Skip to main content

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö *

Uppslagsverk

Sökresultat
3102 träffar.

Habenulakärnor
Kräkningscentrum
Signalering in till och ut från hypothalamus via mediala framhjärnsbunten (MFB).
Accessoriska bakre/dorsala olivkärnan.
Accessoriska baksträngskärnan
Accessoriska inre/mediala olivkärnan.
Accessoriuskärnan
Accumbenskärnan
Acetylcholinproducerande cellgrupper i hjärnan.
Afferens från bakhornets smärt- och temperaturmottagande cellgrupper till nucleus raphes magnus.
Aktivering av bålmuskulatur via den inre motorneurongruppen i ryggmärgen.
Aktivering av extremitetsmuskulaturen via den yttre/laterala motorneurongruppen i ryggmärgen.
Aktivering av muskulatur främst i armar och ben samt delvis i bål och hals.
Ambiguus-kärnan
Ambiguus-kärnans parasympatiska del
Ansiktsnervens motoriska kärna.
Ansiktsnervens parasympatiska kärna
Arcuatuskärnan (förlängda märgen)
Arcuatuskärnan (hypothalamus)
Area 13, 14, 15, 16. Insulära areor
Area 8 (Främre blickriktningscentrum)
Artär
Artärer, hjärnstammens paramediana.
Associationsbana; längsgående nedre
Associationsbana; längsgående övre
Associationsbanor, ryggmärgens egna ledningsbanor.
Asymboli för smärta
Autonom (inälvs)nervfläta
Autonom nedåtstigande ryggmärgsbana
Autonoma korsbensflätan
Axonal utbuktning/ansvällning
Axonkollateraler från tractus cortico-spinalis anterior till ponskärnor.
Axonändslut
Bakhjärnan
Bakre blodkärlsinsläppet
Bakre centrala/perforerande hjärnartärerna
Bakre extra olivkärnan
Bakre hypothalamuskärnan
Bakre rafekärnan
Bakre sammanbindningsartären
Bakre spino-cerebellära ledningsbanan
Bakre storhjärnsartären
Bakre thalamuskärnan.
Bakrötter, länd
Baksträng
Baksträng-lemniskbansystemets corticala målområde
Baksträng-lemniskbanans thalamocorticala fortsättning
Baksträng-lemniskbansystemet
Baksträngar
Baksträngsbunt, inre
Baksträngsbunt, yttre
Baksträngsknöl, inre
Baksträngsknöl, yttre
Baksträngsknölar inre och yttre
Baksträngskvalitet
Baksträngskvaliteter
Baksträngskärna inre
Baksträngskärna yttre
Baksträngskärna, extra
Baksträngskärnor inre och yttre
Balanskärna, inre
Balanskärna, nedre
Balanskärna, spinala
Balanskärna, yttre
Balanskärna, övre
Balanskärnan i thalamus
Balanskärnor
Barringtons kärna
Basala framhjärnan
Basartären
Bechterews kärna (pons)
Bechterews kärna (rafe)
Bechterews kärna (vestbularis)
Ben-bindväv, kotpelarens
Benvävnad, skallens
Benämningar
Betz jätteceller
Binjuremärgen
Bleka kärnan
Bleka kärnans inre del
Bleka kärnans yttre del
Bleka rafekärnan
Blickriktningscentra, hjärnstammens
Blickriktningscentrum, storhjärnans främre
Blickriktningscentrum, storhjärnans bakre
Blod-hjärnbarriären
Blodkärl, i hjärnan och ryggmärgen
Blodkärlflätans springa
Blodkärlsfläta
Blodkärlsfläta i fjärde hjärnventrikelns sidoöppning
Blodkärlsfläta, 3dje ventrikeln
Blodkärlsfläta, 4de ventr.
Blodkärlsfläta, sidoventrikelns
Blodkärlsflätans (främre) artär
Blodkärlsflätans glomusregion
Blodkärlsflätans inre fästband
Blodkärlsflätans yttre fästband
Blodkärlsinsläpp, bakre
Blodkärlsinsläpp, främre
Blodledare i den hårda hjärnhinnan
Blodledare, övre mittställda
Brocas fält
Bromsande nervändslut/synaps
Brygg-lillhjärnsbanan
Bryggans rafekärna
Bryggans retikulära kärna
Bryggkärnor
Bröstryggmärgen
Bukhjärnan
Bukhålans autonoma nervfläta
Bäckenflätan
Cajals interstitiella kärna
Caudala/bakre/nedåtstigande signalutflödet från den rostrala serotoninproducerande rafekärngruppen.
Cellkärna
Centrala inre formatio reticularis kärnan i förlängda märgen.
Centrala yttre formatio reticularis kärnan i förlängda märgen.
Centralvindling främre
Cerebellum. Allmän funktion.
Cerebellum. Allmänna skadetecken.
Cerebellums intermediära hemisfärzon
Cerebellums laterala hemisfärzon
Cerebellär borstcell
Cerebellär glomerulus
Cerebellär homunculus.
Cerebellära corticala neuron
Cerebellära kornceller
Cerebellära kärnor
Cerebrospinalvätska
Cerebrovaskulär
Cholinerga kärnområden i formatio retikularis.
Choroidal fläta
Circumventrikulära organen
CM-kärnan.
Columna fornicis i 3dje ventrikelns vägg.
Cortico-nucleära ledningsbanan; från cortex till hjärnstammen.
Cortico-nucleära ledningsbanan; trådar till ambiguuskärnan.
Cortico-nucleära ledningsbanan; trådar till nucleus oculomotorius.
Cortico-nucleära ledningsbanan; trådar till ansiktsnervens motoriska kärna.
Cortico-nucleära ledningsbanan; trådar till 11te kranialnervens kärna.
Cortico-nucleära ledningsbanan; trådar till tungmuskelnervens kärna.
Cortico-nucleära ledningsbanan; trådar till n. trigeminus motoriska kärna.
Cortico-nukleära ledningsbanan
Crus cerebri tvärsnittad
CSV (CerebroSpinalVätska)
Cuneiformis-kärnan
Cuneo-cerebellära ledningsbanan
Darkschewitsch kärna
Darkschewitz kärna
Deiters kärna
Den direkta vägen genom basala ganglierna.
Den femte hjärnloben
Den hyperdirekta vägen genom basala ganglierna
Den indirekta vägen genom basala ganglierna
Dentatuskärnan
Direkta omkopplingsvägen från cortex genom basala ganglierna mot thalamus
Dominant hjärnhalva
Domän
Dorsala inre hypothalamuskärnan
Dorsala tegmentkärnan
Dorsala thalamus kärngrupper
Dorsaliskärnan
Dorsalrotsganglier, länd
Dorsolaterala tegmentkärnan.
Dorsomediala hypothalamuskärnan
Dygnsrytm-kärnan
Edinger-Westphals kärna
Efferens från Darkschewitsch kärna till olivainferiorkomplexet.
Efferens från nucleus fastigii till Darkschewitsch kärna.
Efferens från nucleus fastigii till vestibulariskärnor bilateralt.
Efferens från nucleus fastigii till till VMpo-kärnan i thalamus.
Efferens ur nucleus fastigii till VL-kärnan.
Ejakulationskärnan.
Elfte kranialnervens kärna
Entopedunculära kärnan
Epifasciculära kärnan
Evolution; människohjärnans.
Exciterande lillhjärnsefferens
Extra yttre baksträngskärnan
Facialisnervens inre knä
Familjär Alzheimers sjukdom
Fasciculus uncinatus fortsättning genom mesencephalon upp till thalamus.
Fastigikärnan
Femte (hjärn)ventrikeln
Femte kranialnervens sensoriska huvudkärna
Femte kranialnervens kärnor.
Femte kranialnervens ryggmärgskärna
Femte kranialnervens motoriska kärna.
Fjärde hjärnventrikelns sidoöppningar
Fjärde hjärnventrikelns bakre vägg
Fjärde hjärnventrikeln
Fjärde hjärnventrikelns bakre öppning
Fjärde ventrikelns "golv"
Fjärde ventrikelns sidoutbuktning
Forels fält H.
Forels fält H1
Forels fält H2
Forels fält H3
Forelska fälten
Formatio reticularis jättecellkärna.
Formatio reticularis magnocellulära del
Formatio reticularis parvocellulära del
Framhjärna
Framrötter, länd
Framsträng
Främre centrala perforerande hjärnartärerna
Främre hypothalamuskärnan
Främre hypothalamusområdet
Främre inre centrala perforerande hjärnartärerna (från främre storhjärnsartären)
Främre pallidusområdet
Främre ryggmärgsartären
Främre ryggmärgsspringan
Främre sammanbindningsartären
Främre skallgropen
Främre spinalnervsgrenen
Främre spino-cerebellära ledningsbanan
Främre spino-thalamiska ledningsbanan
Främre storhjärnsartären
Främre thalamuspedunkeln
Främre valvbunten
Främre yttre centrala (perforerande) hjärnartärsgruppen (från den mellersta storhjärnsartären)
Främre/rostrala serotoninproducerande rafekärngruppen.
Främre/ventrala tegmentområdet
Förbindelse från vestibulariskärnor till cerebellums vermiszon.
Förbindelser mellan synhögen och storhjärnbarken.
Förkalkning i blodkärlsflätan
Förklaring till bild av hjärnstam-mellanhjärna sedda dorsalt
Förlängda märgen
Förvärvad
Förvärvad färgblindhet
Gliavävnad
Globus Pallidus inre del - Substantia Nigras retikulära del
Glomerulus, lillhjärnan
Granulära neuron, cerebellära
Grovtarm, ändtarm
Gränsloben
Gränssträngen
Gränssträngens sammanbindningstrådar
Gränssträngsganglion
Gränsövergången mellan hjärnans undersida och Ö-området
Grå substans (hjärn/ryggmärgs)
Gråfärgade knölen
Guddens ventrala tegmentkärna.
Gördelvindlingens främre del
H-fälten
Habenulakärnor
Habenulo-interpedunculära ledningsbanan
Hakformade lillhjärnsbanan
Halsryggmärgen
Hemisfär
Hemisfär, lillhjärns-
Hemisfär, stora hjärnans
Hemisfär; dominanta
Heubners artär
Hinnsnäckan
Hinnsäckar
Histaminkärnan
Hjälp: flytta bild, ändra förstoring, hantera listor och borttappad bildbeskrivning.
Hjärn-/ryggmärgshinnor
Hjärn-ryggmärgsvätska
Hjärn-skänkel/arm
Hjärna, kontur bakifrån
Hjärnan
Hjärnans artärcirkel
Hjärnans bakre tvärförbindelse.
Hjärnans belöningssystem
Hjärnans belöningssystem
Hjärnans främre tvärförbindelse
Hjärnans stora tvärförbindelse
Hjärnans vattenledning
Hjärnans ventrikelsystem
Hjärnarmsgropen
Hjärnarmsgropens kärna
Hjärnartär, bakre sammanbindningsartären
Hjärnartär, bakre storhjärnsartären
Hjärnartär, basartären
Hjärnartär, blodkärlsflätans (främre)
Hjärnartär, främre storhjärnsartären
Hjärnartär, främre sammanbindningsartären
Hjärnartär, inre halsartären
Hjärnartär, kotartären
Hjärnartär, mellersta storhjärnsartärens framstam
Hjärnartär, mellersta storhjärnsartärens bakstam
Hjärnartär, mellersta storhjärnsartären
Hjärnartär, nedre bakre lillhjärnsartären
Hjärnartär, nedre främre lillhjärnsartären
Hjärnartär, övre lillhjärnsartären
Hjärnartär; mellersta storhjärnsartärens mellanstam
Hjärnartärer, bakre perforantartärgruppen
Hjärnartärer, bakre centrala artärgruppen
Hjärnartärer, främre perforantartärgruppen
Hjärnartärer, främre inre centrala perforerande
Hjärnartärer, främre yttre centrala perforerande artärgruppen
Hjärnartärer, korta circumflexa hjärnstamsartärer
Hjärnartärer, långa circumflexa hjärnstamsartärer
Hjärnartärer; Lenticulo-striatala
Hjärnartärer; Thalamo-striatala
Hjärnbalken
Hjärnbalkens bakre del
Hjärnbalksfåran
Hjärnbark
Hjärnbark; lilla hjärnans
Hjärnbark; stora hjärnans
Hjärnbjälken
Hjärnfåra
Hjärnhalva; dominanta
Hjärnhinna, hårda
Hjärnhinna, spindelvävsliknande
Hjärnhinna, trogna
Hjärnlob
Hjärnmakrofager
Hjärnnerv
Hjärnnerver
Hjärnskäran
Hjärnspricka, längsgående
Hjärnspricka, tvärgående
Hjärnspringa tvärgående
Hjärnspringa, längsgående
Hjärnstam
Hjärnstammens bakre längsgående nervtrådsbunt
Hjärnstammens blickriktningscentra
Hjärnstammens inre längsgående nervtrådsbunt
Hjärnstammens medellinjesartärer
Hjärnstamskärnor
Hjärnstamstaket
Hjärnvener, övre ytliga på hemisfärerna
Hjärnventriklar
Hjärnvindling
Hjärnvågor
Hjärnvågor, snabba & ultrasnabba
Hjärt-lungflätorna
Hjärtnerverna
Hjäss-nack fåran
Hjäss-tinninglobens banförbindelse med bryggan
Hjässfåran
Hjässloben
Hjässlobsskada, vänstersidig
Hjässlocket
Hjässminilob nedre
Hjässminilob övre
Homunculus, lilla hjärnan
Homunculus, sensorisk, stora hjärnan.
