Skip to main content

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö *

Uppslagsverk

Sökresultat
322 träffar.

N. accessorius, pars intraspinalis
N. accessorius, pars spinalis
Nack-tinningfåran
Nack-tinningvindlingen
Nackinbuktningen
Nackinskärningen
Nackloben
Nackvindlingar
Namnsättning
Nanometer
Nedre bakre lillhjärnsartären
Nedre balanskärnan
Nedre collikelen
Nedre collikelns kärna.
Nedre främre lillhjärnsartären
Nedre fyrhögen
Nedre fyrhögens kärna.
Nedre fyrhögsarmen
Nedre lillhjärnsarmen
Nedre olivkärnan
Nedre olivkärnekomplexet,
Nedre raka ögonmuskeln
Nedre sneda ögonmuskeln
Nedåtstigande banor i förl.märgen
Nedåtstigande banor i ryggmärgen
Nedåtstigande kortikala banor, pons
Nedåtstigande ledningsbanor i hjärnstammen
Nedåtstigande ryggmärgsbanor
Neglekt
Neocerebellum
Neocortex
Neostriatum
Nerv
Nervcell
Nervceller, motoriska
Nervceller; huvudgrupper
Nervcellskropp
Nervcellssoma
Nerve Growth Factor
Nervfläta i autonoma nervsystemet
Nervganglion
Nervi cardiaci
Nervi carotici (internus et externi)
Nervi craniales
Nervi erigentes
Nervi spinales
Nervi splanchnici lumbales
Nervi splanchnici pelvini
Nervi splanchnici sacrales
Nervimpuls
Nervknuta
Nervsignal
Nervsystemet
Nervsystemet, text 10.
Nervsystemet, text 11.
Nervsystemet, text 12.
Nervsystemet, text 2. Nervsystemets huvuddelar.
Nervsystemet, text 3. Grundfunktionen, huvuddelarnas samverkan.
Nervsystemet, text 4. Översiktlig beskrivning av huvuddelarna.
Nervsystemet, text 5.
Nervsystemet, text 6.
Nervsystemet, text 7.
Nervsystemet, text 8.
Nervsystemet, text 9.
Nervsystemet, text 1. Övergripande funktioner och givna förutsättningar.
Nervtråd
Nervtråd , postganglionär
Nervtråd , preganglionär
Nervus
Nervus abducens
Nervus accesorius alfa- och gammamotorneuron.
Nervus accessorius
Nervus accessorius signalutflöde.
Nervus accessorius, pars cranialis/vagalis
Nervus cochlearis
Nervus cranialis
Nervus facialis
Nervus glossopharyngeus
Nervus hypoglossus
Nervus intermedius
Nervus mandibularis
Nervus masticatorius
Nervus maxillaris
Nervus oculomotorius
Nervus oculomotorius; pars parasympathetica
Nervus oculomotorius; somato-motorisk del.
Nervus olfactorius
Nervus ophthalmicus
Nervus opticus
Nervus phrenicus
Nervus presacralis
Nervus spinalis
Nervus splanchnicus major & minor
Nervus trigeminus
Nervus trigeminus kärnor
Nervus trochlearis
Nervus vagus
Nervus vestibularis
Nervus vestibulocochlearis
Nervvävnad
Nervändslut
Neurit
Neurofibra muscoidea
Neurofibra parallela
Neurohypofysen
Neuromodulator
Neuron
Neuron; huvudgrupper
Neuronal tillväxtfaktor
Neuronsoma
Neuropatologisk
Neuropeptid
Neuropeptid Y
Neurotransmittor
NGF
NGFr
Nigro-striatala bansystemet.
Nionde kranialnerven
Nionde kranialnervens parasympatiska del
Nionde kranialnervens parasympatiska kärna
Nisselsubstans
Nivåer i centrala nervsystemet
nm.
Nociception
Noder
Nodulus cerebelli
Nomenklatur
Noradrenalin
Noradrenalinkärnan
Noradrenalinproducerande cellgrupper.
Noradrenerg efferens till cortex cerebri.
Noradrenerga laterala tegmentala strian.
Noradrenerga laterala tegmentala stråket.
Noradrenerga trådar
NPY
Nucl.ruber och substantia nigra
Nuclei anteriores thalami
Nuclei basales
Nuclei caudales intralaminares thalami
Nuclei cerebelli
Nuclei cochleares
Nuclei corporis geniculati medialis
Nuclei corporis mamillaris lateralis et medialis
Nuclei dorsales thalami.
Nuclei intralaminares thalami
Nuclei laterales thalami
Nuclei mediani thalami
Nuclei nervi craniales
Nuclei parasympathici sacrales
Nuclei periolivares
Nuclei pontis
Nuclei pulvinares
Nuclei raphes rostrales
Nuclei rostrales intralaminares thalami
Nuclei telencephalici
Nuclei vestibulares
Nucleolus
Nucleus
Nucleus abducens
Nucleus accessorius
Nucleus accumbens
Nucleus ambiguus
Nucleus ambiguus pars parasympatica
Nucleus amygdaloideum
Nucleus anterior hypothalami
Nucleus anterior thalami
Nucleus arcuatus (medulla oblongata)
Nucleus arcuatus hypothalami
Nucleus basalis Meynert
Nucleus caudatus
Nucleus caudatus, caput
Nucleus caudatus, cauda
Nucleus centralis tegmentalis superior (mesencephali Bechterew).
Nucleus centromedianus thalami
Nucleus cochlearis dorsalis
Nucleus cochlearis ventralis
Nucleus colliculi inferioris.
Nucleus corporis geniculati lateralis
Nucleus corporis mamillaris
Nucleus corporis trapezoideum
Nucleus cuneatus
Nucleus cuneatus accessorius
Nucleus cuneatus lateralis
Nucleus cuneatus medialis
