Skip to main content

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö *

Uppslagsverk

Sökresultat
129 träffar.

Radiatio acustica
Radiatio corporis callosi.
Radiatio optica
Radiatio optica pars inferior
Radiatio optica, pars superior
Radix anterior
Radix posterior
Radix ventralis
Radix ventralis C5; signalutflöde.
Radix ventralis L3; signalutflöde.
Rafe-spinala ledningsbanan
Rafekärna, bakre
Rafekärna, linjära
Rafekärna, mittställda
Rafekärna, otydliga
Rafekärna, pallidus
Rafekärna, pontina
Rafekärna, stora
Rafekärna, övre centrala
Rafekärnor
Rafekärnor i hjärnstammen
Rafekärnor, den caudala/bakre/nedre gruppen
Rafekärnor, den rostrala/främre/övre gruppen
Raka hjärnvindlingen
Rami cardiaci, rami pulmonales, rami esophagei
Rami communicantes albi
Rami cutanei, n. trigeminus (n.V)
Rami gastrici, rami hepatici, rami coeliaci
Rami interganglionares
Rami musculares, n. facialis (n.VII)
Ramus communicans griseus
Ramus dorsalis n.spinalis
Ramus meningeus
Ramus sinus carotici n.IX
Ramus ventralis n.spinalis
Ranviers noder
Raphekärnor
RAS
Rasmussens nerv
Rasmussens nervtrådsbunt
RCA
rCBF
RCG
Recessivt
Recessus lateralis ventriculus quartus
Ref.
Referenser
Reflex
Reflex, vestibulooculära
Refs.
Regio hypothalamica posterior
Regio pretectalis
Regio septalis
Regionalt cerebralt blod-flöde
Response inhibition
Retande nervändslut
Reticulo-spinala ledningsbanan
Reticulära thalamuskärnan
Retikulära aktiveringssystemet.
Retikulära bryggkärnan
Retikulära ponskärnan
Retikulära substansen
Retikulära systemet
Retikulära systemets innerdel
Retikulära systemets mesencephalondel
Retikulära systemets rafedel
Retikulära systemets småcelliga del
Retikulära systemets storcelliga del
Retikulära systemets ytterdel
Retikulära tegmentala ponskärnan
Retikulära thalamuskärnan
Retina
Retrorubrala fältet
Rhombencephalon
Ribonukleinsyra
RIMFL
RMTg
RNA
Rostrala/främre/uppåtstigande signalutflödet från den rostrala serotoninproducerande rafekärngruppen.
Rostromediala tegmentkärnan
Roswell
Rubrik
Rubro-spinala ledningsbanan
Rullmuskelnerven, fjärde kranialnerven
Rullmuskelnervens kärna
Rutgropen
Ruthjärnan
Ryggmärg
Ryggmärgens anterolaterala trådbunt
Ryggmärgens associationsbanor
Ryggmärgens bakhorn
Ryggmärgens dorsala kärna
Ryggmärgens framhorn
Ryggmärgens främre vita tvärförbindelse
Ryggmärgens grå substans
Ryggmärgens halsansvällning
Ryggmärgens inre motorneurongrupp
Ryggmärgens intermediära grå substans
Ryggmärgens ländansvällning
Ryggmärgens motorneuron
Ryggmärgens motorneuronkärnor
Ryggmärgens parasympatiska utflöde
Ryggmärgens posteromarginala kärna
Ryggmärgens propriuskärna
Ryggmärgens sidohorn
Ryggmärgens sluttråd
Ryggmärgens sympaticuskärna
Ryggmärgens sympaticusutflöde
Ryggmärgens vita substans
Ryggmärgens yttre motorneurongrupp
Ryggmärgs-balansbanan
Ryggmärgshinna, hårda
Ryggmärgshinna, spindelvävsliknande
Ryggmärgshinna, trogna
Ryggmärgslemnisken
Ryggmärgsnerver
Ryggmärgsnervstam
Ryggmärgsrötter
Ryggmärgssegment
Ryggmärgssträng
Ryggmärgssträng, bakre
Ryggmärgssträng, främre
Ryggmärgssträng, sidställda
Röda kärnan
Röda kärnans småcelliga del.
Röda kärnans storcelliga del
Röda och svarta kärnorna
Rörelsekontrollerande systemet
Rörelserubbningar, basala ganglierna.