Homunculus, sensorisk; ansikte med ögon-, näs- och munhåligheter.
Hudkänsel
Hyperdirekta omkopplingsvägen från cortex genom basala ganglierna mot thalamus
Hypofysstjälken
Hypofysstjälkens kärna
Hypoglossuskärnan
Hypothalamuskärna, arcuatus
Hypothalamuskärna, anteriora
Hypothalamuskärna, dorsomediala
Hypothalamuskärna, dorsala premammillära.
Hypothalamuskärna, laterala preopticus
Hypothalamuskärna, Laterala HypothalamusArean
Hypothalamuskärna, laterala mammillariskärnan
Hypothalamuskärna, mediala preopticus
Hypothalamuskärna, mediala mammillariskärnan.
Hypothalamuskärna, posteriora
Hypothalamuskärna, perifornicala
Hypothalamuskärna, periventriculära preoptiska
Hypothalamuskärna, paraventriculära
Hypothalamuskärna, suprachiasmatiska
Hypothalamuskärna, supraopticus
Hypothalamuskärna, tuberomamillaris
Hypothalamuskärna, ventrala premammillära
Hypothalamuskärna, ventromediala
Hypothalamuskärna, övre vårtkroppskärnan
Hypothalamuskärna,mediana preopticus
Hämmad hämning
Hämmande nervändslut/boutong
Hämmande synaps
Hämmande/bromsande lillhjärnsefferens
Hästsvansen
Hårda hjärn-ryggmärgshinnan
Hårda ryggmärgshinnan
Höger hemisfär
Höger hemisfär, insida
Höger hemisfär, utsida
Höger storhjärnshalva
Höger synfältshalva
Hörselkärna, bakre
Hörselkärna, främre
Hörselkärnorna
Indirekta omkopplingsvägen från cortex genom basala ganglierna mot thalamus.
Inhiberande lillhjärnsefferens
Inre baksträngsbunten
Inre baksträngskärnan
Inre extra olivkärnan
Inre habenulakärnan
Inre halsartären
Inre knäkroppen
Inre knäkroppens kärnor
Inre märgskiktet
Inre nervtrådkapseln, främre delen
Inre nervtrådskapselns bakre skänkel
Inre nervtrådskapselns främre parti
Inre nervtrådskapselns knä
Inre nervtrådskapselns främre skänkel
Inre preopticuskärnan
Inre retikulariskärnan
Inre vårtkroppskärnan
Insulagränsen
Insulära loben
Insulära vindlingarna
Interposituskärnan
Intralaminära caudala gruppen synhögskärnor.
Intralaminära kärnoområdet
Intralaminära rostrala gruppen synhögskärnor.
Intralaminära thalamuskärnor
Inälvskänsel
Inälvsnerverna
Inälvstillhörig
Jättecellkärnan i formatio reticularis
Kantceller o interneuron som är ursprunget för tractus spino-cerebellaris rostralis.
Kantceller o interneuron som är ursprunget för tractus spino-cerebellaris anterior.
Kapillärmanschetter
Klotkärnan
Klättertrådar
Knä-gangliet
Knäkropp, inre
Knäkropp, yttre
Knäkroppar
Knäkroppsarm övre
Kollateraler från tractus cortico-spinalis lateralis till ponskärnor.
Kontinenskärnan
Kornceller, lillhjärnans
Korsbensflätan
Korta circumflexa hjärnstamsartärer
Korta hjärnstamsomslutande artärer
Kotartären
Kranialnerv 10, parasympatiska hjärnstamskärnan
Kranialnerv 10:s inälvsgrenar i bukhålan
Kranialnerv 10:s inälvsgrenar i brösthålan
Kranialnerv 11, hjärnstamsdelen
Kranialnerv 11, ryggmärgsdel
Kranialnerv 11.s ryggmärgskärna
Kranialnerv 12:s kärna
Kranialnerv 3:s muskelkontrollerande kärna
Kranialnerv 4:s kärna
Kranialnerv 5:s ledningsbana i ryggmärgen
Kranialnerv 5:s mesencephala kärna
Kranialnerv 5:s muskelkontrollerande kärna
Kranialnerv 5:s ryggmärgskärna
Kranialnerv 5:s sensoriska huvudkärna
Kranialnerv 6:s kärna
Kranialnerv 7:s muskelkontrollerande kärna
Kranialnerv 8:s balanskärnor
Kranialnerv 8:s hörselkärnor
Kranialnervskärnor
Källor
Känsel
Känselbark, primär
Känselbark, sekundär
Känslbarkens ansiktsområde med ögon- näs- och munhåla
Känslbarkens höft-ben-fotområde
Känslbarkens skuldre-arm-handområde
Kärna
Kärna, dygnsrytmbildande.
Kärna, vårtkropps-
Kärngrupper i dorsala thalamus
Kärnkropp
Kärnområden i gränszonen mellan bryggan och mitthjärnan.
Kärnor i ryggmärgen och i förlängda märgen.
Kölliker-Fuses kärna
Lamina terminalis´ blodkärlsorgan
Laterala habenulakärnan
Laterala hjärnventrikeln
Laterala knäkroppen
Laterala knäkroppens kärna
Laterala lemniskens kärna
Laterala mammillariskärnan
Laterala märgskiktet
Laterala septala kärnan
Laterala/yttre hemisfärzonen i lilla hjärnan.
Ledkänsel
Ledningsbana, bakre spino-cerebellära
Ledningsbana, cuneo-cerebellära
Ledningsbana, främre spino-thalamiska
Ledningsbana, främre spino-cerebellära
Ledningsbana, Ponto-cerebellära.
Ledningsbana, pyramidbanans främre okorsade del
Ledningsbana, ryggmärgens autonoma nedåtstigande
Ledningsbana, ryggmärgens bakre yttre.
Ledningsbana, spino-retikulära
Ledningsbana, spino-vestibulära
Ledningsbana, övre spino-cerebellära.
Ledningsbana,habenulo-interpedunculära
Ledningsbana; baksträng-lemnisk
Ledningsbana; cortico-nucleära
Ledningsbanor i levande hjärna; avbildningsmetoder.
Lilla hjärnan
Lilla hjärnan, livsträdet
Lilla hjärnan. Allmän funktion.
Lilla hjärnan. Allmänna skadetecken.
Lilla hjärnan. Cerebrocerebellum, funktion och funktionsrubbning.
Lilla hjärnan. Spinocerebellum, funktion och funktionsrubbning.
Lilla hjärnan. Vestibulocerebellum, funktion och funktions-rubbning.
Lillhjärnan
Lillhjärnan, vit substans
Lillhjärnans baklob
Lillhjärnans banförbindelse med synhögen
Lillhjärnans banförbindelse med den röda kärnan
Lillhjärnans framlob
Lillhjärnans intermediära hemisfärzon
Lillhjärnans laterala/yttre hemisfärzon.
Lillhjärnans mittparti
Lillhjärnans molekylära barklager
Lillhjärnans primärspringa
Lillhjärnans tvärförbindelse
Lillhjärnans vermiszon
Lillhjärnans yttre hemisfärzon
Lillhjärnebarken
Lillhjärnsarm mellersta
Lillhjärnsarm nedre
Lillhjärnsarm, övre
Lillhjärnsartär, nedre bakre
Lillhjärnsartär, nedre främre
Lillhjärnsartär, övre
Lillhjärnsbarken
Lillhjärnsbarkens molekylärskikt
Lillhjärnsbarkens nervcellstyper
Lillhjärnsblad
Lillhjärnshemisfär
Lillhjärnshomunculus
Lillhjärnsknutan.
Lillhjärnskärnor
Lillhjärnsnystan
Lillhjärnssnitt (låg förstoring)
Lillhjärnstonsillen
Lillhjärnstältet
Lillhjärnstältets fästlinje
Lillhjärnstältets öppning
Limbiska thalamuskärnor.
Linjära rafekärnan
Linskärnan
Linskärnans slyngformade trådbunt
Linskärnans trådbunt
Livsträdet
Locus coeruleus tvärförbindelser.
Ländryggmärgen
Längsgående nedre associationsbanan
Längsgående stråken
Länkar
Länkar till Neuroanatomiska web-platser
Långa circumflexa hjärnstamsartärer
Långa hjärnstamsomslutande artärer
Magsäck
Mandelkärnan
Mandelkärnans projektion
MD kärnan
MDvc-kärnan
Medellinjekärnor, thalamus
Mediala framhjärnsbunten
Mediala habenulakärnan
Mediala mammillariskärnan
Mediala märgskiktet
Mediala thalamuskärnan
Mediodorsala thalamuskärnan.
Mediodorsala thalamuskärnans förbindelser med prefrontala cortex och parietallobscortex.
Medullära reticulo-spinala ledningsbanan
Mellangärde
Mellangärdesmuskeln
Mellangärdesnerven
Mellanhjärnan
Mellanhjärnans snittyta.
Mellersta storhjärnsartärens bakstam
Mellersta storhjärnsartärens framstam
Mellersta storhjärnsartärens mellanstam
Mellersta storhjärnsartären
Mesencephala trigeminuskärnan
Meynerts basala kärna
Mitthjärnan
Mitthjärnan, tvärsnitt
Mitthjärnans limbiska region
Mitthjärnans tegmentdel.
Mittställda preopticuskärnan
Mittställda rafekärnan
Mittställda thalamuskärnor
Modern hjärnbark
Molekylära barklagret i Cerebellum
Mosstrådar från lillhjärnskärnorna till lillhjärnsbarken
Motorisk ändplatta.
Motoriska facialiskärnan
Motoriska trigeminuskärnan
Murkärnan
Muskel-ledkänsel
Muskel-ledkänsel och balans
Människohjärnans utveckling.
Nackinskärningen
Namnsättning
Nedre bakre lillhjärnsartären
Nedre balanskärnan
Nedre collikelns kärna.
Nedre främre lillhjärnsartären
Nedre fyrhögens kärna.
Nedre lillhjärnsarmen
Nedre olivkärnan
Nedre olivkärnekomplexet,
Nedåtstigande banor i ryggmärgen
Nedåtstigande banor i förl.märgen
Nedåtstigande ledningsbanor i hjärnstammen
Nedåtstigande ryggmärgsbanor
Nervfläta i autonoma nervsystemet
Nervsystemet, text 1. Övergripande funktioner och givna förutsättningar.
Nervtråd , postganglionär
Nervtråd , preganglionär
Nervus trigeminus kärnor
Nervvävnad
Nervändslut
Neuronal tillväxtfaktor
Nionde kranialnervens parasympatiska kärna
Noradrenalinkärnan
Nucleus dentatus huvudutflöde av nervtrådar till den kontralaterala övre lillhjärnsarmen .
Nucleus interpositus huvudutflöde av nervtrådar till den kontralaterala övre lillhjärnsarmen.
Näsfåran
Näthinnan
Oculomotoriuskärnan.
