Skip to main content

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö *
Sjukdomshistoria
Anamnes
En sjukdoms förhistoria.

Presenteras vanligtvis som en sammanfattning av patientens berättelse om sina besvär i samband med att en misstänkt sjukdom utvecklar/har utvecklat sig, patientens sociala situation och familjebakgrund samt de svar läkaren fått på sina specifika frågor.