Skip to main content

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö *
Hjärt-lungflätorna
Plexus cardiacus et plexus pulmonalis
Framför kotpelaren, i brösthålan, sammanvävs postganglionära sympatiska nervtrådar (hjärt- och lungnerverna) med preganglionära parasympatiska nervtrådar och postganglionära parasympatiska nervceller till de olika hjärt- och lungflätorna. Från dessa utgår sedan blandade postganglionära nervtrådsbuntar till målorganen i bröstkorgen.

Relaterade begrepp