Skip to main content

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö *

Uppslagsverk

Sökresultat
2932 träffar.

Signalering in till och ut från hypothalamus via mediala framhjärnsbunten (MFB).
Synbarksområdena V1, V2 och V3
Afferens från bakhornets smärt- och temperaturmottagande cellgrupper till nucleus raphes magnus.
Aktivering av bålmuskulatur via den inre motorneurongruppen i ryggmärgen.
Aktivering av muskulatur främst i armar och ben samt delvis i bål och hals.
Aktivering av muskulatur i bål, hals, skuldra och höft.
Alpha-vågor
Arteriae centrales (alt. perforantes) anteriores laterales (från a.cer.media)
Arteriae centrales(alt.perforantes) anteriores mediales (från a.cer.ant.)
Associationsbana; bågformad
Associationsbana; längsgående övre
Associationsbana; längsgående nedre
Associativa/kognitiva återkopplingskretsen genom basala ganglierna.
Autonom nedåtstigande ryggmärgsbana
Axonkollateraler från tractus cortico-spinalis anterior till ponskärnor.
Bakre hypothalamusområdet
Baksträng-lemniskbansystemets corticala målområde
Bansyst. nedåtstig. fr. cortex
Barkområde
Barkområde, gyr cing. BA 24
Barringtons miktionsområde
Beta-vågor
Blodledare i den hårda hjärnhinnan
Blodåder
Bukhålans autonoma nervfläta
Bågformade associationsbanan
Båggång
Caudala/bakre/nedåtstigande signalutflödet från den rostrala serotoninproducerande rafekärngruppen.
Centralfåran
Cholinerga kärnområden i formatio retikularis.
Cholinerga trådar
Cortico-nucleära ledningsbanan; trådar till 11te kranialnervens kärna.
Cortico-nucleära ledningsbanan; trådar till ansiktsnervens motoriska kärna.
Cortico-nucleära ledningsbanan; trådar till nucleus oculomotorius.
Cortico-nucleära ledningsbanan; trådar till tungmuskelnervens kärna.
Cortico-nucleära ledningsbanan; trådar till ambiguuskärnan.
Cortico-nucleära ledningsbanan; från cortex till hjärnstammen.
Cortico-nucleära ledningsbanan; trådar till n. trigeminus motoriska kärna.
Delta-vågor
Direkta omkopplingsvägen från cortex genom basala ganglierna mot thalamus
Djupridå
DNA-accelerationsområde.
Efferens från Darkschewitsch kärna till olivainferiorkomplexet.
Efferens från nucleus fastigii till Darkschewitsch kärna.
Efferens från nucleus fastigii till vestibulariskärnor bilateralt.
Efferens från nucleus fastigii till formatio reticularis i pons och medulla oblongata.
Efferens från nucleus fastigii till nucleus parafascicularis i thalamus.
Efferens från nucleus fastigii till syn och hörsel-relaterade områden i mesencephalon.
Efferens från nucleus fastigii till PAG.
Efferens från nucleus fastigii till till VMpo-kärnan i thalamus.
Forelska områdena
Främre hypothalamusområdet
Främre inre centrala perforerande hjärnartärerna (från främre storhjärnsartären)
Främre pallidusområdet
Främre yttre centrala (perforerande) hjärnartärsgruppen (från den mellersta storhjärnsartären)
Främre/ventrala tegmentområdet
Fåra
Förbindelse från formatio reticularis i medulla oblongata till cerebellums vermiszon.
Förbindelse från vestibulariskärnor till cerebellums vermiszon.
Förbindelse till cerebellums vermiszon från cellgrupper anslutna till syn- och hörselmottagningen i lamina tecti.
Gamma-vågor
Gränssträngens sammanbindningstrådar
Gränsövergången mellan hjärnans undersida och Ö-området
Grå förbindelsegren
Grå substans (hjärn/ryggmärgs)
Gråfärgade knölen
Gördelfåran
Gördelvindlingens övergångsparti
H-områdena
Hjärna, kontur bakifrån
Hjärnartärer, långa circumflexa hjärnstamsartärer
Hjärnbalksfåran
Hjärnfåra
Hjärnhinna, hårda
Hjärnspricka, längsgående
Hjärnspricka, tvärgående
Hjärnspringa tvärgående
Hjärnspringa, längsgående
Hjärnstammens bakre längsgående nervtrådsbunt
Hjärnstammens inre längsgående nervtrådsbunt
Hjärnvener, övre ytliga på hemisfärerna
Hjärnvågor
Hjärnvågor, snabba & ultrasnabba
Hjäss-nack fåran
Hjässfåran
Homunculus, motorisk ; hand, arm, hals och övre delen av bålen.
Homunculus, motorisk ; fot, ben, nedre delen av bålen.
Homunculus, sensorisk; nedre extremiteten, och nedre delen av bålen
Homunculus, sensorisk; övre extremiteten, hals och övre delen av bålen
Homunculus, sensorisk; ansikte med ögon-, näs- och munhåligheter.
Hyperdirekta omkopplingsvägen från cortex genom basala ganglierna mot thalamus
Hypothalamus laterala område
Hypothalamusfåran
Hypothalamuskärna, övre vårtkroppskärnan
Hårda hjärn-ryggmärgshinnan
Hårda ryggmärgshinnan
Hörselstrålning
Indirekta omkopplingsvägen från cortex genom basala ganglierna mot thalamus.
Inre halspulsådern
Inre nervtrådkapseln, främre delen
Inre nervtrådskapselns främre parti
Inre nervtrådskapselns knä
Inre nervtrådskapselns främre skänkel
Inre nervtrådskapselns tinningparti
Inre nervtrådskapseln
Inre nervtrådskapselns bakre parti
Inre nervtrådskapselns bakre skänkel
Inre nervtrådskapselns nackparti
Inre nervtrådsskivan
Inre vårtkroppskärnan
Intralaminära kärnoområdet
Inåtgående.
Klättertrådar
Kollateraler från tractus cortico-spinalis lateralis till ponskärnor.
Kollateralfåran
Kranialnerv 10:s inälvsgrenar i bukhålan
Kranialnerv 10:s inälvsgrenar i brösthålan
Kranialnerv 11:s vagustrådar
Känslbarkens ansiktsområde med ögon- näs- och munhåla
Känslbarkens höft-ben-fotområde
Känslbarkens skuldre-arm-handområde
Kärna, vårtkropps-
Kärnområden i gränszonen mellan bryggan och mitthjärnan.
Kölliker-Fuses område
Laterala hypothalamusområdet.
Ledningsbana, ryggmärgens autonoma nedåtstigande
Ledningsbana, vårtkropp-synhög
Lillhjärnssnitt (låg förstoring)
Limbiska/emotionella återkopplingskretsen genom basala ganglierna.
Linskärnans slyngformade trådbunt
Linskärnans trådbunt
Luktfåran
Längsgående nedre associationsbanan
Längsgående stråken
Långa circumflexa hjärnstamsartärer
Långa hjärnstamsomslutande artärer
Långtidsminne
Mellankothål
Mellersta hypothalamusområdet
Mosstrådar
Mosstrådar från lillhjärnskärnorna till lillhjärnsbarken
Mosstrådar till Golgiceller
Mosstrådar till kornceller.
Mosstrådar till UBC
Motorisk homunculus; fot, ben, nedre delen av bålen.
Motorisk homunculus; hand, arm, hals och övre delen av bålen.
Månfåran
Nack-tinningfåran
Nedåtstigande banor i förl.märgen
Nedåtstigande banor i ryggmärgen
Nedåtstigande kortikala banor, pons
Nedåtstigande ledningsbanor i hjärnstammen
Nedåtstigande ryggmärgsbanor
Nervtråd
Nervtråd , postganglionär
Nervtråd , preganglionär
Nivåer i centrala nervsystemet
Noradrenerga laterala tegmentala stråket.
Noradrenerga trådar
Nucleus dentatus huvudutflöde av nervtrådar till den kontralaterala övre lillhjärnsarmen .
Nucleus interpositus huvudutflöde av nervtrådar till den kontralaterala övre lillhjärnsarmen.
Näsfåran
Olivo-cerebellära nervtrådar
Område för signalering från och till storhjärnsbarken.
Område för signalering från och till ryggmärgen och nervus trigeminus kärnor.
Området utan namn
PAG. Vattenledningens grå substans
Pannlobsfåra nedre
Pannlobsfåra övre
Parallelltrådar
Parasympatiska preganglionära framrotstrådar
Postcentralfåran
Postganglionär nervtråd
Precentralfåran
Preganglionär nervtråd
Preoptiska området
Primära somato-motoriska cortex; fot, ben och nedre delen av bålen
Primära somato-motoriska cortex; hand, arm och övre delen av bålen
PTO-regionen/området
Pulsåder
Pyramidbanans corticala ursprungsområde
Pyramidbanans korsade del; trådar till yttre motorneurongruppen.
Pyramidbanans okorsade del; trådar till inre motorneurongruppen.
Pådrivande nervändslut/synaps
Pådrivande/retande lillhjärnsefferens
Rasmussens nervtrådsbunt
Retikulära systemets småcelliga del
Rostrala/främre/uppåtstigande signalutflödet från den rostrala serotoninproducerande rafekärngruppen.
Ryggmärgens anterolaterala trådbunt
Ryggmärgens grå substans
Ryggmärgens intermediära grå substans
Ryggmärgens sluttråd
Ryggmärgshinna, hårda
Röda kärnans småcelliga del.
Samlingsområde för de acetycholinproducerande cellgrupperna Ch1, Ch2 och Ch3.
Sensori-motoriska återkopplingskretsen genom basala ganglierna.
Sensorisk homunculus; ansikte med ögon-, näs- och munhåligheter
Sensorisk homunculus; hand, arm, hals och övre delen av bålen.
Sensorisk homunculus; fot, ben och nedre delen av bålen.
Serotoninerga trådar
Sidofåra; bakåtriktade grenen
Sidofåra; framåtriktade grenen
Sidofåra; uppåtriktade grenen
Sidofåran
Signalering från bakhornets smärt- och temperaturmottagande cellgrupper till den stora rafekärnan.
Signalflöde från lamina tecti till intermediära hemisfärzonen och nucleus interpositus.
Signalflöde från nucleus interpositus till nucleus rubers storcelliga/magnocellulära del.
Signalflöde från balansorganet till lilla hjärnan.
Signalflöde från balanskärnorna till lilla hjärnan.
Signalflöde från hjässlobens bark till ponskärnorna.
Signalflöde från nacklobens bark till ponskärnorna.
Signalflöde från nucleus reticularis tegmenti pontis.
Signalflöde från nucleus rubers parvocellulära del till olivainferiorkomplexet.
Signalflöde från prefrontala barken (PFC) till ponskärnorna.
Signalflöde från premotoriska barken (PMC) till ponskärnorna.
Signalflöde från sensoriska barken (SS1) till ponskärnorna.
Signalflöde från somato-motoriska barken (SM1) till ponskärnorna och vidare till ryggmärgen genom pyramidbanan.
Signalflöde från tinninglobens bark till ponskärnorna.
Signalflödet från nucleus interpositus till Darkschewitsch kärna.
Signalinflöde från formatio reticularis i pons och medulla oblongata till intermediära hemisfärzonen och nucleus interpositus.
Signalinflöde från nucleus reticularis tegmenti pontis till vermis och nucleus fastigii.
Signalinflöde från övre, inre och nedre vestibulariskärnorna till vermis nodulus del.
Signalutflöde från nucleus dentatus till olivainferiorkomplexet.
Signalutflöde från nucleus dentatus till formatio reticularis i pons och medulla oblongata.
Signalutflöde från nucleus interpositus till Centrum medianum i thalamus.
