labyrinthus cochlearis
Labyrinthus membranaceus
Labyrinthus vestibularis
Lamina affixa
Lamina cribrosa
Lamina granularis
Lamina medullaris lateralis
Lamina medullaris medialis
Lamina medullaris thalami externa
Lamina medullaris thalami interna
Lamina molekylaris
Lamina tecti
Lamina terminalis
Lamina terminalis´ blodkärlsorgan
Laminae medullares thalami.
Laterala habenulakärnan
Laterala hjärnventrikeln
Laterala hypothalamusområdet.
Laterala knäkroppen
Laterala knäkroppens kärna
Laterala lemnisken
Laterala lemniskens kärna
Laterala mammillariskärnan
Laterala märgskiktet
Laterala septala kärnan
Laterala/yttre hemisfärzonen i lilla hjärnan.
Latin
Ledkänsel
Ledningsbana
Ledningsbana, bakre spino-cerebellära
Ledningsbana, anterolaterala systemet
Ledningsbana, centrala tegmentbanan.
Ledningsbana, cerebello-thalamiska
Ledningsbana, cerebello-rubrala
Ledningsbana, cortico-spinalis anterior
Ledningsbana, cortico-pontina
Ledningsbana, cortico-spinalis lateralis
Ledningsbana, cuneo-cerebellära
Ledningsbana, fronto-pontina
Ledningsbana, främre spino-cerebellära
Ledningsbana, främre spino-thalamiska
Ledningsbana, nigro-striatala
Ledningsbana, olivo-spinala
Ledningsbana, parieto-temporo-pontina
Ledningsbana, Ponto-cerebellära.
Ledningsbana, pyramidbanans främre okorsade del
Ledningsbana, pyramidbanans korsade del
Ledningsbana, rafe-spinala
Ledningsbana, reticulo-spinal
Ledningsbana, retino-hypothalamiska.
Ledningsbana, rubro-spinal
Ledningsbana, ryggmärgens bakre yttre.
Ledningsbana, ryggmärgens autonoma nedåtstigande
Ledningsbana, solitariusbanan
Ledningsbana, spino-thalamiska
Ledningsbana, spino-mesencephala
Ledningsbana, spino-vestibulära
Ledningsbana, spino-retikulära
Ledningsbana, spino-olivaris
Ledningsbana, tecto-spinal
Ledningsbana, thalamocortical, balans
Ledningsbana, thalamus-gyr. cinguli
Ledningsbana, trigemino-thalamicus dorsalis
Ledningsbana, trigeminus spinala
Ledningsbana, trigemino-thalamiska laterala
Ledningsbana, trigeminus mesencephala
Ledningsbana, vestibulo-spinala yttre
Ledningsbana, vestibulothalamiska.
Ledningsbana, vestibulo-spinala inre
Ledningsbana, vårtkropp-synhög
Ledningsbana, yttre trigemino-thalamiska
Ledningsbana, yttre spino-thalamiska
Ledningsbana, övre spino-cerebellära.
Ledningsbana,habenulo-interpedunculära
Ledningsbana; baksträng-lemnisk
Ledningsbana; cortico-nucleära
Ledningsbana; mediala lemnisken
Ledningsbana; syn
Ledningsbanor i levande hjärna; avbildningsmetoder.
Lemniscus lateralis
Lemniscus medialis
Lemniscus spinalis
Lemniscus trigeminalis
Lemniskbanan
Lemniskkorsningen
Leptin
LHA
Ligamenta denticulata
Likvor
Liköppning
Lilla hjärnan
Lilla hjärnan, livsträdet
Lilla hjärnan. Allmänna skadetecken.
Lilla hjärnan. Allmän funktion.
Lilla hjärnan. Cerebrocerebellum, funktion och funktionsrubbning.
Lilla hjärnan. Spinocerebellum, funktion och funktionsrubbning.
Lilla hjärnan. Vestibulocerebellum, funktion och funktions-rubbning.
Lillhjärnan
Lillhjärnan, vit substans
Lillhjärnans baklob
Lillhjärnans banförbindelse med den röda kärnan
Lillhjärnans banförbindelse med synhögen
Lillhjärnans framlob
Lillhjärnans intermediära hemisfärzon
Lillhjärnans laterala/yttre hemisfärzon.
Lillhjärnans mittparti
Lillhjärnans molekylära barklager
Lillhjärnans primärspringa
Lillhjärnans tvärförbindelse
Lillhjärnans vermiszon
Lillhjärnans yttre hemisfärzon
Lillhjärnebarken
Lillhjärnsarm mellersta
Lillhjärnsarm nedre
Lillhjärnsarm, övre
Lillhjärnsartär, nedre främre
Lillhjärnsartär, nedre bakre
Lillhjärnsartär, övre
Lillhjärnsbarken
Lillhjärnsbarkens molekylärskikt
Lillhjärnsbarkens nervcellstyper
Lillhjärnsblad
Lillhjärnshemisfär
Lillhjärnshomunculus
Lillhjärnsknutan.
Lillhjärnskärnor
Lillhjärnsnystan
Lillhjärnssnitt (låg förstoring)
Lillhjärnstonsillen
Lillhjärnstältet
Lillhjärnstältets fästlinje
Lillhjärnstältets öppning
Limbic midbrain area
Limbic thalamus
Limbiska loben
Limbiska regionen i mesencephalon
Limbiska systemet
Limbiska thalamus
Limbiska thalamuskärnor.
Limbiska/emotionella loopen genom basala ganglierna.
Limbiska/emotionella återkopplingskretsen genom basala ganglierna.
Limen insulae
Linjära rafekärnan
Linskärnan
Linskärnans slyngformade trådbunt
Linskärnans trådbunt
Liquor cerebrospinalis
Lissauers randzon
Litteraturlista
Livsträdet
LNGFR
Lob
Lobotomi
Lobulus paracentralis
Lobulus parietalis inferior
Lobulus parietalis superior
Lobus
Lobus anterior cerebelli
Lobus flocculonodularis
Lobus frontalis
Lobus limbicus
Lobus occipitalis
Lobus parietalis
Lobus posterior cerebelli
Lobus temporalis
Locket
Locus coeruleus
Locus coeruleus commissuren
Locus coeruleus complexet
Locus coeruleus tvärförbindelser.
Long term depression
LTD
LTP
Lugaro-celler
Lugaro-neuron
Lukt
Luktbanan
Luktfåran
Luktknölen
Luktnerven
Luktsinnet
Lukttriangeln
Luktupphöjningen
Lumbala dorsalrötter
Lumbala spinalganglier
Lumbala ventralrötter
Lumen
Luria A.R.
Ländryggmärgen
Längsgående nedre associationsbanan
Längsgående stråken
Länkar
Länkar till Neuroanatomiska web-platser
Långa circumflexa hjärnstamsartärer
Långa hjärnstamsomslutande artärer
Långtidsminne
M. sternocleidomastoideus
Magnetoencephalografi
Magnetresonansavbildning
Magnetresonanstomografi
Magsäck
Mandelkärnan
Mandelkärnans projektion
MAO
MAO-A
MAO-B
MAOA
MAOB
Matrisom
Matrixsubstans
Matstrupe
MC
MD kärnan
MDvc-kärnan
ME
Medellinjekärnor, thalamus
Medial Forebrain Bundle
Mediala framhjärnsbunten
Mediala habenulakärnan
Mediala lemnisken
Mediala mammillariskärnan
Mediala märgskiktet
Mediala thalamuskärnan
Mediala upphöjningen
Mediana eminensen
Mediodorsala thalamuskärnan.
Mediodorsala thalamuskärnans förbindelser med prefrontala cortex och parietallobscortex.
Medulla glandula suprarenalis
Medulla oblongata
Medulla spinalis
Medullära reticulo-spinala ledningsbanan
MEG
Meissners plexus
Melanopsin.
Melatonin
Mellangärde
Mellangärdesmuskeln
Mellangärdesnerven
Mellanhjärnan
Mellanhjärnans snittyta.