Oliv-lillhjärnsbanan
Olivkärna, övre
Olivkärnekomplex, nedre
Olivo-cerebellära nervtrådar
Olivocerebellära mesodiencephala kretsen
Område för signalering från och till ryggmärgen och nervus trigeminus kärnor.
Område för signalering från och till storhjärnsbarken.
Onufs kärna
Orbitofrontala hjärnbarken
Ospecifika thalamuskärnor
Otydliga rafekärnan
Parabigeminala kärnan
Parabrachialiskärnan, inre
Parabrachialiskärnan, yttre
Parabrachialiskärnorna
Paragigantocellulära kärnan
Parahippocampala hjärnvindlingen
Paramediana hjärnstamsartärerna
Parasympatiska preganglionära framrotstrådar
Parasympatiska ryggmärgskärnorna
Paraventriculära hypothalamuskärnan
Paraventrikulära thalamuskärnan
Parietallobsskada, vänstersidig
Pedunkulopontina tegmentkärnan.
Periolivära kärnorna
Periventrikulära hypothalamuszonen
Periventrikulära preopticuskärnan
PF-kärnan
Piriforma hjärnbarken
Pluggkärnan
Ponskärnor
Pontina trigeminuskärnan
Posteromarginala kärnan
Postganglionär nervtråd
Postganglionära nervceller
PPT-kärnan
Prefrontala hjärnbarken
Preganglionär nervtråd
Preganglionära nervceller
Pregeniculära (thalamus)kärnan.
Premammillära dorsala hypothalamuskärnan
Premammillära ventrala hypothalamuskärnan
Prepositus-kärnan
Prerubrala fältet
Pretektala kärnan(orna)
Primära balansbarken
Primära hörselbarken
Primära känselbarken
Primära känselbarken
Primära motoriska barken,
Primära somato-motoriska cortex; hand, arm och övre delen av bålen
Primära somato-motoriska cortex; ansikte, tunga , svalg och struphuvud.
Primära somato-motoriska barken
Primära somato-motoriska cortex; fot, ben och nedre delen av bålen
Primära somato-sensoriska cortex
Primära somatosensoriska cortex
Primära synbarken
Primärafferent neuron
Primärsensoriskt neuron
Propriuskärnan
Pulvinarkärnor
Pyramidbanans främre okorsade del
Pyriforma hjärnbarken
Pådrivande nervändslut/synaps
Pådrivande/retande lillhjärnsefferens
Rafekärna, bakre
Rafekärna, linjära
Rafekärna, mittställda
Rafekärna, otydliga
Rafekärna, pallidus
Rafekärna, pontina
Rafekärna, stora
Rafekärna, övre centrala
Rafekärnor
Rafekärnor i hjärnstammen
Rafekärnor, den caudala/bakre/nedre gruppen
Rafekärnor, den rostrala/främre/övre gruppen
Raka hjärnvindlingen
Raphekärnor
Reflex, vestibulooculära
Retande nervändslut
Reticulära thalamuskärnan
Retikulära aktiveringssystemet.
Retikulära bryggkärnan
Retikulära ponskärnan
Retikulära substansen
Retikulära systemet
Retikulära systemets innerdel
Retikulära systemets småcelliga del
Retikulära systemets rafedel
Retikulära systemets ytterdel
Retikulära systemets storcelliga del
Retikulära systemets mesencephalondel
Retikulära tegmentala ponskärnan
Retikulära thalamuskärnan
Retrorubrala fältet
Rostrala/främre/uppåtstigande signalutflödet från den rostrala serotoninproducerande rafekärngruppen.
Rostromediala tegmentkärnan
Rullmuskelnerven, fjärde kranialnerven
Rullmuskelnervens kärna
Ruthjärnan
Ryggmärg
Ryggmärgens anterolaterala trådbunt
Ryggmärgens associationsbanor
Ryggmärgens bakhorn
Ryggmärgens dorsala kärna
Ryggmärgens framhorn
Ryggmärgens främre vita tvärförbindelse
Ryggmärgens grå substans
Ryggmärgens halsansvällning
Ryggmärgens inre motorneurongrupp
Ryggmärgens intermediära grå substans
Ryggmärgens ländansvällning
Ryggmärgens motorneuronkärnor
Ryggmärgens motorneuron
Ryggmärgens parasympatiska utflöde
Ryggmärgens posteromarginala kärna
Ryggmärgens propriuskärna
Ryggmärgens sidohorn
Ryggmärgens sluttråd
Ryggmärgens sympaticusutflöde
Ryggmärgens sympaticuskärna
Ryggmärgens vita substans
Ryggmärgens yttre motorneurongrupp
Ryggmärgs-balansbanan
Ryggmärgshinna, hårda
Ryggmärgshinna, spindelvävsliknande
Ryggmärgshinna, trogna
Ryggmärgslemnisken
Ryggmärgsnerver
Ryggmärgsnervstam
Ryggmärgsrötter
Ryggmärgssegment
Ryggmärgssträng
Ryggmärgssträng, bakre
Ryggmärgssträng, främre
Ryggmärgssträng, sidställda
Röda kärnan
Röda kärnans småcelliga del.
Röda kärnans storcelliga del
Röda och svarta kärnorna
Sakralryggmärgen
Sekundära känselbarken
Sekundära somato-motoriska cortex
Sekundära somatosensoriska cortex
Sensorisk homunculus; ansikte med ögon-, näs- och munhåligheter
Sensoriska trigeminuskärnornas förbindelse med spinocerebellum.
Serotoninkärnor
Serotoninkärnor i hjärnstammen
Sidosträng
Sidtittarnerven, sjätte kranialnerven
Sidtittarnervens kärna
Signalering från bakhornets smärt- och temperaturmottagande cellgrupper till den stora rafekärnan.
Signalflöde från lamina tecti till intermediära hemisfärzonen och nucleus interpositus.
Signalflöde från nucleus interpositus till nucleus rubers storcelliga/magnocellulära del.
Signalflöde från balanskärnorna till lilla hjärnan.
Signalflöde från balansorganet till lilla hjärnan.
Signalflöde från hjässlobens bark till ponskärnorna.
Signalflöde från nacklobens bark till ponskärnorna.
Signalflöde från nucleus rubers parvocellulära del till olivainferiorkomplexet.
Signalflöde från premotoriska barken (PMC) till ponskärnorna.
Signalflöde från prefrontala barken (PFC) till ponskärnorna.
Signalflöde från sensoriska barken (SS1) till ponskärnorna.
Signalflöde från somato-motoriska barken (SM1) till ponskärnorna och vidare till ryggmärgen genom pyramidbanan.
Signalflöde från tinninglobens bark till ponskärnorna.
Signalflödet från nucleus interpositus till Darkschewitsch kärna.
Signalinflöde från formatio reticularis i pons och medulla oblongata till intermediära hemisfärzonen och nucleus interpositus.
Signalinflöde från övre, inre och nedre vestibulariskärnorna till vermis nodulus del.
Signalinflöde till trillingnervens sensoriska huvudkärna.
Signalutflöde från nucleus dentatus till VA-kärnan i thalamus.
Signalutflöde från nucleus dentatus till mediodorsala thalamuskärnan.
Signalutflöde från nucleus dentatus till VMpo-kärnan i thalamus.
Signalutflöde från nucleus interpositus till VL kärnan i thalamus.
Signalutflöde från nucleus dentatus till nucleus rubers parvocellulära del.
Signalutflöde från nucleus interpositus till VMpo-kärnan i thalamus.
Signalutflöde från nucleus dentatus till VL-kärnan i thalamus.
Signalutflöde i det 5.te halsryggmärgssegmentets framrot
Signalutflöde i det 3:dje ländryggmärgssegmentets framrot
Sjunde kranialnevens parasympatiska kärna.
Sjöhästen
Sjöhästfransen
Sjöhästfransen; Valvfransen
Sjöhäststödet
Skalkärnan
Skallgrop, främre
Sluta använda hjärnatlasen
Slutstrimmans bäddkärna
Smakkärna, thalamiska
Smakkärnan i förlängda märgen.
Smärt- och temperaturförmedlande ryggmärgskärnor.
Smärt- och temperaturmottagande synhögskärnor.
Smärta
Smärtbanan
Småmolekylära neurotransmittorer
Snabba & ultrasnabba hjärnvågor
SNB = spinala bulbocavernosus-kärnan (råtta)
Snittyta genom mellanhjärnan
Snäcklabyrinten
Solitariuskärnan
Specifika thalamuskärnor
Spinala balanskärnan
Spinala trigeminuskärnan
Spinalganglier, länd
Spinalnervens ryggmärgshinnegren
Spinalnervsgren främre
Spindelvävshinnan
Spino-retikulära ledningsbanan
Stjärnceller
Stjärngangliet
Stora & lilla inälvsnerven
Stora hjärnan
Stora rafekärnan
Storhjärnebark
Storhjärnsbark
Storhjärnsbarken utan närmare specifikation.
Storhjärnshalva, högra
Storhjärnshalva, vänstra
Storhjärnshemisfär,
Strimmiga kärnsystemet
Stroke; mellersta storhjärnsartären, barkgrenar
Sträckreflex
Stäng hjärnatlasen
Subthalamiska kärnan
Supplementära motoriska cortex
Supplementära motoriska arean
Supplementära motoriska barken
Supplementära somato-sensoriska barken.
Suprachiasmatiska kärnan.
Supramammillariskärnan
Supraopticuskärnan
Supraspinaliskärnan
Svans-skalkärnförbind. hål för-
Svans-skalkärnförbindelser
Svanskärnan
Svanskärnans huvud
Svanskärnans svans
Svansryggmärgen
Svarta kärnan
Svarta kärnans kompakta del
Svarta kärnans luckra del
Syhögens inre-övre kärnområde.
Sympaticus, lumbala inälvsgrenar
Sympaticus, sakrala inälvsgrenar
Sympaticuskärnan
Sympatiska gränssträngen
Sympatiska preganglionära framrotstrådar
Sympatiska ryggmärgskärnan
Syn- och hörselanknutna kärnområden i mesencephalon.
Synfältets högra halva
Synhögen med kärnkonturer.
Synhögens bakre/posteriora kärnområde.
Synhögens inre (vita) märgskikt
Synhögens kärnområden
Synhögens kärnområden.
Synhögens medellinjekärnor
Synhögens märgstrimma
Synhögens undre/ventrala kärnområdet.
Synhögens ventrala posteriora kärnkomplex.
Synhögens yttre (vita) märgskikt.
Synhögsarm, främre
Synhögskärna, bakre inre ventrala.
Synhögskärna, bakre.
Synhögskärna, centrum medianum
Synhögskärna, främre ventrala
Synhögskärna, främre/anteriora
Synhögskärna, medio-dorsala ventrocaudala.
Synhögskärna, mediodorsala
Synhögskärna, parafascikulariskärnan
Synhögskärna, pulvinarkomplexet
Synhögskärna, retikulära
Synhögskärna, ventrala bakre undre
Synhögskärna, ventrala inre bakre.
Synhögskärna, ventrala bakre yttre.
Synhögskärna, yttre ventrala.
Synhögskärna, yttre posteriora
Synhögskärna, yttre dorsala.
Synhögskärnor, caudala intralaminära gruppen.
Synhögskärnor, intralaminära
Synhögskärnor, rostrala intralaminära gruppen
Synhögskärnor, specifika och ickespecifka
Synhögskärnor, övre/dorsala gruppen.
Synhögskärnor.
Synhögssammanväxningen
Tandkärnan.
Telencephala kärnorna
Tentorium cerebellis fästlinje
Thalamiska smakkärnan
Thalamus inre (vita) märgskikt
Thalamus kärnområden
Thalamus med kärnkonturer
Thalamus medellinjekärnor
Thalamus mediodorsala kärnområde.
Thalamus posteriora kärnområde.
Thalamus ventrala posteriora kärnkomplex.
Thalamus yttre (vita) märgskikt.
Thalamuskärna MD
Thalamuskärna VL
Thalamuskärna VPL
Thalamuskärna,
Thalamuskärna, centrum medianum.
Thalamuskärna, retikulära
Thalamuskärna, VA
Thalamuskärnor, smärt- och temperaturafferens.
Thalamuskärnor, främre
Thalamuskärnor, intralaminära
Thalamuskärnor, laterala
Thalamuskärnor, pulvinarkomplexet.