Signalutflöde från nucleus interpositusi till formatio retikularis i pons och medulla oblongata.
Signalutflöde från nucleus interpositus till nucleus reticularis tegmenti pontis
Signalutflöde från nucleus dentatus till nucleus rubers parvocellulära del.
Signalutflöde från nucleus interpositus till nucl. parafascicularis i thalamus
Signalutflöde från nucleus interpositus till VMpo-kärnan i thalamus.
Signalutflöde från nucleus fastigii till nucleus reticularis tegmenti pontis.
Signalutflöde från nucleus interpositus till motsatta sidans olivainferiorkomplex.
Signalutflöde från nucleus interpositus till PAG.
Signalutflöde från nucleus interpositus till lamina tecti i mesencephalon.
Signalutflöde från nucleus dentatus till VMpo-kärnan i thalamus.
Signalutflöde från nucleus interpositus till VL kärnan i thalamus.
Signalutflöde från nucleus dentatus till PAG.
Signalutflöde från nucleus dentatus till lamina tecti i mesencephalon.
Signalutflöde från nucleus dentatus till nucleus reticularis tegmenti pontis.
Signalutflöde från nucleus dentatus till VA-kärnan i thalamus.
Signalutflöde från nucleus dentatus till mediodorsala thalamuskärnan.
Signalutflöde från nucleus dentatus till nucleus parafascicularis i thalamus.
Signalutflöde från nucleus dentatus till VL-kärnan i thalamus.
Signalutflöde från nucleus dentatus till centrum medianum i thalamus.
Sluttråden
SM I; område för ansikte, tunga, pharynx och larynx.
SM I; område för nedre extremiteten och nedre delen av bålen
SM I; område för övre extremiteten och övre delen av bålen
Småmolekylära neurotransmittorer
Snabba & ultrasnabba hjärnvågor
SNB = spinala bulbocavernosus-kärnan (råtta)
Somatosensoriska cortex höft-ben-fotområde
Somatosensoriska cortex ansiktsområde
Somatosensoriska cortex skuldre-arm-handområde
Sporrfåran
Språkcentrum, motorisk
SS I, ansikte med håligheter.
SS I, nedre exteremiteten och nedre delen av bålen
SS I, övre extremiteten och övre delen av bålen
Stamkontur, sedd bakifrån
Stora nackhålet
Strålkransen
Svans-skalkärnförbind. hål för-
Syhögens inre-övre kärnområde.
Sympatiska preganglionära framrotstrådar
Syn- och hörselanknutna kärnområden i mesencephalon.
Synapsblåsa
Synbarksfåran
Synbarksområde i nedre tinninglobsfåran.
Synhögens bakre/posteriora kärnområde.
Synhögens kärnområden
Synhögens kärnområden.
Synhögens trådbunt
Synhögens undre/ventrala kärnområdet.
Synstrålningen
Synstrålningen, nedre
Synstrålningen, övre
Tegmentala området H.
Tegmentala området H1
Tegmentala området H2
Thalamus kärnområden
Thalamus mediodorsala kärnområde.
Thalamus posteriora kärnområde.
Thalamus´ kärnområden.
Thalamus´ ventrala kärnområde.
Theta-vågor
Tinninglobsfåra nedre
Tinninglobsfåra övre
Tinninglobsvindlingar tvärgående
Tionde kranialnervens inälvsgrenar i brösthålan.
Tionde kranialnervens inälvsgrenar i bukhålan.
Tractus cortico-nuclearis corticala ursprungsområde
Tractus cortico-nuclearis; trådar till nucl. facialis.
Tractus cortico-nuclearis; trådar till nucleus accsessorius.
Tractus cortico-nuclearis; från cortex till hjärnstammen.
Tractus cortico-nuclearis; trådar till nucl. ambiguus.
Tractus cortico-nuclearis; trådar till nucl. motorius nervi trigemini.
Tractus cortico-nuclearis; trådar till nucl. nervi hypoglossi.
Tractus cortico-spinalis anterior; trådar till cellulae motoriae mediales.
Tractus cortico-spinalis lateralis; trådar till cellulae motoriae laterales.
Tractus cortico-spinalis corticala ursprungsområde
Tvärförbindelse, hjärnans stora, trådmassa
Ursprungsområde för tractus spino-cerebellaris rostralis.
Ursprungsområde för tractus spino-cerebellaris anterior.
Utsidan på tredje ventrikelns golv.
Utåtgående
Vagusnervens parasympatiska brösthålsgrenar
Valvets förbindelse med vårtkroppen
Vasomotor- pilomotor- och sudomotornervtrådar
Ventrikelmellanhål
Visuospatiala (förmågan)
VP-området i thalamus.
VPS-trådar
Vårtkropp-tegmentbanan
Vårtkroppen
Vårtkroppens yttre och inre kärna
Vårtkropps-stjälken
Vårtkroppskärna, laterala
Vårtkroppskärna, mediala
Vårtkroppskärna, övre
Vårtkroppskärnor
Yttersta nervtrådskapseln
Yttre nervtrådskapseln
Yttre vårtkroppskärnan
Ö-området
Ögonhåledelen
Ögonhålsvindlingar
Övre collikelns grå substans
Övre fyrhögens skiktade grå substans
Övre längsgående associationsbanan
Ansa peduncularis amygdalo-thalamiska komponent
Deep brain stimulation
Hypocretin
Kräkningscentrum
Visuella cortex V1, V2 och V3
μm
-erg, ergisitet
4de ventrikeln
5-bromo-2'-deoxyuridine
5-HT
A 46
A. (engelsk förkortn.)
A1
A6
Accessoriska bakre/dorsala olivkärnan.
Accessoriska baksträngskärnan
Accessoriska inre/mediala olivkärnan.
Accessoriuskärnan
Accumbenskärnan
Acetylcholin
Acetylcholinproducerande cellgrupper i hjärnan.
Acetylcholinproducerande cellgrupper i CNS
Ackomodation
AD
Adenohypofysen
Adenohypofysen
ADH
ADHD
Adhesio interthalamica
Adrenalin
Afferens
Afferens, somatisk
Afferens, visceral
Agonist
Agouti-related peptide
Agouti-relaterat protein
AgRP
AICA
Akinetisk mutism
Aktionspotential
Aktiverad Purkinjecell
Aktiverade kornceller
Aktivitet
Akustiska cortex
Alfa-motorneuron
Alien hand/arm syndromet
Allocortex
Alpha-rytm
Alzheimers Disease
Alzheimers sjukdom
Ambiguus-kärnan
Ambiguus-kärnans parasympatiska del
Ammons horn
Amnesi
Amygdala
Anamnes
Anorexi
Anosodiafori
Ansa lenticularis
Ansa peduncularis
Ansiktsblindhet
Ansiktsnerven
Ansiktsnervens motoriska kärna.
Ansiktsnervens parasympatiska kärna
Ansiktsnervens parasympatiska del
Ansiktsnervens större muskelgrenar
Antagonist
Antidiuretiskt hormon
Apertura lateralis ventr. IV dex. sin.
Apertura mediana vent. 4
Apraxi
Apraxi, ideomotorisk
Apraxi; konstruktiv
Arachnoidea mater
Arachnoidea mater cranialis
Arachnoidea mater spinalis
Araknoidalknottror
Araknoidalvilli
Araknoidean
ARAS.
Arbetsminne
Archicerebellum
Arcuatuskärnan (förlängda märgen)
Arcuatuskärnan (hypothalamus)
Area 4, motorcortex
Area (A)
Area 12
Area 13, 14, 15, 16. Insulära areor
Area 15 och 16
Area 17
Area 19
Area 20
Area 21
Area 22 (Sensoriskt talcentrum)
Area 23
Area 24
Area 25
Area 26
Area 27
Area 28 (Entorhinala cortex)
Area 29
Area 3,1,2
Area 31
Area 32
Area 33
Area 34
Area 35
Area 36
Area 37
Area 38
Area 39
Area 40
Area 41 och 42 (Hörselbarken)
Area 43
Area 44 (Motoriskt talcentrum)
Area 45
Area 46
Area 5
Area 6
Area 7
Area 8 (Frontala blickriktningscentrum)
Area 8 (Främre blickriktningscentrum)
Area hypothalamica anterior
Area hypothalamica intermedia
Area hypothalamica lateralis
Area hypothalamica mammillaris
Area hypothalamica posterior
Area hypothalamica rostralis
Area hypothalamica supraoptica
Area hypothalamica tuberalis
Area postrema
Area preoptica
Area pretectalis
Area striata
Area subcallosa
Area tegmentalis ventralis
Area Tsai
Area V5 MT
Arteria
Arteria basilaris
Arteria carotis interna
Arteria cerbelli inferior anterior
Arteria cerebelli inferior posterior
Arteria cerebri anterior
Arteria cerebri media
Arteria cerebri posterior
Arteria choroidea (anterior)
Arteria communicans posterior
Arteria communicans anterior
Arteria lenticulostriata
Arteria spinalis anterior
Arteria thalamostriata
Arteria vertebralis
Arteriae centrales(alt.perforantes) posteriores
Arteriae paramedianae
Artär
Artärer, hjärnstammens paramediana.
Arvsmassa
Ascending Reticular Activating System.
Asomatognosi
Aspartat
Associationsbana; gördelformade
Associationsbanor
Associationsbanor, ryggmärgens egna ledningsbanor.
Associationsbark motorisk
Associationsbark sensorisk
Associativ agnosi
Associativa/kognitiva loopen genom basala ganglierna.
Astereognosi
Astrocyt
Astroglia
Asymboli för smärta
Asynergi.
Ataxi.
Auerbachs plexus
Automatisk saccad
Automatisk sackad
Autonom (inälvs)nervfläta
Autonoma korsbensflätan
Autonoma nervsystemet
Autosomal
Autotopagnosi
Avsluta utforskandet
Axon
Axon hillock
Axonal utbuktning/ansvällning
Axonal varicositet
Axonkollateral.
Axonterminal
Axonändslut
BA
BA 12
BA 17
BA 19
BA 22
BA 25
BA 28
BA 3,1,2
BA 3,1,2
BA 34
BA 37
BA 39
BA 4
BA 41,42
BA 44
BA 46
BA 6
Babinskis tecken.
Babinskys tecken
Bakhorn
Bakoten L3.s intraspinala del.
Bakre blickriktningscentrum
Bakre blodkärlsinsläppet
Bakre centrala/perforerande hjärnartärerna
Bakre extra olivkärnan
Bakre hypothalamuskärnan
Bakre rafekärnan
Bakre sammanbindningsartären
Bakre skallgropen
Bakre spino-cerebellära ledningsbanan
Bakre storhjärnsartären
Bakre thalamuskärnan.
Bakre thalamuspedunkeln
Bakrot
Bakroten C5.s intraspinala del
Bakrotsganglion
Bakrötter, bröst
Bakrötter, hals
Bakrötter, länd
Bakrötter, sakrala
Bakrötter, svans
Baksträng
Baksträng-lemniskbanans thalamocorticala fortsättning
Baksträng-lemniskbansystemet
Baksträngar
Baksträngsbunt, inre
Baksträngsbunt, yttre
Baksträngsknöl, inre
Baksträngsknöl, yttre
Baksträngsknölar inre och yttre
Baksträngskvalitet
Baksträngskvaliteter
Baksträngskärna inre
Baksträngskärna yttre
Baksträngskärna, extra
Baksträngskärnor inre och yttre
Balans
Balans-hörselnerven
Balansbarken
Balansgangliet
Balansinformation
Balanskärna, inre
Balanskärna, nedre
Balanskärna, spinala
Balanskärna, yttre
Balanskärna, övre
Balanskärnan i thalamus
Balanskärnor
Balansnerven
Balansnervens ganglion
Balansorganet
Balints syndrom
Bana
Bandaletta diagonalis
Bark
Barkarea
Barringtons kärna
Basala framhjärnan
Basala ganglierna
Basala ganglierna, funktionsrubbningar.
