Skip to main content

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö *

Uppslagsverk

Sökresultat
2905 träffar.

A. (engelsk förkortn.)
Aktivering av muskulatur i bål, hals, skuldra och höft.
Ansiktsnervens större muskelgrenar
Arcuatuskärnan (förlängda märgen)
Area 41 och 42 (Hörselbarken)
Associationsbana; gördelformade
Associationsbana; längsgående övre
Associationsbana; övre nack-pann banan
Asymboli för smärta
Bakrötter, bröst
Bakrötter, hals
Bakrötter, länd
Bakrötter, sakrala
Bakrötter, svans
Baksträngsknöl, inre
Baksträngsknöl, yttre
Baksträngsknölar inre och yttre
Balans-hörselnerven
Balanskärna, övre
Blodkärlsfläta i fjärde hjärnventrikelns sidoöppning
Blodledare, övre mittställda
Bokstavsförkortning
Bröstryggmärgen
Callejas öar
Caudala/bakre/nedåtstigande signalutflödet från den rostrala serotoninproducerande rafekärngruppen.
Central mönstergenerator
Centrala inre formatio reticularis kärnan i förlängda märgen.
Centrala yttre formatio reticularis kärnan i förlängda märgen.
Centrum medianums förbindelse med striatum.
Cervicala dorsalrötter
Cervicala ventralrötter
Coccygeala dorsalrötter
Coccygeala ventralrötter
Collikel, övre
Conjugerad ögonrörelse
Datorröntgen
EEG-undersökning
Efferens från nucleus fastigii till syn och hörsel-relaterade områden i mesencephalon.
Epiduralbedövning
Fasciculus cuneatus med anslutna cervicala bakrötter
Femte kranialnervens större hudgrenar
Fjärde hjärnventrikelns bakre öppning
Fjärde hjärnventrikelns sidoöppningar
Framrötter, bröst
Framrötter, hals
Framrötter, länd
Framrötter, sakrala
Framrötter, svans
Funktionell "magnetröntgen"
Fyrhög, nedre
Fyrhög, övre
Fyrhögarna
Fyrhögsarm, nedre
Fyrhögsplattan
Förbindelse från formatio reticularis i medulla oblongata till cerebellums vermiszon.
Förbindelse från vestibulariskärnor till cerebellums vermiszon.
Förbindelse till cerebellums vermiszon från cellgrupper anslutna till syn- och hörselmottagningen i lamina tecti.
Förbindelser mellan synhögen och storhjärnbarken.
Förkalkning i blodkärlsflätan
Förklaring till bild av hjärnstam-mellanhjärna sedda dorsalt
Förlängda märgen
Första kranialnerven
Försörjning
Förtvining
Förvärvad
Förvärvad färgblindhet
Gelatinösa substansen
Glömska
Gränsövergången mellan hjärnans undersida och Ö-området
Grå förbindelsegren
Gråfärgade knölen
Gördelbanan
Gördelfåran
Gördelvindlingen
Gördelvindlingens främre del
Gördelvindlingens övergångsparti
Hippocampusstödet
Hjälp: flytta bild, ändra förstoring, hantera listor och borttappad bildbeskrivning.
Hjärnans bakre tvärförbindelse.
Hjärnans belöningssystem
Hjärnans belöningssystem
Hjärnans främre tvärförbindelse
Hjärnans stora tvärförbindelse
Hjärnartär, övre lillhjärnsartären
Hjärnvener, övre ytliga på hemisfärerna
Hjäss-tinninglobens banförbindelse med bryggan
Hjässminilob övre
Homunculus, motorisk ; hand, arm, hals och övre delen av bålen.
Homunculus, sensorisk; ansikte med ögon-, näs- och munhåligheter.
Homunculus, sensorisk; övre extremiteten, hals och övre delen av bålen
Hypothalamuskärna, övre vårtkroppskärnan
Höger hemisfär
Höger hemisfär, insida
Höger hemisfär, utsida
Höger storhjärnshalva
Höger synfältshalva
Högupplöst mekanoreception
Högupplöst sinnesintryck
Hörsel
Hörselbarken
Hörselgangliet
Hörselkärna, bakre
Hörselkärna, främre
Hörselkärnorna
Hörselnerven
Hörselnervens ganglion
Hörselorganet
Hörselstrålning
Inre raka ögonmuskeln
Intralaminära caudala gruppen synhögskärnor.
Intralaminära rostrala gruppen synhögskärnor.
Inälvstillhörig
Isotop skiktröntgen
Kantceller o interneuron som är ursprunget för tractus spino-cerebellaris anterior.
Kantceller o interneuron som är ursprunget för tractus spino-cerebellaris rostralis.
Knäkroppsarm övre
Konjugerad ögonrörelse
Korsbensframrötter
Kranialnerv 10:s inälvsgrenar i brösthålan
Kranialnerv 8:s hörselkärnor
Känslbarkens ansiktsområde med ögon- näs- och munhåla
Känslbarkens höft-ben-fotområde
Kärnor i ryggmärgen och i förlängda märgen.
Kölliker-Fuses kärna
Kölliker-Fuses område
Könsskillnader 1
Könsskillnader 2
Könsskillnader 3
Körtelhypofysen
Ledningsbana, vårtkropp-synhög
Ledningsbana, övre spino-cerebellära.
Liköppning
Lillhjärnans banförbindelse med den röda kärnan
Lillhjärnans banförbindelse med synhögen
Lillhjärnans tvärförbindelse
Lillhjärnsarm, övre
Lillhjärnsartär, övre
Lillhjärnssnitt (låg förstoring)
Lillhjärnstältets öppning
Locus coeruleus tvärförbindelser.
Luktknölen
Luktupphöjningen
Lumbala dorsalrötter
Lumbala ventralrötter
Mediala upphöjningen
Mediodorsala thalamuskärnans förbindelser med prefrontala cortex och parietallobscortex.
Minnesförlust
Motorisk homunculus; hand, arm, hals och övre delen av bålen.
Mönstergenerator
Nedre fyrhögen
Nedre fyrhögens kärna.
Nedre fyrhögsarmen
Nedre raka ögonmuskeln
Nedre sneda ögonmuskeln
Nedåtstigande banor i förl.märgen
Nervsystemet, text 1. Övergripande funktioner och givna förutsättningar.
Nervus accessorius signalutflöde.
Nucleus dentatus huvudutflöde av nervtrådar till den kontralaterala övre lillhjärnsarmen .
Nucleus interpositus huvudutflöde av nervtrådar till den kontralaterala övre lillhjärnsarmen.
Nucleus parafascicularis förbindelse med cortex cerebralis.
Nucleus principalis sensorius nervi trigemini; signalinflöde.
Olivkärna, övre
Område för signalering från och till storhjärnsbarken.
Område för signalering från och till ryggmärgen och nervus trigeminus kärnor.
Pannlobens banförbindelse med bryggan
Pannlobsfåra övre
Pannlobsvindling övre
Primära hörselbarken
Primära somato-motoriska cortex; hand, arm och övre delen av bålen
Pupillreflexen för accomodation
Pupillreflexen för ljus
Radix ventralis C5; signalutflöde.
Radix ventralis L3; signalutflöde.
Rafekärna, övre centrala
Rafekärnor, den rostrala/främre/övre gruppen
Regionalt cerebralt blod-flöde
Rostrala/främre/uppåtstigande signalutflödet från den rostrala serotoninproducerande rafekärngruppen.
Ryggmärgens främre vita tvärförbindelse
Ryggmärgens parasympatiska utflöde
Ryggmärgens sympaticusutflöde
Ryggmärgsrötter
Röda kärnan
Röda kärnans småcelliga del.
Röda kärnans storcelliga del
Röda och svarta kärnorna
Rörelsekontrollerande systemet
Rörelserubbningar, basala ganglierna.
Sacrala ventralrötter
Sakrala dorsalrötter
Samlingsområde för de acetycholinproducerande cellgrupperna Ch1, Ch2 och Ch3.
Samordnad ögonrörelse
Sensorisk homunculus; ansikte med ögon-, näs- och munhåligheter
Sensorisk homunculus; hand, arm, hals och övre delen av bålen.
Sensoriska trigeminuskärnornas förbindelse med spinocerebellum.
Signalflöde från lamina tecti till intermediära hemisfärzonen och nucleus interpositus.
Signalflöde från nucleus interpositus till nucleus rubers storcelliga/magnocellulära del.
Signalflöde från balanskärnorna till lilla hjärnan.
Signalflöde från balansorganet till lilla hjärnan.
Signalflöde från hjässlobens bark till ponskärnorna.
Signalflöde från nacklobens bark till ponskärnorna.
Signalflöde från nucleus rubers parvocellulära del till olivainferiorkomplexet.
Signalflöde från nucleus reticularis tegmenti pontis.
Signalflöde från premotoriska barken (PMC) till ponskärnorna.
Signalflöde från prefrontala barken (PFC) till ponskärnorna.
Signalflöde från sensoriska barken (SS1) till ponskärnorna.
Signalflöde från somato-motoriska barken (SM1) till ponskärnorna och vidare till ryggmärgen genom pyramidbanan.
Signalflöde från tinninglobens bark till ponskärnorna.
Signalflödet från nucleus interpositus till Darkschewitsch kärna.
Signalinflöde från formatio reticularis i pons och medulla oblongata till intermediära hemisfärzonen och nucleus interpositus.
Signalinflöde från nucleus reticularis tegmenti pontis till vermis och nucleus fastigii.
Signalinflöde från övre, inre och nedre vestibulariskärnorna till vermis nodulus del.
Signalinflöde till trillingnervens sensoriska huvudkärna.
Signalutflöde från nucleus interpositus till VMpo-kärnan i thalamus.
Signalutflöde från nucleus dentatus till nucleus parafascicularis i thalamus.
Signalutflöde från nucleus dentatus till lamina tecti i mesencephalon.
Signalutflöde från nucleus dentatus till nucleus reticularis tegmenti pontis.
Signalutflöde från nucleus dentatus till PAG.
Signalutflöde från nucleus interpositus till motsatta sidans olivainferiorkomplex.
Signalutflöde från nucleus interpositus till PAG.
Signalutflöde från nucleus dentatus till VL-kärnan i thalamus.
Signalutflöde från nucleus dentatus till VA-kärnan i thalamus.
Signalutflöde från nucleus dentatus till mediodorsala thalamuskärnan.
Signalutflöde från nucleus dentatus till formatio reticularis i pons och medulla oblongata.
Signalutflöde från nucleus dentatus till centrum medianum i thalamus.
Signalutflöde från nucleus interpositus till nucleus reticularis tegmenti pontis
Signalutflöde från nucleus fastigii till nucleus reticularis tegmenti pontis.
Signalutflöde från nucleus dentatus till olivainferiorkomplexet.
Signalutflöde från nucleus interpositusi till formatio retikularis i pons och medulla oblongata.
Signalutflöde från nucleus dentatus till nucleus rubers parvocellulära del.
Signalutflöde från nucleus interpositus till nucl. parafascicularis i thalamus
Signalutflöde från nucleus interpositus till VL kärnan i thalamus.
Signalutflöde från nucleus interpositus till lamina tecti i mesencephalon.
Signalutflöde från nucleus interpositus till Centrum medianum i thalamus.
Signalutflöde från nucleus dentatus till VMpo-kärnan i thalamus.
Signalutflöde i den 11.te kranialnerven.
