Skip to main content

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö *

Uppslagsverk

Sökresultat
200 träffar.

CA-regionen
Cajals interstitialceller.
Cajals interstitiella kärna
Calcospherit
Callejas öar
Canalis centralis
Cannabinoider
Capsula externa
Capsula extrema
Capsula interna
Capsula interna crus anterior
Caroticusnerven
CAT scan
Cauda equina
Caudala/bakre/nedåtstigande signalutflödet från den rostrala serotoninproducerande rafekärngruppen.
CBD
Cell group C.
Cell groups A1-A7.
Cell groups A8, A9, A10, A11.
Cell groups B1 - B9.
Cell groups Ch1 - Ch8
Cellgrupp A1
Cellgrupp A1-A7; formatio reticularis
Cellgrupp A10
Cellgrupp A11
Cellgrupp A2
Cellgrupp A4
Cellgrupp A5
Cellgrupp A6
Cellgrupp A6cg
cellgrupp A6sc
Cellgrupp A7
Cellgrupp A8.
Cellgrupp A9
Cellgrupp B.
Cellgrupp B1.
Cellgrupp B2.
Cellgrupp B3
Cellgrupp B5
Cellgrupp B6 och B8
Cellgrupp B7
Cellgrupp B9
Cellgrupp C1
Cellgrupp C2
Cellgrupp C3
Cellgrupp C; formatio reticularis
Cellgrupp Ch1
Cellgrupp Ch1, Ch2, Ch3, Ch7, Ch8.
Cellgrupp Ch2
Cellgrupp Ch3
Cellgrupp Ch4
Cellgrupp Ch5
Cellgrupp Ch6
Cellgrupp Ch7
Cellgrupp Ch8
Cellgrupp Ch; formatio reticularis
Cellgrupperna A1 och A2
Cellgrupperna C1 och C2.
Cellkropp, nervcellens
Cellkärna
Cellmembran
Cellulae motoriae laterales
Cellulae motoriae mediales
Central akromatopsi
Central mönstergenerator
Centrala inre formatio reticularis kärnan i förlängda märgen.
Centrala nervsystemet
Centrala tegmentbanan
Centrala yttre formatio reticularis kärnan i förlängda märgen.
Centralfåran
Centralkanal
Centralvindling bakre
Centralvindling främre
Centrum medianum.
Centrum medianums förbindelse med striatum.
Cerebellum
Cerebellum. Allmän funktion.
Cerebellum. Allmänna skadetecken.
Cerebellum. Spinocerebellum, funktion och funktionsrubbning;
Cerebellum. Vestibulocerebellum, funktion och funktionsrubbning.
Cerebellum: Cerebro/Pontocerebellum, funktion och funktionsrubbning.
Cerebellumbarken
Cerebellums intermediära hemisfärzon
Cerebellums laterala hemisfärzon
Cerebellums vermiszon.
Cerebellär borstcell
Cerebellär glomerulus
Cerebellär homunculus.
Cerebellära corticala neuron
Cerebellära kornceller
Cerebellära kärnor
Cerebral dominans
Cerebrala rytmer
Cerebro/Pontocerebellum
Cerebrocerebellum, funktion och funktionsrubbning
Cerebrocerebellum.
Cerebrospinalvätska
Cerebrovaskulär
Cerebrum
Cervicala dorsalrötter
Cervicala ventralrötter
Cervikala spinalganglier
Ch1
Ch1, Ch2, Ch3, Ch7, Ch8.
Ch2
Ch3
Ch4
Ch7
Ch8
CHB
Chiasma opticum
Cholinerg efferens till cortex
Cholinerga kärnområden i formatio retikularis.
Cholinerga trådar
Choroidal fläta
Ciliarisgangliet
Cingulum
Circulus arteriosus cerebri
Circulus Willisi
Circumventrikulära organen
Cirkadian rytm
Claes-Henric Berthold
Claustrum
Climbing fibers
Clonus
CM-kärnan.
CM-PF komplexet
cns
CNS
Coccygeala dorsalrötter
Coccygeala spinalganglier
Coccygeala ventralrötter
Cognitiv
Colliculi superiores et inferiores
Colliculus facialis
Colliculus inferior
Colliculus superior
Collikel, nedre
Collikel, övre
Columna Clarkii
Columna fornicis
Columna fornicis i 3dje ventrikelns vägg.
Columna vertebralis
Commissura alba anterior
Commissura anterior
Commissura cerebelli
Commissura colliculi inferioris
Commissura fornicis
Commissura posterior
Commissurbana
Complex spike
Computer (Assisted) Tomography
Conjugerad ögonrörelse
Cornu Ammonis
Cornu anterior
Cornu laterale
Cornu posterior
Corona radiata
Corpus callosum
Corpus cerebelli
Corpus geniculatum laterale
Corpus geniculatum mediale
Corpus Luysii
Corpus mammillare
Corpus pineale
Corpus striatum
Corpus trapezoideum
Cortex
Cortex amygdaloideum
Cortex cerebelli
Cortex cerebralis
Cortex piriformis
Cortex pyriformis
Cortexarea
Cortical kolumn
Cortico-nucleära ledningsbanan; från cortex till hjärnstammen.
Cortico-nucleära ledningsbanan; trådar till 11te kranialnervens kärna.
Cortico-nucleära ledningsbanan; trådar till ambiguuskärnan.
Cortico-nucleära ledningsbanan; trådar till ansiktsnervens motoriska kärna.
Cortico-nucleära ledningsbanan; trådar till n. trigeminus motoriska kärna.
Cortico-nucleära ledningsbanan; trådar till nucleus oculomotorius.
Cortico-nucleära ledningsbanan; trådar till tungmuskelnervens kärna.
Cortico-nukleära ledningsbanan
Cortico-pontina ledningsbanor
CorticoBasal Degeneration
Cortiska organet
CPG (Central Pattern Generator)
Cranium
Crus anterius capsulae internae
Crus cerebri
Crus cerebri tvärsnittad
Crus posterius capsulae internae
CSF (CerebroSpinalFluid)
CSV (CerebroSpinalVätska)
CT
Cuneatusbunten
Cuneiformis-kärnan
Cuneo-cerebellära ledningsbanan
Cuneus
Cytoarkitektonik