Basala gangliers egenaktivitet.
Basartären
Basket neuron
BBB
Bechterews kärna (pons)
Bechterews kärna (rafe)
Bechterews kärna (vestbularis)
Ben-bindväv, kotpelarens
Benämningar
Beta-rytm
Beteende
Betz jätteceller
Bilateral
Binjuremärgen
Biopsi
Bleka kärnan
Bleka kärnans yttre del
Bleka rafekärnan
Blickriktningscentra, hjärnstammens
Blickriktningscentrum, vertikalt.
Blickriktningscentrum, bakre.
Blickriktningscentrum
Blickriktningscentrum, storhjärnans bakre
Blickriktningscentrum, mesencephala.
Blickriktningscentrum, pontina
Blickriktningscentrum, storhjärnans främre
Blickriktningscentrum, horisontellt.
Blind sight(eng.)
Blindsyn
Blod-hjärnbarriären
Blodkärl, i hjärnan och ryggmärgen
Blodkärlflätans springa
Blodkärlsfläta
Blodkärlsfläta i fjärde hjärnventrikelns sidoöppning
Blodkärlsfläta, 3dje ventrikeln
Blodkärlsfläta, sidoventrikelns
Blodkärlsflätans (främre) artär
Blodkärlsflätans glomusregion
Blodkärlsflätans inre fästband
Blodkärlsflätans yttre fästband
Blodkärlsinsläpp, bakre
Blodkärlsinsläpp, främre
Blodledare, övre mittställda
Blood brain barrier
Border cells
Borstcell
Botong
Bouton
Boutong
Brachium colliculi inferioris
Brachium colliculi superioris
BrdU-metoden
Broca, Paul.
Brocas diagonala band
Brocas fält
Brocas stora lob
Brodmannarea
Brodmannarea 28
Brodmannarea 3,1,2
Brodmannarea 34
Brodmannarea 37
Bromodeoxyuridine
Bromsande nervändslut/synaps
Bromsande synaps
Brygg-lillhjärnsbanan
Bryggan
Bryggans rafekärna
Bryggans retikulära kärna
Bryggkärnor
Bryggvener
Bröstryggmärgen
Bukganglier
Bukhjärnan
Bulbus olfactorius
Bäckenflätan
CA-regionen
Cajals interstitialceller.
Cajals interstitiella kärna
Calcospherit
Callejas öar
Canalis centralis
Cannabinoider
Capsula externa
Capsula extrema
Capsula interna
Capsula interna crus anterior
Caroticusnerven
Cauda equina
CBD
Cell groups A1-A7.
Cell groups A8, A9, A10, A11.
Cell groups B1 - B9.
Cell groups Ch1 - Ch8
Cellgrupp A1
Cellgrupp A1-A7; formatio reticularis
Cellgrupp A10
Cellgrupp A11
Cellgrupp A2
Cellgrupp A4
Cellgrupp A5
Cellgrupp A6
Cellgrupp A6cg
cellgrupp A6sc
Cellgrupp A7
Cellgrupp A8.
Cellgrupp A9
Cellgrupp B.
Cellgrupp B3
Cellgrupp C1
Cellgrupp C2
Cellgrupp C3
Cellgrupp Ch1
Cellgrupp Ch1, Ch2, Ch3, Ch7, Ch8.
Cellgrupp Ch2
Cellgrupp Ch3
Cellgrupp Ch4
Cellgrupp Ch5
Cellgrupp Ch6
Cellgrupp Ch7
Cellgrupp Ch8
Cellgrupp Ch; formatio reticularis
Cellkropp, nervcellens
Cellkärna
Cellmembran
Cellulae motoriae laterales
Cellulae motoriae mediales
Central akromatopsi
Central mönstergenerator
Centrala nervsystemet
Centrala tegmentbanan
Centralkanal
Centralvindling bakre
Centralvindling främre
Centrum medianum.
Cerebellum
Cerebellum. Allmän funktion.
Cerebellum. Allmänna skadetecken.
Cerebellum. Spinocerebellum, funktion och funktionsrubbning;
Cerebellum. Vestibulocerebellum, funktion och funktionsrubbning.
Cerebellum: Cerebro/Pontocerebellum, funktion och funktionsrubbning.
Cerebellumbarken
Cerebellums intermediära hemisfärzon
Cerebellums laterala hemisfärzon
Cerebellums vermiszon.
Cerebellär borstcell
Cerebellär glomerulus
Cerebellär homunculus.
Cerebellära corticala neuron
Cerebellära kornceller
Cerebellära kärnor
Cerebral dominans
Cerebrala rytmer
Cerebro/Pontocerebellum
Cerebrocerebellum, funktion och funktionsrubbning
Cerebrocerebellum.
Cerebrospinalvätska
Cerebrum
Cervicala dorsalrötter
Cervicala ventralrötter
Cervikala spinalganglier
Ch1
Ch1, Ch2, Ch3, Ch7, Ch8.
Ch2
Ch3
Ch4
Ch7
Ch8
Chiasma opticum
Choroidal fläta
Ciliarisgangliet
Cingulum
Circulus arteriosus cerebri
Circulus Willisi
Circumventrikulära organen
Cirkadian rytm
Claustrum
Climbing fibers
CM-kärnan.
CM-PF komplexet
cns
CNS
Coccygeala dorsalrötter
Coccygeala ventralrötter
Cognitiv
Colliculi superiores et inferiores
Colliculus facialis
Colliculus inferior
Colliculus superior
Collikel, nedre
Collikel, övre
Columna Clarkii
Columna fornicis
Columna fornicis i 3dje ventrikelns vägg.
Columna vertebralis
Commissura alba anterior
Commissura anterior
Commissura cerebelli
Commissura posterior
Commissurbana
Complex spike
Conjugerad ögonrörelse
Cornu Ammonis
Cornu anterior
Cornu laterale
Cornu posterior
Corona radiata
Corpus callosum
Corpus cerebelli
Corpus geniculatum laterale
Corpus geniculatum mediale
Corpus Luysii
Corpus mammillare
Corpus pineale
Cortex
Cortex amygdaloideum
Cortex cerebelli
Cortex cerebralis
Cortex piriformis
Cortex pyriformis
Cortexarea
Cortical kolumn
Cortico-nukleära ledningsbanan
Cortico-pontina ledningsbanor
CorticoBasal Degeneration
Cortiska organet
CPG (Central Pattern Generator)
Cranium
Crus anterius capsulae internae
Crus cerebri
Crus cerebri tvärsnittad
Crus posterius capsulae internae
CSF (CerebroSpinalFluid)
CSV (CerebroSpinalVätska)
Cuneatusbunten
Cuneiformis-kärnan
Cuneo-cerebellära ledningsbanan
Cuneus
Cytoarkitektonik
D1-MSN
D1-neuron,striatum
D2-MSN
D2-neuron,striatum
Daggmasken
Darkschewitsch kärna
Darkschewitz kärna
DBS
Decussatio lemniscorum
Decussatio pedunculorum cerebellarium superiorum
Decussatio pyramidum
Deiters kärna
Delta-rytm
Demens
Den direkta vägen genom basala ganglierna.
Den femte hjärnloben
Den hyperdirekta vägen genom basala ganglierna
Den indirekta vägen genom basala ganglierna
Den kringirrande nerven
Dendriol
Dendrit
Dendritic spine
Dendrittagg
Dentatuskärnan
Desoxyribonucleinsyra
Diagnostik
Diaphragma
Diencephalon
Diffusion Tensor Imaging
Diffusion Tensor Tractografi
Disinhibition
Distal
DMH
DNA
Doft
Dolor
Dominant hjärnhalva
Dopamin.
Dopaminerga neuron (A10) i area tegmentalis ventralis.
Dopaminerga neuron (A9) i substantia nigra.
Dopaminerga neuron (A11) i nucleus raphes linearis.
Dopaminerga neuron (A8) anknutna till substantia nigras compakta del.
Dopaminproducerande cellgrupper i formatio reticularis
Dorsala inre hypothalamuskärnan
Dorsala striatum
Dorsala tegmentbanan (Shute & Lewis)
Dorsala tegmentkärnan
Dorsala thalamus
Dorsaliskärnan
Dorsalrot
Dorsalrotsganglier, hals
Dorsalrotsganglion
Dorsolaterala tegmentkärnan.
Dr. Strangelove syndromet
DRG
Drogabstinens
Drogberoende
Drogberoende
Drogmissbruk
DT-MRI tractografi
DTI
DTN
DTT
Ductus semicircularis
Dura mater cranialis, dura mater spinalis
Duran
Dygnsrytm
Dygnsrytm-kärnan
Dynorfin
Dysdiadochokinesi
Dysgnosi
Dyslexi
Dysmetri.
Dyspraxi
Edinger-Westphals kärna
EEG-undersökning
Effektor
Efferens
Efferens visceral
Efferens, somatisk
Ejakulationskärnan.
Elektroencephalografi
Elfte kranialnerven
Elfte kranialnervens kärna
Elfte kranialnervens intraspinala del
Eminentia medialis
Eminentia mediana hypothalami
Emotionell
Encephalon
Endolymfa
Enkefalin
ENS
Ensidig.
Enterisk glia
Enteriska nervsystemet
Entorhinala cortex
Ependym-celler
Epiduralbedövning
Epiduralrum
Epifasciculära kärnan
Epifysen
Epiphysis
Episodiskt minne.
Epithalamus
Erektionsnerverna
Evolution; människohjärnans.
Excitation
Exciterande boutong/synaps
Exciterande lillhjärnsefferens
Explicita/deklarativa minnen.
Exteroception
Extra yttre baksträngskärnan
Extrafusal muskelcell
Extrafusala muskelceller
Extranerven
Extrapyramidala systemet
Facialisnervens inre knä
FAD
Falx cerebri
Familjär Alzheimers sjukdom
Fascia dentata
Fasciculi proprii
Fasciculus anterolateralis
Fasciculus arcuatus
Fasciculus cuneatus
Fasciculus cuneatus med anslutna cervicala bakrötter
Fasciculus gracilis
Fasciculus lenticularis
Fasciculus longitudinalis medialis
Fasciculus longitudinalis superior
Fasciculus longitudinalis dorsalis
Fasciculus longitudinalis inferior
Fasciculus mammillaris principes
Fasciculus medialis telencephalicus
Fasciculus olivocochlearis
Fasciculus retroflexus
Fasciculus tegmentalis dorsalis (Shute & Lewis).
Fasciculus thalamicus
Fasisk aktivitet
Fastigikärnan
Femte (hjärn)ventrikeln
Femte kranialnerven
Femte kranialnervens större hudgrenar
Femte kranialnervens kärnor.
Femte kranialnervens ryggmärgskärna
Femte kranialnervens sensoriska huvudkärna
Femte kranialnervens motoriska kärna.
FFA
Fila olfactoria
Filum terminale
Fimbria hippocampi; Fimbria fornicis
Fissura calcarina
Fissura choroidea
Fissura longitudinalis cerebri
Fissura mediana anterior
Fissura prima cerebelli
Fissura transversa cerebri
Fjärde hjärnventrikelns sidoöppningar
Fjärde hjärnventrikeln
Fjärde hjärnventrikelns bakre öppning
Fjärde hjärnventrikelns bakre vägg
Fjärde ventrikelns sidoutbuktning
FLD
FLM
Flocculus
Flocculus-nodulus loben
Flocculusarmen
fMRI
Folia cerebelli
Foramen occipitale magnum
Foramen interventriculare
Foramen intervertebrale
Foramen Lushka
Foramen Magendie
Foramen magnum
Foramen Monro
Forels fält H.
