Skip to main content

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö *
Främre spino-thalamiska ledningsbanan
Tractus spino-thalamicus anterior
Ledningsbana, främre spino-thalamiska
Den främre spino-thalamiska ledningsbanan förmedlar oprecisa/diffusa tryck-och beröringsförnimmelser. Banan utgår från nervceller i bakhornet vilka tagit emot bakrotsafferens och som via sina axoner, mer eller mindre direkt förmedlar sinnesintrycken över till motsatta ryggmärgshalvan genom commissura alba anterior, sedan vidare uppåt i ryggmärgens anterolaterala vita substans och då blandade med bl.a. tractus spino-thalamicus lateralis trådarna. När trådmassan nått upp i förlängda märgen skiljer de tryck- och beröringsförmedlande trådarna ut sig och ansluter till den mediala lemnisken för vidare befordran till VPL-kärnan i thalamus.

Lägg märke till att oprecisa/diffusa tryck-och beröringsförnimmelser således förmedlas upp genom ryggmärgen sedan de korsat över till den sida som är motsatt den där retningen ägt rum.
Detta är i skarp kontrast till de precisa/högupplösta tryck-och beröringsförnimmelser (baksträngskvaliteter) som förmedlas okorsade upp genom ryggmärgen i baksträngarna.

Relaterade begrepp