Signalutflöde i det 3:dje ländryggmärgssegmentets framrot
Signalutflöde i det 5.te halsryggmärgssegmentets framrot
Sjunde kranialnervens större muskelgrenar
Sjöhästen
Sjöhästfransen
Sjöhästfransen; Valvfransen
Sjöhäststödet
SM I; område för ansikte, tunga, pharynx och larynx.
SM I; område för nedre extremiteten och nedre delen av bålen
SM I; område för övre extremiteten och övre delen av bålen
Smakkärnan i förlängda märgen.
Smärt- och temperaturmottagande synhögskärnor.
Smärt- och temperaturförmedlande ryggmärgskärnor.
Somatosensoriska cortex höft-ben-fotområde
Spinalganglier, bröst
SS I, övre extremiteten och övre delen av bålen
Storhjärnshalva, högra
Stroke/Capsula-interna-blödning
Strödda acetylcholinproducerande neuron
Svans-skalkärnförbindelser
Svans-skalkärnförbind. hål för-
Svansframrötter
Syhögens inre-övre kärnområde.
Sympaticusutflöde i spinalnerverna
Syn- och hörselanknutna kärnområden i mesencephalon.
Syn- och hörselinformation i vermis
Synfältets högra halva
Synhögen
Synhögen med kärnkonturer.
Synhögens bakre pol
Synhögens bakre/posteriora kärnområde.
Synhögens förbindelser med basala ganglierna
Synhögens inre (vita) märgskikt
Synhögens kärnområden
Synhögens kärnområden.
Synhögens medellinjekärnor
Synhögens märgstrimma
Synhögens trådbunt
Synhögens undre/ventrala kärnområdet.
Synhögens ventrala posteriora kärnkomplex.
Synhögens yttre (vita) märgskikt.
Synhögsarm, bakre
Synhögsarm, främre
Synhögsarm, undre
Synhögsarm, övre
Synhögsarmar
Synhögsbandet
Synhögskomplexet
Synhögskärna, bakre inre ventrala.
Synhögskärna, bakre.
Synhögskärna, centrum medianum
Synhögskärna, främre ventrala
Synhögskärna, främre/anteriora
Synhögskärna, medio-dorsala ventrocaudala.
Synhögskärna, mediodorsala
Synhögskärna, parafascikulariskärnan
Synhögskärna, pulvinarkomplexet
Synhögskärna, retikulära
Synhögskärna, ventrala inre bakre.
Synhögskärna, ventrala bakre yttre.
Synhögskärna, ventrala bakre undre
Synhögskärna, yttre posteriora
Synhögskärna, yttre ventrala.
Synhögskärna, yttre dorsala.
Synhögskärnor, caudala intralaminära gruppen.
Synhögskärnor, intralaminära
Synhögskärnor, rostrala intralaminära gruppen
Synhögskärnor, specifika och ickespecifka
Synhögskärnor, övre/dorsala gruppen.
Synhögskärnor.
Synhögssammanväxningen
Synstrålningen, övre
Tallkottkörteln
Thalamo-corticala förbindelser.
Thalamuskärnor, övre/dorsala
Thoracala dorsalrötter
Thoracala ventralrötter
Tinninglobens inferotemporala del, främre partiet, höger hjärnhalva
Tinninglobsfåra övre
Tinninglobsvindling övre
Tionde kranialnervens inälvsgrenar i brösthålan.
Trillingnervens större hudgrenar
Tuggningens mönstergenerator
Tvärförbindelse mellan hö. och vä. locus coeruleus.
Tvärförbindelse, hjärnans stora, trådmassa
Tvärförbindelse, hjärnans bakre
Tvärförbindelse, hjärnans stora
Tvärförbindelse, hjärnans stora, bakre delen
Tvärförbindelse, hjärnans främre
Tvärförbindelse, Lilla hjärnans
Tvärförbindelse, nedre fyrhögarnas
Tvärförbindelse, ryggmärgens främre vita
Tvärförbindelse, valvets
Tvärförbindelser
Töjningsreflex
Tömmarna, tyglarna
Ursprungsområde för tractus spino-cerebellaris anterior.
Ursprungsområde för tractus spino-cerebellaris rostralis.
VA-kärnans i thalamus förbindelse med premotoriska cortex.
Vagusnervens parasympatiska brösthålsgrenar
Valvets förbindelse med vårtkroppen
Valvets tvärförbindelse
Visuell huvudväg, övre
Visuospatiala (förmågan)
VL-kärnans förbindelse med primära motoriska cortex.
Vårtkroppskärna, övre
Yttre baksträngsbunten med anslutna cervicala bakrötter
Yttre raka ögonmuskeln
Yttre ögonmuskelkärnorna
Yttre ögonmuskler (tvärstrimmiga)
Ångström
Ögonmuskel, ögonlockslyftaren
Ögonmuskel, övre raka
Ögonmuskel, övre sneda
Ögonrörelse, samordnad
Övre fyrhögen
Övre fyrhögens skiktade grå substans
Övre raka ögonmuskeln
Övre sneda ögonmuskeln
Hypocretin
Kräkningscentrum
-erg, ergisitet
4de ventrikeln
5-bromo-2'-deoxyuridine
5-HT
A 46
A1
A6
Accessoriska bakre/dorsala olivkärnan.
Accessoriska baksträngskärnan
Accessoriska inre/mediala olivkärnan.
Accessoriuskärnan
Accumbenskärnan
Acetylcholin
Acetylcholinproducerande cellgrupper i CNS
Acetylcholinproducerande cellgrupper i hjärnan.
Ackomodation
AD
Adenohypofysen
Adenohypofysen
ADH
ADHD
Adhesio interthalamica
Adrenalin
Adrenalinproducerande cellgrupper i formatio reticularis.
Afferens, somatisk
Afferens, visceral
Agonist
Agouti-related peptide
Agouti-relaterat protein
AgRP
AICA
Akinetisk mutism
Akronym
Aktionspotential
Aktiverad Purkinjecell
Aktiverade kornceller
Aktivering av muskulatur främst i armar och ben samt delvis i bål och hals.
Aktivitet
Akustiska cortex
Akvedukten
Alfa-motorneuron
Alien hand/arm syndromet
Allocortex
Alpha-rytm
Alpha-vågor
Alzheimers Disease
Alzheimers sjukdom
Ambiguus-kärnan
Ambiguus-kärnans parasympatiska del
Ammons horn
Amnesi
Amygdala
Anamnes
Anorexi
Anosodiafori
Anosognosi
Ansa lenticularis
Ansa peduncularis
Ansiktsblindhet
Ansiktsnerven
Ansiktsnervens motoriska kärna.
Ansiktsnervens parasympatiska del
Ansiktsnervens parasympatiska kärna
Ansiktsuttryck
Antagonist
Antidiuretiskt hormon
Apertura lateralis ventr. IV dex. sin.
Apertura mediana vent. 4
ApoE
Apolipoprotein E
Apraxi
Apraxi, ideomotorisk
Apraxi; konstruktiv
Aqueductus cerebri
Araknoidalknottror
Araknoidalvilli
ARAS.
Arbetsminne
Arbor vitae
Archicerebellum
Arcuatuskärnan (hypothalamus)
Area 4, motorcortex
Area 13, 14, 15, 16. Insulära areor
Area 17
Area 22 (Sensoriskt talcentrum)
Area 23
Area 24
Area 25
Area 26
Area 27
Area 28 (Entorhinala cortex)
Area 29
Area 3,1,2
Area 30
Area 31
Area 33
Area 34
Area 35
Area 37
Area 39
Area 40
Area 43
Area 44 (Motoriskt talcentrum)
Area 46
Area 5
Area 51
Area 6
Area 7
Area 8 (Frontala blickriktningscentrum)
Area 8 (Främre blickriktningscentrum)
Area hypothalamica anterior
Area hypothalamica intermedia
Area hypothalamica lateralis
Area hypothalamica mammillaris
Area hypothalamica posterior
Area hypothalamica rostralis
Area hypothalamica supraoptica
Area hypothalamica tuberalis
Area postrema
Area preoptica
Area pretectalis
Area striata
Area subcallosa
Area tegmentalis ventralis
Area Tsai
Area V5 MT
Arteria basilaris
Arteria carotis interna
Arteria cerbelli inferior anterior
Arteria cerebelli inferior posterior
Arteria cerebelli superior
Arteria cerebri anterior
Arteria cerebri media
Arteria cerebri posterior
Arteria choroidea (anterior)
Arteria communicans posterior
Arteria communicans anterior
Arteria lenticulostriata
Arteria spinalis anterior
Arteria thalamostriata
Arteria vertebralis
Arteriae centrales (alt. perforantes) anteriores laterales (från a.cer.media)
Arteriae centrales(alt.perforantes) anteriores mediales (från a.cer.ant.)
Arteriae centrales(alt.perforantes) posteriores
Arteriae paramedianae
Artärer, hjärnstammens paramediana.
Arvsmassa
Ascending Reticular Activating System.
Aspartat
Associationsbana; bågformad
Associationsbana; hakformad
Associationsbanor
Associationsbanor, ryggmärgens egna ledningsbanor.
Associationsbark motorisk
Associationsbark sensorisk
Associativ agnosi
Associativa/kognitiva återkopplingskretsen genom basala ganglierna.
Associativa/kognitiva loopen genom basala ganglierna.
Astereognosi
Astrocyt
Astroglia
Asynergi.
Ataxi.
Atrofi
Auerbachs plexus
Automatisk saccad
Automatisk sackad
Autonom (inälvs)nervfläta
Autonoma korsbensflätan
Autonoma nervsystemet
Autosomal
Autotopagnosi
Avsluta utforskandet
Axon
Axon hillock
Axonal utbuktning/ansvällning
Axonal varicositet
Axonkollateraler, Purkinjecellens proximala.
Axonterminal
Axonändslut
BA 17
BA 22
BA 25
BA 28
BA 3,1,2
BA 3,1,2
BA 34
BA 37
BA 39
BA 4
BA 41,42
BA 44
BA 46
BA 6
Babinskis tecken.
Babinskys tecken
Bakhjärnan
Bakhorn
Bakoten L3.s intraspinala del.
Bakre blickriktningscentrum
Bakre blodkärlsinsläppet
Bakre centrala/perforerande hjärnartärerna
Bakre extra olivkärnan
Bakre hypothalamus regionen.
Bakre hypothalamuskärnan
Bakre hypothalamusområdet
Bakre rafekärnan
Bakre sammanbindningsartären
Bakre skallgropen
Bakre spino-cerebellära ledningsbanan
Bakre storhjärnsartären
Bakre thalamuskärnan.
Bakre thalamuspedunkeln
Bakrot
Bakroten C5.s intraspinala del
Bakrotsganglion
Baksträng
Baksträng-lemniskbansystemet
Baksträng-lemniskbanans thalamocorticala fortsättning
Baksträng-lemniskbansystemets corticala målområde
Baksträngar
Baksträngsbunt, inre
Baksträngsbunt, yttre
Baksträngskvalitet
Baksträngskvaliteter
Baksträngskärna inre
Baksträngskärna yttre
Baksträngskärna, extra
Baksträngskärnor inre och yttre
Balans
Balansbarken
Balansgangliet
Balansinformation
Balanskärna, inre
Balanskärna, nedre
Balanskärna, spinala
Balanskärna, yttre
Balanskärnan i thalamus
Balanskärnor
Balansnerven
Balansnervens ganglion
Balansorganet
Balints syndrom
Bana
Bandaletta diagonalis
Bansyst. nedåtstig. fr. cortex
Barkområde, gyr cing. BA 24
Barringtons kärna
Barringtons miktionsområde
Basala ganglierna
Basala ganglierna, funktionsrubbningar.
