Skip to main content

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö *
Vagusnervens parasympatiska bukgrenar
Rami gastrici, rami hepatici, rami coeliaci
Tionde kranialnervens inälvsgrenar i bukhålan., Kranialnerv 10:s inälvsgrenar i bukhålan
Inälvsgrenarna ligger till en början samlade runt matstrupen och tar sig på det sättet från brösthålan genom diaphragma in i bukhålan. Här avges större grenar till magsäcken, levern, mjälten och in till de nervflätverk (plexusbildningar) av sympaticustrådar som omger och ansluter till bukganglierna; d.v.s. till plexus coeliacus och plexus aorticus abdominalis. Från dessa plexusbildningar leds sedan de preganglionära parasympatiska trådarna tillsammans med postganglionära sympatiska trådar ur bukganglierna till sina målorgan (tunn- och tjocktarm samt njurar).

De parasympatiska trådarna hittar sina postganglionära omkopplingsnervceller i direkt anslutning till målorganen.

Relaterade begrepp