Skip to main content

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö *

Uppslagsverk

Sökresultat
242 träffar.

Taenia choroidea
Taenia fornicis
Taenia thalami
Talcentrum, motoriskt
Talcentrum, sensoriska
Tallkottkörteln
TAN
Tandkärnan.
Tandligamenten
Tandvindlingen
Tanocyt
Tanycyte
Tau
tDCS
Tecto-spinala ledningsbanan
Tectum
Tegmentala området H.
Tegmentala området H1
Tegmentala området H2
Tegmentum
Tegmentum mesencephali
Telencephala kärnorna
Telencephalon
Telencephalon-rotation
Temporalloben
Temporallobens inferiotemporala del, pars anterior; dexter
Temporallobens inferiotemporala del, pars anterior; sinister
Temporallobens inferiotemporala del, pars posterior
Temporallobens mesiala del
Tentorium cerebelli
Tentorium cerebellis fästlinje
TextstorlekTest
Textstorlektest
Thalamiska smakkärnan
Thalamo-corticala förbindelser.
Thalamo-striatala projektioner
Thalamus
Thalamus inre (vita) märgskikt
Thalamus kärnområden
Thalamus med kärnkonturer
Thalamus medellinjekärnor
Thalamus mediodorsala kärnområde.
Thalamus posteriora kärnområde.
Thalamus ventrala posteriora kärnkomplex.
Thalamus ventralis
Thalamus yttre (vita) märgskikt.
Thalamuskomplexet
Thalamuskontur.
Thalamuskärna MD
Thalamuskärna VL
Thalamuskärna VPL
Thalamuskärna,
Thalamuskärna, centrum medianum.
Thalamuskärna, retikulära
Thalamuskärna, VA
Thalamuskärnor, smärt- och temperaturafferens.
Thalamuskärnor, främre
Thalamuskärnor, intralaminära
Thalamuskärnor, laterala
Thalamuskärnor, pulvinarkomplexet.
Thalamuskärnor, yttre
Thalamuskärnor, övre/dorsala
Thalamuskärnor.
Thalamuspedunklar
Thalamusyta, halvgenomskinlig
Thalamus´ kärnområden.
Thalamus´ ventrala kärnområde.
The basal fore-brain
Theta-rytm
Theta-vågor
Thoracala dorsalrötter
Thoracala ventralrötter
Thorakala spinalganglier
Tinningloben
Tinninglobens inferotemporala del, bakre partiet
Tinninglobens inferotemporala del, främre partiet, höger hjärnhalva
Tinninglobens inferotemporala del, främre partiet, vänster hjärnhalva
Tinninglobens inre del
Tinninglobsfåra nedre
Tinninglobsfåra övre
Tinninglobsplattan
Tinninglobsvindling mellersta
Tinninglobsvindling nedre
Tinninglobsvindling övre
Tinninglobsvindlingar tvärgående
Tinninglocket
Tionde kranialnerven
Tionde kranialnervens inälvsgrenar i brösthålan.
Tionde kranialnervens inälvsgrenar i bukhålan.
Tionde kranialnervens parasympatiska hjärnstamskärna
Titubation
TM-kärnan
TMS
Tom
TOM
Tom Plats
Tomografi
TOMTBG
Tonisk aktivitet
Tonsilla cerebelli
Tonus
TPC-kärnan
TPP-kärnan
tr.
Tr.c-s.a.
tr.c-s.lat.
Tractographi.
Tractus
Tractus cerebello-rubralis
Tractus cerebello-thalamicus
Tractus cortico-nuclearis
Tractus cortico-nuclearis corticala ursprungsområde
Tractus cortico-nuclearis; från cortex till hjärnstammen.
Tractus cortico-nuclearis; trådar till nucl. ambiguus.
Tractus cortico-nuclearis; trådar till nucl. facialis.
Tractus cortico-nuclearis; trådar till nucl. motorius nervi trigemini.
Tractus cortico-nuclearis; trådar till nucl. nervi hypoglossi.
Tractus cortico-nuclearis; trådar till nucleus accsessorius.
Tractus cortico-pontinus
Tractus cortico-spinalis
Tractus cortico-spinalis anterior
Tractus cortico-spinalis anterior; trådar till cellulae motoriae mediales.
Tractus cortico-spinalis corticala ursprungsområde
Tractus cortico-spinalis lateralis
Tractus cortico-spinalis lateralis; trådar till cellulae motoriae laterales.
