Skip to main content

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö *
Cuneo-cerebellära ledningsbanan
Tractus cuneo-cerebellaris
Ledningsbana, cuneo-cerebellära
Banan förmedlar proprioceptiv information från den accessoriska cuneatuskärnan in till cerebellums mittparti, till spinocerebellum (d.v.s. till nucleus fastigi och nucleus interpositus samt till vermisbarken och intermediära cerebellumbarken).

Banan löper okorsad in i cerebellum via den nedre lillhjärnsarmen. Väl inne i cerebellum fördelar sig nervtrådarna inom båda lillhjärnshalvorna.

Relaterade begrepp