Thalamuskärnor, yttre
Thalamuskärnor, övre/dorsala
Thalamuskärnor.
Thalamus´ kärnområden.
Thalamus´ ventrala kärnområde.
Tinninglobens inferotemporala del, främre partiet, vänster hjärnhalva
Tinninglobens inferotemporala del, främre partiet, höger hjärnhalva
Tinninglobsvindlingar tvärgående
Tionde kranialnervens parasympatiska hjärnstamskärna
Tionde kranialnervens inälvsgrenar i brösthålan.
Tionde kranialnervens inälvsgrenar i bukhålan.
TM-kärnan
TPC-kärnan
TPP-kärnan
Tractus cortico-nuclearis; från cortex till hjärnstammen.
Trapezoidkroppens kärna
Tredje (hjärn)ventrikelns framvägg
Tredje (hjärn)ventrikeln
Tredje kranialnervens parasympatiska kärna
Trigeminus mesencephala kärna
Trigeminus motoriska kärna
Trigeminus pontina kärna
Trigeminus spinala kärna
Trigeminuskärnorna
Trillingnervens muskelkontrollerande kärna
Trillingnervens proprioceptiva kärna
Trillingnervens ryggmärgskärna
Trillingnervens sensoriska huvudkärna
Trillingnervens spinala kärna
Trogna hjärn- ryggmärgshinnan
Trogna hjärnhinnan
Tuberomamillariskärnan
Tung-svalgnervens parasympatiska kärna
Tungmuskelnervens kärna
Tvärförbindelse mellan hö. och vä. locus coeruleus.
Tvärförbindelse, hjärnans stora, trådmassa
Tvärförbindelse, hjärnans bakre
Tvärförbindelse, hjärnans stora
Tvärförbindelse, hjärnans stora, bakre delen
Tvärförbindelse, hjärnans främre
Tvärförbindelse, Lilla hjärnans
Tvärförbindelse, nedre fyrhögarnas
Tvärförbindelse, ryggmärgens främre vita
Tvärförbindelse, valvets
Tvärförbindelser
Tvärsnitt genom hjärnskänkeln
Tvärstrimmig skelettmuskulatur
Undekäksnerven
Undre hjärnbihanget
Undre/nedre visuella huvudvägen
Unipolär borstcell
Uppmärksamhet, synintryck
VA-kärnan
VA-kärnans i thalamus förbindelse med premotoriska cortex.
Vagusnervens parasympatiska hjärnstamskärna
Valvbunten tvärskuren i 3dje ventrikelns vägg.
Valvets tvärförbindelse
Ventrala inre hypothalamuskärnan
Ventrala InterMediära thalamuskärnan
Ventrala tegmentkärnan
Ventrala visuella huvudvägen
Ventrikelskiljeväggen
Vestibulariskärnor
Vestibulo-ockulära reflexen
Vestibulooculära reflexen
Vestibulär information
VIM kärnan
Visuell huvudväg, undre/nedre
Visuell huvudväg, övre
Vit substans (hjärn/ryggmärgs)
VL kärnan
VL-kärnans förbindelse med primära motoriska cortex.
VMpo-kärnan.
Volontär saccad
VPI kärnan
VPL-kärnan
VPL-kärnan.
VPM-kärnan.
Vänster hemisfär
Vänster hemisfär, insida
Vänster hemisfär, utsida
Vänster storhjärnshalva
Vårtkroppens yttre och inre kärna
Vårtkropps-stjälken
Vårtkroppskärna, laterala
Vårtkroppskärna, mediala
Vårtkroppskärna, övre
Vårtkroppskärnor
Wernickes fält
Yttre baksträngsbunten
Yttre baksträngsbunten med anslutna cervicala bakrötter
Yttre baksträngskärnan
Yttre habenulakärnan
Yttre knäkroppen
Yttre knäkroppens kärna
Yttre märgskiktet.
Yttre preopticuskärnan
Yttre retikulariskärnan
Yttre septala kärnan
Yttre vårtkroppskärnan
Yttre ögonmuskelkärnorna
Yttre ögonmuskler (tvärstrimmiga)
Ändhjärnan
Ändhjärnans kärnor
Ögonmuskelnervens muskelkontrollerande kärna
Ögonmuskelnervens parasympatiska kärna
Ögonmuskelnervernas somato-motoriska kärnor
Överkäksnerven
Övre centrala rafekärnan
Övre hjärnbihanget
Övre knäkroppsarmen
Övre lillhjärnsarmen
Övre lillhjärnsarmskorsningen
Övre lillhjärnsartären
Övre längsgående associationsbanan
Övre mittställda blodledaren
Övre olivkärnan
Övre spino-cerebellära ledningsbanan
Övre visuella huvudvägen
Övre, inre och yttre vestibulariskärnorna.
Ansa peduncularis amygdalo-thalamiska komponent
Deep brain stimulation
Hypocretin
-erg, ergisitet
4de ventrikeln
5-bromo-2'-deoxyuridine
5-HT
A 46
A. (engelsk förkortn.)
A1
A6
Acetylcholin
Acetylcholinproducerande cellgrupper i CNS
Ackomodation
AD
Adenohypofysen
Adenohypofysen
ADH
ADHD
Adhesio interthalamica
Adrenalin
Adrenalinproducerande cellgrupper i formatio reticularis.
Afferens
Afferens, somatisk
Afferens, visceral
Agouti-related peptide
Agouti-relaterat protein
AgRP
AICA
Akinetisk mutism
Akronym
Aktionspotential
Aktiverad Purkinjecell
Aktiverade kornceller
Aktivering av muskulatur i bål, hals, skuldra och höft.
Aktivitet
Akustiska cortex
Akvedukten
Albumin
Alfa-motorneuron
Alien hand/arm syndromet
Allocortex
Alpha-rytm
Alpha-vågor
Alzheimers Disease
Alzheimers sjukdom
Ammons horn
Amnesi
Amygdala
Amygdalaprojektion
Anamnes
Anorexi
Anosodiafori
Anosognosi
Ansa lenticularis
Ansa peduncularis
Ansiktsblindhet
Ansiktsnerven
Ansiktsnervens parasympatiska del
Antagonist
Antidiuretiskt hormon
Apertura lateralis ventr. IV dex. sin.
Apertura mediana vent. 4
ApoE
Apolipoprotein E
Apraxi
Apraxi, ideomotorisk
Apraxi; konstruktiv
Aqueductus cerebri
Arachnoidea mater
Arachnoidea mater cranialis
Arachnoidea mater spinalis
Araknoidalknottror
Araknoidalvilli
Araknoidean
ARAS.
Arbetsminne
Arbor vitae
Archicerebellum
Area 4, motorcortex
Area (A)
Area 10
Area 11
Area 12
Area 13, 14
Area 15 och 16
Area 17
Area 18
Area 19
Area 20
Area 21
Area 22 (Sensoriskt talcentrum)
Area 23
Area 24
Area 25
Area 26
Area 27
Area 28 (Entorhinala cortex)
Area 29
Area 3,1,2
Area 30
Area 31
Area 32
Area 33
Area 34
Area 35
Area 36
Area 37
Area 38
Area 39
Area 40
Area 41 och 42 (Hörselbarken)
Area 43
Area 44 (Motoriskt talcentrum)
Area 45
Area 46
Area 47
Area 5
Area 51
Area 6
Area 7
Area 8 (Frontala blickriktningscentrum)
Area 9
Area hypothalamica anterior
Area hypothalamica intermedia
Area hypothalamica lateralis
Area hypothalamica mammillaris
Area hypothalamica posterior
Area hypothalamica rostralis
Area hypothalamica supraoptica
Area hypothalamica tuberalis
Area postrema
Area preoptica
Area pretectalis
Area striata
Area subcallosa
Area tegmentalis ventralis
Area Tsai
Area V5 MT
Arteria
Arteria basilaris
Arteria carotis interna
Arteria cerbelli inferior anterior
Arteria cerebelli inferior posterior
Arteria cerebelli superior
Arteria cerebri anterior
Arteria cerebri media
Arteria cerebri posterior
Arteria choroidea (anterior)
Arteria communicans anterior
Arteria communicans posterior
Arteria lenticulostriata
Arteria spinalis anterior
Arteria thalamostriata
Arteria vertebralis
Arteriae centrales (alt. perforantes) anteriores laterales (från a.cer.media)
Arteriae centrales(alt.perforantes) posteriores
Arteriae centrales(alt.perforantes) anteriores mediales (från a.cer.ant.)
Arteriae paramedianae
Arvsmassa
Ascending Reticular Activating System.
Asomatognosi
Aspartat
Associationsbana; bågformad
Associationsbana; gördelformade
Associationsbana; hakformad
Associationsbanor
Associationsbark motorisk
Associationsbark sensorisk
Associativ agnosi
Associativa/kognitiva återkopplingskretsen genom basala ganglierna.
Associativa/kognitiva loopen genom basala ganglierna.
Astereognosi
Astrocyt
Astroglia
Asynergi.
Ataxi.
Atrofi
Auerbachs plexus
Automatisk saccad
Automatisk sackad
Autonoma nervsystemet
Autosomal
Autotopagnosi
Avsluta utforskandet
Axon
Axon hillock
Axonal varicositet
Axonkollateraler, Purkinjecellens proximala.
Axonterminal
BA
BA 12
BA 17
BA 19
BA 22
BA 25
BA 28
BA 3,1,2
BA 3,1,2
BA 34
BA 37
BA 39
BA 4
BA 41,42
BA 44
BA 46
BA 6
Babinskis tecken.
Babinskys tecken
Bakhorn
Bakoten L3.s intraspinala del.
Bakre blickriktningscentrum
Bakre hypothalamusområdet
Bakre skallgropen
Bakrot
Bakroten C5.s intraspinala del
Bakrotsganglion
Bakrötter, bröst
Bakrötter, hals
Bakrötter, sakrala
Bakrötter, svans
Balans
Balans-hörselnerven
Balansbarken
Balansgangliet
Balansinformation
Balansnerven
Balansnervens ganglion
Balansorganet
Balints syndrom
Bana
Bandaletta diagonalis
Bansyst. nedåtstig. fr. cortex
Bark
Barkarea
Barkområde
Barkområde, gyr cing. BA 24
Barringtons miktionsområde
Basala ganglierna
Basala ganglierna, funktionsrubbningar.
Basala gangliers egenaktivitet.
Basket neuron
BBB
Beta-rytm
Beta-vågor
Beteende
Bilateral
Biopsi
Blickriktningscentrum, mesencephala.
Blickriktningscentrum, bakre.
Blickriktningscentrum
Blickriktningscentrum, horisontellt.
Blickriktningscentrum, vertikalt.
Blickriktningscentrum, pontina
Blind sight(eng.)
Blindsyn
Blodåder
Blood brain barrier
Bokstavsförkortning
Border cells
Borrelia
Borstcell
Botong
Bouton
Boutong
Brachium colliculi inferioris
Brachium colliculi superioris
BrdU-metoden
Broca, Paul.
Brocas diagonala band
Brocas stora lob
Brodmannarea
Brodmannarea 28
Brodmannarea 3,1,2
Brodmannarea 34
Brodmannarea 37
Bromodeoxyuridine
Bromsande synaps
Bryggan
Bryggvener
Bukganglier
Bulbus olfactorius
Bågformade associationsbanan
Båggång
CA-regionen
Cajals interstitialceller.
Calcospherit
Callejas öar
Canalis centralis
Cannabinoider
Capsula externa
Capsula extrema
Capsula interna
Capsula interna crus anterior
Caroticusnerven
Cauda equina
CBD
Cell group C.
Cell groups A1-A7.
Cell groups A8, A9, A10, A11.
Cell groups B1 - B9.
Cell groups Ch1 - Ch8
Cellgrupp A1
Cellgrupp A1-A7; formatio reticularis
Cellgrupp A10
Cellgrupp A11
Cellgrupp A2
Cellgrupp A4
Cellgrupp A5
Cellgrupp A6
Cellgrupp A6cg
cellgrupp A6sc
Cellgrupp A7
Cellgrupp A8.
Cellgrupp A9
Cellgrupp B.
Cellgrupp B1.
Cellgrupp B2.
