Skip to main content

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö *
Synhögens bakre pol
Pulvinar thalami
Detta är synhögens(thalamus)utskjutande och fint rundade bakdel. Yttre knäkroppen, där synbanan slutar, ligger på pulvinars undersida. Pulvinar står i förbindelse med synbanan och har stor betydelse för hjärnans hantering av synintryck.

Det latinska ordet "pulvinar" betyder offerkudde och avser den dyrbara kudde på vilken man, i hemmet, placerade sina offergåvor till gudarna.

Relaterade begrepp