Mellankothål
Mellersta hypothalamusområdet
Mellersta skallgropen
Mellersta storhjärnsartären
Mellersta storhjärnsartärens bakstam
Mellersta storhjärnsartärens mellanstam
Mellersta storhjärnsartärens framstam
Membrana glia limitans externa
Membranpotential
Meninger
Meninges
Mesencephala blickriktningscentrum
Mesencephala limbiska arean
Mesencephala trigeminuskärnan
Mesencephalon
Mesencphala lokomotorregionen.
Meso-limbiska dopaminerga bansystemet
Meso/nigro-striatala dopaminerga bansystemet
Mesocortex
Metathalamus
Metencephalon
Meynerts basala kärna
MFB
Mikroglia
Mikrokolumn
Mikrometer
Mimik
Minne
Minnesförlust
Mios
Mitthjärnan
Mitthjärnan, tvärsnitt
Mitthjärnans limbiska region
Mitthjärnans tegmentdel.
Mittställda preopticuskärnan
Mittställda rafekärnan
Mittställda thalamuskärnor
MLF(Medial Longitudinal Fascicle)
MLR
Modern hjärnbark
Molekylarlagret
Molekylära barklagret i Cerebellum
Monoamine oxidase A
Monoamine oxidase B
Monoaminoxidas
Mosstrådar
Mosstrådar från lillhjärnskärnorna till lillhjärnsbarken
Mosstrådar till Golgiceller
Mosstrådar till kornceller.
Mosstrådar till UBC
Mossy fibers
Motor unit
Motorcortex
Motorik
Motorisk
Motorisk enhet
Motorisk homunculus
Motorisk homunculus; huvud.
Motorisk homunculus; hand, arm, hals och övre delen av bålen.
Motorisk homunculus; fot, ben, nedre delen av bålen.
Motorisk ändplatta.
Motoriska talcentrum
Motoriska cortex
Motoriska facialiskärnan
Motoriska loopen genom basala ganglierna.
Motoriska systemet
Motoriska trigeminuskärnan
Motoriskt talcentrum
Motorneuron
Motorneurongrupp, inre.
Motorneurongrupp, yttre.
Motsatt kroppssida.
MPG (Motor Pattern Generator)
MRI (Magnetic Resonance Imaging)
MRT
MSN
MT-cortex
MU
Murkärnan
Musculi bulbi
Musculus obliquus inferior
Musculus obliquus superior
Musculus rectus inferior
Musculus rectus lateralis
Musculus rectus medialis
Musculus rectus superior
Muskel-ledkänsel
Muskel-ledkänsel och balans
Muskelcell, extrafusal
Muskelcell, intrafusal
Muskelspole
Muskulatur
Mutation
My
Myelencephalon
Myelencephalon
Myelin
Myeliniserat axon
Myelinskida
Människohjärnans utveckling.
Månfåran
Mönstergenerator
N. accessorius, pars spinalis
N. accessorius, pars intraspinalis
Nack-tinningfåran
Nack-tinningvindlingen
Nackinbuktningen
Nackinskärningen
Nackloben
Nackvindlingar
Namnsättning
Nanometer
Nedre bakre lillhjärnsartären
Nedre balanskärnan
Nedre collikelen
Nedre collikelns kärna.
Nedre främre lillhjärnsartären
Nedre fyrhögen
Nedre fyrhögens kärna.
Nedre fyrhögsarmen
Nedre lillhjärnsarmen
Nedre olivkärnan
Nedre olivkärnekomplexet,
Nedre raka ögonmuskeln
Nedre sneda ögonmuskeln
Nedåtstigande banor i förl.märgen
Nedåtstigande banor i ryggmärgen
Nedåtstigande kortikala banor, pons
Nedåtstigande ledningsbanor i hjärnstammen
Nedåtstigande ryggmärgsbanor
Neglekt
Neocerebellum
Neocortex
Neostriatum
Nerv
Nervcell
Nervceller, motoriska
Nervceller; huvudgrupper
Nervcellskropp
Nervcellssoma
Nerve Growth Factor
Nervfläta i autonoma nervsystemet
Nervganglion
Nervi cardiaci
Nervi carotici (internus et externi)
Nervi craniales
Nervi erigentes
Nervi spinales
Nervi splanchnici lumbales
Nervi splanchnici pelvini
Nervi splanchnici sacrales
Nervimpuls
Nervknuta
Nervsignal
Nervsystemet
Nervsystemet, text 10.
Nervsystemet, text 5.
Nervsystemet, text 11.
Nervsystemet, text 7.
Nervsystemet, text 4. Översiktlig beskrivning av huvuddelarna.
Nervsystemet, text 9.
Nervsystemet, text 3. Grundfunktionen, huvuddelarnas samverkan.
Nervsystemet, text 12.
Nervsystemet, text 6.
Nervsystemet, text 2. Nervsystemets huvuddelar.
Nervsystemet, text 8.
Nervsystemet, text 1. Övergripande funktioner och givna förutsättningar.
Nervtråd
Nervtråd , postganglionär
Nervtråd , preganglionär
Nervus
Nervus abducens
Nervus accesorius alfa- och gammamotorneuron.
Nervus accessorius
Nervus accessorius signalutflöde.
Nervus accessorius, pars cranialis/vagalis
Nervus cochlearis
Nervus cranialis
Nervus facialis
Nervus glossopharyngeus
Nervus hypoglossus
Nervus intermedius
Nervus mandibularis
Nervus masticatorius
Nervus maxillaris
Nervus oculomotorius
Nervus oculomotorius; somato-motorisk del.
Nervus oculomotorius; pars parasympathetica
Nervus olfactorius
Nervus ophthalmicus
Nervus opticus
Nervus phrenicus
Nervus presacralis
Nervus spinalis
Nervus splanchnicus major & minor
Nervus trigeminus
Nervus trigeminus kärnor
Nervus trochlearis
Nervus vagus
Nervus vestibularis
Nervus vestibulocochlearis
Nervvävnad
Nervändslut
Neurit
Neurofibra muscoidea
Neurofibra parallela
Neurohypofysen
Neuromodulator
Neuron
Neuron; huvudgrupper
Neuronal tillväxtfaktor
Neuronsoma
Neuropatologisk
Neuropeptid
Neuropeptid Y
Neurotransmittor
NGF
NGFr
Nigro-striatala bansystemet.
Nionde kranialnervens parasympatiska del
Nionde kranialnerven
Nionde kranialnervens parasympatiska kärna
Nisselsubstans
Nivåer i centrala nervsystemet
nm.
Nociception
Noder
Nodulus cerebelli
Nomenklatur
Noradrenalin
Noradrenalinkärnan
Noradrenalinproducerande cellgrupper.
Noradrenerg efferens till cortex cerebri.
Noradrenerga laterala tegmentala strian.
Noradrenerga laterala tegmentala stråket.
Noradrenerga trådar
NPY
Nucl.ruber och substantia nigra
Nuclei anteriores thalami
Nuclei basales
Nuclei caudales intralaminares thalami
Nuclei cerebelli
Nuclei cochleares
Nuclei corporis geniculati medialis
Nuclei corporis mamillaris lateralis et medialis
Nuclei dorsales thalami.
Nuclei intralaminares thalami
Nuclei laterales thalami
Nuclei mediani thalami
Nuclei nervi craniales
Nuclei parasympathici sacrales
Nuclei periolivares
Nuclei pontis
Nuclei pulvinares
Nuclei raphes rostrales
Nuclei rostrales intralaminares thalami
Nuclei telencephalici
Nuclei vestibulares
Nucleolus
Nucleus
Nucleus abducens
Nucleus accessorius
Nucleus accumbens
Nucleus ambiguus
Nucleus ambiguus pars parasympatica
Nucleus amygdaloideum
Nucleus anterior hypothalami
Nucleus anterior thalami
Nucleus arcuatus (medulla oblongata)
Nucleus arcuatus hypothalami
Nucleus basalis Meynert
Nucleus caudatus
Nucleus caudatus, cauda
Nucleus caudatus, caput
Nucleus centralis tegmentalis superior (mesencephali Bechterew).