Cellgrupp B3
Cellgrupp B5
Cellgrupp B6 och B8
Cellgrupp B7
Cellgrupp B9
Cellgrupp C1
Cellgrupp C2
Cellgrupp C3
Cellgrupp C; formatio reticularis
Cellgrupp Ch1
Cellgrupp Ch1, Ch2, Ch3, Ch7, Ch8.
Cellgrupp Ch2
Cellgrupp Ch3
Cellgrupp Ch4
Cellgrupp Ch5
Cellgrupp Ch6
Cellgrupp Ch7
Cellgrupp Ch8
Cellgrupp Ch; formatio reticularis
Cellkropp, nervcellens
Cellmembran
Cellulae motoriae laterales
Cellulae motoriae mediales
Central akromatopsi
Central mönstergenerator
Centrala nervsystemet
Centrala tegmentbanan
Centralfåran
Centralkanal
Centralvindling bakre
Centrum medianum.
Cerebellum
Cerebellum. Spinocerebellum, funktion och funktionsrubbning;
Cerebellum. Vestibulocerebellum, funktion och funktionsrubbning.
Cerebellum: Cerebro/Pontocerebellum, funktion och funktionsrubbning.
Cerebellumbarken
Cerebellums vermiszon.
Cerebral dominans
Cerebrala rytmer
Cerebro/Pontocerebellum
Cerebrocerebellum, funktion och funktionsrubbning
Cerebrocerebellum.
Cerebrum
Cervicala dorsalrötter
Cervicala ventralrötter
Cervikala spinalganglier
Ch1
Ch1, Ch2, Ch3, Ch7, Ch8.
Ch2
Ch3
Ch4
Ch7
Ch8
Chiasma opticum
Cholinerga trådar
Ciliarisgangliet
Cingulum
Circulus arteriosus cerebri
Circulus Willisi
Cirkadian rytm
Claustrum
Climbing fibers
Clonus
CM-PF komplexet
cns
CNS
Coccygeala dorsalrötter
Coccygeala ventralrötter
Cognitiv
Colliculi superiores et inferiores
Colliculus facialis
Colliculus inferior
Colliculus superior
Collikel, nedre
Collikel, övre
Columna Clarkii
Columna fornicis
Columna vertebralis
Commissura alba anterior
Commissura anterior
Commissura cerebelli
Commissura colliculi inferioris
Commissura fornicis
Commissura posterior
Commissurbana
Complex spike
Cornu Ammonis
Cornu anterior
Cornu laterale
Cornu posterior
Corona radiata
Corpus callosum
Corpus cerebelli
Corpus geniculatum laterale
Corpus geniculatum mediale
Corpus Luysii
Corpus mammillare
Corpus pineale
Cortex
Cortex amygdaloideum
Cortex cerebelli
Cortex cerebralis
Cortex piriformis
Cortex pyriformis
Cortexarea
Cortical kolumn
Cortico-pontina ledningsbanor
CorticoBasal Degeneration
Cortiska organet
CPG (Central Pattern Generator)
Cranium
Crus anterius capsulae internae
Crus cerebri
Crus posterius capsulae internae
CSF (CerebroSpinalFluid)
Cuneatusbunten
Cuneus
Cytoarkitektonik
D1-MSN
D1-neuron,striatum
D2-MSN
D2-neuron,striatum
Daggmasken
DBS
Debut
Decussatio lemniscorum
Decussatio pedunculorum cerebellarium superiorum
Decussatio pyramidum
Delta-rytm
Delta-vågor
Demens
Den kringirrande nerven
Dendriol
Dendrit
Dendritic spine
Dendrittagg
Depolarisation
Desoxyribonucleinsyra
Diagnostik
Diaphragma
Diencephalon
Diffusion Tensor Imaging
Diffusion Tensor Tractografi
Disinhibition
Distal
Djupridå
DMH
DNA
DNA-accelerationsområde.
DNA-sekvens
Doft
Dolor
Dopamin.
Dopaminerga neuron (A10) i area tegmentalis ventralis.
Dopaminerga neuron (A9) i substantia nigra.
Dopaminerga neuron (A11) i nucleus raphes linearis.
Dopaminerga neuron (A8) anknutna till substantia nigras compakta del.
Dopaminproducerande cellgrupper i formatio reticularis
Dorsala pallidum
Dorsala striatum
Dorsala tegmentbanan (Shute & Lewis)
Dorsala thalamus
Dorsalrot
Dorsalrotsganglier, thorakala
Dorsalrotsganglier, hals
Dorsalrotsganglier, sacrala
Dorsalrotsganglion
Dr. Strangelove syndromet
DRG
Drogabstinens
Drogberoende
Drogberoende
Drogmissbruk
DT-MRI tractografi
DTI
DTN
DTT
Ductus semicircularis
Dura mater cranialis, dura mater spinalis
Duran
Dygnsrytm
Dynorfin
Dysdiadochokinesi
Dysfasi
Dysgnosi
Dyslexi
Dysmetri.
EEG-undersökning
Effektor
Efferens
Efferens visceral
Efferens, somatisk
Elektroencephalografi
Elfte kranialnerven
Elfte kranialnervens intraspinala del
Eminentia medialis
Eminentia mediana hypothalami
Emotionell
Encefalit
Encephalon
Endolymfa
Enkefalin
ENS
Ensidig.
Enterisk glia
Enteriska nervsystemet
Entorhinala cortex
Ependym-celler
Epiduralbedövning
Epiduralrum
Epifysen
Epiphysis
Episodiskt minne.
Epithalamus
Erektionsnerverna
Excitation
Exciterande boutong/synaps
Explicita/deklarativa minnen.
Exteroception
Extrafusal muskelcell
Extrafusala muskelceller
Extranerven
Extrapyramidala systemet
FAD
Falx cerebri
Fascia dentata
Fasciculi proprii
Fasciculus anterolateralis
Fasciculus arcuatus
Fasciculus cuneatus
Fasciculus cuneatus med anslutna cervicala bakrötter
Fasciculus gracilis
Fasciculus lenticularis
Fasciculus longitudinalis superior
Fasciculus longitudinalis medialis
Fasciculus longitudinalis inferior
Fasciculus longitudinalis dorsalis
Fasciculus mammillaris principes
Fasciculus medialis telencephalicus
Fasciculus olivocochlearis
Fasciculus retroflexus
Fasciculus tegmentalis dorsalis (Shute & Lewis).
Fasciculus thalamicus
Fasciculus uncinatus
Fasciculus/tractus uncinatus cerebelli
Fasisk aktivitet
Femte kranialnerven
Femte kranialnervens större hudgrenar
FFA
Fila olfactoria
Filum terminale
Fimbria hippocampi; Fimbria fornicis
Fissura calcarina
Fissura choroidea
Fissura longitudinalis cerebri
Fissura mediana anterior
Fissura prima cerebelli
Fissura transversa cerebri
FLD
FLM
Flocculus
Flocculus-nodulus loben
Flocculusarmen
fMRI
Folia cerebelli
Foramen occipitale magnum
Foramen interventriculare
Foramen intervertebrale
Foramen Lushka
Foramen Magendie
Foramen magnum
Foramen Monro
Forelska områdena
Formatio reticularis, raphepartiet
Formatio reticularis
Formatio reticularis, area tegmentalis medialis
Formatio reticularis lateralis
Formatio reticularis medialis
Formatio reticularis mesencephali
Formatio reticularis, area tegmentalis lateralis
Fornix
Fornix precommissurale
Fossa cranii anterior
Fossa cranii media
Fossa cranii posterior
Fossa hypophyseos
Fossa interpeduncularis
Fossa rhomboidea
Framhorn
Framrot
Framrotens intraspinala del
Framrötter, bröst
Framrötter, hals
Framrötter, sakrala
Framrötter, svans
Frekvens
Frontalloben
Frontalt blickriktningscentrum
Funiculus anterior
Funiculus lateralis
Funiculus posterior
Funiculus spinalis
Funktionell "magnetröntgen"
Funktionell magnetresonansavbildning
Fyrhög, nedre
Fyrhög, övre
Fyrhögarna
Fyrhögsarm, nedre
Fyrhögsplattan
Fåra
Första kranialnerven
Försörjning
Förtvining
GABA
Gage, Phineas
Gamma-motorneuron
Gamma-rytm
Gamma-vågor
Ganglia sensorialia nervi cranialium
Ganglion
Ganglion cervicale superius
Ganglion cervico-thoracicum
Ganglion coeliacum
Ganglion Gasseri
Ganglion geniculi
Ganglion oticum
Ganglion Scarpae
Ganglion semilunare
Ganglion semilunare
Ganglion spinale
Ganglion stellatum
Ganglion trigemineale
Ganglion vestibulare
Gelatinösa substansen
Gennaris strimma
Genotyp
Genu capsulae internae
Genusskillnader 1
Genusskillnader 2
Genusskillnader 3
Gerstmann-syndromet
Gerstmanns syndrom
Glatt muskulatur
Glia
Glia limitans externa
Gliaceller
Gliacellsmanschetter
Gliacellsutskott i nervcellens periferi
Globus pallidus
Globus pallidus pars interna
Globus pallidus pars externa
Glomusregionen
Glutamat
Glycin.
Glömska
Golgi-celler
Golgi-neuron
Golgiceller
Golgineuron
Golgis senorgan
GP
GPe
GPi
GPi-SNr
Gracilisbunten
Granulationes arachnoideae
Grundtonus
Grå förbindelsegren
Gustatorium
Gyri insule
Gyri occipitales
Gyri orbitales
Gyri temporales transversi
Gyrus
Gyrus angularis
Gyrus cinguli
Gyrus cinguli, pars anterior
Gyrus dentatus
Gyrus fasciolaris
Gyrus frontalis inferior
Gyrus fusiformis
Gyrus lingualis
Gyrus occipitotemporalis
Gyrus parahippocampalis
Gyrus paraterminalis
Gyrus postcentralis
Gyrus precentralis
Gyrus rectus
Gyrus supramarginalis
Gördelbanan
Gördelfåran
Gördelvindlingen
Gördelvindlingens övergångsparti
H
H-områdena
H.M.
H1
H2
Habenula
Hakformade associationsbanan
Hakformade ledningsbanan
Halvklot
HAR.
HAR1F.
Hemineglect
Hemispherium cerebelli
Hemispherium dexter
Hemispherium sinister
Heringska nerven
Hertz
Heschlska vindlingarna
Hinnseglet
Hippocampus
Hippocampuskomplexet
Hippocampusstödet
Histamin
HM
Homonym hemianopsi
Homosexualitet, manlig
Homunculus
Homunculus, motorisk; huvud.
Homunculus, motorisk ; hand, arm, hals och övre delen av bålen.
Homunculus, motorisk ; fot, ben, nedre delen av bålen.
Homunculus, sensorisk; nedre extremiteten, och nedre delen av bålen
Homunculus, sensorisk; övre extremiteten, hals och övre delen av bålen
Horisontellt blickriktningscentrum
Horners syndrom
Human Accelerated Region.
Human face area
Hyperpolarisation
Hypofysen
Hypofysens baklob
Hypofysens framlob
Hypofysgropen
Hypophyseos
Hypopolarisation
Hypothalamus
Hypothalamus laterala område
Hypothalamusfåran
Hypotoni.
Hz
Högupplöst mekanoreception
Högupplöst sinnesintryck
Hörsel
Hörselbarken
Hörselorganet
Hörselstrålning
Ia-afferent
Ib-afferent
ICC
Identifiera
Immunglobulin
Implicita/procedur/icke-deklarativa minnen.
Incisura preoccipitalis
Incisura tentorii
Indusium griseum
Infralimbiska cortex
Infratentoriella rummet
Infundibulum hypophyseos
Inhiberande boutong/synaps
Inhibition
Inhibitorisk synaps
Initiala (axon)segmentet
Inkommande
Inre halspulsådern
Inre hypothalamuszonen
Inre luktstrimman
Inre motorneurongruppen
Inre motorneurongruppens alfa- och gammamotorneuron.
Inre nervtrådskapseln
Inre nervtrådskapselns bakre parti
Inre nervtrådskapselns nackparti
Inre nervtrådskapselns tinningparti
Inre nervtrådsskivan
Inre raka ögonmuskeln
Inre tegmentbanan
Inre vestibulo-spinala banan
Insula
Insulae callejae
Insulas Brodmannareor
Intentionstremor.