Basala gangliers egenaktivitet.
Basartären
Basket neuron
BBB
Bechterews kärna (pons)
Bechterews kärna (rafe)
Bechterews kärna (vestbularis)
Ben-bindväv, kotpelarens
Benämningar
Beta-rytm
Beta-vågor
Beteende
Betz jätteceller
Bilateral
Binjuremärgen
Bleka kärnan
Bleka kärnans inre del
Bleka kärnans yttre del
Bleka rafekärnan
Blickriktningscentra, hjärnstammens
Blickriktningscentrum, storhjärnans främre
Blickriktningscentrum, storhjärnans bakre
Blickriktningscentrum, bakre.
Blickriktningscentrum, horisontellt.
Blickriktningscentrum, pontina
Blickriktningscentrum, vertikalt.
Blickriktningscentrum, mesencephala.
Blickriktningscentrum
Blind sight(eng.)
Blindsyn
Blod-hjärnbarriären
Blodkärl, i hjärnan och ryggmärgen
Blodkärlflätans springa
Blodkärlsfläta
Blodkärlsfläta, 3dje ventrikeln
Blodkärlsfläta, 4de ventr.
Blodkärlsfläta, sidoventrikelns
Blodkärlsflätans (främre) artär
Blodkärlsflätans glomusregion
Blodkärlsflätans inre fästband
Blodkärlsflätans yttre fästband
Blodkärlsinsläpp, bakre
Blodkärlsinsläpp, främre
Blodledare i den hårda hjärnhinnan
Blodåder
Blood brain barrier
Border cells
Borstcell
Botong
Bouton
Boutong
Brachium colliculi inferioris
Brachium colliculi superioris
BrdU-metoden
Broca, Paul.
Brocas diagonala band
Brocas fält
Brocas stora lob
Brodmannarea 28
Brodmannarea 3,1,2
Brodmannarea 34
Brodmannarea 37
Bromodeoxyuridine
Bromsande nervändslut/synaps
Bromsande synaps
Bryggan
Bryggans rafekärna
Bryggans retikulära kärna
Bryggkärnor
Bryggvener
Bukganglier
Bukhjärnan
Bukhålans autonoma nervfläta
Bulbus oculi
Bulbus olfactorius
Bäckenflätan
Bågformade associationsbanan
Båggång
CA-regionen
Cajals interstitialceller.
Cajals interstitiella kärna
Calcospherit
Canalis centralis
Capsula externa
Capsula extrema
Capsula interna
Capsula interna crus anterior
Caroticusnerven
CAT scan
Cauda equina
CBD
Cell group C.
Cell groups A1-A7.
Cell groups A8, A9, A10, A11.
Cell groups B1 - B9.
Cell groups Ch1 - Ch8
Cellgrupp A1
Cellgrupp A1-A7; formatio reticularis
Cellgrupp A10
Cellgrupp A11
Cellgrupp A2
Cellgrupp A4
Cellgrupp A5
Cellgrupp A6
Cellgrupp A6cg
cellgrupp A6sc
Cellgrupp A7
Cellgrupp A8.
Cellgrupp A9
Cellgrupp B.
Cellgrupp B3
Cellgrupp B7
Cellgrupp C1
Cellgrupp C2
Cellgrupp C3
Cellgrupp C; formatio reticularis
Cellgrupp Ch1
Cellgrupp Ch1, Ch2, Ch3, Ch7, Ch8.
Cellgrupp Ch2
Cellgrupp Ch3
Cellgrupp Ch4
Cellgrupp Ch5
Cellgrupp Ch6
Cellgrupp Ch7
Cellgrupp Ch8
Cellgrupp Ch; formatio reticularis
Cellgrupperna A1 och A2
Cellgrupperna C1 och C2.
Cellkropp, nervcellens
Cellkärna
Cellmembran
Cellulae motoriae laterales
Cellulae motoriae mediales
Central akromatopsi
Centrala nervsystemet
Centrala tegmentbanan
Centralfåran
Centralkanal
Centralvindling bakre
Centralvindling främre
Centrum medianum.
Cerebellum
Cerebellum. Allmän funktion.
Cerebellum. Allmänna skadetecken.
Cerebellum. Spinocerebellum, funktion och funktionsrubbning;
Cerebellum. Vestibulocerebellum, funktion och funktionsrubbning.
Cerebellum: Cerebro/Pontocerebellum, funktion och funktionsrubbning.
Cerebellumbarken
Cerebellums intermediära hemisfärzon
Cerebellums laterala hemisfärzon
Cerebellums vermiszon.
Cerebellär borstcell
Cerebellär glomerulus
Cerebellär homunculus.
Cerebellära kornceller
Cerebellära kärnor
Cerebral dominans
Cerebrala rytmer
Cerebro/Pontocerebellum
Cerebrocerebellum, funktion och funktionsrubbning
Cerebrocerebellum.
Cerebrospinalvätska
Cerebrovaskulär
Cerebrum
Cervikala spinalganglier
Ch1
Ch1, Ch2, Ch3, Ch7, Ch8.
Ch2
Ch3
Ch4
Ch7
Ch8
Chiasma opticum
Cholinerga trådar
Choroidal fläta
Ciliarisgangliet
Cingulum
Circulus arteriosus cerebri
Circulus Willisi
Circumventrikulära organen
Cirkadian rytm
Claustrum
Climbing fibers
Clonus
CM-kärnan.
CM-PF komplexet
cns
CNS
Cognitiv
Colliculi superiores et inferiores
Colliculus facialis
Colliculus inferior
Colliculus superior
Collikel, nedre
Columna Clarkii
Columna fornicis
Columna fornicis i 3dje ventrikelns vägg.
Columna vertebralis
Commissura alba anterior
Commissura anterior
Commissura cerebelli
Commissura colliculi inferioris
Commissura fornicis
Commissura posterior
Commissurbana
Complex spike
Computer (Assisted) Tomography
Cornu Ammonis
Cornu anterior
Cornu laterale
Cornu posterior
Corona radiata
Corpus callosum
Corpus cerebelli
Corpus geniculatum laterale
Corpus geniculatum mediale
Corpus Luysii
Corpus mammillare
Corpus pineale
Cortex amygdaloideum
Cortex cerebelli
Cortex cerebralis
Cortical kolumn
Cortico-nucleära ledningsbanan; trådar till nucleus oculomotorius.
Cortico-nucleära ledningsbanan; trådar till 11te kranialnervens kärna.
Cortico-nucleära ledningsbanan; trådar till ansiktsnervens motoriska kärna.
Cortico-nukleära ledningsbanan
Cortico-pontina ledningsbanor
CorticoBasal Degeneration
Cortiska organet
CPG (Central Pattern Generator)
Cranium
Crus anterius capsulae internae
Crus cerebri
Crus cerebri tvärsnittad
Crus posterius capsulae internae
CSF (CerebroSpinalFluid)
CSV (CerebroSpinalVätska)
CT
Cuneatusbunten
Cuneiformis-kärnan
Cuneo-cerebellära ledningsbanan
Cytoarkitektonik
D1-MSN
D1-neuron,striatum
D2-MSN
D2-neuron,striatum
Daggmasken
Darkschewitsch kärna
Darkschewitz kärna
Debut
Decussatio lemniscorum
Decussatio pedunculorum cerebellarium superiorum
Decussatio pyramidum
Deiters kärna
Delta-rytm
Delta-vågor
Demens
Den direkta vägen genom basala ganglierna.
Den femte hjärnloben
Den hyperdirekta vägen genom basala ganglierna
Den indirekta vägen genom basala ganglierna
Den kringirrande nerven
Dendriol
Dendrit
Dendritic spine
Dendrittagg
Dentatuskärnan
Depolarisation
Desoxyribonucleinsyra
Diagnostik
Diaphragma
Diencephalon
Diffusion Tensor Imaging
Diffusion Tensor Tractografi
Direkta omkopplingsvägen från cortex genom basala ganglierna mot thalamus
Disinhibition
Distal
Djupridå
DMH
DNA
DNA-accelerationsområde.
Doft
Dolor
Dominant hjärnhalva
Dopamin.
Dopaminerga neuron (A11) i nucleus raphes linearis.
Dopaminerga neuron (A8) anknutna till substantia nigras compakta del.
Dopaminerga neuron (A9) i substantia nigra.
Dopaminerga neuron (A10) i area tegmentalis ventralis.
Dopaminproducerande cellgrupper i formatio reticularis
Dorsala inre hypothalamuskärnan
Dorsala striatum
Dorsala tegmentbanan (Shute & Lewis)
Dorsala tegmentkärnan
Dorsala thalamus
Dorsaliskärnan
Dorsalrot
Dorsalrotsganglier, sacrala
Dorsalrotsganglier, hals
Dorsalrotsganglier, länd
Dorsalrotsganglier, thorakala
Dorsalrotsganglion
Dorsolaterala tegmentkärnan.
Dr. Strangelove syndromet
DRG
Drogabstinens
Drogberoende
Drogberoende
Drogmissbruk
DT-MRI tractografi
DTI
DTN
DTT
Ductus semicircularis
Dura mater cranialis, dura mater spinalis
Duran
Dygnsrytm
Dygnsrytm-kärnan
Dynorfin
Dysdiadochokinesi
Dysfasi
Dyslexi
Dysmetri.
Dyspraxi
Edinger-Westphals kärna
Effektor
Efferens
Efferens från Darkschewitsch kärna till olivainferiorkomplexet.
Efferens visceral
Efferens, somatisk
Ejakulationskärnan.
Elektroencephalografi
Elfte kranialnerven
Elfte kranialnervens intraspinala del
Elfte kranialnervens kärna
Eminentia medialis
Eminentia mediana hypothalami
Emotionell
Encephalon
Endolymfa
Enkefalin
ENS
Ensidig.
Enterisk glia
Enteriska nervsystemet
Entopedunculära kärnan
Entorhinala cortex
Ependym-celler
Epiduralrum
Epifasciculära kärnan
Epifysen
Epiphysis
Episodiskt minne.
Epithalamus
Erektionsnerverna
Evolution; människohjärnans.
Excitation
Exciterande boutong/synaps
Exciterande lillhjärnsefferens
Explicita/deklarativa minnen.
Exteroception
Extra yttre baksträngskärnan
Extrafusal muskelcell
Extrafusala muskelceller
Extranerven
Extrapyramidala systemet
Facialisnervens inre knä
FAD
Falx cerebri
Familjär Alzheimers sjukdom
Fascia dentata
Fasciculi proprii
Fasciculus anterolateralis
Fasciculus arcuatus
Fasciculus cuneatus
Fasciculus gracilis
Fasciculus longitudinalis medialis
Fasciculus longitudinalis dorsalis
Fasciculus longitudinalis superior
Fasciculus medialis telencephalicus
Fasciculus occipito-frontalis superior
Fasciculus olivocochlearis
Fasciculus retroflexus
Fasciculus tegmentalis dorsalis (Shute & Lewis).
Fasciculus thalamicus
Fasciculus uncinatus
Fasisk aktivitet
Fastigikärnan
Femte (hjärn)ventrikeln
Femte kranialnerven
Femte kranialnervens motoriska kärna.
Femte kranialnervens sensoriska huvudkärna
Femte kranialnervens kärnor.