Nucleus centromedianus thalami
Nucleus cochlearis dorsalis
Nucleus cochlearis ventralis
Nucleus colliculi inferioris.
Nucleus corporis geniculati lateralis
Nucleus corporis mamillaris
Nucleus corporis trapezoideum
Nucleus cuneatus
Nucleus cuneatus accessorius
Nucleus cuneatus lateralis
Nucleus cuneatus medialis
Nucleus cuneiformis
Nucleus Darkschewitschi
Nucleus dentatus
Nucleus dentatus huvudutflöde av nervtrådar till den kontralaterala övre lillhjärnsarmen .
Nucleus dorsalis corporis geniculati lateralis
Nucleus dorsalis nervi vagi (n.X)
Nucleus dorsalis/thoracicus
Nucleus dorsomedialis hypothalami
Nucleus emboliformis
Nucleus entopeduncularis
Nucleus epifascicularis
Nucleus facialis
Nucleus fastigii
Nucleus funiculi anterioris
Nucleus funiculi lateralis.
Nucleus globosus
Nucleus gracilis
Nucleus gracilis, Nucleus cuneatus
Nucleus gustatorius.
Nucleus habenularis medialis
Nucleus habenularis lateralis
Nucleus hypothalamicus dorsomedialis
Nucleus infundibularis
Nucleus intermediolateralis
Nucleus intermediomedialis
Nucleus interpeduncularis
Nucleus interpositus
Nucleus interpositus huvudutflöde av nervtrådar till den kontralaterala övre lillhjärnsarmen.
Nucleus interstitialis striae terminalis
Nucleus interstitialis rostralis, fasciculus longitudinalis medialis
Nucleus interstitialis Cajal
Nucleus lateralis dorsalis thalami
Nucleus lateralis posterior thalami
Nucleus lemnisci lateralis
Nucleus lentiformis
Nucleus limitans thalami
Nucleus mammillaris medialis
Nucleus mammillaris lateralis
Nucleus medialis dorsalis thalami
Nucleus medialis thalami
Nucleus medio-dorsalis thalami, pars ventro caudalis
Nucleus mesencephalicus nervi trigemini
Nucleus motorius nervi trigemini
Nucleus nervi hypoglossi
Nucleus oculomotorius autonomicus
Nucleus oculomotorius
Nucleus olivaris accessorius dorsalis
Nucleus olivaris accessorius medialis
Nucleus olivaris inferior
Nucleus olivaris superior
Nucleus papillioformis.
Nucleus parabigeminalis
Nucleus parabrachialis medialis
Nucleus parabrachialis lateralis
Nucleus parabrachialis pigmentosus
Nucleus parafascicularis
Nucleus parafascicularis förbindelse med cortex cerebralis.
Nucleus paragigantocellularis ventrolateralis
Nucleus paratenialis
Nucleus paraventricularis (hypothalamicus)
Nucleus paraventricularis (thalamicus)
Nucleus perifornicalis
Nucleus pontinus nervi trigemini
Nucleus posterior hypothalami
Nucleus posterior thalami
Nucleus postero-marginalis och nucleus proprius.
Nucleus posteromarginalis
Nucleus pregeniculatus (thalami)
Nucleus premammillaris dorsalis
Nucleus premammillaris ventralis
Nucleus preopticus lateralis
Nucleus preopticus medianus
Nucleus preopticus medialis
Nucleus preopticus periventricularis
Nucleus prepositus hypoglossi
Nucleus pretectalis
Nucleus principalis sensorius nervi trigemini; signalinflöde.
Nucleus proprius
Nucleus raphes centralis superior
Nucleus raphes dorsalis
Nucleus raphes linearis
Nucleus raphes magnus
Nucleus raphes medianus
Nucleus raphes obscurus
Nucleus raphes pallidus
Nucleus raphes pontis
Nucleus reticularis centralis medullae oblongata, pars medialis
Nucleus reticularis lateralis
Nucleus reticularis tegmenti pontis
Nucleus reticularis pontis
Nucleus reticularis centralis medullae oblongata, pars lateralis.
Nucleus reticularis gigantocellularis.
Nucleus reticularis paramedianus
Nucleus reticularis thalami
Nucleus reuniens
Nucleus ruber
Nucleus ruber, pars parvocellularis
Nucleus ruber, pars magnocellularis
Nucleus salivatorius superior (n.VII)
Nucleus salivatorius inferior (n.IX)
Nucleus sensorius principalis nervi trigemini
Nucleus septalis lateralis
Nucleus septalis lateralis
Nucleus septalis medialis
Nucleus solitarius
Nucleus spinalis nervi trigemini
Nucleus subcoeruleus
Nucleus subthalamicus
Nucleus suprachiasmaticus
Nucleus suprageniculatus thalami
Nucleus supramammillaris
Nucleus supraopticus
Nucleus supraspinalis
Nucleus supratrigeminealis
Nucleus tegmentalis dorsolateralis
Nucleus tegmentalis rostromedialis
Nucleus tegmentalis pedunculopontinus.
Nucleus tegmentalis dorsalis, Gudden
Nucleus tegmentalis ventralis, Gudden
Nucleus tractus solitarii
Nucleus trochlearis
Nucleus tuberomamillaris
Nucleus ventralis anterior thalami
Nucleus ventralis lateralis thalami
Nucleus ventralis medialis thalami, pars posterior.
Nucleus ventralis posterolateralis thalami.
Nucleus ventralis posteromedialis thalami.
Nucleus ventralis posterior inferior thalami.
Nucleus ventralis posteromedialis thalami, pars parvocellularis.
Nucleus ventromedialis hypothalami
Nucleus vestibularis medialis
Nucleus vestibularis lateralis
Nucleus vestibularis inferior
Nucleus vestibularis superior
Nukleol
Nystagmus.
Näsfåran
Näthinnan
Obduktion
Occipitalloben
Oculomotoriuskärnan.
Olfactorium
Oligodendrocyt
Oligodendroglia
Oliv-lillhjärnsbanan
Oliva
Oliva inferior
Olivainferiorkomplexet
Oliven
Olivkärna, övre
Olivkärnekomplex, nedre
Olivo-cerebellära nervtrådar
Olivo-spinala banan
Olivocerebellära mesodiencephala kretsen
Område för signalering från och till storhjärnsbarken.
Område för signalering från och till ryggmärgen och nervus trigeminus kärnor.
