Skip to main content

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö *

Uppslagsverk

Sökresultat
80 träffar.

Ia-afferent
Ib-afferent
ICC
Identifiera
Immunglobulin
Implicita/procedur/icke-deklarativa minnen.
Incisura preoccipitalis
Incisura tentorii
Indirekta omkopplingsvägen från cortex genom basala ganglierna mot thalamus.
Indusium griseum
Infralimbiska cortex
Infratentoriella rummet
Infundibulum hypophyseos
Inhiberande boutong/synaps
Inhiberande lillhjärnsefferens
Inhibition
Inhibitorisk synaps
Initiala (axon)segmentet
Inkommande
Inre baksträngsbunten
Inre baksträngskärnan
Inre extra olivkärnan
Inre habenulakärnan
Inre halsartären
Inre halspulsådern
Inre hypothalamuszonen
Inre knäkroppen
Inre knäkroppens kärnor
Inre luktstrimman
Inre motorneurongruppen
Inre motorneurongruppens alfa- och gammamotorneuron.
Inre märgskiktet
Inre nervtrådkapseln, främre delen
Inre nervtrådskapseln
Inre nervtrådskapselns bakre parti
Inre nervtrådskapselns bakre skänkel
Inre nervtrådskapselns främre parti
Inre nervtrådskapselns främre skänkel
Inre nervtrådskapselns knä
Inre nervtrådskapselns nackparti
Inre nervtrådskapselns tinningparti
Inre nervtrådsskivan
Inre preopticuskärnan
Inre raka ögonmuskeln
Inre retikulariskärnan
Inre tegmentbanan
Inre vestibulo-spinala banan
Inre vårtkroppskärnan
Insula
Insulae callejae
Insulagränsen
Insulas Brodmannareor
Insulära loben
Insulära vindlingarna
Intentionstremor.
Interneuron
Internod
Internodium
Interposituskärnan
Intestinum crassum, rectum
Intestinum tenue
Intrafusal muskelcell
Intrafusala muskelceller
Intralaminära caudala gruppen synhögskärnor.
Intralaminära kärnoområdet
Intralaminära rostrala gruppen synhögskärnor.
Intralaminära thalamuskärnor
Intrathecal
Intrathekal
Intumescentia cervicalis
Intumescentia lumbalis
Inälvskänsel
Inälvsnerverna
Inälvstillhörig
Inåtgående.
Ipsilateral.
IS
Isocortex
Isotop skiktröntgen
Isthmus gyri cinguli