Skip to main content

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö *

Uppslagsverk

Sökresultat
424 träffar.

S 1
S 2
S I
S II
Saccad
Saccad automatisk
Saccad, viljestyrd
Sacrala spinalganglier
Sacrala ventralrötter
Sakrala dorsalrötter
Sakralryggmärgen
Saltatorisk impulsspridning
Samlingsområde för de acetycholinproducerande cellgrupperna Ch1, Ch2 och Ch3.
Samordnad ögonrörelse
Samsidig.
Sandsvulst
Satellitcell
Scarpas ganglion
Schwanncell
Schützska ledningsbanan
SCN.
Secretase
Segmentum medullae spinalis
Sekundära känselbarken
Sekundära somato-motoriska cortex
Sekundära somatosensoriska cortex
Semantiskt minne.
Senil
Senila plack
Sensori-motoriska loopen genom basala ganglierna.
Sensori-motoriska återkopplingskretsen genom basala ganglierna.
Sensoria
Sensorisk
Sensorisk associationsbark
Sensorisk homunculus
Sensorisk homunculus; ansikte med ögon-, näs- och munhåligheter
Sensorisk homunculus; fot, ben och nedre delen av bålen.
Sensorisk homunculus; hand, arm, hals och övre delen av bålen.
Sensoriska trigeminuskärnornas förbindelse med spinocerebellum.
Sensoriskt talcentrum
Sensoriskt talcentrum
Senspole
Sensus
Septala regionen
Septum
Septum pellucidum
Serotonin
Serotonin
Serotoninerg efferens till cortex cerebri.
Serotoninerg efferens till den subependymala regionen.
Serotoninerga trådar
Serotoninkärnor
Serotoninkärnor i hjärnstammen
Serotoninproducerande cellgrupper formatio reticularis.
SFO
Sidofåra; bakåtriktade grenen
Sidofåra; framåtriktade grenen
Sidofåra; uppåtriktade grenen
Sidofåran
Sidogren.
Sidohorn
Sidosträng
Sidoventrikel
Sidoventrikel, central del
Sidoventrikel, nacklobsdel
Sidoventrikel, pannlobsdel
Sidoventrikel, tinninglobsdel
Sidtittarnerven, sjätte kranialnerven
Sidtittarnervens kärna
Signalering från bakhornets smärt- och temperaturmottagande cellgrupper till den stora rafekärnan.
Signalflöde från lamina tecti till intermediära hemisfärzonen och nucleus interpositus.
Signalflöde från nucleus interpositus till nucleus rubers storcelliga/magnocellulära del.
Signalflöde från balanskärnorna till lilla hjärnan.
Signalflöde från balansorganet till lilla hjärnan.
Signalflöde från hjässlobens bark till ponskärnorna.
Signalflöde från nacklobens bark till ponskärnorna.
Signalflöde från nucleus reticularis tegmenti pontis.
Signalflöde från nucleus rubers parvocellulära del till olivainferiorkomplexet.
Signalflöde från prefrontala barken (PFC) till ponskärnorna.
Signalflöde från premotoriska barken (PMC) till ponskärnorna.
Signalflöde från sensoriska barken (SS1) till ponskärnorna.
Signalflöde från somato-motoriska barken (SM1) till ponskärnorna och vidare till ryggmärgen genom pyramidbanan.
Signalflöde från tinninglobens bark till ponskärnorna.
Signalflödet från nucleus interpositus till Darkschewitsch kärna.
Signalinflöde från formatio reticularis i pons och medulla oblongata till intermediära hemisfärzonen och nucleus interpositus.
Signalinflöde från nucleus reticularis tegmenti pontis till vermis och nucleus fastigii.
Signalinflöde från övre, inre och nedre vestibulariskärnorna till vermis nodulus del.
Signalinflöde till trillingnervens sensoriska huvudkärna.
Signalutflöde från nucleus dentatus till formatio reticularis i pons och medulla oblongata.
Signalutflöde från nucleus dentatus till mediodorsala thalamuskärnan.
Signalutflöde från nucleus dentatus till centrum medianum i thalamus.
Signalutflöde från nucleus dentatus till lamina tecti i mesencephalon.
Signalutflöde från nucleus dentatus till nucleus parafascicularis i thalamus.
Signalutflöde från nucleus dentatus till nucleus reticularis tegmenti pontis.
Signalutflöde från nucleus dentatus till nucleus rubers parvocellulära del.
Signalutflöde från nucleus dentatus till olivainferiorkomplexet.
Signalutflöde från nucleus dentatus till PAG.
Signalutflöde från nucleus dentatus till VA-kärnan i thalamus.
Signalutflöde från nucleus dentatus till VL-kärnan i thalamus.
Signalutflöde från nucleus dentatus till VMpo-kärnan i thalamus.
Signalutflöde från nucleus fastigii till nucleus reticularis tegmenti pontis.
Signalutflöde från nucleus interpositus till Centrum medianum i thalamus.
Signalutflöde från nucleus interpositus till lamina tecti i mesencephalon.
Signalutflöde från nucleus interpositus till motsatta sidans olivainferiorkomplex.
