Skip to main content

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö *
Lillhjärnans molekylära barklager
Molekylära barklagret i Cerebellum
Molekylarlagret är lillhjärnsbarkens yttre skikt. Det är 300-400 μm tjockt och består av Purkinjeneuronens stora tillplattade dendritträd, parallelltrådar av olika slag, Golgicellsdendritträd, korgceller och stjärnceller.

Relaterade begrepp