Området utan namn
Omyeliniserat axon
Onufs kärna
Onufs nucleus
Operculum frontale
Operculum parietale
Operculum temporale
Opioider
Orbitofrontala cortex
Orbitofrontala hjärnbarken
Ordblindhet
Orexin
Organum subcommissurale
Organum subfornicale
Organum vasculosum laminae terminalis
Osorterat
Ospecifika thalamuskärnor
Otydliga rafekärnan
Oxytocin
PAG. Vattenledningens grå substans
Paleocerebellum
Paleocortex
Paleostriatum
Paleostriatum
Pallidum
Pallidum dorsale
Pannloben
Pannlobens banförbindelse med bryggan
Pannlobsfåra nedre
Pannlobsfåra övre
Pannlobsvindling mellersta
Pannlobsvindling nedre
Pannlobsvindling övre
Pannlocket
Papez krets
Parabigeminala kärnan
Parabrachialiskärnan, inre
Parabrachialiskärnan, yttre
Parabrachialiskärnorna
Paracentrala miniloben
Paragigantocellulära kärnan
Parahippocampala haken
Parahippocampala hjärnvindlingen
Parallelltrådar
Paralysis agitans
Paramedian pontine reticular formation
Paramediana hjärnstamsartärerna
Parasympaticus
Parasympaticus, ambiguusdelen
Parasympatiska nervsystemet
Parasympatiska preganglionära framrotstrådar
Parasympatiska ryggmärgskärnorna
Paraventriculära hypothalamuskärnan
Paraventrikulära thalamuskärnan
Paravermis
Paravertebralt ganglion
Parietal-Temporal-Occipital regionen
Parietalloben
Parietallobsskada, vänstersidig
Parieto-occipitala blickriktningscentrum
Parkinson plus
Parkinsons sjukdom
Parkinsons sjukdom, atypisk
Pars cervicalis medullae spinalis
Pars coccygea medullae spinalis
Pars intermedia cerebelli
Pars intraspinalis; radix anterior
Pars lumbaris medullae spinalis
Pars opercularis av gyrus frontalis inferius
Pars orbitalis av gyrus frontalis inferior
Pars parasympathetica av Systema nervosum autonomicum
Pars parasympathetica, n. glossopharyngeus (n.IX)
Pars parasympathetica, n.facialis (n.VII)
Pars parasympathetica, n.vagus (n.X)
Pars parasympathetica, n. oculomotorius (n.III)
Pars retrolentiformis capsulae internae
Pars sacralis medullae spinalis
Pars sublentiformis capsulae internae
Pars sympathetica av Systema nervosum autonomicum
Pars thoracica medullae spinalis
Pars triangularis av gyrus frontalis inferius
Patogenes
Patologisk
Peduculus corporis mammillaris
Pedunculi thalami
Pedunculus cerebellaris inferior
Pedunculus cerebellaris medius
Pedunculus cerebellaris superior
Pedunculus flocculi
Pedunculus thalami anterior
Pedunculus thalami inferior
Pedunculus thalami posterior
Pedunculus thalami superior
Pedunkulopontina tegmentkärnan.
Peri Aqueductal Grey matter
Pericyt
Pericyte
Perifera nervsystemet
Perifornicala cellgruppen
Periolivära kärnorna
Periventrikulära hypothalamuszonen
Periventrikulära preopticuskärnan
PET
PF-kärnan
PFC
Phineas Gage
Pia mater
Pia mater cranialis
Pia mater spinalis
Pian
PICA
Pilspetsar som markerar den cortico-pontina signaleringen.
Pinealocyt
Piriforma hjärnbarken
Planum temporale
Plasmamembran
Plexus aorticus abdominalis
Plexus autonomicus (viscerale)
Plexus cardiacus et plexus pulmonalis
Plexus choroideus
Plexus choroideus ventr. IV.
Plexus choroideus ventriculus lat.
Plexus choroideus ventr III
Plexus coeliacus
Plexus hypogastricus
Plexus hypogastricus inferior
Plexus hypogastricus superior
Plexus myentericus
Plexus solaris
Plexus submucosus
Pluggkärnan
PMC
PMD
PNS
Pons
Ponskärnor
Pontina blickriktningscentrum
Pontina miktionscentrum
Pontina reticulo-spinala ledningsbanan
Pontina trigeminuskärnan
Pontocerebellum.
Portasystem
Portio major n.V
Portio minor n.V
Positron Emissions Tomografi
Postcentralfåran
Postcommissurala fornix
Posteromarginala kärnan
Postganglionär nervtråd
Postganglionära nervceller
Potential
PPN
PPRF
PPT-kärnan
Precentralfåran
Precommissurala fornix
Precommissurala fornix
Precuneus
Prefrontala cortex
Prefrontala hjärnbarken
Preganglionär nervtråd
Preganglionära nervceller
Pregeniculära (thalamus)kärnan.
Premammillära dorsala hypothalamuskärnan
Premammillära ventrala hypothalamuskärnan
Premotoriska barken
Premotoriska cortex
Preoptiska området
Prepositus-kärnan
Prerubrala fältet
Presenil
Presenilin
Pretectala regionen
Pretektala kärnan(orna)
Prevalens
Prevertebrala ganglier
Prevertebrala plexusbildningar
Primära balansbarken
Primära hörselbarken
Primära känselbarken
Primära känselbarken
Primära motoriska barken,
Primära somato-motoriska cortex; fot, ben och nedre delen av bålen
Primära somato-motoriska cortex; hand, arm och övre delen av bålen
Primära somato-motoriska barken
Primära somato-motoriska cortex; ansikte, tunga , svalg och struphuvud.
Primära somato-sensoriska cortex
Primära somatosensoriska cortex
Primära synbarken
Primärafferent neuron
Primärsensoriskt neuron
Projektionsbanor
Proprioception
Proprioception
Propriuskärnan
Prosencephalon
Prosopagnosi
Proximal
Proximala axonkollateraler, Purkinjecellens
Psammomakropp
PTO-regionen/området
Pulsåder
Pulvinar thalami
Pulvinar thalami
Pulvinarkärnor
Pupillreflexen för accomodation
Pupillreflexen för ljus
Pupillsammandragning
Purkinjecell-signalering direkt till nucleus vestibularis lateralis.
Purkinjecellens proximala axonkollateraler.
Purkinjeceller
Purkinjeceller i fykantsformation; 10 led x 13 rader = 130st
Purkinjecellsaxon
Purkinjecellslagret
Purkinjecellsskiktet
Purkinjeneuron
Putamen
Pyramidala systemet
Pyramidbanan
Pyramidbanans corticala ursprungsområde
Pyramidbanans främre okorsade del
Pyramidbanans korsade del; trådar till yttre motorneurongruppen.
Pyramidbanans okorsade del; trådar till inre motorneurongruppen.
Pyramidbanans yttre korsade del
Pyramidbankorsningen
Pyramiden
Pyramidkorsningen
Pyramis
Pyriforma hjärnbarken
Pådrivande nervändslut/synaps
Pådrivande/retande lillhjärnsefferens
Radiatio acustica
Radiatio corporis callosi.
Radiatio optica
Radiatio optica pars inferior
Radiatio optica, pars superior
Radix anterior
Radix posterior
Radix ventralis
Radix ventralis C5; signalutflöde.
Radix ventralis L3; signalutflöde.
Rafe-spinala ledningsbanan
Rafekärna, bakre
Rafekärna, linjära
Rafekärna, mittställda
Rafekärna, otydliga
Rafekärna, pallidus
Rafekärna, pontina
Rafekärna, stora
Rafekärna, övre centrala
Rafekärnor
Rafekärnor i hjärnstammen
Rafekärnor, den caudala/bakre/nedre gruppen
Rafekärnor, den rostrala/främre/övre gruppen
Raka hjärnvindlingen
Rami cardiaci, rami pulmonales, rami esophagei
Rami communicantes albi
Rami cutanei, n. trigeminus (n.V)
Rami gastrici, rami hepatici, rami coeliaci
Rami interganglionares
Rami musculares, n. facialis (n.VII)
Ramus communicans griseus
Ramus dorsalis n.spinalis
Ramus meningeus
Ramus sinus carotici n.IX
Ramus ventralis n.spinalis
Ranviers noder
Raphekärnor
RAS
Rasmussens nerv
Rasmussens nervtrådsbunt
RCA
rCBF
RCG
Recessivt
Recessus lateralis ventriculus quartus
Ref.
Referenser
Reflex
Reflex, vestibulooculära
Refs.
Regio hypothalamica posterior
Regio pretectalis
Regio septalis
Regionalt cerebralt blod-flöde
Response inhibition
Retande nervändslut
Reticulo-spinala ledningsbanan
Reticulära thalamuskärnan
Retikulära aktiveringssystemet.
Retikulära bryggkärnan
Retikulära ponskärnan
Retikulära substansen
Retikulära systemet
Retikulära systemets storcelliga del
Retikulära systemets ytterdel
Retikulära systemets innerdel
Retikulära systemets rafedel
Retikulära systemets mesencephalondel
Retikulära systemets småcelliga del
Retikulära tegmentala ponskärnan
Retikulära thalamuskärnan
Retina
Retrorubrala fältet
Rhombencephalon
Ribonukleinsyra
RIMFL
RMTg
RNA
Rostrala/främre/uppåtstigande signalutflödet från den rostrala serotoninproducerande rafekärngruppen.