Femte kranialnervens ryggmärgskärna
FFA
Fila olfactoria
Filum terminale
Fimbria hippocampi; Fimbria fornicis
Fissura calcarina
Fissura choroidea
Fissura longitudinalis cerebri
Fissura mediana anterior
Fissura prima cerebelli
Fjärde hjärnventrikelns bakre vägg
Fjärde hjärnventrikeln
Fjärde ventrikelns sidoutbuktning
FLD
FLM
Flocculus
Flocculus-nodulus loben
fMRI
Folia cerebelli
Foramen occipitale magnum
Foramen interventriculare
Foramen intervertebrale
Foramen Lushka
Foramen Magendie
Foramen magnum
Foramen Monro
Forels fält H.
Forels fält H1
Forels fält H2
Forels fält H3
Forelska fälten
Forelska områdena
Formatio reticularis, raphepartiet
Formatio reticularis mesencephali
Formatio reticularis
Fornix
Fornix precommissurale
Fossa cranii posterior
Fossa hypophyseos
Fossa interpeduncularis
Framhorn
Framrot
Framrotens intraspinala del
Framsträng
Frontalloben
Frontalt blickriktningscentrum
Främre centrala perforerande hjärnartärerna
Främre hypothalamuskärnan
Främre hypothalamusområdet
Främre inre centrala perforerande hjärnartärerna (från främre storhjärnsartären)
Främre pallidusområdet
Främre ryggmärgsartären
Främre ryggmärgsspringan
Främre sammanbindningsartären
Främre spinalnervsgrenen
Främre spino-cerebellära ledningsbanan
Främre spino-thalamiska ledningsbanan
Främre storhjärnsartären
Främre thalamuspedunkeln
Främre valvbunten
Främre yttre centrala (perforerande) hjärnartärsgruppen (från den mellersta storhjärnsartären)
Främre/rostrala serotoninproducerande rafekärngruppen.
Främre/ventrala tegmentområdet
Funiculus anterior
Funiculus lateralis
Funiculus posterior
Funktionell magnetresonansavbildning
Fåra
GABA
Gage, Phineas
Gamma-motorneuron
Gamma-rytm
Gamma-vågor
Ganglion
Ganglion cervicale superius
Ganglion cervico-thoracicum
Ganglion cochlearis
Ganglion coeliacum
Ganglion Gasseri
Ganglion geniculi
Ganglion oticum
Ganglion Scarpae
Ganglion semilunare
Ganglion semilunare
Ganglion spinale
Ganglion stellatum
Ganglion trigemineale
Ganglion vestibulare
Gennaris strimma
Genu capsulae internae
Genusskillnader 1
Genusskillnader 2
Genusskillnader 3
Gerstmann-syndromet
Gerstmanns syndrom
Glatt muskulatur
Glia
Glia limitans externa
Gliaceller
Gliacellsmanschetter
Gliacellsutskott i nervcellens periferi
Gliavävnad
Globus pallidus
Globus Pallidus inre del - Substantia Nigras retikulära del
Globus pallidus pars externa
Globus pallidus pars interna
Glomerulus, lillhjärnan
Glomusregionen
Glutamat
Glycin.
Golgi-celler
Golgi-neuron
Golgiceller
Golgineuron
Golgis senorgan
GP
GPe
GPi
GPi-SNr
Gracilisbunten
Granulationes arachnoideae
Granulära neuron, cerebellära
Grundtonus
Gränsloben
Gränssträngen
Gränssträngsganglion
Grå substans (hjärn/ryggmärgs)
Guddens ventrala tegmentkärna.
Gustatorium
Gyri occipitales
Gyri orbitales
Gyrus
Gyrus angularis
Gyrus cinguli
Gyrus cinguli, pars anterior
Gyrus dentatus
Gyrus frontalis superior
Gyrus fusiformis
Gyrus lingualis
Gyrus occipitotemporalis
Gyrus paraterminalis
Gyrus postcentralis
Gyrus precentralis
Gyrus supramarginalis
Gyrus temporalis superius
H
H-fälten
H-områdena
H.M.
H1
H2
Habenula
Habenulo-interpedunculära ledningsbanan
Hakformade associationsbanan
Hakformade ledningsbanan
Halsryggmärgen
Halvklot
HAR.
HAR1F.
Hemineglect
Hemisfär
Hemisfär, lillhjärns-
Hemisfär, stora hjärnans
Hemisfär; dominanta
Hemispherium cerebelli
Hemispherium dexter
Hemispherium sinister
Heringska nerven
Heschlska vindlingarna
Heubners artär
Hinnlabyrinten
Hinnsnäckan
Hinnsäckar
Hippocampus
Hippocampuskomplexet
Histamin
Histaminkärnan
Hjärn-/ryggmärgshinnor
Hjärn-ryggmärgsvätska
Hjärn-skänkel/arm
Hjärnan
Hjärnans artärcirkel
Hjärnans vattenledning
Hjärnans ventrikelsystem
Hjärnarmsgropen
Hjärnarmsgropens kärna
Hjärnartär, bakre sammanbindningsartären
Hjärnartär, bakre storhjärnsartären
Hjärnartär, basartären
Hjärnartär, blodkärlsflätans (främre)
Hjärnartär, främre sammanbindningsartären
Hjärnartär, främre storhjärnsartären
Hjärnartär, inre halsartären
Hjärnartär, kotartären
Hjärnartär, mellersta storhjärnsartären
Hjärnartär, mellersta storhjärnsartärens framstam
Hjärnartär, mellersta storhjärnsartärens bakstam
Hjärnartär, nedre bakre lillhjärnsartären
Hjärnartär, nedre främre lillhjärnsartären
Hjärnartär; mellersta storhjärnsartärens mellanstam
Hjärnartärer, bakre centrala artärgruppen
Hjärnartärer, bakre perforantartärgruppen
Hjärnartärer, främre inre centrala perforerande
Hjärnartärer, främre perforantartärgruppen
Hjärnartärer, främre yttre centrala perforerande artärgruppen
Hjärnartärer, korta circumflexa hjärnstamsartärer
Hjärnartärer, långa circumflexa hjärnstamsartärer
Hjärnartärer; Lenticulo-striatala
Hjärnartärer; Thalamo-striatala
Hjärnbalken
Hjärnbalkens bakre del
Hjärnbalksfåran
Hjärnbark; lilla hjärnans
Hjärnbark; stora hjärnans
Hjärnbjälken
Hjärnfåra
Hjärnhalva; dominanta
Hjärnhinna, hårda
Hjärnhinna, trogna
Hjärnlob
Hjärnmakrofager
Hjärnnerv
Hjärnnerver
Hjärnskäran
Hjärnspricka, längsgående
Hjärnspringa, längsgående
Hjärnstam
Hjärnstammens bakre längsgående nervtrådsbunt
Hjärnstammens blickriktningscentra
Hjärnstammens inre längsgående nervtrådsbunt
Hjärnstammens medellinjesartärer
Hjärnstamskärnor
Hjärnstamstaket
Hjärnventriklar
Hjärnvindling
Hjärnvågor
Hjärnvågor, snabba & ultrasnabba
Hjärt-lungflätorna
Hjärtnerverna
Hjäss-nack fåran
Hjässfåran
Hjässloben
Hjässlobsskada, vänstersidig
Hjässlocket
Hjässminilob nedre
HM
Homonym hemianopsi
Homosexualitet, manlig
Homunculus
Homunculus, lilla hjärnan
Homunculus, sensorisk, stora hjärnan.
Horisontellt blickriktningscentrum
Horners syndrom
Hudkänsel
Human Accelerated Region.
Human face area
Hyperdirekta omkopplingsvägen från cortex genom basala ganglierna mot thalamus
Hyperpolarisation
Hypertoni
Hypofysen
Hypofysens baklob
Hypofysens framlob
Hypofysgropen
Hypofysstjälken
Hypofysstjälkens kärna
Hypoglossuskärnan
Hypophyseos
Hypopolarisation
Hypothalamus
Hypothalamus laterala område
Hypothalamusfåran
Hypothalamuskärna, arcuatus
Hypothalamuskärna, anteriora
Hypothalamuskärna, dorsomediala
Hypothalamuskärna, dorsala premammillära.
Hypothalamuskärna, laterala preopticus
Hypothalamuskärna, laterala mammillariskärnan
Hypothalamuskärna, Laterala HypothalamusArean
Hypothalamuskärna, mediala mammillariskärnan.
Hypothalamuskärna, mediala preopticus
Hypothalamuskärna, perifornicala
Hypothalamuskärna, posteriora
Hypothalamuskärna, paraventriculära
Hypothalamuskärna, suprachiasmatiska
Hypothalamuskärna, tuberomamillaris
Hypothalamuskärna, ventrala premammillära
Hypothalamuskärna, ventromediala
Hypothalamuskärna,mediana preopticus
Hypotoni.
Hämmad hämning
Hämmande nervändslut/boutong
Hämmande synaps
Hämmande/bromsande lillhjärnsefferens
Hästsvansen
Hårda hjärn-ryggmärgshinnan
Ia-afferent
Ib-afferent
ICC
Identifiera
Implicita/procedur/icke-deklarativa minnen.
Incisura preoccipitalis
Incisura tentorii
Indirekta omkopplingsvägen från cortex genom basala ganglierna mot thalamus.
Indusium griseum
Infralimbiska cortex
Infratentoriella rummet
Infundibulum hypophyseos
Inhiberande boutong/synaps
Inhiberande lillhjärnsefferens
Inhibition
Inhibitorisk synaps
Initiala (axon)segmentet
Inre baksträngsbunten
Inre baksträngskärnan
Inre extra olivkärnan
Inre habenulakärnan
Inre halsartären
Inre halspulsådern
Inre hypothalamuszonen
Inre knäkroppen
Inre knäkroppens kärnor
Inre luktstrimman
Inre motorneurongruppen
Inre motorneurongruppens alfa- och gammamotorneuron.
Inre nervtrådkapseln, främre delen
Inre nervtrådskapseln
Inre nervtrådskapselns främre parti
Inre nervtrådskapselns knä
Inre nervtrådskapselns bakre parti
Inre nervtrådskapselns bakre skänkel
Inre nervtrådskapselns nackparti
Inre nervtrådskapselns tinningparti
Inre nervtrådskapselns främre skänkel
Inre nervtrådsskivan
Inre preopticuskärnan
Inre retikulariskärnan
Inre tegmentbanan
Inre vestibulo-spinala banan
Inre vårtkroppskärnan
Insula
Insulae callejae
Insulagränsen
Insulas Brodmannareor
Insulära loben
Intentionstremor.
Interneuron
Internod
Internodium
Interposituskärnan
Intrafusal muskelcell
Intrafusala muskelceller
Intralaminära kärnoområdet
Intralaminära thalamuskärnor
Intrathecal
Intrathekal
Intumescentia cervicalis
Intumescentia lumbalis
Inälvskänsel
Inälvsnerverna
Ipsilateral.