Interneuron
Internod
Internodium
Intestinum crassum, rectum
Intrafusal muskelcell
Intrafusala muskelceller
Intrathecal
Intrathekal
Intumescentia cervicalis
Intumescentia lumbalis
Inåtgående.
Ipsilateral.
IS
Isocortex
Isotop skiktröntgen
Isthmus gyri cinguli
Kantceller
Kantvindlingen
Katekolamin-transmittorer
Kilen
Klonus
Koelliker-Fuses nucleus
Kognitiv
Kollateralfåran
Kommissurbanor
Komplex nervimpuls
Konstruktiv apraxi
Kontralateralt
Korgceller
Korncellslagret
Korncellsskiktet
Korsakoffs sjukdom
Korsakoffs syndrom
Korsbensframrötter
Kortikal
Korttidsminne
Kotpelare
Kranialnerv
Kranialnerv 11, vagusdelen
Kranialnerv 11:s vagustrådar
Kranialnerv 5.s mesencephala ledningsbana
Kranialnerv 7.s smakganglion
Kranialnerv I;1
Kranialnerv II; 2
Kranialnerv III; 3
Kranialnerv IV; 4
Kranialnerv IX; 9
Kranialnerv V; 5
Kranialnerv VI; 6
Kranialnerv VII; 7
Kranialnerv VIII; 8
Kranialnerv X; 10
Kranialnerv XI; 11
Kranialnerv XII; 12
Kranialnerver
Kranialnervsganglier.
Kromosom
Kroppslig
Kölliker-Fuses område
Könsskillnader 1
Könsskillnader 2
Könsskillnader 3
Körtelhypofysen
Labyrinthus cochlearis
Labyrinthus vestibularis
Lamina affixa
Lamina cribrosa
Lamina granularis
Lamina medullaris lateralis
Lamina medullaris medialis
Lamina medullaris thalami externa
Lamina medullaris thalami interna
Lamina molekylaris
Lamina tecti
Lamina terminalis
Laminae medullares thalami.
Laterala hypothalamusområdet.
Laterala lemnisken
Latin
Ledningsbana
Ledningsbana, anterolaterala systemet
Ledningsbana, centrala tegmentbanan.
Ledningsbana, cerebello-thalamiska
Ledningsbana, cerebello-rubrala
Ledningsbana, cortico-spinalis anterior
Ledningsbana, cortico-spinalis lateralis
Ledningsbana, cortico-pontina
Ledningsbana, olivo-spinala
Ledningsbana, parieto-temporo-pontina
Ledningsbana, pyramidbanans korsade del
Ledningsbana, rafe-spinala
Ledningsbana, reticulo-spinal
Ledningsbana, retino-hypothalamiska.
Ledningsbana, rubro-spinal
Ledningsbana, spino-thalamiska
Ledningsbana, spino-olivaris
Ledningsbana, spino-mesencephala
Ledningsbana, tecto-spinal
Ledningsbana, thalamus-gyr. cinguli
Ledningsbana, trigeminus spinala
Ledningsbana, trigeminus mesencephala
Ledningsbana, trigemino-thalamicus dorsalis
Ledningsbana, trigemino-thalamiska laterala
Ledningsbana, vestibulo-spinala inre
Ledningsbana, vestibulo-spinala yttre
Ledningsbana, vårtkropp-synhög
Ledningsbana, yttre spino-thalamiska
Ledningsbana, yttre trigemino-thalamiska
Ledningsbana; mediala lemnisken
Ledningsbana; syn
Lemniscus lateralis
Lemniscus medialis
Lemniscus spinalis
Lemniscus trigeminalis
Lemniskbanan
Lemniskkorsningen
Leptin
LHA
Ligamenta denticulata
Likvor
Liköppning
Limbic midbrain area
Limbic thalamus
Limbiska loben
Limbiska regionen i mesencephalon
Limbiska systemet
Limbiska thalamus
Limbiska/emotionella återkopplingskretsen genom basala ganglierna.
Limbiska/emotionella loopen genom basala ganglierna.
Limen insulae
Liquor cerebrospinalis
Lissauers randzon
Litteraturlista
LNGFR
Lob
Lobotomi
Lobulus paracentralis
Lobulus parietalis inferior
Lobulus parietalis superior
Lobus
Lobus anterior cerebelli
Lobus flocculonodularis
Lobus frontalis
Lobus limbicus
Lobus occipitalis
Lobus parietalis
Lobus posterior cerebelli
Lobus temporalis
Locus coeruleus
Locus coeruleus commissuren
Locus coeruleus complexet
Long term depression
LTD
LTP
Lugaro-celler
Lugaro-neuron
Lukt
Luktbanan
Luktknölen
Luktnerven
Luktsinnet
Lukttriangeln
Luktupphöjningen
Lumbala dorsalrötter
Lumbala spinalganglier
Lumbala ventralrötter
Lumen
Luria A.R.
Långtidsminne
M. sternocleidomastoideus
Magnetoencephalografi
Magnetresonansavbildning
Magnetresonanstomografi
MAO
MAO-A
MAO-B
MAOA
MAOB
Matrisom
Matrixsubstans
MC
ME
Medial Forebrain Bundle
Mediala lemnisken
Mediala upphöjningen
Mediana eminensen
Medulla glandula suprarenalis
Medulla oblongata
Medulla spinalis
MEG
Meissners plexus
Melanopsin.
Melatonin
Mellankothål
Mellersta hypothalamusområdet
Mellersta skallgropen
Membrana glia limitans externa
Membranpotential
Meninger
Meninges
Mesencephala blickriktningscentrum
Mesencephala limbiska arean
Mesencephalon
Mesencphala lokomotorregionen.
Meso-limbiska dopaminerga bansystemet
Mesocortex
Metathalamus
Metencephalon
MFB
Mikroglia
Mikrokolumn
Minne
Minnesförlust
Mios
MLF(Medial Longitudinal Fascicle)
MLR
Molekylarlagret
Monoamine oxidase A
Monoamine oxidase B
Monoaminoxidas
Mosstrådar
Mosstrådar till Golgiceller
Mosstrådar till kornceller.
Mosstrådar till UBC
Mossy fibers
Motor unit
Motorcortex
Motorik
Motorisk
Motorisk enhet
Motorisk homunculus
Motorisk homunculus; hand, arm, hals och övre delen av bålen.
Motorisk homunculus; huvud.
Motorisk homunculus; fot, ben, nedre delen av bålen.
Motoriska talcentrum
Motoriska cortex
Motoriska loopen genom basala ganglierna.
Motoriska systemet
Motoriskt talcentrum
Motorneuron
Motorneurongrupp, inre.
Motorneurongrupp, yttre.
Motsatt kroppssida.
MPG (Motor Pattern Generator)
MRI (Magnetic Resonance Imaging)
MRT
MSN
MT-cortex
MU
Musculi bulbi
Musculus obliquus superior
Musculus rectus inferior
Musculus rectus medialis
Muskelcell, extrafusal
Muskelcell, intrafusal
Muskelspole
Muskulatur
Mutation
Myelencephalon
Myelencephalon
Myelin
Myelinskida
Månfåran
Mönstergenerator
N. accessorius, pars intraspinalis
N. accessorius, pars spinalis
Nack-tinningfåran
Nack-tinningvindlingen
Nackinbuktningen
Nackloben
Nackvindlingar
Nanometer
Nedre collikelen
Nedre fyrhögen
Nedre fyrhögsarmen
Nedre raka ögonmuskeln
Nedåtstigande kortikala banor, pons
Neglekt
Neocerebellum
Neocortex
Neostriatum
Nerv
Nervcell
Nervceller, motoriska
Nervceller; huvudgrupper
Nervcellskropp
Nervcellssoma
Nerve Growth Factor
Nervganglion
Nervi cardiaci
Nervi carotici (internus et externi)
Nervi craniales
Nervi erigentes
Nervi spinales
Nervi splanchnici lumbales
Nervi splanchnici pelvini
Nervi splanchnici sacrales
Nervimpuls
Nervknuta
Nervsignal
Nervsystemet
Nervsystemet, text 4. Översiktlig beskrivning av huvuddelarna.
Nervsystemet, text 3. Grundfunktionen, huvuddelarnas samverkan.
Nervsystemet, text 2. Nervsystemets huvuddelar.
Nervtråd
Nervus
Nervus abducens
Nervus accessorius
Nervus accessorius signalutflöde.
Nervus accessorius, pars cranialis/vagalis
Nervus cranialis
Nervus facialis
Nervus glossopharyngeus
Nervus hypoglossus
Nervus intermedius
Nervus mandibularis
Nervus masticatorius
Nervus maxillaris
Nervus oculomotorius; somato-motorisk del.
Nervus oculomotorius; pars parasympathetica
Nervus oculomotorius
Nervus olfactorius
Nervus ophthalmicus
Nervus opticus
Nervus phrenicus
Nervus presacralis
Nervus spinalis
Nervus splanchnicus major & minor
Nervus trigeminus
Nervus trochlearis
Nervus vagus
Nervus vestibularis
Nervus vestibulocochlearis
Neurit
Neurofibra muscoidea
Neurofibra parallela
Neurohypofysen
Neuromodulator
Neuron
Neuron; huvudgrupper
Neuronsoma
Neuropatologisk
Neuropeptid
Neurotransmittor
NGF
NGFr
Nionde kranialnerven
Nionde kranialnervens parasympatiska del
Nisselsubstans
Nivåer i centrala nervsystemet
nm.
Nociception
Noder
Nodulus cerebelli
Nomenklatur
Noradrenalin
Noradrenalinproducerande cellgrupper.
Noradrenerga trådar
Nucl.ruber och substantia nigra
Nuclei anteriores thalami
Nuclei basales
Nuclei caudales intralaminares thalami
Nuclei cerebelli
Nuclei cochleares
Nuclei corporis geniculati medialis
Nuclei corporis mamillaris lateralis et medialis
Nuclei dorsales thalami.
Nuclei intralaminares thalami
Nuclei laterales thalami
Nuclei mediani thalami
Nuclei nervi craniales
Nuclei parasympathici sacrales
Nuclei periolivares
Nuclei pontis
Nuclei pulvinares
Nuclei raphes rostrales
Nuclei rostrales intralaminares thalami
Nuclei telencephalici
Nuclei vestibulares
Nucleolus
Nucleus
Nucleus abducens
Nucleus accessorius
Nucleus accumbens
Nucleus ambiguus
Nucleus ambiguus pars parasympatica
Nucleus amygdaloideum
Nucleus anterior hypothalami
Nucleus anterior thalami
Nucleus arcuatus (medulla oblongata)
Nucleus arcuatus hypothalami
Nucleus basalis Meynert
Nucleus caudatus
Nucleus caudatus, caput
Nucleus caudatus, cauda
Nucleus centralis tegmentalis superior (mesencephali Bechterew).
Nucleus centromedianus thalami
Nucleus cochlearis dorsalis
Nucleus cochlearis ventralis
Nucleus colliculi inferioris.
Nucleus corporis geniculati lateralis
Nucleus corporis mamillaris
Nucleus corporis trapezoideum
Nucleus cuneatus
Nucleus cuneatus accessorius
Nucleus cuneatus lateralis
Nucleus cuneatus medialis
Nucleus cuneiformis
Nucleus Darkschewitschi
Nucleus dentatus
Nucleus dorsalis corporis geniculati lateralis
Nucleus dorsalis nervi vagi (n.X)
Nucleus dorsalis/thoracicus
Nucleus dorsomedialis hypothalami
Nucleus emboliformis
Nucleus entopeduncularis
Nucleus epifascicularis
Nucleus facialis
Nucleus fastigii
Nucleus funiculi anterioris
Nucleus funiculi lateralis.
Nucleus globosus
Nucleus gracilis
Nucleus gracilis, Nucleus cuneatus
Nucleus gustatorius.