Rostromediala tegmentkärnan
Roswell
Rubrik
Rubro-spinala ledningsbanan
Rullmuskelnerven, fjärde kranialnerven
Rullmuskelnervens kärna
Rutgropen
Ruthjärnan
Ryggmärg
Ryggmärgens anterolaterala trådbunt
Ryggmärgens associationsbanor
Ryggmärgens bakhorn
Ryggmärgens dorsala kärna
Ryggmärgens framhorn
Ryggmärgens främre vita tvärförbindelse
Ryggmärgens grå substans
Ryggmärgens halsansvällning
Ryggmärgens inre motorneurongrupp
Ryggmärgens intermediära grå substans
Ryggmärgens ländansvällning
Ryggmärgens motorneuronkärnor
Ryggmärgens motorneuron
Ryggmärgens parasympatiska utflöde
Ryggmärgens posteromarginala kärna
Ryggmärgens propriuskärna
Ryggmärgens sidohorn
Ryggmärgens sluttråd
Ryggmärgens sympaticuskärna
Ryggmärgens sympaticusutflöde
Ryggmärgens vita substans
Ryggmärgens yttre motorneurongrupp
Ryggmärgs-balansbanan
Ryggmärgshinna, hårda
Ryggmärgshinna, spindelvävsliknande
Ryggmärgshinna, trogna
Ryggmärgslemnisken
Ryggmärgsnerver
Ryggmärgsnervstam
Ryggmärgsrötter
Ryggmärgssegment
Ryggmärgssträng
Ryggmärgssträng, bakre
Ryggmärgssträng, främre
Ryggmärgssträng, sidställda
Röda kärnan
Röda kärnans småcelliga del.
Röda kärnans storcelliga del
Röda och svarta kärnorna
Rörelsekontrollerande systemet
Rörelserubbningar, basala ganglierna.
S 1
S 2
S I
S II
Saccad
Saccad automatisk
Saccad, viljestyrd
Sacrala spinalganglier
Sacrala ventralrötter
Sakrala dorsalrötter
Sakralryggmärgen
Saltatorisk impulsspridning
Samlingsområde för de acetycholinproducerande cellgrupperna Ch1, Ch2 och Ch3.
Samordnad ögonrörelse
Samsidig.
Sandsvulst
Satellitcell
Scarpas ganglion
Schwanncell
Schützska ledningsbanan
SCN.
Secretase
Segmentum medullae spinalis
Sekundära känselbarken
Sekundära somato-motoriska cortex
Sekundära somatosensoriska cortex
Semantiskt minne.
Senil
Senila plack
Sensori-motoriska loopen genom basala ganglierna.
Sensori-motoriska återkopplingskretsen genom basala ganglierna.
Sensoria
Sensorisk
Sensorisk associationsbark
Sensorisk homunculus; fot, ben och nedre delen av bålen.
Sensorisk homunculus; ansikte med ögon-, näs- och munhåligheter
Sensorisk homunculus
Sensorisk homunculus; hand, arm, hals och övre delen av bålen.
Sensoriska trigeminuskärnornas förbindelse med spinocerebellum.
Sensoriskt talcentrum
Sensoriskt talcentrum
Senspole
Sensus
Septala regionen
Septum
Septum pellucidum
Serotonin
Serotonin
Serotoninerg efferens till den subependymala regionen.
Serotoninerg efferens till cortex cerebri.
Serotoninerga trådar
Serotoninkärnor
Serotoninkärnor i hjärnstammen
Serotoninproducerande cellgrupper formatio reticularis.
SFO
Sidofåra; bakåtriktade grenen
Sidofåra; framåtriktade grenen
Sidofåra; uppåtriktade grenen
Sidofåran
Sidogren.
Sidohorn
Sidosträng
Sidoventrikel
Sidoventrikel, central del
Sidoventrikel, nacklobsdel
Sidoventrikel, pannlobsdel
Sidoventrikel, tinninglobsdel
Sidtittarnerven, sjätte kranialnerven
Sidtittarnervens kärna
Signalering från bakhornets smärt- och temperaturmottagande cellgrupper till den stora rafekärnan.
Signalflöde från lamina tecti till intermediära hemisfärzonen och nucleus interpositus.
Signalflöde från nucleus interpositus till nucleus rubers storcelliga/magnocellulära del.
Signalflöde från balanskärnorna till lilla hjärnan.
Signalflöde från balansorganet till lilla hjärnan.
Signalflöde från hjässlobens bark till ponskärnorna.
Signalflöde från nacklobens bark till ponskärnorna.
Signalflöde från nucleus rubers parvocellulära del till olivainferiorkomplexet.
Signalflöde från nucleus reticularis tegmenti pontis.
Signalflöde från prefrontala barken (PFC) till ponskärnorna.
Signalflöde från premotoriska barken (PMC) till ponskärnorna.
Signalflöde från sensoriska barken (SS1) till ponskärnorna.
Signalflöde från somato-motoriska barken (SM1) till ponskärnorna och vidare till ryggmärgen genom pyramidbanan.
Signalflöde från tinninglobens bark till ponskärnorna.
Signalflödet från nucleus interpositus till Darkschewitsch kärna.
Signalinflöde från formatio reticularis i pons och medulla oblongata till intermediära hemisfärzonen och nucleus interpositus.
Signalinflöde från nucleus reticularis tegmenti pontis till vermis och nucleus fastigii.
Signalinflöde från övre, inre och nedre vestibulariskärnorna till vermis nodulus del.
Signalinflöde till trillingnervens sensoriska huvudkärna.
Signalutflöde från nucleus interpositus till VL kärnan i thalamus.
Signalutflöde från nucleus interpositusi till formatio retikularis i pons och medulla oblongata.
Signalutflöde från nucleus interpositus till nucleus reticularis tegmenti pontis
Signalutflöde från nucleus interpositus till Centrum medianum i thalamus.
Signalutflöde från nucleus dentatus till nucleus rubers parvocellulära del.
Signalutflöde från nucleus interpositus till lamina tecti i mesencephalon.
Signalutflöde från nucleus interpositus till PAG.
Signalutflöde från nucleus dentatus till olivainferiorkomplexet.
Signalutflöde från nucleus interpositus till VMpo-kärnan i thalamus.
Signalutflöde från nucleus interpositus till nucl. parafascicularis i thalamus
Signalutflöde från nucleus dentatus till VL-kärnan i thalamus.
Signalutflöde från nucleus dentatus till PAG.
Signalutflöde från nucleus dentatus till lamina tecti i mesencephalon.
Signalutflöde från nucleus dentatus till formatio reticularis i pons och medulla oblongata.
Signalutflöde från nucleus fastigii till nucleus reticularis tegmenti pontis.
Signalutflöde från nucleus dentatus till mediodorsala thalamuskärnan.
Signalutflöde från nucleus dentatus till VA-kärnan i thalamus.
Signalutflöde från nucleus dentatus till nucleus parafascicularis i thalamus.
Signalutflöde från nucleus dentatus till centrum medianum i thalamus.
Signalutflöde från nucleus interpositus till motsatta sidans olivainferiorkomplex.
Signalutflöde från nucleus dentatus till VMpo-kärnan i thalamus.
Signalutflöde från nucleus dentatus till nucleus reticularis tegmenti pontis.
Signalutflöde i den 11.te kranialnerven.
Signalutflöde i det 5.te halsryggmärgssegmentets framrot
Signalutflöde i det 3:dje ländryggmärgssegmentets framrot
Silbensplattan
Simple spikes.
Single Photon Emission Computed Tomography.
Sinnen
Sinnesintyck
Sinnesorgan
Sinus durae matris
Sinus sagittalis superior
Sinusnerven
Sinuvertebralnerven
Sjukdomshistoria
Sjukdomstecken
Sjunde kranialnervens större muskelgrenar
Sjunde kranialnerven
Sjunde kranialnervens parasympatiska del
Sjunde kranialnevens parasympatiska kärna.