IS
Isocortex
Isthmus gyri cinguli
Kantceller
Kantvindlingen
Kapillärmanschetter
Katekolamin-transmittorer
Klonus
Klotkärnan
Klättertrådar
Knä-gangliet
Knäkropp, inre
Knäkropp, yttre
Knäkroppar
Koelliker-Fuses nucleus
Kognitiv
Kommissurbanor
Komplex nervimpuls
Konstruktiv apraxi
Kontinenskärnan
Kontralateralt
Korgceller
Kornceller, lillhjärnans
Korncellslagret
Korncellsskiktet
Korsakoffs sjukdom
Korsakoffs syndrom
Korsbensflätan
Korta circumflexa hjärnstamsartärer
Korta hjärnstamsomslutande artärer
Kortikal
Korttidsminne
Kotartären
Kotpelare
Kranialnerv
Kranialnerv 10, parasympatiska hjärnstamskärnan
Kranialnerv 10:s inälvsgrenar i bukhålan
Kranialnerv 11, hjärnstamsdelen
Kranialnerv 11, ryggmärgsdel
Kranialnerv 11, vagusdelen
Kranialnerv 11.s ryggmärgskärna
Kranialnerv 11:s vagustrådar
Kranialnerv 12:s kärna
Kranialnerv 3:s muskelkontrollerande kärna
Kranialnerv 4:s kärna
Kranialnerv 5.s mesencephala ledningsbana
Kranialnerv 5:s ledningsbana i ryggmärgen
Kranialnerv 5:s mesencephala kärna
Kranialnerv 5:s muskelkontrollerande kärna
Kranialnerv 5:s ryggmärgskärna
Kranialnerv 5:s sensoriska huvudkärna
Kranialnerv 6:s kärna
Kranialnerv 7.s smakganglion
Kranialnerv 7:s muskelkontrollerande kärna
Kranialnerv 8:s balanskärnor
Kranialnerv I;1
Kranialnerv II; 2
Kranialnerv III; 3
Kranialnerv IV; 4
Kranialnerv IX; 9
Kranialnerv V; 5
Kranialnerv VI; 6
Kranialnerv VII; 7
Kranialnerv VIII; 8
Kranialnerv X; 10
Kranialnerv XI; 11
Kranialnerv XII; 12
Kranialnerver
Kranialnervskärnor
Kromosom
Kroppslig
Källor
Känsel
Känselbark, primär
Känselbark, sekundär
Känslbarkens skuldre-arm-handområde
Kärna
Kärna, dygnsrytmbildande.
Kärnkropp
Kärnområden i gränszonen mellan bryggan och mitthjärnan.
Labyrinthus cochlearis
Labyrinthus membranaceus
Labyrinthus vestibularis
Lamina affixa
Lamina cribrosa
Lamina granularis
Lamina medullaris thalami interna
Lamina medullaris thalami externa
Lamina tecti
Lamina terminalis
Lamina terminalis´ blodkärlsorgan
Laminae medullares thalami.
Laterala habenulakärnan
Laterala hjärnventrikeln
Laterala hypothalamusområdet.
Laterala knäkroppen
Laterala knäkroppens kärna
Laterala lemnisken
Laterala mammillariskärnan
Laterala/yttre hemisfärzonen i lilla hjärnan.
Latin
Ledkänsel
Ledningsbana
Ledningsbana, bakre spino-cerebellära
Ledningsbana, anterolaterala systemet
Ledningsbana, centrala tegmentbanan.
Ledningsbana, cerebello-thalamiska
Ledningsbana, cerebello-rubrala
Ledningsbana, cortico-spinalis lateralis
Ledningsbana, cortico-pontina
Ledningsbana, cortico-spinalis anterior
Ledningsbana, cuneo-cerebellära
Ledningsbana, fronto-pontina
Ledningsbana, främre spino-cerebellära
Ledningsbana, främre spino-thalamiska
Ledningsbana, olivo-spinala
Ledningsbana, parieto-temporo-pontina
Ledningsbana, pyramidbanans främre okorsade del
Ledningsbana, pyramidbanans korsade del
Ledningsbana, rafe-spinala
Ledningsbana, reticulo-spinal
Ledningsbana, retino-hypothalamiska.
Ledningsbana, rubro-spinal
Ledningsbana, ryggmärgens bakre yttre.
Ledningsbana, spino-olivaris
Ledningsbana, spino-thalamiska
Ledningsbana, spino-vestibulära
Ledningsbana, spino-mesencephala
Ledningsbana, spino-retikulära
Ledningsbana, tecto-spinal
Ledningsbana, thalamus-gyr. cinguli
Ledningsbana, trigeminus spinala
Ledningsbana, trigemino-thalamicus dorsalis
Ledningsbana, trigemino-thalamiska laterala
Ledningsbana, trigeminus mesencephala
Ledningsbana, vestibulo-spinala yttre
Ledningsbana, vestibulo-spinala inre
Ledningsbana, yttre spino-thalamiska
Ledningsbana, yttre trigemino-thalamiska
Ledningsbana,habenulo-interpedunculära
Ledningsbana; baksträng-lemnisk
Ledningsbana; cortico-nucleära
Ledningsbana; mediala lemnisken
Ledningsbana; syn
Ledningsbanor i levande hjärna; avbildningsmetoder.
Lemniscus lateralis
Lemniscus medialis
Lemniscus spinalis
Lemniscus trigeminalis
Lemniskbanan
Lemniskkorsningen
Leptin
LHA
Likvor
Lilla hjärnan
Lilla hjärnan, livsträdet
Lilla hjärnan. Allmän funktion.
Lilla hjärnan. Allmänna skadetecken.
Lilla hjärnan. Cerebrocerebellum, funktion och funktionsrubbning.
Lilla hjärnan. Spinocerebellum, funktion och funktionsrubbning.
Lilla hjärnan. Vestibulocerebellum, funktion och funktions-rubbning.
Lillhjärnan
Lillhjärnans baklob
Lillhjärnans framlob
Lillhjärnans intermediära hemisfärzon
Lillhjärnans laterala/yttre hemisfärzon.
Lillhjärnans mittparti
Lillhjärnans primärspringa
Lillhjärnans vermiszon
Lillhjärnans yttre hemisfärzon
Lillhjärnebarken
Lillhjärnsarm mellersta
Lillhjärnsarm nedre
Lillhjärnsartär, nedre bakre
Lillhjärnsartär, nedre främre
Lillhjärnsbarken
Lillhjärnsblad
Lillhjärnshemisfär
Lillhjärnshomunculus
Lillhjärnsknutan.
Lillhjärnskärnor
Lillhjärnsnystan
Lillhjärnstonsillen
Lillhjärnstältet
Lillhjärnstältets fästlinje
Limbic thalamus
Limbiska loben
Limbiska systemet
Limbiska thalamus
Limbiska thalamuskärnor.
Limbiska/emotionella återkopplingskretsen genom basala ganglierna.
Limbiska/emotionella loopen genom basala ganglierna.
Limen insulae
Linjära rafekärnan
Linskärnan
Linskärnans slyngformade trådbunt
Liquor cerebrospinalis
Lissauers randzon
Litteraturlista
Livsträdet
LNGFR
Lob
Lobotomi
Lobulus paracentralis
Lobulus parietalis inferior
Lobulus parietalis superior
Lobus
Lobus anterior cerebelli
Lobus flocculonodularis
Lobus frontalis
Lobus limbicus
Lobus occipitalis
Lobus parietalis
Lobus posterior cerebelli
Lobus temporalis
Locus coeruleus
Locus coeruleus commissuren
Locus coeruleus complexet
Long term depression
LTD
LTP
Lugaro-celler
Lugaro-neuron
Lukt
Luktbanan
Luktnerven
Luktsinnet
Lumbala spinalganglier
Luria A.R.
Långa circumflexa hjärnstamsartärer
Långa hjärnstamsomslutande artärer
Långtidsminne
M. sternocleidomastoideus
Magnetoencephalografi
Magnetresonansavbildning
Magnetresonanstomografi
Mandelkärnan
MAO
MAO-A
MAO-B
MAOA
MAOB
Matrisom
Matrixsubstans
MC
MD kärnan
MDvc-kärnan
ME
Medellinjekärnor, thalamus
Medial Forebrain Bundle
Mediala framhjärnsbunten
Mediala habenulakärnan
Mediala lemnisken
Mediala mammillariskärnan
Mediala thalamuskärnan
Mediana eminensen
Mediodorsala thalamuskärnan.
Medulla glandula suprarenalis
Medulla oblongata
Medulla spinalis
Medullära reticulo-spinala ledningsbanan
MEG
Meissners plexus
Melanopsin.
Melatonin
Mellangärde
Mellangärdesmuskeln
Mellangärdesnerven
Mellanhjärnan
Mellanhjärnans snittyta.
Mellankothål
Mellersta hypothalamusområdet
Mellersta storhjärnsartären
Mellersta storhjärnsartärens bakstam
Mellersta storhjärnsartärens framstam
Mellersta storhjärnsartärens mellanstam
Membrana glia limitans externa
Membranpotential
Meninger
Meninges
Mesencephala blickriktningscentrum
Mesencephala trigeminuskärnan
Mesencephalon
Mesencphala lokomotorregionen.
Meso-limbiska dopaminerga bansystemet
Mesocortex
Metathalamus
Metencephalon
Meynerts basala kärna
MFB
Mikroglia
Mimik
Minne
Mios
Mitthjärnan
Mitthjärnans tegmentdel.
Mittställda preopticuskärnan
Mittställda rafekärnan
Mittställda thalamuskärnor
MLF(Medial Longitudinal Fascicle)
MLR
Modern hjärnbark
Monoamine oxidase A
Monoamine oxidase B
Monoaminoxidas
Mosstrådar
Mosstrådar från lillhjärnskärnorna till lillhjärnsbarken
Mosstrådar till kornceller.
Mosstrådar till UBC
Mossy fibers
Motor unit
Motorcortex
Motorik
Motorisk
Motorisk enhet
Motorisk homunculus
Motorisk ändplatta.
Motoriska talcentrum
Motoriska cortex
Motoriska facialiskärnan
Motoriska loopen genom basala ganglierna.
Motoriska systemet
Motoriska trigeminuskärnan
Motorneuron
Motorneurongrupp, inre.
Motorneurongrupp, yttre.
Motsatt kroppssida.
MPG (Motor Pattern Generator)
MRI (Magnetic Resonance Imaging)
MRT
MSN
MT-cortex
MU
Murkärnan
Musculi bulbi
Musculus obliquus inferior
Musculus obliquus superior
Musculus rectus inferior
Musculus rectus lateralis
Musculus rectus medialis
Musculus rectus superior
Muskel-ledkänsel
Muskel-ledkänsel och balans
Muskelcell, extrafusal
Muskelcell, intrafusal
Muskelspole
Muskulatur
Mutation
Myelencephalon
Myelencephalon
Myelin
Myelinskida
Människohjärnans utveckling.
N. accessorius, pars spinalis
N. accessorius, pars intraspinalis
Nack-tinningfåran
Nack-tinningvindlingen
Nackinbuktningen
Nackinskärningen
Nackloben
Nackvindlingar
Namnsättning
Nedre bakre lillhjärnsartären
Nedre balanskärnan
Nedre collikelen
Nedre collikelns kärna.
Nedre främre lillhjärnsartären
Nedre lillhjärnsarmen
Nedre olivkärnan
Nedre olivkärnekomplexet,
Nedåtstigande banor i ryggmärgen
Nedåtstigande ledningsbanor i hjärnstammen
Neglekt
Neocerebellum
Neocortex
Neostriatum
Nervcell
Nervceller, motoriska
Nervcellskropp
Nervcellssoma
Nerve Growth Factor
Nervfläta i autonoma nervsystemet
Nervganglion
Nervi cardiaci
Nervi carotici (internus et externi)
Nervi craniales
Nervi erigentes
Nervi spinales
Nervi splanchnici lumbales
Nervi splanchnici pelvini
Nervimpuls
Nervknuta
Nervsignal
Nervsystemet
Nervsystemet, text 4. Översiktlig beskrivning av huvuddelarna.
Nervsystemet, text 3. Grundfunktionen, huvuddelarnas samverkan.
Nervsystemet, text 2. Nervsystemets huvuddelar.