Signalutflöde från nucleus interpositus till nucl. parafascicularis i thalamus
Signalutflöde från nucleus interpositus till nucleus reticularis tegmenti pontis
Signalutflöde från nucleus interpositus till PAG.
Signalutflöde från nucleus interpositus till VL kärnan i thalamus.
Signalutflöde från nucleus interpositus till VMpo-kärnan i thalamus.
Signalutflöde från nucleus interpositusi till formatio retikularis i pons och medulla oblongata.
Signalutflöde i den 11.te kranialnerven.
Signalutflöde i det 3:dje ländryggmärgssegmentets framrot
Signalutflöde i det 5.te halsryggmärgssegmentets framrot
Silbensplattan
Simple spikes.
Single Photon Emission Computed Tomography.
Sinnen
Sinnesintyck
Sinnesorgan
Sinus durae matris
Sinus sagittalis superior
Sinusnerven
Sinuvertebralnerven
Sjukdomshistoria
Sjukdomstecken
Sjunde kranialnerven
Sjunde kranialnervens parasympatiska del
Sjunde kranialnervens större muskelgrenar
Sjunde kranialnevens parasympatiska kärna.
Sjöhästen
Sjöhästfransen
Sjöhästfransen; Valvfransen
Sjöhäststödet
Skalkärnan
Skalle
Skallgrop, bakre
Skallgrop, främre
Skallgrop, mellersta
Skelettmuskulatur
Skiktavbildning
Slaganfall
Sluta använda hjärnatlasen
Slutstrimman
Slutstrimmans bäddkärna
Slutstrimmans centrala del
Slutstrimmans tinninglobsdel
Sluttråden
SM I
SM I; område för ansikte, tunga, pharynx och larynx.
SM I; område för nedre extremiteten och nedre delen av bålen
SM I; område för övre extremiteten och övre delen av bålen
SM II
Smak
Smak-svalgnerven
Smakkärna, thalamiska
Smakkärnan i förlängda märgen.
SMC
Smärt- och temperaturförmedlande ryggmärgskärnor.
Smärt- och temperaturmottagande synhögskärnor.
Smärta
Smärtbanan
Småmolekylära neurotransmittorer
SN
Snabba & ultrasnabba hjärnvågor
SNB = spinala bulbocavernosus-kärnan (råtta)
SNc
Snittyta genom capsula interna
Snittyta genom mellanhjärnan
SNr
Snäcklabyrinten
Solarplexus
Solitariuskärnan
Somat
Somatisk
Somatisk afferens
Somatisk efferens
Somato-motorisk
Somato-motoriska cortex
Somato-sensoriska cortex I
Somatosensorik
Somatosensoriska cortex ansiktsområde
Somatosensoriska cortex höft-ben-fotområde
Somatosensoriska cortex II
Somatosensoriska cortex skuldre-arm-handområde
Somatotop
Somatotopi
Spastisk kolit
Spastisk pares
Spatium epidurale
Spatium subarachnoideum
Spatium subdurale
Specifika thalamuskärnor
SPECT
Spike
Spinala balanskärnan
Spinala lemnisken
Spinala motorneuron
Spinala trigeminuskärnan
Spinalganglier, bröst
Spinalganglier, hals
Spinalganglier, länd
Spinalganglier, sakrala
Spinalganglier, svans
Spinalganglion
Spinalnerv
Spinalnervens meningeala gren
Spinalnervens ryggmärgshinnegren
Spinalnerver
Spinalnervsgren bakre
Spinalnervsgren främre
Spindelvävshinnan
Spine
Spino-mesencephala ledningsbanan
Spino-olivaris banan
Spino-retikulära ledningsbanan
Spino-thalamiska banan
Spinocerebellum, funktion och funktionsrubbning
Spinocerebellum.
Splenium (corporis callosi)
Spolformade vindlingen
Spontanaktivitet i basala ganglier.
Sporadisk
Sporrfåran
Språkcentrum, motorisk
SQUID
SS I
SS I, ansikte med håligheter.
SS I, nedre exteremiteten och nedre delen av bålen
SS I, övre extremiteten och övre delen av bålen
SS II
Stam-celler
Stamceller
Stamkontur, sedd bakifrån
Stellate neuron
Stjärnceller
Stjärngangliet
STN
Stora & lilla inälvsnerven
Stora hjärnan
Stora nackhålet
Stora rafekärnan
Storhjärnebark
Storhjärnsbark
Storhjärnsbarken utan närmare specifikation.
Storhjärnshalva, högra
Storhjärnshalva, vänstra
Storhjärnshemisfär,
Strata grisea et alba colliculi superioris
Stress, posttraumatisk
Stretch reflex
Stria Gennari
Stria longitudinalis lateralis
Stria longitudinalis medialis
Stria medullaris thalami
Stria olfactoria lateralis
Stria olfactoria medialis
Stria terminalis
Stria terminalis pars centralis
Stria terminalis pars temporalis
Striae longitudinales
Striatala D1-neuron.
Striatala D2-neuron.
