Skip to main content

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö *
Kroppslig
Somatisk
Använt i samband med nervsystemet syftar begreppet på huden, rörelseapparaten, synorganet samt hörsel- och balansorganen (+ ibland de delar av nervsystemet som är associerade med dessa kroppsdelar).
Begreppet "somatisk" förekommer ofta tillsammans med (och då på sätt och vis i motsats till) begreppet "visceral".
Begreppet "somatisk" förekommer väl så ofta tillsammans med begreppet "psyke"(=själ). Här står begreppen i motsats till varandra.

Soma /latin = kropp