Nervtråd
Nervus abducens
Nervus accessorius
Nervus accessorius, pars cranialis/vagalis
Nervus cochlearis
Nervus cranialis
Nervus facialis
Nervus glossopharyngeus
Nervus hypoglossus
Nervus intermedius
Nervus mandibularis
Nervus masticatorius
Nervus maxillaris
Nervus oculomotorius
Nervus oculomotorius; somato-motorisk del.
Nervus oculomotorius; pars parasympathetica
Nervus olfactorius
Nervus ophthalmicus
Nervus opticus
Nervus phrenicus
Nervus presacralis
Nervus spinalis
Nervus splanchnicus major & minor
Nervus trigeminus
Nervus trigeminus kärnor
Nervus trochlearis
Nervus vagus
Nervus vestibularis
Nervus vestibulocochlearis
Nervvävnad
Nervändslut
Neurit
Neurofibra muscoidea
Neurofibra parallela
Neurohypofysen
Neuromodulator
Neuron
Neuronal tillväxtfaktor
Neuronsoma
Neuropatologisk
Neuropeptid
Neuropeptid Y
Neurotransmittor
NGF
NGFr
Nionde kranialnervens parasympatiska kärna
Nionde kranialnervens parasympatiska del
Nionde kranialnerven
Nisselsubstans
Nivåer i centrala nervsystemet
Nociception
Noder
Nodulus cerebelli
Nomenklatur
Noradrenalin
Noradrenalinkärnan
Noradrenalinproducerande cellgrupper.
NPY
Nucl.ruber och substantia nigra
Nuclei anteriores thalami
Nuclei basales
Nuclei caudales intralaminares thalami
Nuclei cerebelli
Nuclei cochleares
Nuclei corporis geniculati medialis
Nuclei corporis mamillaris lateralis et medialis
Nuclei dorsales thalami.
Nuclei intralaminares thalami
Nuclei laterales thalami
Nuclei mediani thalami
Nuclei nervi craniales
Nuclei parasympathici sacrales
Nuclei periolivares
Nuclei pontis
Nuclei pulvinares
Nuclei raphes rostrales
Nuclei rostrales intralaminares thalami
Nuclei telencephalici
Nuclei vestibulares
Nucleolus
Nucleus
Nucleus abducens
Nucleus accessorius
Nucleus accumbens
Nucleus ambiguus
Nucleus ambiguus pars parasympatica
Nucleus amygdaloideum
Nucleus anterior hypothalami
Nucleus anterior thalami
Nucleus arcuatus (medulla oblongata)
Nucleus arcuatus hypothalami
Nucleus basalis Meynert
Nucleus caudatus
Nucleus caudatus, cauda
Nucleus centralis tegmentalis superior (mesencephali Bechterew).
Nucleus centromedianus thalami
Nucleus cochlearis dorsalis
Nucleus cochlearis ventralis
Nucleus colliculi inferioris.
Nucleus corporis geniculati lateralis
Nucleus cuneatus
Nucleus cuneatus accessorius
Nucleus cuneatus lateralis
Nucleus cuneatus medialis
Nucleus cuneiformis
Nucleus Darkschewitschi
Nucleus dentatus
Nucleus dorsalis corporis geniculati lateralis
Nucleus dorsalis nervi vagi (n.X)
Nucleus dorsalis/thoracicus
Nucleus dorsomedialis hypothalami
Nucleus emboliformis
Nucleus entopeduncularis
Nucleus epifascicularis
Nucleus facialis
Nucleus fastigii
Nucleus funiculi anterioris
Nucleus funiculi lateralis.
Nucleus globosus
Nucleus gracilis
Nucleus gracilis, Nucleus cuneatus
Nucleus gustatorius.
Nucleus habenularis medialis
Nucleus habenularis lateralis
Nucleus infundibularis
Nucleus intermediolateralis
Nucleus intermediomedialis
Nucleus interpeduncularis
Nucleus interpositus
Nucleus interstitialis Cajal
Nucleus interstitialis rostralis, fasciculus longitudinalis medialis
Nucleus interstitialis striae terminalis
Nucleus lateralis dorsalis thalami
Nucleus lateralis posterior thalami
Nucleus lentiformis
Nucleus limitans thalami
Nucleus mammillaris medialis
Nucleus mammillaris lateralis
Nucleus medialis dorsalis thalami
Nucleus medialis thalami
Nucleus medio-dorsalis thalami, pars ventro caudalis
Nucleus mesencephalicus nervi trigemini
Nucleus motorius nervi trigemini
Nucleus nervi hypoglossi
Nucleus oculomotorius
Nucleus oculomotorius autonomicus
Nucleus olivaris accessorius dorsalis
Nucleus olivaris accessorius medialis
Nucleus olivaris inferior
Nucleus olivaris superior
Nucleus papillioformis.
Nucleus parabigeminalis
Nucleus parabrachialis medialis
Nucleus parabrachialis pigmentosus
Nucleus parabrachialis lateralis
Nucleus parafascicularis
Nucleus paragigantocellularis ventrolateralis
Nucleus paratenialis
Nucleus paraventricularis (thalamicus)
Nucleus paraventricularis (hypothalamicus)
Nucleus perifornicalis
Nucleus pontinus nervi trigemini
Nucleus posterior hypothalami
Nucleus posterior thalami
Nucleus postero-marginalis och nucleus proprius.
Nucleus posteromarginalis
Nucleus pregeniculatus (thalami)
Nucleus premammillaris dorsalis
Nucleus premammillaris ventralis
Nucleus preopticus lateralis
Nucleus preopticus medianus
Nucleus preopticus medialis
Nucleus prepositus hypoglossi
Nucleus pretectalis
Nucleus proprius
Nucleus raphes centralis superior
Nucleus raphes dorsalis
Nucleus raphes linearis
Nucleus raphes magnus
Nucleus raphes medianus
Nucleus raphes obscurus
Nucleus raphes pallidus
Nucleus raphes pontis
Nucleus reticularis centralis medullae oblongata, pars lateralis.
Nucleus reticularis paramedianus
Nucleus reticularis pontis
Nucleus reticularis centralis medullae oblongata, pars medialis
Nucleus reticularis tegmenti pontis
Nucleus reticularis thalami
Nucleus reticularis lateralis
Nucleus reuniens
Nucleus ruber
Nucleus ruber, pars magnocellularis
Nucleus ruber, pars parvocellularis
Nucleus salivatorius superior (n.VII)
Nucleus salivatorius inferior (n.IX)
Nucleus sensorius principalis nervi trigemini
Nucleus septalis lateralis
Nucleus septalis medialis
Nucleus solitarius
Nucleus spinalis nervi trigemini
Nucleus subcoeruleus
Nucleus subthalamicus
Nucleus suprachiasmaticus
Nucleus suprageniculatus thalami
Nucleus supramammillaris
Nucleus supraspinalis
Nucleus supratrigeminealis
Nucleus tegmentalis dorsalis, Gudden
Nucleus tegmentalis rostromedialis
Nucleus tegmentalis dorsolateralis
Nucleus tegmentalis ventralis, Gudden
Nucleus tegmentalis pedunculopontinus.
Nucleus tractus solitarii
Nucleus trochlearis
Nucleus tuberomamillaris
Nucleus ventralis anterior thalami
Nucleus ventralis lateralis thalami
Nucleus ventralis medialis thalami, pars posterior.
Nucleus ventralis posterior inferior thalami.
Nucleus ventralis posterolateralis thalami.
Nucleus ventralis posteromedialis thalami, pars parvocellularis.
Nucleus ventralis posteromedialis thalami.
Nucleus ventromedialis hypothalami
Nucleus vestibularis medialis
Nucleus vestibularis superior
Nucleus vestibularis inferior
Nucleus vestibularis lateralis
Nukleol
Nystagmus.
Obduktion
Occipitalloben
Oculomotoriuskärnan.
Olfactorium
Oligodendrocyt
Oligodendroglia
Oliv-lillhjärnsbanan
Oliva
Oliva inferior
Olivainferiorkomplexet
Oliven
Olivkärnekomplex, nedre
Olivo-cerebellära nervtrådar
Olivo-spinala banan
Olivocerebellära mesodiencephala kretsen
Området utan namn
Omyeliniserat axon
Onufs kärna
Onufs nucleus
Operculum frontale
Operculum parietale
Operculum temporale
Opioider
Orbitofrontala cortex
Orbitofrontala hjärnbarken
Ordblindhet
Orexin
Organum subfornicale
Organum vasculosum laminae terminalis
Ospecifika thalamuskärnor
Otydliga rafekärnan
Oxytocin
PAG. Vattenledningens grå substans
Paleocerebellum
Paleocortex
Paleostriatum
Pallidum
Pannloben
Pannlocket
Papez krets
Parabigeminala kärnan
Parabrachialiskärnan, yttre
Parabrachialiskärnan, inre
Paracentrala miniloben
Paragigantocellulära kärnan
Parahippocampala haken
Parallelltrådar
Paralysis agitans
Paramedian pontine reticular formation
Paramediana hjärnstamsartärerna
Parasympaticus
Parasympaticus, ambiguusdelen
Parasympatiska nervsystemet
Parasympatiska preganglionära framrotstrådar
Parasympatiska ryggmärgskärnorna
Paraventriculära hypothalamuskärnan
Paraventrikulära thalamuskärnan
Paravermis
Paravertebralt ganglion
Parietal-Temporal-Occipital regionen
Parietalloben
Parietallobsskada, vänstersidig
Parieto-occipitala blickriktningscentrum
Parkinson plus
Parkinsons sjukdom
Parkinsons sjukdom, atypisk
Pars cervicalis medullae spinalis
Pars intermedia cerebelli
Pars intraspinalis; radix anterior
Pars orbitalis av gyrus frontalis inferior
Pars parasympathetica, n. oculomotorius (n.III)
Pars parasympathetica, n.facialis (n.VII)
Pars parasympathetica, n. glossopharyngeus (n.IX)
Pars parasympathetica av Systema nervosum autonomicum
Pars parasympathetica, n.vagus (n.X)
Pars retrolentiformis capsulae internae
Pars sublentiformis capsulae internae
Pars sympathetica av Systema nervosum autonomicum
Pars thoracica medullae spinalis
Peduculus corporis mammillaris
Pedunculi thalami
Pedunculus cerebellaris medius
Pedunculus cerebellaris inferior
Pedunculus cerebellaris superior
Pedunculus thalami anterior
Pedunculus thalami inferior
Pedunculus thalami posterior
Pedunculus thalami superior
Pedunkulopontina tegmentkärnan.
Peri Aqueductal Grey matter
Pericyt
Pericyte
Perifera nervsystemet
Perifornicala cellgruppen
Periolivära kärnorna
Periventrikulära hypothalamuszonen
PET
PF-kärnan
PFC
Phineas Gage
Pia mater
Pia mater cranialis
Pia mater spinalis
Pian
PICA
Pinealocyt
Planum temporale
Plasmamembran
Plexus aorticus abdominalis
Plexus autonomicus (viscerale)
Plexus cardiacus et plexus pulmonalis
Plexus choroideus
Plexus choroideus ventriculus lat.
Plexus choroideus ventr. IV.
Plexus choroideus ventr III
Plexus coeliacus
Plexus hypogastricus
Plexus hypogastricus superior
Plexus hypogastricus inferior
Plexus myentericus
Plexus solaris
Plexus submucosus
Pluggkärnan
PMC
PMD
PNS
Pons
Ponskärnor
Pontina blickriktningscentrum
Pontina miktionscentrum
Pontina reticulo-spinala ledningsbanan
Pontina trigeminuskärnan
Pontocerebellum.