Tractus cuneo-cerebellaris
Tractus dorsolateralis
Tractus frontopontinus
Tractus habenulo-interpeduncularis
Tractus mammillo-tegmentalis
Tractus mammillo-thalamicus
Tractus mesencephalicus nervi trigemini
Tractus nigro-striatalis
Tractus olfactorius
Tractus olivo-cerebellaris
Tractus olivocochlearis
Tractus olivospinalis
Tractus opticus
Tractus parieto-temporo-pontinus
Tractus perforans
Tractus ponto-cerebellaris
Tractus raphe-spinalis
Tractus reticulo-spinalis
Tractus reticulo-spinalis lateralis
Tractus reticulo-spinalis medialis
Tractus retino-hypothalamicus.
Tractus rubro-spinalis
Tractus solitarius
Tractus solitarius.
Tractus spinalis nervi trigemini
Tractus spino-cerebellaris anterior
Tractus spino-cerebellaris dorsalis
Tractus spino-cerebellaris posterior
Tractus spino-cerebellaris rostralis
Tractus spino-cerebellaris ventralis
Tractus spino-mesencephalicus
Tractus spino-olivaris
Tractus spino-parabrachialis
Tractus spino-reticularis
Tractus spino-solitarius
Tractus spino-thalamicus
Tractus spino-thalamicus anterior
Tractus spino-thalamicus lateralis
Tractus spino-vestibularis
Tractus tecto-spinalis
Tractus tegmentalis centralis
Tractus tegmentalis dorsalis (Shute & Lewis).
Tractus tegmentalis medialis
Tractus trigeminothalamicus dorsalis
Tractus trigeminothalamicus lateralis
Tractus uncinatus
Tractus vestibulo-spinalis lateralis
Tractus vestibulo-spinalis medialis
Tractus vestibulo-thalamicus
Transkraniell Magnetisk Stimulering
Transmittor
Transmittorsubstans
Trapezoidkroppen
Trapezoidkroppens kärna
Tredje (hjärn)ventrikeln
Tredje (hjärn)ventrikelns framvägg
Tredje kranialnervens parasympatiska del
Tredje kranialnervens parasympatiska kärna
Trekanten
Trigemino-thalamiska ledningsbanan, bakre
Trigemino-thalamiska ledningsbanan, yttre
Trigeminus mesencephala kärna
Trigeminus motoriska kärna
Trigeminus pontina kärna
Trigeminus spinala kärna
Trigeminusgangliet
Trigeminuskärnorna
Trigeminuslemnisken
Trigonum olfactorium
Trillingnerven
Trillingnervens ganglion
Trillingnervens muskelkontrollerande kärna
Trillingnervens proprioceptiva kärna
Trillingnervens ryggmärgskärna
Trillingnervens sensoriska huvudkärna
Trillingnervens spinala kärna
Trillingnervens spinala ledningsbana
Trillingnervens större hudgrenar
Trogna hjärn- ryggmärgshinnan
Trogna hjärnhinnan
Truncus anterior Ae. cerebri medie
Truncus encephali
Truncus intermedius Ae. cerebri medie
Truncus posterior Ae. cerebri medie
Truncus sympatheticus
Tuber cinereum
Tuberculum cinereum
Tuberculum cuneatum
Tuberculum gracile
Tuberculum gracile och tub. cuneatum
Tuberculum olfactorium
Tuberomamillariskärnan
Tuggmuskelnerven
Tuggningens mönstergenerator
Tung-svalgnerven
Tung-svalgnervens parasympatiska del
Tung-svalgnervens parasympatiska kärna
Tungmuskelnerven
Tungmuskelnervens kärna
Tungvindlingen
Tunntarm
tVTA
Tvärförbindelse mellan hö. och vä. locus coeruleus.
Tvärförbindelse, hjärnans bakre
Tvärförbindelse, hjärnans främre
Tvärförbindelse, hjärnans stora
Tvärförbindelse, hjärnans stora, bakre delen
Tvärförbindelse, hjärnans stora, trådmassa
Tvärförbindelse, Lilla hjärnans
Tvärförbindelse, nedre fyrhögarnas
Tvärförbindelse, ryggmärgens främre vita
Tvärförbindelse, valvets
Tvärförbindelser
Tvärsnitt genom hjärnskänkeln
Tvärstrimmig skelettmuskulatur
Töjningsreflex
Tömmarna, tyglarna