Skip to main content

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö *
Synhögssammanväxningen
Adhesio interthalamica
Synhögarna (thalamus), en på hö. och en på vä. sida är vanligtvis sammanvuxna med varandra tvärs igenom den 3dje ventrikeln via en begränsad nervvävnadsbrygga: Adhesio interthalamica

Relaterade begrepp