Forels fält H1
Forels fält H2
Forels fält H3
Forelska fälten
Formatio reticularis, raphepartiet
Formatio reticularis, area tegmentalis lateralis
Formatio reticularis jättecellkärna.
Formatio reticularis lateralis
Formatio reticularis magnocellulära del
Formatio reticularis
Formatio reticularis mesencephali
Formatio reticularis parvocellulära del
Formatio reticularis, area tegmentalis medialis
Formatio reticularis medialis
Fornix
Fornix postcommissurala del
Fornix precommissurale
Fossa cranii anterior
Fossa cranii posterior
Fossa hypophyseos
Fossa interpeduncularis
Framhjärna
Framhorn
Framrot
Framrotens intraspinala del
Framrötter, bröst
Framrötter, hals
Framrötter, länd
Framrötter, sakrala
Framrötter, svans
Framsträng
Frontalloben
Frontalt blickriktningscentrum
Främre centrala perforerande hjärnartärerna
Främre hypothalamuskärnan
Främre ryggmärgsartären
Främre ryggmärgsspringan
Främre sammanbindningsartären
Främre skallgropen
Främre spinalnervsgrenen
Främre spino-cerebellära ledningsbanan
Främre spino-thalamiska ledningsbanan
Främre storhjärnsartären
Främre thalamuspedunkeln
Främre valvbunten
Främre/rostrala serotoninproducerande rafekärngruppen.
Funiculus anterior
Funiculus lateralis
Funiculus posterior
Funiculus spinalis
Funktionell "magnetröntgen"
Funktionell magnetresonansavbildning
Fyrhög, nedre
Fyrhög, övre
Fyrhögarna
Fyrhögsarm, nedre
Fyrhögsplattan
Förbindelser mellan synhögen och storhjärnbarken.
Förkalkning i blodkärlsflätan
Förklaring till bild av hjärnstam-mellanhjärna sedda dorsalt
Förlängda märgen
Första kranialnerven
Försörjning
Förvärvad
Förvärvad färgblindhet
GABA
Gage, Phineas
Gamma-motorneuron
Gamma-rytm
Ganglion
Ganglion cervicale superius
Ganglion cervico-thoracicum
Ganglion coeliacum
Ganglion Gasseri
Ganglion geniculi
Ganglion oticum
Ganglion Scarpae
Ganglion semilunare
Ganglion semilunare
Ganglion spinale
Ganglion stellatum
Ganglion trigemineale
Ganglion vestibulare
Gelatinösa substansen
Gennaris strimma
Genotyp
Genu capsulae internae
Genusskillnader 1
Genusskillnader 2
Genusskillnader 3
Gerstmann-syndromet
Gerstmanns syndrom
Glatt muskulatur
Glia
Glia limitans externa
Gliaceller
Gliacellsmanschetter
Gliacellsutskott i nervcellens periferi
Gliavävnad
Globus pallidus
Globus Pallidus inre del - Substantia Nigras retikulära del
Globus pallidus pars externa
Glomerulus, lillhjärnan
Glomusregionen
Glutamat
Glycin.
Glömska
Golgi-celler
Golgi-neuron
Golgiceller
Golgineuron
Golgis senorgan
GP
GPe
GPi-SNr
Gracilisbunten
Granulationes arachnoideae
Granulära neuron, cerebellära
Grundtonus
Gränsloben
Gränssträngen
Gränssträngsganglion
Guddens ventrala tegmentkärna.
Gustatorium
Gyri orbitales
Gyri temporales transversi
Gyrus
Gyrus angularis
Gyrus cinguli
Gyrus cinguli, pars anterior
Gyrus dentatus
Gyrus frontalis inferior
Gyrus fusiformis
Gyrus lingualis
Gyrus occipitotemporalis
Gyrus paraterminalis
Gyrus postcentralis
Gyrus precentralis
Gyrus supramarginalis
Gördelbanan
Gördelvindlingen
Gördelvindlingens främre del
H
H-fälten
H.M.
H1
H2
Habenula
Habenulo-interpedunculära ledningsbanan
Hakformade ledningsbanan
Halsryggmärgen
Halvklot
HAR.
HAR1F.
Hemineglect
Hemisfär
Hemisfär, lillhjärns-
Hemisfär, stora hjärnans
Hemisfär; dominanta
Hemispherium cerebelli
Hemispherium dexter
Hemispherium sinister
Heringska nerven
Heschlska vindlingarna
Heubners artär
Hinnlabyrinten
Hinnseglet
Hinnsnäckan
Hinnsäckar
Hippocampus
Hippocampuskomplexet
Hippocampusstödet
Histamin
Histaminkärnan
Hjälp: flytta bild, ändra förstoring, hantera listor och borttappad bildbeskrivning.
Hjärn-/ryggmärgshinnor
Hjärn-ryggmärgsvätska
Hjärn-skänkel/arm
Hjärnan
Hjärnans artärcirkel
Hjärnans bakre tvärförbindelse.
Hjärnans belöningssystem
Hjärnans belöningssystem
Hjärnans främre tvärförbindelse
Hjärnans stora tvärförbindelse
Hjärnans ventrikelsystem
Hjärnarmsgropen
Hjärnarmsgropens kärna
Hjärnartär, bakre sammanbindningsartären
Hjärnartär, bakre storhjärnsartären
Hjärnartär, basartären
Hjärnartär, blodkärlsflätans (främre)
Hjärnartär, främre storhjärnsartären
Hjärnartär, främre sammanbindningsartären
Hjärnartär, inre halsartären
Hjärnartär, kotartären
Hjärnartär, mellersta storhjärnsartärens bakstam
Hjärnartär, mellersta storhjärnsartärens framstam
Hjärnartär, mellersta storhjärnsartären
Hjärnartär, nedre bakre lillhjärnsartären
Hjärnartär, nedre främre lillhjärnsartären
Hjärnartär; mellersta storhjärnsartärens mellanstam
Hjärnartärer, bakre centrala artärgruppen
Hjärnartärer, bakre perforantartärgruppen
Hjärnartärer, främre inre centrala perforerande
Hjärnartärer, främre perforantartärgruppen
Hjärnartärer, främre yttre centrala perforerande artärgruppen
Hjärnartärer, korta circumflexa hjärnstamsartärer
Hjärnartärer; Lenticulo-striatala
Hjärnartärer; Thalamo-striatala
Hjärnbalken
Hjärnbalkens bakre del
Hjärnbark
Hjärnbark; lilla hjärnans
Hjärnbark; stora hjärnans
Hjärnbjälken
Hjärnhalva; dominanta
Hjärnhinna, spindelvävsliknande
Hjärnhinna, trogna
Hjärnlob
Hjärnmakrofager
Hjärnnerv
Hjärnnerver
Hjärnskäran
Hjärnstam
Hjärnstammens blickriktningscentra
Hjärnstammens medellinjesartärer
Hjärnstamskärnor
Hjärnstamstaket
Hjärnventriklar
Hjärnvindling
Hjärt-lungflätorna
Hjärtnerverna
Hjässloben
Hjässlobsskada, vänstersidig
Hjässminilob övre
HM
Homonym hemianopsi
Homosexualitet, manlig
Homunculus
Homunculus, lilla hjärnan
Homunculus, motorisk; huvud.
Homunculus, sensorisk, stora hjärnan.
Horisontellt blickriktningscentrum
Horners syndrom
Hudkänsel
Human Accelerated Region.
Human face area
Hyperpolarisation
Hypofysen
Hypofysens framlob
Hypofysgropen
Hypofysstjälken
Hypofysstjälkens kärna
Hypoglossuskärnan
Hypophyseos
Hypothalamus
Hypothalamuskärna, arcuatus
Hypothalamuskärna, anteriora
Hypothalamuskärna, dorsala premammillära.
Hypothalamuskärna, dorsomediala
Hypothalamuskärna, Laterala HypothalamusArean
Hypothalamuskärna, laterala preopticus
Hypothalamuskärna, laterala mammillariskärnan
Hypothalamuskärna, mediala mammillariskärnan.
Hypothalamuskärna, mediala preopticus
Hypothalamuskärna, periventriculära preoptiska
Hypothalamuskärna, perifornicala
Hypothalamuskärna, posteriora
Hypothalamuskärna, paraventriculära
Hypothalamuskärna, suprachiasmatiska
Hypothalamuskärna, tuberomamillaris
Hypothalamuskärna, ventrala premammillära
Hypothalamuskärna, ventromediala
Hypotoni.
Hämmad hämning
Hämmande nervändslut/boutong
Hämmande synaps
Hämmande/bromsande lillhjärnsefferens
Hästsvansen
Höger hemisfär
Höger storhjärnshalva
Höger synfältshalva
Högupplöst mekanoreception
Högupplöst sinnesintryck
Hörsel
Hörselbarken
Hörselkärnorna
Hörselorganet
Ia-afferent
Ib-afferent
ICC
Identifiera
Implicita/procedur/icke-deklarativa minnen.
Incisura preoccipitalis
Indusium griseum
Infralimbiska cortex
Infratentoriella rummet
Infundibulum hypophyseos
Inhiberande boutong/synaps
Inhiberande lillhjärnsefferens
Inhibition
Inhibitorisk synaps
Initiala (axon)segmentet
Inkommande
Inre baksträngsbunten
Inre baksträngskärnan
Inre extra olivkärnan
Inre habenulakärnan
Inre halsartären
Inre hypothalamuszonen
Inre knäkroppen
Inre knäkroppens kärnor
Inre luktstrimman
Inre motorneurongruppen
Inre motorneurongruppens alfa- och gammamotorneuron.
Inre märgskiktet
Inre preopticuskärnan
Inre raka ögonmuskeln
Inre retikulariskärnan
Inre tegmentbanan
Inre vestibulo-spinala banan
Insula
Insulae callejae
Insulagränsen
Insulas Brodmannareor
Insulära loben
Intentionstremor.
Interneuron
Internod
Internodium
Interposituskärnan
Intrafusal muskelcell
Intrafusala muskelceller
Intralaminära caudala gruppen synhögskärnor.
Intralaminära rostrala gruppen synhögskärnor.
Intralaminära thalamuskärnor
Intumescentia cervicalis
Intumescentia lumbalis
Inälvskänsel
Inälvsnerverna
Inälvstillhörig
Ipsilateral.
IS
Isocortex
Isotop skiktröntgen
Isthmus gyri cinguli
Jättecellkärnan i formatio reticularis
Kantceller
Kantceller o interneuron som är ursprunget för tractus spino-cerebellaris rostralis.
Kantceller o interneuron som är ursprunget för tractus spino-cerebellaris anterior.
