Skip to main content

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö *
Schwanncell
Schwanncell
Schwanncellerna räknas till den perifera glian. De är anslutna till, omger och avgränsar axonerna i PNS från det kringliggande bindvävsrummet.

Schwannceller som är anslutna till axoner med en diameter större än 1 mikrometer bildar en elektriskt isolerande fettskida, en myelinskida, runt "sitt" axon.

Relaterade begrepp