Nucleus cuneiformis
Nucleus Darkschewitschi
Nucleus dentatus
Nucleus dentatus huvudutflöde av nervtrådar till den kontralaterala övre lillhjärnsarmen .
Nucleus dorsalis corporis geniculati lateralis
Nucleus dorsalis nervi vagi (n.X)
Nucleus dorsalis/thoracicus
Nucleus dorsomedialis hypothalami
Nucleus emboliformis
Nucleus entopeduncularis
Nucleus epifascicularis
Nucleus facialis
Nucleus fastigii
Nucleus funiculi anterioris
Nucleus funiculi lateralis.
Nucleus globosus
Nucleus gracilis
Nucleus gracilis, Nucleus cuneatus
Nucleus gustatorius.
Nucleus habenularis lateralis
Nucleus habenularis medialis
Nucleus hypothalamicus dorsomedialis
Nucleus infundibularis
Nucleus intermediolateralis
Nucleus intermediomedialis
Nucleus interpeduncularis
Nucleus interpositus
Nucleus interpositus huvudutflöde av nervtrådar till den kontralaterala övre lillhjärnsarmen.
Nucleus interstitialis Cajal
Nucleus interstitialis rostralis, fasciculus longitudinalis medialis
Nucleus interstitialis striae terminalis
Nucleus lateralis dorsalis thalami
Nucleus lateralis posterior thalami
Nucleus lemnisci lateralis
Nucleus lentiformis
Nucleus limitans thalami
Nucleus mammillaris lateralis
Nucleus mammillaris medialis
Nucleus medialis dorsalis thalami
Nucleus medialis thalami
Nucleus medio-dorsalis thalami, pars ventro caudalis
Nucleus mesencephalicus nervi trigemini
Nucleus motorius nervi trigemini
Nucleus nervi hypoglossi
Nucleus oculomotorius
Nucleus oculomotorius autonomicus
Nucleus olivaris accessorius dorsalis
Nucleus olivaris accessorius medialis
Nucleus olivaris inferior
Nucleus olivaris superior
Nucleus papillioformis.
Nucleus parabigeminalis
Nucleus parabrachialis lateralis
Nucleus parabrachialis medialis
Nucleus parabrachialis pigmentosus
Nucleus parafascicularis
Nucleus parafascicularis förbindelse med cortex cerebralis.
Nucleus paragigantocellularis ventrolateralis
Nucleus paratenialis
Nucleus paraventricularis (hypothalamicus)
Nucleus paraventricularis (thalamicus)
Nucleus perifornicalis
Nucleus pontinus nervi trigemini
Nucleus posterior hypothalami
Nucleus posterior thalami
Nucleus postero-marginalis och nucleus proprius.
Nucleus posteromarginalis
Nucleus pregeniculatus (thalami)
Nucleus premammillaris dorsalis
Nucleus premammillaris ventralis
Nucleus preopticus lateralis
Nucleus preopticus medialis
Nucleus preopticus medianus
Nucleus preopticus periventricularis
Nucleus prepositus hypoglossi
Nucleus pretectalis
Nucleus principalis sensorius nervi trigemini; signalinflöde.
Nucleus proprius
Nucleus raphes centralis superior
Nucleus raphes dorsalis
Nucleus raphes linearis
Nucleus raphes magnus
Nucleus raphes medianus
Nucleus raphes obscurus
Nucleus raphes pallidus
Nucleus raphes pontis
Nucleus reticularis centralis medullae oblongata, pars lateralis.
Nucleus reticularis centralis medullae oblongata, pars medialis
Nucleus reticularis gigantocellularis.
Nucleus reticularis lateralis
Nucleus reticularis paramedianus
Nucleus reticularis pontis
Nucleus reticularis tegmenti pontis
Nucleus reticularis thalami
Nucleus reuniens
Nucleus ruber
Nucleus ruber, pars magnocellularis
Nucleus ruber, pars parvocellularis
Nucleus salivatorius inferior (n.IX)
Nucleus salivatorius superior (n.VII)
Nucleus sensorius principalis nervi trigemini
Nucleus septalis lateralis
Nucleus septalis lateralis
Nucleus septalis medialis
Nucleus solitarius
Nucleus spinalis nervi trigemini
Nucleus subcoeruleus
Nucleus subthalamicus
Nucleus suprachiasmaticus
Nucleus suprageniculatus thalami
Nucleus supramammillaris
Nucleus supraopticus
Nucleus supraspinalis
Nucleus supratrigeminealis
Nucleus tegmentalis dorsalis, Gudden
Nucleus tegmentalis dorsolateralis
Nucleus tegmentalis pedunculopontinus.
Nucleus tegmentalis rostromedialis
Nucleus tegmentalis ventralis, Gudden
Nucleus tractus solitarii
Nucleus trochlearis
Nucleus tuberomamillaris
Nucleus ventralis anterior thalami
Nucleus ventralis lateralis thalami
Nucleus ventralis medialis thalami, pars posterior.
Nucleus ventralis posterior inferior thalami.
Nucleus ventralis posterolateralis thalami.
Nucleus ventralis posteromedialis thalami, pars parvocellularis.
Nucleus ventralis posteromedialis thalami.
Nucleus ventromedialis hypothalami
Nucleus vestibularis inferior
Nucleus vestibularis lateralis
Nucleus vestibularis medialis
Nucleus vestibularis superior
Nukleol
Nystagmus.
Näsfåran
Näthinnan