Skip to main content

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö *
Pådrivande nervändslut/synaps
Exciterande boutong/synaps
Retande nervändslut, Synaps, exciterande, Excitation
En pådrivande, retande, synaps kallas också för "excitatorisk synaps". Excitatorisk/retande betyder i det här sammanhanget att den synaptiska aktiviteten ökar möjligheten/sannolikheten för att en nervimpuls/aktionspotential skall utlösas i det postsynaptiska neuronets initiala axonsegmentet (IS) och sedan, via axonet och alla dess grenar spridas ut till boutongerna/nervändsluten.

Mer än hälften av synapserna på ett genomsnittsneuron är excitatoriska. I synbarken har man exempelvis räknat fram att drygt 80% av synapserna är excitatoriska.
Excitatoriska synapser är vanliga på dendriterna och särskilt i anslutning till dendrittaggarna.

Nervändslut/boutonger som bildar excitatoriska synapser, synapser av "Typ I", innehåller i det utpräglade fallet runda/sfäriska synapsblåsor. Vidare är det postsynaptiska membranet i excitatoriska synapser betydligt tjockare än det i inhibitoriska synapser.

Glutamat är den vanligaste excitatoriska transmittorsubstansen.

Relaterade begrepp