Kantvindlingen
Kapillärmanschetter
Katekolamin-transmittorer
Kilen
Klotkärnan
Knä-gangliet
Knäkropp, inre
Knäkropp, yttre
Knäkroppar
Knäkroppsarm övre
Koelliker-Fuses nucleus
Kognitiv
Kollateral
Kommissurbanor
Komplex nervimpuls
Konjugerad ögonrörelse
Konstruktiv apraxi
Kontinenskärnan
Kontralateralt
Korgceller
Kornceller, lillhjärnans
Korncellslagret
Korncellsskiktet
Korsakoffs sjukdom
Korsakoffs syndrom
Korsbensflätan
Korsbensframrötter
Korta circumflexa hjärnstamsartärer
Korta hjärnstamsomslutande artärer
Kortikal
Korttidsminne
Kotartären
Kotpelare
Kranialnerv
Kranialnerv 10, parasympatiska hjärnstamskärnan
Kranialnerv 11, hjärnstamsdelen
Kranialnerv 11, ryggmärgsdel
Kranialnerv 11, vagusdelen
Kranialnerv 11.s ryggmärgskärna
Kranialnerv 12:s kärna
Kranialnerv 3:s muskelkontrollerande kärna
Kranialnerv 4:s kärna
Kranialnerv 5.s mesencephala ledningsbana
Kranialnerv 5:s ledningsbana i ryggmärgen
Kranialnerv 5:s mesencephala kärna
Kranialnerv 5:s muskelkontrollerande kärna
Kranialnerv 5:s ryggmärgskärna
Kranialnerv 5:s sensoriska huvudkärna
Kranialnerv 6:s kärna
Kranialnerv 7.s smakganglion
Kranialnerv 7:s muskelkontrollerande kärna
Kranialnerv 8:s balanskärnor
Kranialnerv 8:s hörselkärnor
Kranialnerv I;1
Kranialnerv II; 2
Kranialnerv III; 3
Kranialnerv IV; 4
Kranialnerv IX; 9
Kranialnerv V; 5
Kranialnerv VII; 7
Kranialnerv VIII; 8
Kranialnerv X; 10
Kranialnerv XI; 11
Kranialnerver
Kranialnervskärnor
Kromosom
Kroppslig
Källor
Känsel
Känselbark, primär
Känselbark, sekundär
Kärna
Kärna, dygnsrytmbildande.
Kärnor i ryggmärgen och i förlängda märgen.
Kölliker-Fuses kärna
Könsskillnader 1
Könsskillnader 2
Könsskillnader 3
Körtelhypofysen
Labyrinthus cochlearis
Labyrinthus membranaceus
Labyrinthus vestibularis
Lamina affixa
Lamina cribrosa
Lamina granularis
Lamina medullaris lateralis
Lamina medullaris medialis
Lamina medullaris thalami externa
Lamina molekylaris
Lamina tecti
Lamina terminalis
Lamina terminalis´ blodkärlsorgan
Laminae medullares thalami.
Laterala habenulakärnan
Laterala hjärnventrikeln
Laterala knäkroppen
Laterala knäkroppens kärna
Laterala lemnisken
Laterala mammillariskärnan
Laterala märgskiktet
Laterala/yttre hemisfärzonen i lilla hjärnan.
Latin
Ledkänsel
Ledningsbana
Ledningsbana, bakre spino-cerebellära
Ledningsbana, anterolaterala systemet
Ledningsbana, centrala tegmentbanan.
Ledningsbana, cortico-pontina
Ledningsbana, cortico-spinalis anterior
Ledningsbana, cortico-spinalis lateralis
Ledningsbana, cuneo-cerebellära
Ledningsbana, främre spino-thalamiska
Ledningsbana, främre spino-cerebellära
Ledningsbana, olivo-spinala
Ledningsbana, Ponto-cerebellära.
Ledningsbana, pyramidbanans främre okorsade del
Ledningsbana, pyramidbanans korsade del
Ledningsbana, rafe-spinala
Ledningsbana, reticulo-spinal
Ledningsbana, retino-hypothalamiska.
Ledningsbana, rubro-spinal
Ledningsbana, ryggmärgens bakre yttre.
Ledningsbana, spino-vestibulära
Ledningsbana, spino-mesencephala
Ledningsbana, spino-olivaris
Ledningsbana, spino-retikulära
Ledningsbana, tecto-spinal
Ledningsbana, thalamus-gyr. cinguli
Ledningsbana, trigemino-thalamiska laterala
Ledningsbana, trigeminus spinala
Ledningsbana, trigeminus mesencephala
Ledningsbana, vestibulo-spinala yttre
Ledningsbana, vestibulo-spinala inre
Ledningsbana, yttre trigemino-thalamiska
Ledningsbana, yttre spino-thalamiska
Ledningsbana, övre spino-cerebellära.
Ledningsbana,habenulo-interpedunculära
Ledningsbana; baksträng-lemnisk
Ledningsbana; cortico-nucleära
Ledningsbana; mediala lemnisken
Ledningsbana; syn
Ledningsbanor i levande hjärna; avbildningsmetoder.
Lemniscus lateralis
Lemniscus medialis
Lemniscus spinalis
Lemniscus trigeminalis
Lemniskbanan
Lemniskkorsningen
Leptin
LHA
Ligamenta denticulata
Likvor
Lilla hjärnan
Lilla hjärnan. Allmänna skadetecken.
Lilla hjärnan. Allmän funktion.
Lilla hjärnan. Cerebrocerebellum, funktion och funktionsrubbning.
Lilla hjärnan. Spinocerebellum, funktion och funktionsrubbning.
Lilla hjärnan. Vestibulocerebellum, funktion och funktions-rubbning.
Lillhjärnan
Lillhjärnans baklob
Lillhjärnans framlob
Lillhjärnans intermediära hemisfärzon
Lillhjärnans laterala/yttre hemisfärzon.
Lillhjärnans mittparti
Lillhjärnans molekylära barklager
Lillhjärnans primärspringa
Lillhjärnans tvärförbindelse
Lillhjärnans vermiszon
Lillhjärnans yttre hemisfärzon
Lillhjärnebarken
Lillhjärnsarm mellersta
Lillhjärnsarm nedre
Lillhjärnsarm, övre
Lillhjärnsartär, nedre bakre
Lillhjärnsartär, nedre främre
Lillhjärnsbarken
Lillhjärnsbarkens molekylarskikt
Lillhjärnsbarkens nervcellstyper
Lillhjärnsblad
Lillhjärnshemisfär
Lillhjärnshomunculus
Lillhjärnsknutan.
Lillhjärnskärnor
Lillhjärnsnystan
Lillhjärnstonsillen
Lillhjärnstältet
Lillhjärnstältets fästlinje
Limbic midbrain area
Limbic thalamus
Limbiska loben
Limbiska regionen i mesencephalon
Limbiska systemet
Limbiska thalamus
Limbiska thalamuskärnor.
Limbiska/emotionella loopen genom basala ganglierna.
Limen insulae
Linjära rafekärnan
Linskärnan
Liquor cerebrospinalis
Lissauers randzon
Litteraturlista
LNGFR
Lob
Lobotomi
Lobulus paracentralis
Lobulus parietalis superior
Lobus
Lobus anterior cerebelli
Lobus flocculonodularis
Lobus frontalis
Lobus limbicus
Lobus occipitalis
Lobus parietalis
Lobus posterior cerebelli
Lobus temporalis
Locus coeruleus
Locus coeruleus commissuren
Locus coeruleus complexet
Locus coeruleus tvärförbindelser.
Long term depression
LTD
LTP
Lugaro-celler
Lugaro-neuron
Lukt
Luktbanan
Luktknölen
Luktnerven
Luktsinnet
Lukttriangeln
Luktupphöjningen
Lumbala dorsalrötter
Lumbala ventralrötter
Lumen
Ländryggmärgen
M. sternocleidomastoideus
Magnetoencephalografi
Magnetresonansavbildning
Magnetresonanstomografi
Mandelkärnan
MAO
MAO-A
MAO-B
MAOA
MAOB
Matrisom
Matrixsubstans
MC
MD kärnan
MDvc-kärnan
ME
Medellinjekärnor, thalamus
Medial Forebrain Bundle
Mediala framhjärnsbunten
Mediala habenulakärnan
Mediala lemnisken
Mediala mammillariskärnan
Mediala märgskiktet
Mediala thalamuskärnan
Mediala upphöjningen
Mediana eminensen
Mediodorsala thalamuskärnan.
Medulla glandula suprarenalis
Medulla oblongata
Medulla spinalis
Medullära reticulo-spinala ledningsbanan
MEG
Meissners plexus
Melanopsin.
Melatonin
Mellangärde
Mellangärdesmuskeln
Mellangärdesnerven
Mellanhjärnan
Mellersta storhjärnsartärens bakstam
Mellersta storhjärnsartärens mellanstam
Mellersta storhjärnsartären
Mellersta storhjärnsartärens framstam
Membrana glia limitans externa
Membranpotential
Meninger
Meninges
Mesencephala blickriktningscentrum
Mesencephala limbiska arean
Mesencephala trigeminuskärnan
Mesencephalon
Mesencphala lokomotorregionen.
Meso-limbiska dopaminerga bansystemet
Mesocortex
Metathalamus
Meynerts basala kärna
MFB
Mikroglia
Mikrokolumn
Mikrometer
Minne
Minnesförlust
Mios
Mitthjärnan
Mitthjärnans limbiska region
Mitthjärnans tegmentdel.
Mittställda rafekärnan
Mittställda thalamuskärnor
MLF(Medial Longitudinal Fascicle)
MLR
Modern hjärnbark
Molekylarlagret
Molekylära barklagret i Cerebellum
Monoamine oxidase A
Monoamine oxidase B
Monoaminoxidas
Mossy fibers
Motor unit
Motorcortex
Motorik
Motorisk
Motorisk enhet
Motorisk homunculus
Motorisk homunculus; huvud.
Motorisk ändplatta.
Motoriska talcentrum
Motoriska cortex
Motoriska facialiskärnan
Motoriska loopen genom basala ganglierna.
Motoriska systemet
Motoriska trigeminuskärnan
Motoriskt talcentrum
Motorneuron
Motorneurongrupp, inre.
Motorneurongrupp, yttre.
Motsatt kroppssida.
MPG (Motor Pattern Generator)
MRI (Magnetic Resonance Imaging)
MRT
MSN
MT-cortex
MU
Murkärnan
Musculi bulbi
Musculus obliquus inferior
Musculus obliquus superior
Musculus rectus inferior
Musculus rectus lateralis
Musculus rectus medialis
Musculus rectus superior
Muskel-ledkänsel
Muskel-ledkänsel och balans
Muskelcell, extrafusal
Muskelcell, intrafusal
Muskelspole
Muskulatur
My
Myelencephalon
Myelin
Myelinskida
Människohjärnans utveckling.
Mönstergenerator
N. accessorius, pars spinalis
N. accessorius, pars intraspinalis
Nack-tinningvindlingen
Nackinbuktningen
Nackinskärningen
Nackloben
Namnsättning
Nedre bakre lillhjärnsartären
Nedre balanskärnan
Nedre collikelen
Nedre främre lillhjärnsartären
Nedre fyrhögen
Nedre fyrhögsarmen
Nedre lillhjärnsarmen
Nedre olivkärnan
Nedre olivkärnekomplexet,
Nedre raka ögonmuskeln
Nedre sneda ögonmuskeln
Neglekt
Neocerebellum
Neocortex
Neostriatum
Nerv
Nervcell
Nervceller, motoriska
Nervcellskropp
Nervcellssoma
Nerve Growth Factor
Nervfläta i autonoma nervsystemet
Nervganglion
Nervi cardiaci
Nervi carotici (internus et externi)
Nervi craniales
Nervi erigentes
Nervi spinales
Nervi splanchnici lumbales
Nervi splanchnici pelvini
Nervi splanchnici sacrales
Nervimpuls
Nervknuta
Nervsignal
Nervsystemet
Nervsystemet, text 2. Nervsystemets huvuddelar.
Nervsystemet, text 3. Grundfunktionen, huvuddelarnas samverkan.
Nervsystemet, text 4. Översiktlig beskrivning av huvuddelarna.
Nervsystemet, text 1. Övergripande funktioner och givna förutsättningar.
Nervus
Nervus accessorius
Nervus accessorius signalutflöde.
Nervus accessorius, pars cranialis/vagalis
Nervus cranialis
Nervus facialis
Nervus glossopharyngeus
Nervus intermedius
Nervus mandibularis
Nervus masticatorius
Nervus maxillaris
Nervus oculomotorius; pars parasympathetica
Nervus oculomotorius; somato-motorisk del.
