Skip to main content

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö *
Bakre blickriktningscentrum
Parieto-occipitala blickriktningscentrum
Blickriktningscentrum, bakre., Blickriktningscentrum, storhjärnans bakre
Barkområde beläget på gränsen mellan hjäss och nackloberna där Brodmannareorna 7, 39 och 19 möts.
Bakre blickriktningscentrum förefaller vara engagerad i mer eller mindre omedvetna blickjusteringar till områden i synfältets utkanter (t.ex. vid en plötslig rörelse i synfältets ytterkant).

Relaterade begrepp