Skip to main content

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö *

Uppslagsverk

Sökresultat
146 träffar.

Facialisnervens inre knä
FAD
Falx cerebri
Familjär Alzheimers sjukdom
Fascia dentata
Fasciculi proprii
Fasciculus anterolateralis
Fasciculus arcuatus
Fasciculus cuneatus
Fasciculus cuneatus med anslutna cervicala bakrötter
Fasciculus gracilis
Fasciculus lenticularis
Fasciculus longitudinalis dorsalis
Fasciculus longitudinalis inferior
Fasciculus longitudinalis medialis
Fasciculus longitudinalis superior
Fasciculus mammillaris principes
Fasciculus medialis telencephalicus
Fasciculus occipito-frontalis inferior
Fasciculus occipito-frontalis superior
Fasciculus olivocochlearis
Fasciculus retroflexus
Fasciculus tegmentalis dorsalis (Shute & Lewis).
Fasciculus thalamicus
Fasciculus uncinatus
Fasciculus uncinatus fortsättning genom mesencephalon upp till thalamus.
Fasciculus/tractus uncinatus cerebelli
Fasisk aktivitet
Fastigikärnan
Femte (hjärn)ventrikeln
Femte kranialnerven
Femte kranialnervens kärnor.
Femte kranialnervens motoriska kärna.
Femte kranialnervens ryggmärgskärna
Femte kranialnervens sensoriska huvudkärna
Femte kranialnervens större hudgrenar
FFA
Fila olfactoria
Filum terminale
Fimbria hippocampi; Fimbria fornicis
Fissura calcarina
Fissura choroidea
Fissura longitudinalis cerebri
Fissura mediana anterior
Fissura prima cerebelli
Fissura transversa cerebri
Fjärde hjärnventrikeln
Fjärde hjärnventrikelns bakre vägg
Fjärde hjärnventrikelns bakre öppning
Fjärde hjärnventrikelns sidoöppningar
Fjärde ventrikelns "golv"
Fjärde ventrikelns sidoutbuktning
FLD
FLM
Flocculus
Flocculus-nodulus loben
Flocculusarmen
fMRI
Folia cerebelli
Foramen occipitale magnum
Foramen interventriculare
Foramen intervertebrale
Foramen Lushka
Foramen Magendie
Foramen magnum
Foramen Monro
Forels fält H.
Forels fält H1
Forels fält H2
Forels fält H3
Forelska fälten
Forelska områdena
Formatio reticularis
Formatio reticularis jättecellkärna.
Formatio reticularis lateralis
Formatio reticularis magnocellulära del
Formatio reticularis medialis
Formatio reticularis mesencephali
Formatio reticularis parvocellulära del
Formatio reticularis, area tegmentalis lateralis
Formatio reticularis, area tegmentalis medialis
Formatio reticularis, raphepartiet
Fornix
Fornix postcommissurala del
Fornix precommissurale
Fossa cranii anterior
Fossa cranii media
Fossa cranii posterior
Fossa hypophyseos
Fossa interpeduncularis
Fossa rhomboidea
Framhjärna
Framhorn
Framrot
Framrotens intraspinala del
Framrötter, bröst
Framrötter, hals
Framrötter, länd
Framrötter, sakrala
Framrötter, svans
Framsträng
Frekvens
Frontalloben
Frontalt blickriktningscentrum
Främre centrala perforerande hjärnartärerna
Främre hypothalamuskärnan
Främre hypothalamusområdet
Främre inre centrala perforerande hjärnartärerna (från främre storhjärnsartären)
Främre pallidusområdet
Främre ryggmärgsartären
Främre ryggmärgsspringan
Främre sammanbindningsartären
Främre skallgropen
Främre spinalnervsgrenen
Främre spino-cerebellära ledningsbanan
Främre spino-thalamiska ledningsbanan
Främre storhjärnsartären
Främre thalamuspedunkeln
Främre valvbunten
Främre yttre centrala (perforerande) hjärnartärsgruppen (från den mellersta storhjärnsartären)
Främre/rostrala serotoninproducerande rafekärngruppen.
Främre/ventrala tegmentområdet
Funiculus anterior
Funiculus lateralis
Funiculus posterior
Funiculus spinalis
Funktionell "magnetröntgen"
Funktionell magnetresonansavbildning
Fyrhög, nedre
Fyrhög, övre
Fyrhögarna
Fyrhögsarm, nedre
Fyrhögsplattan
Fåra
Förbindelse från formatio reticularis i medulla oblongata till cerebellums vermiszon.
Förbindelse från vestibulariskärnor till cerebellums vermiszon.
Förbindelse till cerebellums vermiszon från cellgrupper anslutna till syn- och hörselmottagningen i lamina tecti.
Förbindelser mellan synhögen och storhjärnbarken.
Förkalkning i blodkärlsflätan
Förklaring till bild av hjärnstam-mellanhjärna sedda dorsalt
Förlängda märgen
Första kranialnerven
Försörjning
Förtvining
Förvärvad
Förvärvad färgblindhet