Skip to main content

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö *

Uppslagsverk

Sökresultat
101 träffar.

Kantceller
Kantceller o interneuron som är ursprunget för tractus spino-cerebellaris anterior.
Kantceller o interneuron som är ursprunget för tractus spino-cerebellaris rostralis.
Kantvindlingen
Kapillärmanschetter
Katekolamin-transmittorer
Kilen
Klonus
Klotkärnan
Klättertrådar
Knä-gangliet
Knäkropp, inre
Knäkropp, yttre
Knäkroppar
Knäkroppsarm övre
Koelliker-Fuses nucleus
Kognitiv
Kollateral
Kollateraler från tractus cortico-spinalis lateralis till ponskärnor.
Kollateralfåran
Kommissurbanor
Komplex nervimpuls
Konjugerad ögonrörelse
Konstruktiv apraxi
Kontinenskärnan
Kontralateralt
Korgceller
Kornceller, lillhjärnans
Korncellslagret
Korncellsskiktet
Korsakoffs sjukdom
Korsakoffs syndrom
Korsbensflätan
Korsbensframrötter
Korta circumflexa hjärnstamsartärer
Korta hjärnstamsomslutande artärer
Kortikal
Korttidsminne
Kotartären
Kotpelare
Kranialnerv
Kranialnerv 10, parasympatiska hjärnstamskärnan
Kranialnerv 10:s inälvsgrenar i brösthålan
Kranialnerv 10:s inälvsgrenar i bukhålan
Kranialnerv 11, hjärnstamsdelen
Kranialnerv 11, ryggmärgsdel
Kranialnerv 11, vagusdelen
Kranialnerv 11.s ryggmärgskärna
Kranialnerv 11:s alfa- och gammamotorneuron.
Kranialnerv 11:s vagustrådar
Kranialnerv 12:s kärna
Kranialnerv 3:s muskelkontrollerande kärna
Kranialnerv 4:s kärna
Kranialnerv 5.s mesencephala ledningsbana
Kranialnerv 5:s ledningsbana i ryggmärgen
Kranialnerv 5:s mesencephala kärna
Kranialnerv 5:s muskelkontrollerande kärna
Kranialnerv 5:s ryggmärgskärna
Kranialnerv 5:s sensoriska huvudkärna
Kranialnerv 6:s kärna
Kranialnerv 7.s smakganglion
Kranialnerv 7:s muskelkontrollerande kärna
Kranialnerv 8:s balanskärnor
Kranialnerv 8:s hörselkärnor
Kranialnerv I;1
Kranialnerv II; 2
Kranialnerv III; 3
Kranialnerv IV; 4
Kranialnerv IX; 9
Kranialnerv V; 5
Kranialnerv VI; 6
Kranialnerv VII; 7
Kranialnerv VIII; 8
Kranialnerv X; 10
Kranialnerv XI; 11
Kranialnerv XII; 12
Kranialnerver
Kranialnervsganglier.
Kranialnervskärnor
Kromosom
Kroppslig
Källor
Känsel
Känselbark, primär
Känselbark, sekundär
Känslbarkens ansiktsområde med ögon- näs- och munhåla
Känslbarkens höft-ben-fotområde
Känslbarkens skuldre-arm-handområde
Kärna
Kärna, dygnsrytmbildande.
Kärna, vårtkropps-
Kärngrupper i dorsala thalamus
Kärnkropp
Kärnområden i gränszonen mellan bryggan och mitthjärnan.
Kärnor i ryggmärgen och i förlängda märgen.
Kölliker-Fuses kärna
Kölliker-Fuses område
Könsskillnader 1
Könsskillnader 2
Könsskillnader 3
Körtelhypofysen