Skip to main content

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö *
Spino-retikulära ledningsbanan
Tractus spino-reticularis
Ledningsbana, spino-retikulära, Tractus spino-solitarius, Tractus spino-parabrachialis
Banan börjar i den posteromarginala kärnan och i propriuskärnan samt har ett omfattande ursprungsområde i ryggmärgens intermediära grå substans.
Banan slutar på olika nivåer i formatio reticularis bl.a. i nucleus solitarius (tractus spinosolitarius) och i de båda parabracialiskärnorna (tractus spinoparabrachialis). Här kan smärtsignalerna genom kopplingar till cirkulations- och andningscentra reflexmässigt utlösa höjning av blodtrycket, ökad hjärtfrekvens och snabbare andning.

Smärtsignaleringen in i formatio reticularis bidrar till dettas förmåga att aktivera, "väcka upp", högre nivåer i hjärnan, t.ex. thalamus och limbiska systemet med amygdala.

Relaterade begrepp