Nervus oculomotorius
Nervus olfactorius
Nervus ophthalmicus
Nervus opticus
Nervus phrenicus
Nervus presacralis
Nervus spinalis
Nervus splanchnicus major & minor
Nervus trigeminus
Nervus trigeminus kärnor
Nervus trochlearis
Nervus vagus
Nervus vestibularis
Nervus vestibulocochlearis
Nervvävnad
Nervändslut
Neurit
Neurofibra muscoidea
Neurofibra parallela
Neurohypofysen
Neuromodulator
Neuron
Neuronal tillväxtfaktor
Neuronsoma
Neuropeptid
Neuropeptid Y
Neurotransmittor
NGF
NGFr
Nionde kranialnerven
Nionde kranialnervens parasympatiska del
Nionde kranialnervens parasympatiska kärna
Nisselsubstans
Nociception
Noder
Nodulus cerebelli
Nomenklatur
Noradrenalin
Noradrenalinkärnan
Noradrenalinproducerande cellgrupper.
Noradrenerga laterala tegmentala strian.
NPY
Nucl.ruber och substantia nigra
Nuclei anteriores thalami
Nuclei basales
Nuclei caudales intralaminares thalami
Nuclei cerebelli
Nuclei cochleares
Nuclei corporis geniculati medialis
Nuclei corporis mamillaris lateralis et medialis
Nuclei dorsales thalami.
Nuclei intralaminares thalami
Nuclei laterales thalami
Nuclei mediani thalami
Nuclei nervi craniales
Nuclei parasympathici sacrales
Nuclei periolivares
Nuclei pontis
Nuclei pulvinares
Nuclei raphes rostrales
Nuclei rostrales intralaminares thalami
Nuclei telencephalici
Nuclei vestibulares
Nucleus
Nucleus abducens
Nucleus accessorius
Nucleus accumbens
Nucleus ambiguus
Nucleus ambiguus pars parasympatica
Nucleus amygdaloideum
Nucleus anterior hypothalami
Nucleus anterior thalami
Nucleus arcuatus (medulla oblongata)
Nucleus arcuatus hypothalami
Nucleus basalis Meynert
Nucleus caudatus
Nucleus caudatus, cauda
Nucleus caudatus, caput
Nucleus centralis tegmentalis superior (mesencephali Bechterew).
Nucleus centromedianus thalami
Nucleus corporis geniculati lateralis
Nucleus corporis mamillaris
Nucleus cuneatus
Nucleus cuneatus accessorius
Nucleus cuneatus lateralis
Nucleus cuneatus medialis
Nucleus cuneiformis
Nucleus Darkschewitschi
Nucleus dentatus
Nucleus dorsalis corporis geniculati lateralis
Nucleus dorsalis nervi vagi (n.X)
Nucleus dorsalis/thoracicus
Nucleus dorsomedialis hypothalami
Nucleus emboliformis
Nucleus epifascicularis
Nucleus facialis
Nucleus fastigii
Nucleus funiculi anterioris
Nucleus funiculi lateralis.
Nucleus globosus
Nucleus gracilis
Nucleus gracilis, Nucleus cuneatus
Nucleus gustatorius.
Nucleus habenularis medialis
Nucleus habenularis lateralis
Nucleus infundibularis
Nucleus intermediolateralis
Nucleus intermediomedialis
Nucleus interpeduncularis
Nucleus interpositus
Nucleus interstitialis rostralis, fasciculus longitudinalis medialis
Nucleus interstitialis striae terminalis
Nucleus interstitialis Cajal
Nucleus lateralis dorsalis thalami
Nucleus lateralis posterior thalami
Nucleus lentiformis
Nucleus limitans thalami
Nucleus mammillaris medialis
Nucleus mammillaris lateralis
Nucleus medialis dorsalis thalami
Nucleus medialis thalami
Nucleus medio-dorsalis thalami, pars ventro caudalis
Nucleus mesencephalicus nervi trigemini
Nucleus motorius nervi trigemini
Nucleus nervi hypoglossi
Nucleus oculomotorius
Nucleus oculomotorius autonomicus
Nucleus olivaris accessorius medialis
Nucleus olivaris accessorius dorsalis
Nucleus olivaris inferior
Nucleus papillioformis.
Nucleus parabigeminalis
Nucleus parabrachialis pigmentosus
Nucleus parabrachialis medialis
Nucleus parabrachialis lateralis
Nucleus parafascicularis
Nucleus paragigantocellularis ventrolateralis
Nucleus paratenialis
Nucleus paraventricularis (hypothalamicus)
Nucleus paraventricularis (thalamicus)
Nucleus perifornicalis
Nucleus pontinus nervi trigemini
Nucleus posterior hypothalami
Nucleus posterior thalami
Nucleus posteromarginalis
Nucleus pregeniculatus (thalami)
Nucleus premammillaris dorsalis
Nucleus premammillaris ventralis
Nucleus preopticus lateralis
Nucleus preopticus medialis
Nucleus preopticus periventricularis
Nucleus prepositus hypoglossi
Nucleus pretectalis
Nucleus principalis sensorius nervi trigemini; signalinflöde.
Nucleus proprius
Nucleus raphes centralis superior
Nucleus raphes dorsalis
Nucleus raphes linearis
Nucleus raphes magnus
Nucleus raphes medianus
Nucleus raphes obscurus
Nucleus raphes pallidus
Nucleus raphes pontis
Nucleus reticularis lateralis
Nucleus reticularis pontis
Nucleus reticularis gigantocellularis.
Nucleus reticularis thalami
Nucleus reticularis tegmenti pontis
Nucleus reticularis paramedianus
Nucleus reuniens
Nucleus ruber
Nucleus ruber, pars parvocellularis
Nucleus ruber, pars magnocellularis
Nucleus salivatorius inferior (n.IX)
Nucleus salivatorius superior (n.VII)
Nucleus sensorius principalis nervi trigemini
Nucleus septalis lateralis
Nucleus septalis medialis
Nucleus solitarius
Nucleus spinalis nervi trigemini
Nucleus subcoeruleus
Nucleus subthalamicus
Nucleus suprachiasmaticus
Nucleus suprageniculatus thalami
Nucleus supramammillaris
Nucleus supraspinalis
Nucleus tegmentalis dorsalis, Gudden
Nucleus tegmentalis ventralis, Gudden
Nucleus tegmentalis dorsolateralis
Nucleus tegmentalis rostromedialis
Nucleus tegmentalis pedunculopontinus.
Nucleus tractus solitarii
Nucleus trochlearis
Nucleus tuberomamillaris
Nucleus ventralis anterior thalami
Nucleus ventralis lateralis thalami
Nucleus ventralis medialis thalami, pars posterior.
Nucleus ventralis posteromedialis thalami, pars parvocellularis.
Nucleus ventralis posterolateralis thalami.
Nucleus ventralis posterior inferior thalami.
Nucleus ventralis posteromedialis thalami.
Nucleus ventromedialis hypothalami
Nucleus vestibularis inferior
Nucleus vestibularis superior
Nucleus vestibularis medialis
Nucleus vestibularis lateralis
Nystagmus.
Occipitalloben
Oculomotoriuskärnan.
Olfactorium
Oligodendrocyt
Oligodendroglia
Oliv-lillhjärnsbanan
Oliva
Oliva inferior
Olivainferiorkomplexet
Oliven
Olivkärnekomplex, nedre
Olivo-spinala banan
Olivocerebellära mesodiencephala kretsen
Omyeliniserat axon
Onufs kärna
Onufs nucleus
Opioider
Orbitofrontala cortex
Orbitofrontala hjärnbarken
Ordblindhet
Orexin
Organum subfornicale
Organum vasculosum laminae terminalis
Ospecifika thalamuskärnor
Otydliga rafekärnan
Oxytocin
Paleocerebellum
Paleocortex
Paleostriatum
Pallidum
Pannloben
Pannlobsvindling nedre
Papez krets
Parabigeminala kärnan
Parabrachialiskärnan, yttre
Parabrachialiskärnan, inre
Paracentrala miniloben
Paragigantocellulära kärnan
Parahippocampala haken
Paralysis agitans
Paramedian pontine reticular formation
Paramediana hjärnstamsartärerna
Parasympaticus
Parasympaticus, ambiguusdelen
Parasympatiska nervsystemet
Parasympatiska ryggmärgskärnorna
Paraventriculära hypothalamuskärnan
Paraventrikulära thalamuskärnan
Paravermis
Paravertebralt ganglion
Parietal-Temporal-Occipital regionen
Parietalloben
Parietallobsskada, vänstersidig
Parieto-occipitala blickriktningscentrum
Parkinson plus
Parkinsons sjukdom
Parkinsons sjukdom, atypisk
Pars cervicalis medullae spinalis
Pars intermedia cerebelli
Pars intraspinalis; radix anterior
Pars lumbaris medullae spinalis
Pars orbitalis av gyrus frontalis inferior
Pars parasympathetica av Systema nervosum autonomicum
Pars parasympathetica, n. oculomotorius (n.III)
Pars parasympathetica, n. glossopharyngeus (n.IX)
Pars parasympathetica, n.facialis (n.VII)
Pars parasympathetica, n.vagus (n.X)
Pars retrolentiformis capsulae internae
Pars sublentiformis capsulae internae
Pars sympathetica av Systema nervosum autonomicum
Pars thoracica medullae spinalis
Peduculus corporis mammillaris
Pedunculi thalami
Pedunculus cerebellaris inferior
Pedunculus cerebellaris medius
Pedunculus cerebellaris superior
Pedunculus flocculi
Pedunculus thalami anterior
Pedunculus thalami inferior
Pedunculus thalami posterior
Pedunculus thalami superior
Pedunkulopontina tegmentkärnan.
Peri Aqueductal Grey matter
Pericyt
Pericyte
Perifera nervsystemet
Perifornicala cellgruppen
Periolivära kärnorna
Periventrikulära hypothalamuszonen
Periventrikulära preopticuskärnan
PET
PF-kärnan
PFC
Phineas Gage
Pia mater
Pia mater cranialis
Pia mater spinalis
Pian
PICA
Pinealocyt
Piriforma hjärnbarken
Planum temporale
Plasmamembran
Plexus aorticus abdominalis
Plexus autonomicus (viscerale)
Plexus cardiacus et plexus pulmonalis
Plexus choroideus
Plexus choroideus ventr III
Plexus choroideus ventriculus lat.
Plexus coeliacus
Plexus hypogastricus inferior
Plexus hypogastricus superior
Plexus hypogastricus
Plexus myentericus
Plexus solaris
Plexus submucosus
Pluggkärnan
PMC
PMD
PNS
Pons
Ponskärnor
Pontina blickriktningscentrum
Pontina miktionscentrum
Pontina reticulo-spinala ledningsbanan
Pontina trigeminuskärnan
Pontocerebellum.
Portasystem
Portio major n.V
Portio minor n.V
Positron Emissions Tomografi
Postcommissurala fornix
Posteromarginala kärnan
Postganglionära nervceller
PPN
PPRF
PPT-kärnan
Precommissurala fornix
Precommissurala fornix
Precuneus
Prefrontala cortex
Prefrontala hjärnbarken
Preganglionära nervceller
Pregeniculära (thalamus)kärnan.
Premammillära dorsala hypothalamuskärnan
Premammillära ventrala hypothalamuskärnan
Premotoriska barken
Premotoriska cortex
Prepositus-kärnan
Prerubrala fältet
Presenil
Pretectala regionen
Pretektala kärnan(orna)
Prevalens
Prevertebrala ganglier
Prevertebrala plexusbildningar
Primära balansbarken
Primära hörselbarken
Primära känselbarken
Primära känselbarken
Primära motoriska barken,
Primära somato-motoriska barken
Primära somato-motoriska cortex; ansikte, tunga , svalg och struphuvud.