Sjöhästen
Sjöhästfransen
Sjöhästfransen; Valvfransen
Sjöhäststödet
Skalkärnan
Skalle
Skallgrop, bakre
Skallgrop, främre
Skallgrop, mellersta
Skelettmuskulatur
Skiktavbildning
Slaganfall
Sluta använda hjärnatlasen
Slutstrimman
Slutstrimmans bäddkärna
Slutstrimmans centrala del
Slutstrimmans tinninglobsdel
Sluttråden
SM I
SM I; område för ansikte, tunga, pharynx och larynx.
SM I; område för nedre extremiteten och nedre delen av bålen
SM I; område för övre extremiteten och övre delen av bålen
SM II
Smak
Smak-svalgnerven
Smakkärna, thalamiska
Smakkärnan i förlängda märgen.
SMC
Smärt- och temperaturförmedlande ryggmärgskärnor.
Smärt- och temperaturmottagande synhögskärnor.
Smärta
Smärtbanan
Småmolekylära neurotransmittorer
SN
Snabba & ultrasnabba hjärnvågor
SNB = spinala bulbocavernosus-kärnan (råtta)
SNc
Snittyta genom capsula interna
Snittyta genom mellanhjärnan
SNr
Snäcklabyrinten
Solarplexus
Solitariuskärnan
Somat
Somatisk
Somatisk afferens
Somatisk efferens
Somato-motorisk
Somato-motoriska cortex
Somato-sensoriska cortex I
Somatosensorik
Somatosensoriska cortex II
Somatosensoriska cortex höft-ben-fotområde
Somatosensoriska cortex skuldre-arm-handområde
Somatosensoriska cortex ansiktsområde
Somatotop
Somatotopi
Spastisk kolit
Spastisk pares
Spatium epidurale
Spatium subarachnoideum
Spatium subdurale
Specifika thalamuskärnor
SPECT
Spike
Spinala balanskärnan
Spinala lemnisken
Spinala motorneuron
Spinala trigeminuskärnan
Spinalganglier, bröst
Spinalganglier, hals
Spinalganglier, länd
Spinalganglier, sakrala
Spinalganglier, svans
Spinalganglion
Spinalnerv
Spinalnervens meningeala gren
Spinalnervens ryggmärgshinnegren
Spinalnerver
Spinalnervsgren bakre
Spinalnervsgren främre
Spindelvävshinnan
Spine
Spino-mesencephala ledningsbanan
Spino-olivaris banan
Spino-retikulära ledningsbanan
Spino-thalamiska banan
Spinocerebellum, funktion och funktionsrubbning
Spinocerebellum.
Splenium (corporis callosi)
Spolformade vindlingen
Spontanaktivitet i basala ganglier.
Sporadisk
Sporrfåran
Språkcentrum, motorisk
SQUID
SS I
SS I, ansikte med håligheter.
SS I, nedre exteremiteten och nedre delen av bålen
SS I, övre extremiteten och övre delen av bålen
SS II
Stam-celler
Stamceller
Stamkontur, sedd bakifrån
Stellate neuron
Stjärnceller
Stjärngangliet
STN
Stora & lilla inälvsnerven
Stora hjärnan
Stora nackhålet
Stora rafekärnan
Storhjärnebark
Storhjärnsbark
Storhjärnsbarken utan närmare specifikation.
Storhjärnshalva, högra
Storhjärnshalva, vänstra
Storhjärnshemisfär,
Strata grisea et alba colliculi superioris
Stress, posttraumatisk
Stretch reflex
Stria Gennari
Stria longitudinalis medialis
Stria longitudinalis lateralis
Stria medullaris thalami
Stria olfactoria lateralis
Stria olfactoria medialis
Stria terminalis
Stria terminalis pars temporalis
Stria terminalis pars centralis
Striae longitudinales
Striatala D1-neuron.
Striatala D2-neuron.
Striatum
Striatum dorsale
Striatum ventrale
Strimmiga kärnsystemet
Striosom
Stroke
Stroke/Capsula-interna-blödning
Stroke; arteria cerebri media rami corticales
Stroke; mellersta storhjärnsartären, barkgrenar
Sträckreflex
Strålkransen
Strödda acetylcholinproducerande neuron
Stäng hjärnatlasen
Subaraknoidalrum
Subcommissuralorganet
Subduralrum
Subfornikalorganet
Subiculum
SubstansP
Substantia alba
Substantia alba spinalis
Substantia gelatinosa Rolandi
Substantia gelatinosa
Substantia grisea
Substantia grisea centralis
Substantia grisea intermedia (Medulla spinalis)
Substantia grisea spinalis
Substantia innominata
Substantia nigra
Substantia nigra pars compacta
Substantia nigra, pars compacta.
Substantia nigra, pars reticulata
Substantia perforata anterior
Substantia perforata posterior
Subthalamiska kärnan
Subthalamus
Sulcus
Sulcus centralis
Sulcus cinguli
Sulcus collateralis
Sulcus corporis callosi
Sulcus frontalis inferior
Sulcus frontalis superior
Sulcus hypothalamicus
Sulcus interparietalis
Sulcus lateralis
Sulcus lunatus
Sulcus occipitotemporalis.
Sulcus olfactorius
Sulcus parieto-occipitalis
Sulcus postcentralis
Sulcus precentralis
Sulcus rhinalis
Sulcus Rolandii
Sulcus Sylvius
Sulcus temporalis inferius
Sulcus temporalis superius
Superconducting Quantum Interference Devices
Supplementära motoriska barken
Supplementära motoriska cortex
Supplementära motoriska arean
Supplementära somato-sensoriska barken.
Suprachiasmatiska kärnan.
Supramammillariskärnan
Supraopticuskärnan
Supraspinaliskärnan
Supratentoriella rummet
Svans-skalkärnförbindelser
Svans-skalkärnförbind. hål för-
Svansframrötter
Svanskärnan
Svanskärnans huvud
Svanskärnans svans
Svansryggmärgen
Svarta kärnan
Svarta kärnans kompakta del
Svarta kärnans luckra del
Syhögens inre-övre kärnområde.
Sympaticus
Sympaticus, lumbala inälvsgrenar
Sympaticus, sakrala inälvsgrenar
Sympaticuskärnan
Sympaticusutflöde i spinalnerverna
Sympatiska gränssträngen
Sympatiska halsnerverna, den inre och de yttre.
Sympatiska nervsystemet
Sympatiska preganglionära framrotstrådar
Sympatiska ryggmärgskärnan
Symptom (eng.)
Symtom
Syn
Syn- och hörselanknutna kärnområden i mesencephalon.
Syn- och hörselinformation i vermis
Synaps
Synaps, exciterande
Synaps, inhibitorisk
Synaps,inhiberande
Synapsblåsa
Synaptisk transmission.
Synaptisk vesikel
Synaptiskt komplex.
Synbanan
Synbarken, area 17
Synbarksfåran
Synbarksområde i nedre tinninglobsfåran.
Synblindhet
Syncortex.
Synergist
Synfältets högra halva
Synhögen
Synhögen med kärnkonturer.
Synhögens bakre pol
Synhögens bakre/posteriora kärnområde.
Synhögens förbindelser med basala ganglierna
Synhögens inre (vita) märgskikt
Synhögens kärnområden.
Synhögens kärnområden
Synhögens medellinjekärnor
Synhögens märgstrimma
Synhögens trådbunt
Synhögens undre/ventrala kärnområdet.
Synhögens ventrala posteriora kärnkomplex.
Synhögens yttre (vita) märgskikt.
Synhögsarm, bakre
Synhögsarm, främre
Synhögsarm, undre
Synhögsarm, övre
Synhögsarmar
Synhögsbandet
Synhögskomplexet
Synhögskärna, bakre inre ventrala.
Synhögskärna, bakre.
Synhögskärna, centrum medianum
Synhögskärna, främre ventrala
Synhögskärna, främre/anteriora
Synhögskärna, medio-dorsala ventrocaudala.
Synhögskärna, mediodorsala
Synhögskärna, parafascikulariskärnan
Synhögskärna, pulvinarkomplexet
Synhögskärna, retikulära
Synhögskärna, ventrala inre bakre.
