Skip to main content

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö *
Olivkärna, övre
Nucleus olivaris superior
Övre olivkärnan
Viktig omkopplingskärna för hörsel-/ljudsignalspridningen i pons.

Relaterade begrepp