Skip to main content

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö *
Korta hjärnstamsomslutande artärer
Korta circumflexa hjärnstamsartärer
Hjärnartärer, korta circumflexa hjärnstamsartärer
Ett flertal (3 - 6) korta circumflexa hjärnstamsartärer avgår från basartären åt höger och vänster och försörjer hjärnstammens sidopartier.

Man talar även om "hjärnstammens långa circumflexa artärer". Hit räknas bakre nedre lillhjärnsartären (PICA), främre nedre lillhjärnsartären (AICA) och övre lillhjärnsartären. Dessa försörjer hjärnstammens bakre/dorsala partier samt lilla hjärnan.