Nucleus habenularis lateralis
Nucleus habenularis medialis
Nucleus hypothalamicus dorsomedialis
Nucleus infundibularis
Nucleus intermediolateralis
Nucleus intermediomedialis
Nucleus interpeduncularis
Nucleus interpositus
Nucleus interstitialis striae terminalis
Nucleus interstitialis rostralis, fasciculus longitudinalis medialis
Nucleus interstitialis Cajal
Nucleus lateralis dorsalis thalami
Nucleus lateralis posterior thalami
Nucleus lemnisci lateralis
Nucleus lentiformis
Nucleus limitans thalami
Nucleus mammillaris medialis
Nucleus mammillaris lateralis
Nucleus medialis dorsalis thalami
Nucleus medialis thalami
Nucleus medio-dorsalis thalami, pars ventro caudalis
Nucleus mesencephalicus nervi trigemini
Nucleus motorius nervi trigemini
Nucleus nervi hypoglossi
Nucleus oculomotorius autonomicus
Nucleus oculomotorius
Nucleus olivaris accessorius medialis
Nucleus olivaris accessorius dorsalis
Nucleus olivaris inferior
Nucleus olivaris superior
Nucleus papillioformis.
Nucleus parabigeminalis
Nucleus parabrachialis lateralis
Nucleus parabrachialis medialis
Nucleus parabrachialis pigmentosus
Nucleus parafascicularis
Nucleus paragigantocellularis ventrolateralis
Nucleus paratenialis
Nucleus paraventricularis (thalamicus)
Nucleus paraventricularis (hypothalamicus)
Nucleus perifornicalis
Nucleus pontinus nervi trigemini
Nucleus posterior hypothalami
Nucleus posterior thalami
Nucleus postero-marginalis och nucleus proprius.
Nucleus posteromarginalis
Nucleus pregeniculatus (thalami)
Nucleus premammillaris dorsalis
Nucleus premammillaris ventralis
Nucleus preopticus lateralis
Nucleus preopticus medialis
Nucleus preopticus medianus
Nucleus preopticus periventricularis
Nucleus prepositus hypoglossi
Nucleus pretectalis
Nucleus principalis sensorius nervi trigemini; signalinflöde.
Nucleus proprius
Nucleus raphes centralis superior
Nucleus raphes dorsalis
Nucleus raphes linearis
Nucleus raphes magnus
Nucleus raphes medianus
Nucleus raphes obscurus
Nucleus raphes pallidus
Nucleus raphes pontis
Nucleus reticularis paramedianus
Nucleus reticularis gigantocellularis.
Nucleus reticularis thalami
Nucleus reticularis centralis medullae oblongata, pars lateralis.
Nucleus reticularis pontis
Nucleus reticularis centralis medullae oblongata, pars medialis
Nucleus reticularis lateralis
Nucleus reticularis tegmenti pontis
Nucleus reuniens
Nucleus ruber
Nucleus ruber, pars parvocellularis
Nucleus ruber, pars magnocellularis
Nucleus salivatorius superior (n.VII)
Nucleus salivatorius inferior (n.IX)
Nucleus sensorius principalis nervi trigemini
Nucleus septalis lateralis
Nucleus septalis lateralis
Nucleus septalis medialis
Nucleus solitarius
Nucleus spinalis nervi trigemini
Nucleus subcoeruleus
Nucleus subthalamicus
Nucleus suprachiasmaticus
Nucleus suprageniculatus thalami
Nucleus supramammillaris
Nucleus supraopticus
Nucleus supraspinalis
Nucleus supratrigeminealis
Nucleus tegmentalis pedunculopontinus.
Nucleus tegmentalis rostromedialis
Nucleus tegmentalis dorsalis, Gudden
Nucleus tegmentalis ventralis, Gudden
Nucleus tegmentalis dorsolateralis
Nucleus tractus solitarii
Nucleus trochlearis
Nucleus tuberomamillaris
Nucleus ventralis anterior thalami
Nucleus ventralis lateralis thalami
Nucleus ventralis medialis thalami, pars posterior.
Nucleus ventralis posterior inferior thalami.
Nucleus ventralis posterolateralis thalami.
Nucleus ventralis posteromedialis thalami, pars parvocellularis.
Nucleus ventralis posteromedialis thalami.
Nucleus ventromedialis hypothalami
Nucleus vestibularis inferior
Nucleus vestibularis medialis
Nucleus vestibularis lateralis
Nucleus vestibularis superior
Nukleol
Nystagmus.
Obduktion
Occipitalloben
Olfactorium
Oligodendrocyt
Oligodendroglia
Oliva
Oliva inferior
Olivainferiorkomplexet
Oliven
Olivo-spinala banan
Området utan namn
Omyeliniserat axon
Onufs nucleus
Operculum frontale
Operculum parietale
Operculum temporale
Opioider
Orbitofrontala cortex
Ordblindhet
Orexin
Organum subcommissurale
Organum subfornicale
Organum vasculosum laminae terminalis
Oxytocin
PAG. Vattenledningens grå substans
Paleocerebellum
Paleocortex
Paleostriatum
Pallidum
Pallidum dorsale
Pannloben
Pannlobsvindling nedre
Pannlocket
Papez krets
Paracentrala miniloben
Parahippocampala haken
Parallelltrådar
Paralysis agitans
Paramedian pontine reticular formation
Parasympaticus
Parasympaticus, ambiguusdelen
Parasympatiska nervsystemet
Paravermis
Paravertebralt ganglion
Parietal-Temporal-Occipital regionen
Parietalloben
Parieto-occipitala blickriktningscentrum
Parkinson plus
Parkinsons sjukdom
Parkinsons sjukdom, atypisk
Pars cervicalis medullae spinalis
Pars coccygea medullae spinalis
Pars intermedia cerebelli
Pars intraspinalis; radix anterior
Pars lumbaris medullae spinalis
Pars orbitalis av gyrus frontalis inferior
Pars parasympathetica, n. oculomotorius (n.III)
Pars parasympathetica, n.vagus (n.X)
Pars parasympathetica, n.facialis (n.VII)
Pars parasympathetica av Systema nervosum autonomicum
Pars parasympathetica, n. glossopharyngeus (n.IX)
Pars retrolentiformis capsulae internae
Pars sacralis medullae spinalis
Pars sublentiformis capsulae internae
Pars sympathetica av Systema nervosum autonomicum
Pars thoracica medullae spinalis
Peduculus corporis mammillaris
Pedunculi thalami
Pedunculus cerebellaris medius
Pedunculus cerebellaris inferior
Pedunculus cerebellaris superior
Pedunculus flocculi
Pedunculus thalami anterior
Pedunculus thalami inferior
Pedunculus thalami superior
Peri Aqueductal Grey matter
Pericyt
Pericyte
Perifera nervsystemet
Perifornicala cellgruppen
PET
PFC
Phineas Gage
Pia mater
Pia mater cranialis
Pia mater spinalis
Pian
PICA
Pinealocyt
Planum temporale
Plasmamembran
Plexus aorticus abdominalis
Plexus autonomicus (viscerale)
Plexus cardiacus et plexus pulmonalis
Plexus choroideus
Plexus choroideus ventr. IV.
Plexus choroideus ventr III
Plexus choroideus ventriculus lat.
Plexus coeliacus
Plexus hypogastricus superior
Plexus hypogastricus
Plexus hypogastricus inferior
Plexus myentericus
Plexus solaris
Plexus submucosus
PMC
PMD
PNS
Pons
Pontina blickriktningscentrum
Pontina miktionscentrum
Pontina reticulo-spinala ledningsbanan
Pontocerebellum.
Portasystem
Portio major n.V
Portio minor n.V
Positron Emissions Tomografi
Postcommissurala fornix
PPN
PPRF
Precommissurala fornix
Precommissurala fornix
Precuneus
Prefrontala cortex
Premotoriska barken
Premotoriska cortex
Preoptiska området
Presenil
Pretectala regionen
Prevalens
Prevertebrala ganglier
Prevertebrala plexusbildningar
Projektionsbanor
Proprioception
Proprioception
Prosencephalon
Prosopagnosi
Proximal
Proximala axonkollateraler, Purkinjecellens
Psammomakropp
PTO-regionen/området
Pulsåder
Pulvinar thalami
Pulvinar thalami
Pupillreflexen för accomodation
Pupillreflexen för ljus
Pupillsammandragning
Purkinjecellens proximala axonkollateraler.
Purkinjeceller
Purkinjeceller i fykantsformation; 10 led x 13 rader = 130st
Purkinjecellsaxon
Purkinjecellslagret
Purkinjecellsskiktet
Purkinjeneuron
Putamen
Pyramidala systemet
Pyramidbanan
Pyramidbanans korsade del; trådar till yttre motorneurongruppen.
Pyramidbanans okorsade del; trådar till inre motorneurongruppen.
Pyramidbanans yttre korsade del
Pyramidbankorsningen
Pyramiden
Pyramidkorsningen
Pyramis
Radiatio acustica
Radiatio corporis callosi.
Radiatio optica
Radiatio optica pars inferior
Radiatio optica, pars superior
Radix anterior
Radix posterior
Radix ventralis
Radix ventralis C5; signalutflöde.
Radix ventralis L3; signalutflöde.
Rafe-spinala ledningsbanan
Rami cardiaci, rami pulmonales, rami esophagei
Rami communicantes albi
Rami cutanei, n. trigeminus (n.V)
Rami gastrici, rami hepatici, rami coeliaci
Rami interganglionares
Ramus communicans griseus
Ramus dorsalis n.spinalis
Ramus meningeus
Ramus sinus carotici n.IX
Ramus ventralis n.spinalis
Ranviers noder
RAS
Rasmussens nerv
Rasmussens nervtrådsbunt
RCA
rCBF
RCG
Recessus lateralis ventriculus quartus
Ref.
Referenser
Reflex
Refs.
Regio pretectalis
Regio septalis
Regionalt cerebralt blod-flöde
Response inhibition
Reticulo-spinala ledningsbanan
Retina
Rhombencephalon
Ribonukleinsyra
RIMFL
RMTg
RNA
Roswell
Rubrik
Rubro-spinala ledningsbanan
Rutgropen
Rörelsekontrollerande systemet
Rörelserubbningar, basala ganglierna.
S 1
S 2
S I
S II
Saccad
Saccad automatisk
Saccad, viljestyrd
Sacrala spinalganglier
Sacrala ventralrötter
Sakrala dorsalrötter
Saltatorisk impulsspridning
Samlingsområde för de acetycholinproducerande cellgrupperna Ch1, Ch2 och Ch3.
Samsidig.
Sandsvulst
Satellitcell
Scarpas ganglion
Schwanncell
Schützska ledningsbanan
SCN.
Segmentum medullae spinalis
Semantiskt minne.
Senila plack
Sensori-motoriska loopen genom basala ganglierna.
Sensori-motoriska återkopplingskretsen genom basala ganglierna.
Sensoria
Sensorisk
Sensorisk homunculus; hand, arm, hals och övre delen av bålen.
Sensorisk homunculus
Sensorisk homunculus; fot, ben och nedre delen av bålen.
Sensoriskt talcentrum
Sensoriskt talcentrum
Senspole
Sensus
Septala regionen
Septum
Septum pellucidum
Serotonin
Serotonin
Serotoninerga trådar
Serotoninproducerande cellgrupper formatio reticularis.
SFO
Sidofåran
Sidohorn
Sidoventrikel
Signalutflöde från nucleus dentatus till formatio reticularis i pons och medulla oblongata.
Signalutflöde från nucleus interpositus till lamina tecti i mesencephalon.
Signalutflöde i den 11.te kranialnerven.
Silbensplattan
Simple spikes.
Single Photon Emission Computed Tomography.
Sinnen
Sinnesintyck
Sinnesorgan
Sinus durae matris
Sinus sagittalis superior
Sinusnerven
Sinuvertebralnerven
Sjukdomshistoria
Sjunde kranialnervens parasympatiska del
Sjunde kranialnerven
Skalle
Skallgrop, bakre
Skallgrop, mellersta
Skelettmuskulatur
Skiktavbildning
Slaganfall
Slutstrimman
Slutstrimmans centrala del
Slutstrimmans tinninglobsdel
Sluttråden
SM I
SM I; område för ansikte, tunga, pharynx och larynx.