Synhögskärna, ventrala bakre yttre.
Synhögskärna, ventrala bakre undre
Synhögskärna, yttre ventrala.
Synhögskärna, yttre dorsala.
Synhögskärna, yttre posteriora
Synhögskärnor, caudala intralaminära gruppen.
Synhögskärnor, intralaminära
Synhögskärnor, rostrala intralaminära gruppen
Synhögskärnor, specifika och ickespecifka
Synhögskärnor, övre/dorsala gruppen.
Synhögskärnor.
Synhögssammanväxningen
Syninformation i flocculus.
Synnerven, andra kranialnerven
Synnervskorset
Synstrålningen
Synstrålningen, nedre
Synstrålningen, övre
Systema nervosum
Systema nervosum centrale
Systema nervosum periphericum
Taenia choroidea
Taenia fornicis
Taenia thalami
Talcentrum, motoriskt
Talcentrum, sensoriska
Tallkottkörteln
TAN
Tandkärnan.
Tandligamenten
Tandvindlingen
Tanocyt
Tanycyte
Tau
tDCS
Tecto-spinala ledningsbanan
Tectum
Tegmentala området H1
Tegmentala området H2
Tegmentala området H.
Tegmentum
Tegmentum mesencephali
Telencephala kärnorna
Telencephalon
Telencephalon-rotation
Temporalloben
Temporallobens inferiotemporala del, pars anterior; dexter
Temporallobens inferiotemporala del, pars posterior
Temporallobens inferiotemporala del, pars anterior; sinister
Temporallobens mesiala del
Tentorium cerebelli
Tentorium cerebellis fästlinje
TextstorlekTest
Textstorlektest
Thalamiska smakkärnan
Thalamo-corticala förbindelser.
Thalamo-striatala projektioner
Thalamus
Thalamus inre (vita) märgskikt
Thalamus kärnområden
Thalamus med kärnkonturer
Thalamus medellinjekärnor
Thalamus mediodorsala kärnområde.
Thalamus posteriora kärnområde.
Thalamus ventrala posteriora kärnkomplex.
Thalamus ventralis
Thalamus yttre (vita) märgskikt.
Thalamuskomplexet
Thalamuskontur.
Thalamuskärna MD
Thalamuskärna VL
Thalamuskärna VPL
Thalamuskärna,
Thalamuskärna, centrum medianum.
Thalamuskärna, retikulära
Thalamuskärna, VA
Thalamuskärnor, smärt- och temperaturafferens.
Thalamuskärnor, främre
Thalamuskärnor, intralaminära
Thalamuskärnor, laterala
Thalamuskärnor, pulvinarkomplexet.
Thalamuskärnor, yttre
Thalamuskärnor, övre/dorsala
Thalamuskärnor.
Thalamuspedunklar
Thalamusyta, halvgenomskinlig
Thalamus´ kärnområden.
Thalamus´ ventrala kärnområde.
The basal fore-brain
Theta-rytm
Theta-vågor
Thoracala dorsalrötter
Thoracala ventralrötter
Thorakala spinalganglier
Tinningloben
Tinninglobens inferotemporala del, främre partiet, höger hjärnhalva
Tinninglobens inferotemporala del, bakre partiet
Tinninglobens inferotemporala del, främre partiet, vänster hjärnhalva
Tinninglobens inre del
Tinninglobsfåra nedre
Tinninglobsfåra övre
Tinninglobsplattan
Tinninglobsvindling mellersta
Tinninglobsvindling nedre
Tinninglobsvindling övre
Tinninglobsvindlingar tvärgående
Tinninglocket
Tionde kranialnervens inälvsgrenar i brösthålan.
Tionde kranialnervens parasympatiska hjärnstamskärna
Tionde kranialnerven
Tionde kranialnervens inälvsgrenar i bukhålan.
Titubation
TM-kärnan
TMS
TOM
Tom
Tom Plats
Tomografi
TOMTBG
Tonisk aktivitet
Tonsilla cerebelli
Tonus
TPC-kärnan
TPP-kärnan
tr.
Tr.c-s.a.
tr.c-s.lat.
Tractographi.
Tractus
Tractus cerebello-rubralis
Tractus cerebello-thalamicus
Tractus cortico-nuclearis; trådar till nucl. nervi hypoglossi.
Tractus cortico-nuclearis; trådar till nucl. ambiguus.
Tractus cortico-nuclearis
Tractus cortico-nuclearis; trådar till nucl. motorius nervi trigemini.
Tractus cortico-nuclearis; från cortex till hjärnstammen.
Tractus cortico-nuclearis corticala ursprungsområde
Tractus cortico-nuclearis; trådar till nucleus accsessorius.
Tractus cortico-nuclearis; trådar till nucl. facialis.
Tractus cortico-pontinus
Tractus cortico-spinalis lateralis; trådar till cellulae motoriae laterales.
Tractus cortico-spinalis corticala ursprungsområde
Tractus cortico-spinalis lateralis
Tractus cortico-spinalis
Tractus cortico-spinalis anterior; trådar till cellulae motoriae mediales.
Tractus cortico-spinalis anterior
Tractus cuneo-cerebellaris
Tractus dorsolateralis
Tractus frontopontinus
Tractus habenulo-interpeduncularis
Tractus mammillo-tegmentalis
Tractus mammillo-thalamicus
Tractus mesencephalicus nervi trigemini
Tractus nigro-striatalis
Tractus olfactorius
Tractus olivo-cerebellaris
Tractus olivocochlearis
Tractus olivospinalis
Tractus opticus
Tractus parieto-temporo-pontinus
Tractus perforans
Tractus ponto-cerebellaris
Tractus raphe-spinalis
Tractus reticulo-spinalis medialis
Tractus reticulo-spinalis
Tractus reticulo-spinalis lateralis
Tractus retino-hypothalamicus.
Tractus rubro-spinalis
Tractus solitarius
Tractus solitarius.
Tractus spinalis nervi trigemini
Tractus spino-cerebellaris dorsalis
Tractus spino-cerebellaris ventralis
Tractus spino-cerebellaris anterior
Tractus spino-cerebellaris posterior
Tractus spino-cerebellaris rostralis
Tractus spino-mesencephalicus
Tractus spino-olivaris
Tractus spino-parabrachialis
Tractus spino-reticularis
Tractus spino-solitarius
Tractus spino-thalamicus
Tractus spino-thalamicus lateralis
Tractus spino-thalamicus anterior
Tractus spino-vestibularis
Tractus tecto-spinalis
Tractus tegmentalis centralis
Tractus tegmentalis dorsalis (Shute & Lewis).
Tractus tegmentalis medialis
Tractus trigeminothalamicus dorsalis
Tractus trigeminothalamicus lateralis
Tractus uncinatus
Tractus vestibulo-spinalis medialis
Tractus vestibulo-spinalis lateralis
Tractus vestibulo-thalamicus
Transkraniell Magnetisk Stimulering
Transmittor
Transmittorsubstans
Trapezoidkroppen
Trapezoidkroppens kärna
Tredje (hjärn)ventrikeln
Tredje (hjärn)ventrikelns framvägg
Tredje kranialnervens parasympatiska kärna
Tredje kranialnervens parasympatiska del
Trekanten
Trigemino-thalamiska ledningsbanan, yttre
Trigemino-thalamiska ledningsbanan, bakre
Trigeminus mesencephala kärna
Trigeminus motoriska kärna
Trigeminus pontina kärna
Trigeminus spinala kärna
Trigeminusgangliet
Trigeminuskärnorna
Trigeminuslemnisken
Trigonum olfactorium
Trillingnerven
Trillingnervens ganglion
Trillingnervens muskelkontrollerande kärna
Trillingnervens proprioceptiva kärna
Trillingnervens ryggmärgskärna
Trillingnervens sensoriska huvudkärna
Trillingnervens spinala ledningsbana
Trillingnervens spinala kärna
Trillingnervens större hudgrenar
Trogna hjärn- ryggmärgshinnan
Trogna hjärnhinnan
Truncus anterior Ae. cerebri medie
Truncus encephali
Truncus intermedius Ae. cerebri medie
Truncus posterior Ae. cerebri medie
Truncus sympatheticus
Tuber cinereum
Tuberculum cinereum
Tuberculum cuneatum
Tuberculum gracile
Tuberculum gracile och tub. cuneatum
Tuberculum olfactorium
Tuberomamillariskärnan
Tuggmuskelnerven
Tuggningens mönstergenerator
Tung-svalgnerven
Tung-svalgnervens parasympatiska kärna
Tung-svalgnervens parasympatiska del
Tungmuskelnerven
Tungmuskelnervens kärna
Tungvindlingen
Tunntarm
tVTA
Tvärförbindelse mellan hö. och vä. locus coeruleus.
