Skip to main content

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö *
Övre knäkroppsarmen
Brachium colliculi superioris
Knäkroppsarm övre
Åsliknande upphöjning (en på höger och en på vänster sida) som förbinder den övre fyrhögen (colliculus superior) med den yttre knäkroppen (corpus geniculatum laterale). Övre knäkroppsarmen innehåller nervtrådar vilka utgår dels från själva näthinnan och dels från nervceller i den den yttre knäkroppen. Signalflödet i den övre knäkroppsarmen är av betydelse för olika ögonreflexer; exempelvis den reflex som innebär att om ljusflödet till näthinnan i ena ögat ökar, så drar båda pupillerna automatiskt ihop sig.

Relaterade begrepp