Portasystem
Portio major n.V
Portio minor n.V
Positron Emissions Tomografi
Postcommissurala fornix
Posteromarginala kärnan
Postganglionära nervceller
PPN
PPRF
PPT-kärnan
Precommissurala fornix
Precommissurala fornix
Prefrontala cortex
Prefrontala hjärnbarken
Preganglionära nervceller
Pregeniculära (thalamus)kärnan.
Premammillära dorsala hypothalamuskärnan
Premammillära ventrala hypothalamuskärnan
Premotoriska barken
Premotoriska cortex
Preoptiska området
Prepositus-kärnan
Prerubrala fältet
Presenil
Pretectala regionen
Pretektala kärnan(orna)
Prevertebrala ganglier
Prevertebrala plexusbildningar
Primära balansbarken
Primära känselbarken
Primära känselbarken
Primära motoriska barken,
Primära somato-motoriska cortex; ansikte, tunga , svalg och struphuvud.
Primära somato-motoriska barken
Primära somato-motoriska cortex; fot, ben och nedre delen av bålen
Primära somato-sensoriska cortex
Primära somatosensoriska cortex
Primära synbarken
Primärafferent neuron
Primärsensoriskt neuron
Projektionsbanor
Proprioception
Proprioception
Propriuskärnan
Prosopagnosi
Proximal
Proximala axonkollateraler, Purkinjecellens
Psammomakropp
PTO-regionen/området
Pulvinar thalami
Pulvinar thalami
Pulvinarkärnor
Pupillsammandragning
Purkinjecellens proximala axonkollateraler.
Purkinjeceller
Purkinjeneuron
Putamen
Pyramidala systemet
Pyramidbanan
Pyramidbanans främre okorsade del
Pyramidbanans korsade del; trådar till yttre motorneurongruppen.
Pyramidbanans okorsade del; trådar till inre motorneurongruppen.
Pyramidbanans yttre korsade del
Pyramidbankorsningen
Pyramiden
Pyramidkorsningen
Pyramis
Pådrivande nervändslut/synaps
Pådrivande/retande lillhjärnsefferens
Radiatio acustica
Radiatio corporis callosi.
Radiatio optica
Radiatio optica pars inferior
Radiatio optica, pars superior
Radix anterior
Radix posterior
Radix ventralis
Rafe-spinala ledningsbanan
Rafekärna, bakre
Rafekärna, linjära
Rafekärna, mittställda
Rafekärna, otydliga
Rafekärna, pallidus
Rafekärna, pontina
Rafekärna, stora
Rafekärnor
Rafekärnor i hjärnstammen
Rafekärnor, den caudala/bakre/nedre gruppen
Rami cardiaci, rami pulmonales, rami esophagei
Rami communicantes albi
Rami cutanei, n. trigeminus (n.V)
Rami gastrici, rami hepatici, rami coeliaci
Rami musculares, n. facialis (n.VII)
Ramus communicans griseus
Ramus dorsalis n.spinalis
Ramus sinus carotici n.IX
Ramus ventralis n.spinalis
Ranviers noder
Raphekärnor
RAS
Rasmussens nerv
Rasmussens nervtrådsbunt
RCA
rCBF
RCG
Recessus lateralis ventriculus quartus
Ref.
Referenser
Reflex
Reflex, vestibulooculära
Refs.
Regio hypothalamica posterior
Regio pretectalis
Regio septalis
Response inhibition
Retande nervändslut
Reticulo-spinala ledningsbanan
Reticulära thalamuskärnan
Retikulära aktiveringssystemet.
Retikulära bryggkärnan
Retikulära ponskärnan
Retikulära substansen
Retikulära systemet
Retikulära systemets rafedel
Retikulära systemets mesencephalondel
Retikulära tegmentala ponskärnan
Retikulära thalamuskärnan
Retrorubrala fältet
Rhombencephalon
Ribonukleinsyra
RIMFL
RMTg
RNA
Rostromediala tegmentkärnan
Roswell
Rubro-spinala ledningsbanan
Rullmuskelnerven, fjärde kranialnerven
Rullmuskelnervens kärna
Ruthjärnan
Ryggmärg
Ryggmärgens anterolaterala trådbunt
Ryggmärgens associationsbanor
Ryggmärgens bakhorn
Ryggmärgens dorsala kärna
Ryggmärgens framhorn
Ryggmärgens grå substans
Ryggmärgens halsansvällning
Ryggmärgens inre motorneurongrupp
Ryggmärgens intermediära grå substans
Ryggmärgens ländansvällning
Ryggmärgens motorneuron
Ryggmärgens motorneuronkärnor
Ryggmärgens posteromarginala kärna
Ryggmärgens propriuskärna
Ryggmärgens sidohorn
Ryggmärgens sluttråd
Ryggmärgens sympaticuskärna
Ryggmärgens vita substans
Ryggmärgens yttre motorneurongrupp
Ryggmärgs-balansbanan
Ryggmärgshinna, trogna
Ryggmärgslemnisken
Ryggmärgsnerver
Ryggmärgsnervstam
Ryggmärgssegment
Ryggmärgssträng, bakre
Ryggmärgssträng, främre
Ryggmärgssträng, sidställda
S 1
S 2
S I
S II
Saccad
Saccad automatisk
Saccad, viljestyrd
Sacrala spinalganglier
Saltatorisk impulsspridning
Samsidig.
Sandsvulst
Scarpas ganglion
Schwanncell
Schützska ledningsbanan
SCN.
Segmentum medullae spinalis
Sekundära känselbarken
Sekundära somato-motoriska cortex
Sekundära somatosensoriska cortex
Semantiskt minne.
Senila plack
Sensori-motoriska loopen genom basala ganglierna.
Sensori-motoriska återkopplingskretsen genom basala ganglierna.
Sensoria
Sensorisk
Sensorisk homunculus
Sensoriskt talcentrum
Sensoriskt talcentrum
Senspole
Sensus
Septala regionen
Septum
Septum pellucidum
Serotonin
Serotonin
Serotoninerga trådar
Serotoninkärnor
Serotoninkärnor i hjärnstammen
Serotoninproducerande cellgrupper formatio reticularis.
SFO
Sidofåran
Sidohorn
Sidosträng
Sidoventrikel
Sidtittarnerven, sjätte kranialnerven
Sidtittarnervens kärna
Silbensplattan
Simple spikes.
Single Photon Emission Computed Tomography.
Sinnen
Sinnesintyck
Sinnesorgan
Sinus durae matris
Sinus sagittalis superior
Sinusnerven
Sjukdomshistoria
Sjukdomstecken
Sjunde kranialnerven
Sjunde kranialnervens parasympatiska del
Sjunde kranialnevens parasympatiska kärna.
Skalkärnan
Skalle
Skallgrop, bakre
Skelettmuskulatur
Slaganfall
Sluta använda hjärnatlasen
Slutstrimman
Slutstrimmans bäddkärna
Slutstrimmans centrala del
Slutstrimmans tinninglobsdel
Sluttråden
SM I
SM II
Smak
Smak-svalgnerven
Smakkärna, thalamiska
SMC
Smärta
Smärtbanan
SN
Snabba & ultrasnabba hjärnvågor
SNB = spinala bulbocavernosus-kärnan (råtta)
SNc
SNr
Snäcklabyrinten
Solarplexus
Solitariuskärnan
Somat
Somatisk
Somatisk afferens
Somatisk efferens
Somato-motorisk
Somato-motoriska cortex
Somato-sensoriska cortex I
Somatosensorik
Somatosensoriska cortex skuldre-arm-handområde
Somatosensoriska cortex ansiktsområde
Somatosensoriska cortex II
Somatotop
Somatotopi
Spastisk kolit
Spastisk pares
Spatium epidurale
Spatium subarachnoideum
Spatium subdurale
Specifika thalamuskärnor
SPECT
Spike
Spinala balanskärnan
Spinala lemnisken
Spinala motorneuron
Spinala trigeminuskärnan
Spinalganglier, hals
Spinalganglier, länd
Spinalganglier, sakrala
Spinalganglion
Spinalnerv
Spinalnerver
Spinalnervsgren bakre
Spinalnervsgren främre
Spine
Spino-mesencephala ledningsbanan
Spino-olivaris banan
Spino-retikulära ledningsbanan
Spino-thalamiska banan
Spinocerebellum, funktion och funktionsrubbning
Spinocerebellum.
Splenium (corporis callosi)
Spolformade vindlingen
Spontanaktivitet i basala ganglier.
Sporadisk
Sporrfåran
Språkcentrum, motorisk
SQUID
SS I
SS I, ansikte med håligheter.
SS I, nedre exteremiteten och nedre delen av bålen
SS II
Stam-celler
Stamceller
Stellate neuron
Stjärnceller
Stjärngangliet
STN
Stora & lilla inälvsnerven
Stora hjärnan
Stora nackhålet
Stora rafekärnan
Storhjärnebark
Storhjärnsbark
Storhjärnshalva, vänstra
Storhjärnshemisfär,
Strata grisea et alba colliculi superioris
Stress, posttraumatisk
Stretch reflex
Stria Gennari
Stria medullaris thalami
Stria olfactoria lateralis
Stria olfactoria medialis
Stria terminalis
Stria terminalis pars temporalis
Stria terminalis pars centralis
Striatala D1-neuron.
Striatala D2-neuron.
Striatum
Striatum dorsale
Striatum ventrale
Strimmiga kärnsystemet
Striosom
Stroke
Stroke; arteria cerebri media rami corticales
Stroke; mellersta storhjärnsartären, barkgrenar
Sträckreflex
Strålkransen
Stäng hjärnatlasen
Subaraknoidalrum
Subduralrum
Subfornikalorganet
Subiculum
SubstansP
Substantia alba
Substantia alba spinalis
Substantia gelatinosa
Substantia gelatinosa Rolandi
Substantia grisea
Substantia grisea centralis
Substantia grisea intermedia (Medulla spinalis)
Substantia grisea spinalis
Substantia innominata
Substantia nigra
Substantia nigra pars compacta
Substantia nigra, pars reticulata
Substantia nigra, pars compacta.
Substantia perforata posterior
Substantia perforata anterior
Subthalamiska kärnan
Subthalamus
Sulcus
Sulcus centralis
Sulcus cinguli
Sulcus corporis callosi
Sulcus frontalis superior
Sulcus hypothalamicus
Sulcus interparietalis
Sulcus lateralis
Sulcus occipitotemporalis.
Sulcus parieto-occipitalis
Sulcus Rolandii
Sulcus Sylvius
Sulcus temporalis superius
Superconducting Quantum Interference Devices
Supplementära motoriska arean
Supplementära motoriska cortex
Supplementära motoriska barken
Supplementära somato-sensoriska barken.
Suprachiasmatiska kärnan.
Supramammillariskärnan
Supraspinaliskärnan
Supratentoriella rummet
Svanskärnan
Svanskärnans svans
Svarta kärnan
Svarta kärnans kompakta del
Svarta kärnans luckra del
Sympaticus
Sympaticus, lumbala inälvsgrenar
Sympaticuskärnan
Sympatiska gränssträngen
Sympatiska halsnerverna, den inre och de yttre.
Sympatiska nervsystemet
Sympatiska preganglionära framrotstrådar
Sympatiska ryggmärgskärnan
Symptom (eng.)
Symtom
Syn
Synaps
Synaps, exciterande
Synaps, inhibitorisk
Synaps,inhiberande
Synaptisk transmission.
Synaptiskt komplex.
Synbanan
Synbarken, area 17
Synbarksfåran
Synbarksområde i nedre tinninglobsfåran.
Synblindhet
Syncortex.
Synergist
Syninformation i flocculus.