Striatum
Striatum dorsale
Striatum ventrale
Strimmiga kärnsystemet
Striosom
Stroke
Stroke/Capsula-interna-blödning
Stroke; arteria cerebri media rami corticales
Stroke; mellersta storhjärnsartären, barkgrenar
Sträckreflex
Strålkransen
Strödda acetylcholinproducerande neuron
Stäng hjärnatlasen
Subaraknoidalrum
Subcommissuralorganet
Subduralrum
Subfornikalorganet
Subiculum
SubstansP
Substantia alba
Substantia alba spinalis
Substantia gelatinosa
Substantia gelatinosa Rolandi
Substantia grisea
Substantia grisea centralis
Substantia grisea intermedia (Medulla spinalis)
Substantia grisea spinalis
Substantia innominata
Substantia nigra
Substantia nigra pars compacta
Substantia nigra, pars compacta.
Substantia nigra, pars reticulata
Substantia perforata anterior
Substantia perforata posterior
Subthalamiska kärnan
Subthalamus
Sulcus
Sulcus centralis
Sulcus cinguli
Sulcus collateralis
Sulcus corporis callosi
Sulcus frontalis inferior
Sulcus frontalis superior
Sulcus hypothalamicus
Sulcus interparietalis
Sulcus lateralis
Sulcus lunatus
Sulcus occipitotemporalis.
Sulcus olfactorius
Sulcus parieto-occipitalis
Sulcus postcentralis
Sulcus precentralis
Sulcus rhinalis
Sulcus Rolandii
Sulcus Sylvius
Sulcus temporalis inferius
Sulcus temporalis superius
Superconducting Quantum Interference Devices
Supplementära motoriska arean
Supplementära motoriska barken
Supplementära motoriska cortex
Supplementära somato-sensoriska barken.
Suprachiasmatiska kärnan.
Supramammillariskärnan
Supraopticuskärnan
Supraspinaliskärnan
Supratentoriella rummet
Svans-skalkärnförbind. hål för-
Svans-skalkärnförbindelser
Svansframrötter
Svanskärnan
Svanskärnans huvud
Svanskärnans svans
Svansryggmärgen
Svarta kärnan
Svarta kärnans kompakta del
Svarta kärnans luckra del
Syhögens inre-övre kärnområde.
Sympaticus
Sympaticus, lumbala inälvsgrenar
Sympaticus, sakrala inälvsgrenar
Sympaticuskärnan
Sympaticusutflöde i spinalnerverna
Sympatiska gränssträngen
Sympatiska halsnerverna, den inre och de yttre.
Sympatiska nervsystemet
Sympatiska preganglionära framrotstrådar
Sympatiska ryggmärgskärnan
Symptom (eng.)
Symtom
Syn
Syn- och hörselanknutna kärnområden i mesencephalon.
Syn- och hörselinformation i vermis
Synaps
Synaps, exciterande
Synaps, inhibitorisk
Synaps,inhiberande
Synapsblåsa
Synaptisk transmission.
Synaptisk vesikel
Synaptiskt komplex.
Synbanan
Synbarken, area 17
Synbarksfåran
Synbarksområde i nedre tinninglobsfåran.
Synblindhet
Syncortex.
Synergist
Synfältets högra halva
Synhögen
Synhögen med kärnkonturer.
Synhögens bakre pol
Synhögens bakre/posteriora kärnområde.
Synhögens förbindelser med basala ganglierna
Synhögens inre (vita) märgskikt
Synhögens kärnområden
Synhögens kärnområden.
Synhögens medellinjekärnor
Synhögens märgstrimma
Synhögens trådbunt
Synhögens undre/ventrala kärnområdet.
Synhögens ventrala posteriora kärnkomplex.
Synhögens yttre (vita) märgskikt.
Synhögsarm, bakre
Synhögsarm, främre
Synhögsarm, undre
Synhögsarm, övre
Synhögsarmar
Synhögsbandet
Synhögskomplexet
Synhögskärna, bakre inre ventrala.
Synhögskärna, bakre.
Synhögskärna, centrum medianum
Synhögskärna, främre ventrala
Synhögskärna, främre/anteriora
Synhögskärna, medio-dorsala ventrocaudala.
Synhögskärna, mediodorsala
Synhögskärna, parafascikulariskärnan
Synhögskärna, pulvinarkomplexet
Synhögskärna, retikulära
Synhögskärna, ventrala bakre undre
Synhögskärna, ventrala bakre yttre.
Synhögskärna, ventrala inre bakre.
Synhögskärna, yttre dorsala.
Synhögskärna, yttre posteriora
Synhögskärna, yttre ventrala.
Synhögskärnor, caudala intralaminära gruppen.
Synhögskärnor, intralaminära
Synhögskärnor, rostrala intralaminära gruppen
Synhögskärnor, specifika och ickespecifka
Synhögskärnor, övre/dorsala gruppen.
Synhögskärnor.
Synhögssammanväxningen
Syninformation i flocculus.
Synnerven, andra kranialnerven
Synnervskorset
Synstrålningen
Synstrålningen, nedre
Synstrålningen, övre
Systema nervosum
Systema nervosum centrale
Systema nervosum periphericum