SM I; område för nedre extremiteten och nedre delen av bålen
SM I; område för övre extremiteten och övre delen av bålen
SM II
Smak
Smak-svalgnerven
SMC
SN
SNc
SNr
Solarplexus
Somat
Somatisk
Somatisk afferens
Somatisk efferens
Somato-motorisk
Somato-motoriska cortex
Somato-sensoriska cortex I
Somatosensorik
Somatosensoriska cortex ansiktsområde
Somatosensoriska cortex skuldre-arm-handområde
Somatosensoriska cortex II
Somatosensoriska cortex höft-ben-fotområde
Somatotop
Somatotopi
Spastisk kolit
Spastisk pares
Spatium epidurale
Spatium subarachnoideum
Spatium subdurale
SPECT
Spike
Spinala lemnisken
Spinala motorneuron
Spinalganglier, bröst
Spinalganglier, hals
Spinalganglier, sakrala
Spinalganglion
Spinalnerv
Spinalnervens meningeala gren
Spinalnerver
Spinalnervsgren bakre
Spine
Spino-mesencephala ledningsbanan
Spino-olivaris banan
Spino-thalamiska banan
Spinocerebellum, funktion och funktionsrubbning
Spinocerebellum.
Splenium (corporis callosi)
Spolformade vindlingen
Spontanaktivitet i basala ganglier.
Sporrfåran
Språkcentrum, motorisk
SQUID
SS I
SS I, ansikte med håligheter.
SS I, nedre exteremiteten och nedre delen av bålen
SS I, övre extremiteten och övre delen av bålen
SS II
Stam-celler
Stamceller
Stellate neuron
STN
Stora nackhålet
Strata grisea et alba colliculi superioris
Stress, posttraumatisk
Stretch reflex
Stria Gennari
Stria longitudinalis lateralis
Stria longitudinalis medialis
Stria medullaris thalami
Stria olfactoria lateralis
Stria olfactoria medialis
Stria terminalis
Stria terminalis pars temporalis
Stria terminalis pars centralis
Striae longitudinales
Striatala D1-neuron.
Striatala D2-neuron.
Striatum
Striatum dorsale
Striatum ventrale
Striosom
Stroke
Stroke/Capsula-interna-blödning
Stroke; arteria cerebri media rami corticales
Strålkransen
Strödda acetylcholinproducerande neuron
Subaraknoidalrum
Subcommissuralorganet
Subduralrum
Subfornikalorganet
Subiculum
SubstansP
Substantia alba
Substantia alba spinalis
Substantia gelatinosa Rolandi
Substantia gelatinosa
Substantia grisea
Substantia grisea centralis
Substantia grisea intermedia (Medulla spinalis)
Substantia grisea spinalis
Substantia innominata
Substantia nigra
Substantia nigra pars compacta
Substantia nigra, pars reticulata
Substantia nigra, pars compacta.
Substantia perforata anterior
Substantia perforata posterior
Subthalamus
Sulcus
Sulcus centralis
Sulcus cinguli
Sulcus collateralis
Sulcus corporis callosi
Sulcus hypothalamicus
Sulcus interparietalis
Sulcus lateralis
Sulcus lunatus
Sulcus occipitotemporalis.
Sulcus parieto-occipitalis
Sulcus rhinalis
Sulcus Rolandii
Sulcus Sylvius
Superconducting Quantum Interference Devices
Supratentoriella rummet
Svansframrötter
Sympaticus
Sympaticusutflöde i spinalnerverna
Sympatiska halsnerverna, den inre och de yttre.
Sympatiska nervsystemet
Syn
Synaps
Synaps, exciterande
Synaps, inhibitorisk
Synaps,inhiberande
Synapsblåsa
Synaptisk transmission.
Synaptisk vesikel
Synaptiskt komplex.
Synbanan
Synbarken, area 17
Synbarksfåran
Synbarksområde i nedre tinninglobsfåran.
Synblindhet
Syncortex.
Synhögen
Synhögens bakre pol
Synhögens förbindelser med basala ganglierna
Synhögens trådbunt
Synhögsarm, undre
Synhögsarm, övre
Synhögsarmar
Synhögsbandet
Syninformation i flocculus.
Synnerven, andra kranialnerven
Synnervskorset
Synstrålningen
Synstrålningen, nedre
Synstrålningen, övre
Systema nervosum
Systema nervosum centrale
Systema nervosum periphericum
Taenia choroidea
Taenia fornicis
Taenia thalami
Talcentrum, motoriskt
Talcentrum, sensoriska
Tallkottkörteln
TAN
Tandligamenten
Tandvindlingen
Tanocyt
Tanycyte
tDCS
Tecto-spinala ledningsbanan
Tectum
Tegmentala området H.
Tegmentala området H2
Tegmentala området H1
Tegmentum
Tegmentum mesencephali
Telencephalon
Telencephalon-rotation
Temporalloben
Temporallobens inferiotemporala del, pars anterior; dexter
Temporallobens inferiotemporala del, pars posterior
Temporallobens inferiotemporala del, pars anterior; sinister
Temporallobens mesiala del
Tentorium cerebelli
Thalamo-corticala förbindelser.
Thalamo-striatala projektioner
Thalamus
Thalamus ventralis
Thalamuskontur.
Thalamuspedunklar
Thalamusyta, halvgenomskinlig
The basal fore-brain
Theta-rytm
Theta-vågor
Thoracala dorsalrötter
Thoracala ventralrötter
Thorakala spinalganglier
Tinningloben
Tinninglobens inferotemporala del, bakre partiet
Tinninglobens inre del
Tinninglobsplattan
Tinninglocket
Tionde kranialnerven
Titubation
TMS
Tomografi
TOMTBG
Tonisk aktivitet
Tonsilla cerebelli
Tonus
tr.
Tr.c-s.a.
tr.c-s.lat.
Tractographi.
Tractus
Tractus cerebello-rubralis
Tractus cerebello-thalamicus
Tractus cortico-nuclearis; trådar till nucl. ambiguus.
Tractus cortico-nuclearis; trådar till nucl. nervi hypoglossi.
Tractus cortico-nuclearis; trådar till nucl. facialis.
Tractus cortico-nuclearis; trådar till nucleus accsessorius.
Tractus cortico-nuclearis; trådar till nucl. motorius nervi trigemini.
Tractus cortico-nuclearis
Tractus cortico-pontinus
Tractus cortico-spinalis
Tractus cortico-spinalis anterior; trådar till cellulae motoriae mediales.
Tractus cortico-spinalis lateralis
Tractus cortico-spinalis anterior
Tractus cortico-spinalis lateralis; trådar till cellulae motoriae laterales.
Tractus cuneo-cerebellaris
Tractus dorsolateralis
Tractus habenulo-interpeduncularis
Tractus mammillo-tegmentalis
Tractus mammillo-thalamicus
Tractus mesencephalicus nervi trigemini
Tractus olfactorius
Tractus olivo-cerebellaris
Tractus olivocochlearis
Tractus olivospinalis
Tractus opticus
Tractus parieto-temporo-pontinus
Tractus perforans
Tractus ponto-cerebellaris
Tractus raphe-spinalis
Tractus reticulo-spinalis lateralis
Tractus reticulo-spinalis
Tractus reticulo-spinalis medialis
Tractus retino-hypothalamicus.
Tractus rubro-spinalis
Tractus solitarius.
Tractus spinalis nervi trigemini
Tractus spino-cerebellaris dorsalis
Tractus spino-cerebellaris rostralis
Tractus spino-cerebellaris posterior
Tractus spino-cerebellaris ventralis
Tractus spino-cerebellaris anterior
Tractus spino-mesencephalicus
Tractus spino-olivaris
Tractus spino-parabrachialis
Tractus spino-reticularis
Tractus spino-solitarius
Tractus spino-thalamicus anterior
Tractus spino-thalamicus lateralis
Tractus spino-thalamicus
Tractus spino-vestibularis
Tractus tecto-spinalis
Tractus tegmentalis dorsalis (Shute & Lewis).
Tractus tegmentalis medialis
Tractus tegmentalis centralis
Tractus trigeminothalamicus lateralis
Tractus trigeminothalamicus dorsalis
Tractus uncinatus
Tractus vestibulo-spinalis lateralis
Tractus vestibulo-spinalis medialis
Transkraniell Magnetisk Stimulering
Transmittor
Transmittorsubstans
Tredje kranialnervens parasympatiska del
Trigemino-thalamiska ledningsbanan, bakre
Trigemino-thalamiska ledningsbanan, yttre
Trigeminusgangliet
Trigeminuslemnisken
Trigonum olfactorium
Trillingnerven
Trillingnervens ganglion
Trillingnervens spinala ledningsbana
Trillingnervens större hudgrenar
Truncus anterior Ae. cerebri medie
Truncus encephali
Truncus intermedius Ae. cerebri medie
Truncus posterior Ae. cerebri medie
Truncus sympatheticus
Tuber cinereum
Tuberculum cinereum
Tuberculum cuneatum
Tuberculum gracile
Tuberculum gracile och tub. cuneatum
Tuberculum olfactorium
Tuggmuskelnerven
Tuggningens mönstergenerator
Tung-svalgnerven
Tung-svalgnervens parasympatiska del
Tungmuskelnerven
Tungvindlingen
tVTA
Töjningsreflex
Tömmarna, tyglarna
UBC
Ulltussarmen
Ulltussen
Uncus
Undre thalamuspedunkeln
Unipolar brush cell
Urineringscentrum
Urladdning
Ursprungsområde för tractus spino-cerebellaris rostralis.
Ursprungsområde för tractus spino-cerebellaris anterior.
Utsidan på tredje ventrikelns golv.
Utåtgående
V I
Vagus
Vagusnervens parasympatikusdel
Vagusnervens parasympatiska bukgrenar
Vagusnervens parasympatiska brösthålsgrenar
Valvet
Valvets förbindelse med vårtkroppen
Valvets pelardel
Valvets slutdel
Valvfransen
Valvkommissuren
Varikositet.
Vasomotor- pilomotor- och sudomotornervtrådar
Vasopressin
Vattenledningen
Vegetativa nervsystemet
Velum interpositum
Ven
Vena
Venae cerebri superiores
Ventral Tegmental Area
Ventrala pallidum
Ventrala striatum
Ventrala thalamus
Ventralrot
Ventriculus
Ventriculus IV
Ventriculus lateralis
Ventriculus quartus
Ventriculus tertius
Ventrikelmellanhål
Vermis cerebelli
Vermiszonen
Vertikalt blickriktningscentrum
Vestibularisfunktionen
Vestibularisorganet
Vestibulocerebellum.
Vestibulocerebellum. Funktion och funktionsrubbning
Vicq d'Azyrs strimma
Viljestyrd saccad
Vilopotential
Vindling
Vinkelvindlingen
Viscera
Visceral
Visceral afferens
Visceral efferens
Visceral-efferenta systemet
Viscero-motorisk
Visceroception
Visuale
Visuell agnosi
Visuell attentioncortex i parietalloben
Visuell information i flocculus.
Visuospatiala (förmågan)
Vita sammanbindingsgrenar
VMh
VMH
VMpo.
Volymtransmission.
VP-området i thalamus.
VPM, hypothalamus
VPM, thalamus.
VPMpc
VPS-trådar
VTA
VTN
Vårtkropp-tegmentbanan
Vårtkroppen
Wallenbergsyndromet
Working memory
Yttersta nervtrådskapseln
Yttre hypothalamuszonen
Yttre luktstrimman
Yttre motorneurongruppen
Yttre motorneurongruppens alfa- och gammamotorneuron.
Yttre nervtrådskapseln
Yttre spino-thalamiska ledningsbanan
Yttre vestibulo-spinala ledningsbanan
Zona incerta.
Zona lateralis, hypothalamus
Zona medialis, hypothalamus
Zona periventricularis, hypothalamus
Å.
Ångström
Åttonde kranialnerven
Ö-området
Ögonhåledelen
Ögonhålsvindlingar
Ögonmuskel, nedre raka
Ögonmuskel, ögonlockslyftaren
Ögonmuskel, övre sneda
Ögonmuskeln, inre raka
Ögonmuskelnerven, tredje kranialnerven
Ögonmuskelnervens parasympatiska del
Ögonmuskelnervens parasympatiska del.
Ögonmuskelnervens somato-motoriska del.
Ögonnerven
Ön
Öns Brodmannareor
Övre (sympatiska) halsgangliet
Övre collikeln.
Övre collikelns grå substans
Övre fyrhögen
Övre fyrhögens skiktade grå substans
Övre sneda ögonmuskeln
Övre thalamuspedunkeln