Synnerven, andra kranialnerven
Synnervskorset
Synstrålningen
Synstrålningen, nedre
Systema nervosum
Systema nervosum centrale
Systema nervosum periphericum
Taenia choroidea
Taenia fornicis
Taenia thalami
Talcentrum, motoriskt
Talcentrum, sensoriska
TAN
Tandkärnan.
Tandvindlingen
Tanocyt
Tanycyte
tDCS
Tecto-spinala ledningsbanan
Tectum
Tegmentala området H1
Tegmentala området H.
Tegmentala området H2
Tegmentum
Tegmentum mesencephali
Telencephala kärnorna
Telencephalon
Telencephalon-rotation
Temporalloben
Temporallobens inferiotemporala del, pars posterior
Temporallobens inferiotemporala del, pars anterior; dexter
Temporallobens inferiotemporala del, pars anterior; sinister
Temporallobens mesiala del
Tentorium cerebelli
Tentorium cerebellis fästlinje
Thalamiska smakkärnan
Thalamo-striatala projektioner
Thalamus
Thalamus inre (vita) märgskikt
Thalamus kärnområden
Thalamus med kärnkonturer
Thalamus medellinjekärnor
Thalamus mediodorsala kärnområde.
Thalamus posteriora kärnområde.
Thalamus ventrala posteriora kärnkomplex.
Thalamus ventralis
Thalamus yttre (vita) märgskikt.
Thalamuskomplexet
Thalamuskärna MD
Thalamuskärna VL
Thalamuskärna VPL
Thalamuskärna,
Thalamuskärna, centrum medianum.
Thalamuskärna, retikulära
Thalamuskärna, VA
Thalamuskärnor, smärt- och temperaturafferens.
Thalamuskärnor, främre
Thalamuskärnor, intralaminära
Thalamuskärnor, laterala
Thalamuskärnor, pulvinarkomplexet.
Thalamuskärnor, yttre
Thalamuskärnor.
Thalamuspedunklar
Thalamus´ kärnområden.
Thalamus´ ventrala kärnområde.
Theta-rytm
Theta-vågor
Thorakala spinalganglier
Tinningloben
Tinninglobens inferotemporala del, bakre partiet
Tinninglobens inferotemporala del, främre partiet, vänster hjärnhalva
Tinninglobens inre del
Tinninglobsplattan
Tinninglocket
Tionde kranialnerven
Tionde kranialnervens parasympatiska hjärnstamskärna
Tionde kranialnervens inälvsgrenar i bukhålan.
Titubation
TM-kärnan
TMS
TOMTBG
Tonisk aktivitet
Tonsilla cerebelli
Tonus
TPC-kärnan
TPP-kärnan
tr.
Tr.c-s.a.
tr.c-s.lat.
Tractographi.
Tractus
Tractus cerebello-rubralis
Tractus cerebello-thalamicus
Tractus cortico-nuclearis
Tractus cortico-nuclearis; trådar till nucleus accsessorius.
Tractus cortico-nuclearis; trådar till nucl. facialis.
Tractus cortico-pontinus
Tractus cortico-spinalis lateralis; trådar till cellulae motoriae laterales.
Tractus cortico-spinalis anterior
Tractus cortico-spinalis anterior; trådar till cellulae motoriae mediales.
Tractus cortico-spinalis
Tractus cortico-spinalis lateralis
Tractus cuneo-cerebellaris
Tractus dorsolateralis
Tractus frontopontinus
Tractus habenulo-interpeduncularis
Tractus mammillo-thalamicus
Tractus mesencephalicus nervi trigemini
Tractus olfactorius
Tractus olivo-cerebellaris
Tractus olivocochlearis
Tractus olivospinalis
Tractus opticus
Tractus parieto-temporo-pontinus
Tractus perforans
Tractus raphe-spinalis
Tractus reticulo-spinalis lateralis
Tractus reticulo-spinalis
Tractus reticulo-spinalis medialis
Tractus retino-hypothalamicus.
Tractus rubro-spinalis
Tractus solitarius.
Tractus spinalis nervi trigemini
Tractus spino-cerebellaris ventralis
Tractus spino-cerebellaris dorsalis
Tractus spino-cerebellaris posterior
Tractus spino-cerebellaris rostralis
Tractus spino-cerebellaris anterior
Tractus spino-mesencephalicus
Tractus spino-olivaris
Tractus spino-parabrachialis
Tractus spino-reticularis
Tractus spino-solitarius
Tractus spino-thalamicus lateralis
Tractus spino-thalamicus
Tractus spino-thalamicus anterior
Tractus spino-vestibularis
Tractus tecto-spinalis
Tractus tegmentalis centralis
Tractus tegmentalis dorsalis (Shute & Lewis).
Tractus tegmentalis medialis
Tractus trigeminothalamicus dorsalis
Tractus trigeminothalamicus lateralis
Tractus uncinatus
Tractus vestibulo-spinalis medialis
Tractus vestibulo-spinalis lateralis
Transkraniell Magnetisk Stimulering
Transmittor
Transmittorsubstans
Tredje (hjärn)ventrikelns framvägg
Tredje (hjärn)ventrikeln
Tredje kranialnervens parasympatiska kärna
Tredje kranialnervens parasympatiska del
Trigemino-thalamiska ledningsbanan, yttre
Trigemino-thalamiska ledningsbanan, bakre
Trigeminus mesencephala kärna
Trigeminus motoriska kärna
Trigeminus pontina kärna
Trigeminus spinala kärna
Trigeminusgangliet
Trigeminuskärnorna
Trigeminuslemnisken
Trillingnerven
Trillingnervens ganglion
Trillingnervens muskelkontrollerande kärna
Trillingnervens proprioceptiva kärna
Trillingnervens ryggmärgskärna
Trillingnervens sensoriska huvudkärna
Trillingnervens spinala kärna
Trillingnervens spinala ledningsbana
Trogna hjärn- ryggmärgshinnan
Trogna hjärnhinnan
Truncus anterior Ae. cerebri medie
Truncus encephali
Truncus intermedius Ae. cerebri medie
Truncus posterior Ae. cerebri medie
Truncus sympatheticus
Tuber cinereum
Tuberculum cinereum
Tuberculum cuneatum
Tuberculum gracile
Tuberculum gracile och tub. cuneatum
Tuberculum olfactorium
Tuberomamillariskärnan
Tuggmuskelnerven
Tung-svalgnerven
Tung-svalgnervens parasympatiska kärna
Tung-svalgnervens parasympatiska del
Tungmuskelnerven
Tungmuskelnervens kärna
Tungvindlingen
tVTA
Tvärsnitt genom hjärnskänkeln
Tvärstrimmig skelettmuskulatur
UBC
Ulltussen
Uncus
Undekäksnerven
Undre hjärnbihanget
Undre thalamuspedunkeln
Undre/nedre visuella huvudvägen
Unipolar brush cell
Unipolär borstcell
Uppmärksamhet, synintryck
Urineringscentrum
Urladdning
Utsidan på tredje ventrikelns golv.
Utåtgående
V I
VA-kärnan
Vagus
Vagusnervens parasympatikusdel
Vagusnervens parasympatiska hjärnstamskärna
Vagusnervens parasympatiska bukgrenar
Valvbunten tvärskuren i 3dje ventrikelns vägg.
Valvet
Valvets pelardel
Valvets slutdel
Valvfransen
Valvkommissuren
Varikositet.
Vasomotor- pilomotor- och sudomotornervtrådar
Vasopressin
Vattenledningen
Vegetativa nervsystemet
Ven
Vena
Venae cerebri superiores
Ventral Tegmental Area
Ventrala inre hypothalamuskärnan
Ventrala InterMediära thalamuskärnan
Ventrala pallidum
Ventrala striatum
Ventrala tegmentkärnan
Ventrala thalamus
Ventrala visuella huvudvägen
Ventralrot
Ventriculus IV
Ventriculus lateralis
Ventriculus quartus
Ventriculus tertius
Ventrikelmellanhål
Ventrikelskiljeväggen
Vermis cerebelli
Vermiszonen
Vertikalt blickriktningscentrum
Vestibularisfunktionen
Vestibulariskärnor
Vestibularisorganet
Vestibulo-ockulära reflexen
Vestibulocerebellum. Funktion och funktionsrubbning
Vestibulocerebellum.
Vestibulooculära reflexen
Vestibulär information
Vicq d'Azyrs strimma
Viljestyrd saccad
Vilopotential
VIM kärnan
Vindling
Vinkelvindlingen
Viscera
Visceral
Visceral afferens
Visceral efferens
Visceral-efferenta systemet
Viscero-motorisk
Visceroception
Visuale
Visuell agnosi
Visuell attentioncortex i parietalloben
Visuell huvudväg, undre/nedre
Visuell information i flocculus.
Visuell och akustisk information i vermis
Vit substans (hjärn/ryggmärgs)
Vita sammanbindingsgrenar
VL kärnan
VMh
VMH
VMpo-kärnan.
VMpo.
Volontär saccad
Volymtransmission.
VP-området i thalamus.
VPI kärnan
VPL-kärnan
VPL-kärnan.
VPM, hypothalamus
VPM, thalamus.
VPM-kärnan.
VPMpc
VPS-trådar
VTA
VTN
Vänster hemisfär
Vänster storhjärnshalva
Vårtkroppen
Vårtkroppens yttre och inre kärna
Vårtkropps-stjälken
Vårtkroppskärna, laterala
Vårtkroppskärna, mediala
Vårtkroppskärnor
Wallenbergsyndromet
Wernickes fält
Working memory
Yttersta nervtrådskapseln
Yttre baksträngsbunten
Yttre baksträngskärnan
Yttre habenulakärnan
Yttre hypothalamuszonen
Yttre knäkroppen
Yttre knäkroppens kärna
Yttre luktstrimman
Yttre motorneurongruppen
Yttre motorneurongruppens alfa- och gammamotorneuron.
Yttre nervtrådskapseln
Yttre preopticuskärnan
Yttre retikulariskärnan
Yttre spino-thalamiska ledningsbanan
Yttre vestibulo-spinala ledningsbanan
Yttre vårtkroppskärnan
Zona incerta.
Zona lateralis, hypothalamus
Zona medialis, hypothalamus
Zona periventricularis, hypothalamus
Ändhjärnan
Ändhjärnans kärnor
Å.
Åttonde kranialnerven
Ö-området
Ögonhåledelen
Ögonhålsvindlingar
Ögonklot
Ögonmuskel, nedre raka
Ögonmuskel, nedre sneda
Ögonmuskel, yttre raka
Ögonmuskeln, inre raka
Ögonmuskelnerven, tredje kranialnerven
Ögonmuskelnervens muskelkontrollerande kärna
Ögonmuskelnervens parasympatiska kärna
Ögonmuskelnervens parasympatiska del.
Ögonmuskelnervens parasympatiska del
Ögonmuskelnervens somato-motoriska del.
Ögonmuskelnervernas somato-motoriska kärnor
Ögonnerven
Ön
Öns Brodmannareor
Överkäksnerven
Övre (sympatiska) halsgangliet
Övre centrala rafekärnan
Övre collikeln.
Övre collikelns grå substans
Övre hjärnbihanget
Övre knäkroppsarmen
Övre lillhjärnsarmen
Övre lillhjärnsarmskorsningen
Övre lillhjärnsartären
Övre längsgående associationsbanan
Övre mittställda blodledaren
Övre olivkärnan
Övre spino-cerebellära ledningsbanan
Övre thalamuspedunkeln
Övre visuella huvudvägen
Övre, inre och yttre vestibulariskärnorna.