Primära somato-sensoriska cortex
Primära somatosensoriska cortex
Primära synbarken
Primärafferent neuron
Primärsensoriskt neuron
Projektionsbanor
Proprioception
Proprioception
Propriuskärnan
Prosencephalon
Prosopagnosi
Psammomakropp
Pulvinar thalami
Pulvinar thalami
Pulvinarkärnor
Pupillreflexen för accomodation
Pupillreflexen för ljus
Pupillsammandragning
Purkinjeceller
Purkinjeceller i fykantsformation; 10 led x 13 rader = 130st
Purkinjecellsaxon
Purkinjecellslagret
Purkinjecellsskiktet
Purkinjeneuron
Putamen
Pyramidala systemet
Pyramidbanan
Pyramidbanans främre okorsade del
Pyramidbanans yttre korsade del
Pyramidbankorsningen
Pyramiden
Pyramidkorsningen
Pyramis
Pyriforma hjärnbarken
Radiatio acustica
Radiatio corporis callosi.
Radiatio optica
Radiatio optica pars inferior
Radiatio optica, pars superior
Radix anterior
Radix posterior
Radix ventralis
Radix ventralis C5; signalutflöde.
Radix ventralis L3; signalutflöde.
Rafe-spinala ledningsbanan
Rafekärna, bakre
Rafekärna, linjära
Rafekärna, mittställda
Rafekärna, otydliga
Rafekärna, pallidus
Rafekärna, pontina
Rafekärna, stora
Rafekärna, övre centrala
Rafekärnor
Rafekärnor i hjärnstammen
Rafekärnor, den caudala/bakre/nedre gruppen
Rafekärnor, den rostrala/främre/övre gruppen
Rami cardiaci, rami pulmonales, rami esophagei
Rami communicantes albi
Rami cutanei, n. trigeminus (n.V)
Rami gastrici, rami hepatici, rami coeliaci
Rami interganglionares
Rami musculares, n. facialis (n.VII)
Ramus communicans griseus
Ramus dorsalis n.spinalis
Ramus sinus carotici n.IX
Ramus ventralis n.spinalis
Ranviers noder
Raphekärnor
RAS
Rasmussens nerv
RCA
rCBF
RCG
Recessus lateralis ventriculus quartus
Ref.
Referenser
Reflex
Reflex, vestibulooculära
Refs.
Regio pretectalis
Regio septalis
Regionalt cerebralt blod-flöde
Response inhibition
Retande nervändslut
Reticulo-spinala ledningsbanan
Reticulära thalamuskärnan
Retikulära aktiveringssystemet.
Retikulära bryggkärnan
Retikulära ponskärnan
Retikulära substansen
Retikulära systemet
Retikulära systemets storcelliga del
Retikulära systemets mesencephalondel
Retikulära systemets rafedel
Retikulära systemets ytterdel
Retikulära systemets innerdel
Retikulära tegmentala ponskärnan
Retikulära thalamuskärnan
Retrorubrala fältet
RIMFL
RMTg
Rostromediala tegmentkärnan
Rubrik
Rubro-spinala ledningsbanan
Rullmuskelnerven, fjärde kranialnerven
Rullmuskelnervens kärna
Ryggmärg
Ryggmärgens associationsbanor
Ryggmärgens bakhorn
Ryggmärgens dorsala kärna
Ryggmärgens framhorn
Ryggmärgens främre vita tvärförbindelse
Ryggmärgens halsansvällning
Ryggmärgens inre motorneurongrupp
Ryggmärgens ländansvällning
Ryggmärgens parasympatiska utflöde
Ryggmärgens posteromarginala kärna
Ryggmärgens propriuskärna
Ryggmärgens sidohorn
Ryggmärgens sympaticuskärna
Ryggmärgens sympaticusutflöde
Ryggmärgens vita substans
Ryggmärgens yttre motorneurongrupp
Ryggmärgs-balansbanan
Ryggmärgshinna, spindelvävsliknande
Ryggmärgshinna, trogna
Ryggmärgslemnisken
Ryggmärgsnerver
Ryggmärgsnervstam
Ryggmärgsrötter
Ryggmärgssegment
Ryggmärgssträng
Ryggmärgssträng, bakre
Ryggmärgssträng, främre
Ryggmärgssträng, sidställda
Röda kärnan
Röda kärnans storcelliga del
Röda och svarta kärnorna
Rörelsekontrollerande systemet
Rörelserubbningar, basala ganglierna.
S 1
S 2
S I
S II
Saccad
Saccad automatisk
Saccad, viljestyrd
Sacrala ventralrötter
Sakrala dorsalrötter
Saltatorisk impulsspridning
Samordnad ögonrörelse
Samsidig.
Sandsvulst
Satellitcell
Scarpas ganglion
Schwanncell
Schützska ledningsbanan
SCN.
Segmentum medullae spinalis
Sekundära känselbarken
Sekundära somato-motoriska cortex
Sekundära somatosensoriska cortex
Semantiskt minne.
Senil
Senila plack
Sensori-motoriska loopen genom basala ganglierna.
Sensoria
Sensorisk
Sensorisk homunculus
Sensoriskt talcentrum
Sensoriskt talcentrum
Senspole
Sensus
Septala regionen
Septum
Septum pellucidum
Serotonin
Serotonin
Serotoninkärnor
Serotoninkärnor i hjärnstammen
Serotoninproducerande cellgrupper formatio reticularis.
SFO
Sidogren.
Sidohorn
Sidosträng
Sidoventrikel
Sidtittarnervens kärna
Signalinflöde till trillingnervens sensoriska huvudkärna.
Signalutflöde i den 11.te kranialnerven.
Signalutflöde i det 3:dje ländryggmärgssegmentets framrot
Signalutflöde i det 5.te halsryggmärgssegmentets framrot
Silbensplattan
Simple spikes.
Single Photon Emission Computed Tomography.
Sinnen
Sinnesintyck
Sinnesorgan
Sinus durae matris
Sinus sagittalis superior
Sinusnerven
Sjukdomshistoria
Sjunde kranialnervens större muskelgrenar
Sjunde kranialnerven
Sjunde kranialnervens parasympatiska del
Sjunde kranialnevens parasympatiska kärna.
Sjöhästen
Sjöhästfransen
Sjöhästfransen; Valvfransen
Sjöhäststödet
Skalkärnan
Skalle
Skallgrop, bakre
Skallgrop, främre
Skelettmuskulatur
Slaganfall
Sluta använda hjärnatlasen
Slutstrimman
Slutstrimmans bäddkärna
Slutstrimmans centrala del
Slutstrimmans tinninglobsdel
SM I
SM II
Smak
Smak-svalgnerven
Smakkärna, thalamiska
SMC
Smärta
Smärtbanan
SN
SNc
SNr
Snäcklabyrinten
Solarplexus
Solitariuskärnan
Somat
Somatisk
Somatisk afferens
Somatisk efferens
Somato-motorisk
Somato-motoriska cortex
Somato-sensoriska cortex I
Somatosensorik
Somatosensoriska cortex II
Somatotop
Somatotopi
Spastisk kolit
Spatium epidurale
Spatium subarachnoideum
Spatium subdurale
Specifika thalamuskärnor
SPECT
Spike
Spinala balanskärnan
Spinala lemnisken
Spinala trigeminuskärnan
Spinalganglier, hals
Spinalganglion
Spinalnerv
Spinalnerver
Spinalnervsgren bakre
Spinalnervsgren främre
Spindelvävshinnan
Spine
Spino-mesencephala ledningsbanan
Spino-olivaris banan
Spino-retikulära ledningsbanan
Spinocerebellum, funktion och funktionsrubbning
Spinocerebellum.
Splenium (corporis callosi)
Spolformade vindlingen
Spontanaktivitet i basala ganglier.
SQUID
SS I
SS II
Stam-celler
Stamceller
Stellate neuron
Stjärnceller
Stjärngangliet
STN
Stora & lilla inälvsnerven
Stora hjärnan
Stora rafekärnan
Storhjärnebark
Storhjärnsbark
Storhjärnshalva, högra
Storhjärnshalva, vänstra
Storhjärnshemisfär,
Strata grisea et alba colliculi superioris
Stress, posttraumatisk
Stretch reflex
Stria Gennari
Stria longitudinalis lateralis
Stria longitudinalis medialis
Stria medullaris thalami
Stria olfactoria lateralis
Stria olfactoria medialis
Stria terminalis
Stria terminalis pars temporalis
Stria terminalis pars centralis
Striae longitudinales
Striatala D1-neuron.
Striatala D2-neuron.
Striatum
Striatum dorsale
Striatum ventrale
Strimmiga kärnsystemet
Striosom
Stroke
Stroke/Capsula-interna-blödning
Stroke; arteria cerebri media rami corticales
Stroke; mellersta storhjärnsartären, barkgrenar
Sträckreflex
Stäng hjärnatlasen
Subaraknoidalrum
Subduralrum
Subfornikalorganet
Subiculum
SubstansP
Substantia alba
Substantia alba spinalis
Substantia gelatinosa
Substantia gelatinosa Rolandi
Substantia grisea
Substantia grisea centralis
Substantia grisea intermedia (Medulla spinalis)
Substantia grisea spinalis
Substantia innominata
Substantia nigra
Substantia nigra pars compacta
Substantia nigra, pars reticulata
Substantia nigra, pars compacta.
Substantia perforata posterior
Substantia perforata anterior
Subthalamiska kärnan
Subthalamus
Sulcus
Sulcus centralis
Sulcus cinguli
Sulcus collateralis
Sulcus corporis callosi
Sulcus frontalis inferior
Sulcus frontalis superior
Sulcus hypothalamicus
Sulcus interparietalis
Sulcus lateralis
Sulcus lunatus
Sulcus occipitotemporalis.
Sulcus olfactorius
Sulcus parieto-occipitalis
Sulcus postcentralis
Sulcus precentralis
Sulcus rhinalis
Sulcus Rolandii
Sulcus Sylvius
Sulcus temporalis inferius
Sulcus temporalis superius
Superconducting Quantum Interference Devices
Supplementära motoriska arean
Supplementära motoriska barken
Supplementära motoriska cortex
Supplementära somato-sensoriska barken.
Suprachiasmatiska kärnan.
Supramammillariskärnan
Supraspinaliskärnan
Supratentoriella rummet
Svans-skalkärnförbindelser
Svansframrötter
Svanskärnan
Svanskärnans huvud
Svanskärnans svans
Svarta kärnan
Svarta kärnans kompakta del
Svarta kärnans luckra del
Sympaticus
Sympaticus, lumbala inälvsgrenar
Sympaticus, sakrala inälvsgrenar
Sympaticuskärnan
Sympaticusutflöde i spinalnerverna
Sympatiska gränssträngen
Sympatiska halsnerverna, den inre och de yttre.
Sympatiska nervsystemet
Sympatiska ryggmärgskärnan
Syn
Syn- och hörselinformation i vermis
Synaps
Synaps, exciterande
Synaps, inhibitorisk
Synaps,inhiberande
Synaptisk transmission.
Synaptisk vesikel
Synaptiskt komplex.
Synbanan
Synbarken, area 17
Synblindhet
Syncortex.
Synfältets högra halva
Synhögen
Synhögens bakre pol
Synhögens förbindelser med basala ganglierna
Synhögens medellinjekärnor
Synhögens märgstrimma
Synhögens ventrala posteriora kärnkomplex.
Synhögens yttre (vita) märgskikt.
Synhögsarm, bakre
Synhögsarm, främre
Synhögsarm, undre
Synhögsarm, övre
Synhögsarmar
Synhögsbandet
Synhögskärna, bakre inre ventrala.
Synhögskärna, bakre.