Tvärförbindelse, hjärnans stora
Tvärförbindelse, hjärnans främre
Tvärförbindelse, hjärnans stora, bakre delen
Tvärförbindelse, hjärnans stora, trådmassa
Tvärförbindelse, hjärnans bakre
Tvärförbindelse, Lilla hjärnans
Tvärförbindelse, nedre fyrhögarnas
Tvärförbindelse, ryggmärgens främre vita
Tvärförbindelse, valvets
Tvärförbindelser
Tvärsnitt genom hjärnskänkeln
Tvärstrimmig skelettmuskulatur
Töjningsreflex
Tömmarna, tyglarna
UBC
Ulltussarmen
Ulltussen
Uncus
Undekäksnerven
Undre hjärnbihanget
Undre thalamuspedunkeln
Undre/nedre visuella huvudvägen
Unipolar brush cell
Unipolär borstcell
Uppmärksamhet, synintryck
Urineringscentrum
Urladdning
Ursprungsområde för tractus spino-cerebellaris rostralis.
Ursprungsområde för tractus spino-cerebellaris anterior.
Utsidan på tredje ventrikelns golv.
Utåtgående
V I
VA-kärnan
VA-kärnans i thalamus förbindelse med premotoriska cortex.
Vagus
Vagusnervens parasympatikusdel
Vagusnervens parasympatiska hjärnstamskärna
Vagusnervens parasympatiska bukgrenar
Vagusnervens parasympatiska brösthålsgrenar
Valvbunten tvärskuren i 3dje ventrikelns vägg.
Valvet
Valvets förbindelse med vårtkroppen
Valvets pelardel
Valvets slutdel
Valvets tvärförbindelse
Valvfransen
Valvkommissuren
Varikositet.
Vasomotor- pilomotor- och sudomotornervtrådar
Vasopressin
Vattenledningen
Vegetativa nervsystemet
Velum interpositum
Ven
Vena
Venae cerebri superiores
Ventr.syst, kontur bakifr.
Ventral Tegmental Area
Ventrala inre hypothalamuskärnan
Ventrala InterMediära thalamuskärnan
Ventrala pallidum
Ventrala striatum
Ventrala tegmentkärnan
Ventrala thalamus
Ventrala visuella huvudvägen
Ventralrot
Ventriculus
Ventriculus IV
Ventriculus lat. cornu frontale
Ventriculus lat., cornu temporale
Ventriculus lateralis, pars centralis
Ventriculus lateralis, cornu occipitale
Ventriculus lateralis
Ventriculus quartus
Ventriculus tertius
Ventrikelmellanhål
Ventrikelskiljeväggen
Ventrikelsyst, kontur, sida
Vermis cerebelli
Vermiszonen
Vertikalt blickriktningscentrum
Vestibularisfunktionen
Vestibulariskärnor
Vestibularisorganet
Vestibulo-ockulära reflexen
Vestibulo-thalamiska ledningsbanan
Vestibulocerebellum. Funktion och funktionsrubbning
Vestibulocerebellum.
Vestibulooculära reflexen
Vestibulär information
Vicq d'Azyrs strimma
Viljestyrd saccad
Vilopotential
VIM kärnan
Vindling
Vinkelvindlingen
Viscera
Visceral
Visceral afferens
Visceral efferens
Visceral-efferenta systemet
Viscero-motorisk
Visceroception
Visuale
Visuell agnosi
Visuell attentioncortex i parietalloben
Visuell huvudväg, undre/nedre
Visuell huvudväg, övre
Visuell information i flocculus.
Visuell och akustisk information i vermis
Visuospatiala (förmågan)
Vit substans (hjärn/ryggmärgs)
Vita sammanbindingsgrenar
VL kärnan
VL-kärnans förbindelse med primära motoriska cortex.
VMh
VMH
VMpo-kärnan.
VMpo.
Volontär saccad
Volymtransmission.
VP-området i thalamus.
VPI kärnan
VPL-kärnan
VPL-kärnan.
VPM, hypothalamus
VPM, thalamus.
VPM-kärnan.
VPMpc
VPS-trådar
VTA
VTN
Vänster hemisfär
Vänster hemisfär, insida
Vänster hemisfär, utsida
Vänster storhjärnshalva
Vårtkropp-tegmentbanan
Vårtkroppen
Vårtkroppens yttre och inre kärna
Vårtkropps-stjälken
Vårtkroppskärna, laterala
Vårtkroppskärna, mediala
Vårtkroppskärna, övre
Vårtkroppskärnor
Wallenbergsyndromet
Wernickes fält
Working memory
Yttersta nervtrådskapseln
Yttre baksträngsbunten
Yttre baksträngsbunten med anslutna cervicala bakrötter
Yttre baksträngskärnan
Yttre habenulakärnan
Yttre hypothalamuszonen
Yttre knäkroppen
Yttre knäkroppens kärna
Yttre luktstrimman
Yttre motorneurongruppen
Yttre motorneurongruppens alfa- och gammamotorneuron.
Yttre märgskiktet.
Yttre nervtrådskapseln
Yttre preopticuskärnan
Yttre raka ögonmuskeln
Yttre retikulariskärnan
Yttre septala kärnan
Yttre spino-thalamiska ledningsbanan
Yttre vestibulo-spinala ledningsbanan
Yttre vårtkroppskärnan
Yttre ögonmuskelkärnorna
Yttre ögonmuskler (tvärstrimmiga)
Zona incerta.
Zona lateralis, hypothalamus
Zona medialis, hypothalamus
Zona periventricularis, hypothalamus
Ändhjärnan
Ändhjärnans kärnor
Å.
Åldersrelaterad
Ångström
Åttonde kranialnerven
Ö-området
Ögonhåledelen
Ögonhålsvindlingar
Ögonklot
Ögonmuskel, nedre raka
Ögonmuskel, nedre sneda
Ögonmuskel, yttre raka
Ögonmuskel, ögonlockslyftaren
Ögonmuskel, övre raka
Ögonmuskel, övre sneda
Ögonmuskeln, inre raka
Ögonmuskelnerven, tredje kranialnerven
Ögonmuskelnervens muskelkontrollerande kärna
Ögonmuskelnervens parasympatiska del
Ögonmuskelnervens parasympatiska kärna
Ögonmuskelnervens parasympatiska del.
Ögonmuskelnervens somato-motoriska del.
Ögonmuskelnervernas somato-motoriska kärnor
Ögonnerven
Ögonrörelse, samordnad
Ön
Öns Brodmannareor
Överkäksnerven
Övre (sympatiska) halsgangliet
Övre centrala rafekärnan
Övre collikeln.
Övre collikelns grå substans
Övre fyrhögen
Övre fyrhögens skiktade grå substans
Övre hjärnbihanget
Övre knäkroppsarmen
Övre lillhjärnsarmen
Övre lillhjärnsarmskorsningen
Övre lillhjärnsartären
Övre längsgående associationsbanan
Övre mittställda blodledaren
Övre olivkärnan
Övre raka ögonmuskeln
Övre sneda ögonmuskeln
Övre spino-cerebellära ledningsbanan
Övre thalamuspedunkeln
Övre visuella huvudvägen
Övre, inre och yttre vestibulariskärnorna.