Synhögskärna, centrum medianum
Synhögskärna, främre ventrala
Synhögskärna, främre/anteriora
Synhögskärna, medio-dorsala ventrocaudala.
Synhögskärna, mediodorsala
Synhögskärna, parafascikulariskärnan
Synhögskärna, pulvinarkomplexet
Synhögskärna, retikulära
Synhögskärna, ventrala bakre undre
Synhögskärna, ventrala inre bakre.
Synhögskärna, ventrala bakre yttre.
Synhögskärna, yttre dorsala.
Synhögskärna, yttre ventrala.
Synhögskärna, yttre posteriora
Synhögskärnor, caudala intralaminära gruppen.
Synhögskärnor, intralaminära
Synhögskärnor, rostrala intralaminära gruppen
Synhögskärnor, specifika och ickespecifka
Synhögskärnor, övre/dorsala gruppen.
Synhögskärnor.
Synhögssammanväxningen
Syninformation i flocculus.
Synnerven, andra kranialnerven
Synnervskorset
Systema nervosum
Systema nervosum centrale
Systema nervosum periphericum
Taenia choroidea
Taenia fornicis
Taenia thalami
Talcentrum, motoriskt
Tallkottkörteln
TAN
Tandkärnan.
Tandligamenten
Tandvindlingen
tDCS
Tecto-spinala ledningsbanan
Tectum
Tegmentum
Tegmentum mesencephali
Telencephala kärnorna
Telencephalon
Telencephalon-rotation
Temporalloben
Temporallobens inferiotemporala del, pars posterior
Temporallobens inferiotemporala del, pars anterior; dexter
Temporallobens inferiotemporala del, pars anterior; sinister
Temporallobens mesiala del
Tentorium cerebelli
Tentorium cerebellis fästlinje
TextstorlekTest
Textstorlektest
Thalamiska smakkärnan
Thalamo-corticala förbindelser.
Thalamo-striatala projektioner
Thalamus
Thalamus medellinjekärnor
Thalamus ventrala posteriora kärnkomplex.
Thalamus ventralis
Thalamus yttre (vita) märgskikt.
Thalamuskärna MD
Thalamuskärna VL
Thalamuskärna VPL
Thalamuskärna,
Thalamuskärna, centrum medianum.
Thalamuskärna, retikulära
Thalamuskärna, VA
Thalamuskärnor, främre
Thalamuskärnor, intralaminära
Thalamuskärnor, laterala
Thalamuskärnor, pulvinarkomplexet.
Thalamuskärnor, yttre
Thalamuskärnor, övre/dorsala
Thalamuskärnor.
Thalamuspedunklar
The basal fore-brain
Theta-rytm
Thoracala dorsalrötter
Thoracala ventralrötter
Tinningloben
Tinninglobens inferotemporala del, bakre partiet
Tinninglobens inferotemporala del, främre partiet, höger hjärnhalva
Tinninglobens inferotemporala del, främre partiet, vänster hjärnhalva
Tinninglobens inre del
Tinninglobsplattan
Tionde kranialnervens parasympatiska hjärnstamskärna
Tionde kranialnerven
Titubation
TM-kärnan
TMS
TOMTBG
Tonisk aktivitet
Tonsilla cerebelli
Tonus
TPC-kärnan
TPP-kärnan
tr.
Tr.c-s.a.
tr.c-s.lat.
Tractographi.
Tractus
Tractus cortico-nuclearis
Tractus cortico-pontinus
Tractus cortico-spinalis lateralis
Tractus cortico-spinalis anterior
Tractus cortico-spinalis
Tractus cuneo-cerebellaris
Tractus dorsolateralis
Tractus habenulo-interpeduncularis
Tractus mammillo-tegmentalis
Tractus mammillo-thalamicus
Tractus mesencephalicus nervi trigemini
Tractus olfactorius
Tractus olivo-cerebellaris
Tractus olivocochlearis
Tractus olivospinalis
Tractus opticus
Tractus perforans
Tractus ponto-cerebellaris
Tractus raphe-spinalis
Tractus reticulo-spinalis lateralis
Tractus reticulo-spinalis medialis
Tractus reticulo-spinalis
Tractus retino-hypothalamicus.
Tractus rubro-spinalis
Tractus solitarius.
Tractus spinalis nervi trigemini
Tractus spino-cerebellaris anterior
Tractus spino-cerebellaris ventralis
Tractus spino-cerebellaris posterior
Tractus spino-cerebellaris dorsalis
Tractus spino-cerebellaris rostralis
Tractus spino-mesencephalicus
Tractus spino-olivaris
Tractus spino-parabrachialis
Tractus spino-reticularis
Tractus spino-solitarius
Tractus spino-thalamicus lateralis
Tractus spino-thalamicus anterior
Tractus spino-vestibularis
Tractus tecto-spinalis
Tractus tegmentalis centralis
Tractus tegmentalis dorsalis (Shute & Lewis).
Tractus tegmentalis medialis
Tractus trigeminothalamicus lateralis
Tractus uncinatus
Tractus vestibulo-spinalis medialis
Tractus vestibulo-spinalis lateralis
Transkraniell Magnetisk Stimulering
Transmittor
Transmittorsubstans
Tredje (hjärn)ventrikelns framvägg
Tredje (hjärn)ventrikeln
Tredje kranialnervens parasympatiska kärna
Tredje kranialnervens parasympatiska del
Trigemino-thalamiska ledningsbanan, yttre
Trigeminus mesencephala kärna
Trigeminus motoriska kärna
Trigeminus pontina kärna
Trigeminus spinala kärna
Trigeminusgangliet
Trigeminuskärnorna
Trigeminuslemnisken
Trigonum olfactorium
Trillingnerven
Trillingnervens ganglion
Trillingnervens muskelkontrollerande kärna
Trillingnervens proprioceptiva kärna
Trillingnervens ryggmärgskärna
Trillingnervens sensoriska huvudkärna
Trillingnervens spinala ledningsbana
Trillingnervens spinala kärna
Trillingnervens större hudgrenar
Trogna hjärn- ryggmärgshinnan
Trogna hjärnhinnan
Truncus anterior Ae. cerebri medie
Truncus encephali
Truncus intermedius Ae. cerebri medie
Truncus posterior Ae. cerebri medie
Truncus sympatheticus
Tuber cinereum
Tuberculum cinereum
Tuberculum cuneatum
Tuberculum gracile
Tuberculum gracile och tub. cuneatum
Tuberculum olfactorium
Tuberomamillariskärnan
Tuggmuskelnerven
Tung-svalgnerven
Tung-svalgnervens parasympatiska kärna
Tung-svalgnervens parasympatiska del
Tungmuskelnervens kärna
Tungvindlingen
tVTA
Tvärförbindelse mellan hö. och vä. locus coeruleus.
Tvärförbindelse, hjärnans bakre
Tvärförbindelse, hjärnans främre
Tvärförbindelse, hjärnans stora, bakre delen
Tvärförbindelse, hjärnans stora
Tvärförbindelse, Lilla hjärnans
Tvärförbindelse, ryggmärgens främre vita
Tvärförbindelser
Tvärsnitt genom hjärnskänkeln
Tvärstrimmig skelettmuskulatur
Töjningsreflex
Tömmarna, tyglarna
UBC
Ulltussarmen
Ulltussen
Uncus
Undekäksnerven
Undre hjärnbihanget
Undre thalamuspedunkeln
Undre/nedre visuella huvudvägen
Unipolar brush cell
Unipolär borstcell
Uppmärksamhet, synintryck
Urineringscentrum
V I
VA-kärnan
Vagus
Vagusnervens parasympatiska hjärnstamskärna
Vagusnervens parasympatiska bukgrenar
Vagusnervens parasympatikusdel
Valvbunten tvärskuren i 3dje ventrikelns vägg.
Valvet
Valvets pelardel
Valvets slutdel
Valvfransen
Varikositet.
Vasopressin
Vegetativa nervsystemet
Velum interpositum
Ven
Vena
Venae cerebri superiores
Ventral Tegmental Area
Ventrala inre hypothalamuskärnan
Ventrala InterMediära thalamuskärnan
Ventrala pallidum
Ventrala striatum
Ventrala tegmentkärnan
Ventrala thalamus
Ventrala visuella huvudvägen
Ventralrot
Ventriculus IV
Ventriculus lateralis
Ventriculus quartus
Ventriculus tertius
Ventrikelskiljeväggen
Vermis cerebelli
Vermiszonen
Vertikalt blickriktningscentrum
Vestibularisfunktionen
Vestibulariskärnor
Vestibularisorganet
Vestibulo-ockulära reflexen
Vestibulocerebellum.
Vestibulocerebellum. Funktion och funktionsrubbning
Vestibulooculära reflexen
Vestibulär information
Vicq d'Azyrs strimma
Viljestyrd saccad
Vilopotential
VIM kärnan
Vindling
Vinkelvindlingen
Viscera
Visceral
Visceral afferens
Visceral efferens
Visceral-efferenta systemet
Viscero-motorisk
Visceroception
Visuale
Visuell agnosi
Visuell attentioncortex i parietalloben
Visuell huvudväg, undre/nedre
Visuell huvudväg, övre
Visuell information i flocculus.
Visuell och akustisk information i vermis
Vit substans (hjärn/ryggmärgs)
Vita sammanbindingsgrenar
VL kärnan
VMh
VMH
VMpo-kärnan.
VMpo.
Volontär saccad
Volymtransmission.
VPI kärnan
VPL-kärnan
VPL-kärnan.
VPM, hypothalamus
VPM, thalamus.
VPM-kärnan.
VPMpc
VTA
VTN
Vänster hemisfär
Vänster storhjärnshalva
Wallenbergsyndromet
Wernickes fält
Working memory
Yttre baksträngsbunten
Yttre baksträngsbunten med anslutna cervicala bakrötter
Yttre baksträngskärnan
Yttre habenulakärnan
Yttre hypothalamuszonen
Yttre knäkroppen
Yttre knäkroppens kärna
Yttre luktstrimman
Yttre motorneurongruppen
Yttre märgskiktet.
Yttre preopticuskärnan
Yttre raka ögonmuskeln
Yttre retikulariskärnan
Yttre spino-thalamiska ledningsbanan
Yttre vestibulo-spinala ledningsbanan
Yttre ögonmuskler (tvärstrimmiga)
Zona incerta.
Zona lateralis, hypothalamus
Zona medialis, hypothalamus
Zona periventricularis, hypothalamus
Ändhjärnan
Ändhjärnans kärnor
Å.
Åldersrelaterad
Ångström
Åttonde kranialnerven
Ögonmuskel, nedre raka
Ögonmuskel, nedre sneda
Ögonmuskel, yttre raka
Ögonmuskel, ögonlockslyftaren
Ögonmuskel, övre raka
Ögonmuskel, övre sneda
Ögonmuskeln, inre raka
Ögonmuskelnerven, tredje kranialnerven
Ögonmuskelnervens muskelkontrollerande kärna
Ögonmuskelnervens parasympatiska kärna
Ögonmuskelnervens parasympatiska del
Ögonmuskelnervens parasympatiska del.
Ögonmuskelnervens somato-motoriska del.
Ögonnerven
Ögonrörelse, samordnad
Ön
Öns Brodmannareor
Överkäksnerven
Övre (sympatiska) halsgangliet
Övre centrala rafekärnan
Övre collikeln.
Övre fyrhögen
Övre hjärnbihanget
Övre knäkroppsarmen
Övre lillhjärnsarmen
Övre lillhjärnsarmskorsningen
Övre mittställda blodledaren
Övre raka ögonmuskeln
Övre sneda ögonmuskeln
Övre spino-cerebellära ledningsbanan
Övre thalamuspedunkeln
Övre visuella huvudvägen
Övre, inre och yttre vestibulariskärnorna.