Skip to main content

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö *
Hippocampuskomplexet
Begreppet syftar på den funktionella enhet som bildas av
1/ Ammons horn (cornu ammonis)(den struktur som man vanligtvis syftar på när man talar om sjöhästen (hippocampus))
2/ tandvindlingen (gyrus dentatus).
3/ sjöhäststödet (subiculum) och ibland även
4/ valvbandet/valvfransen (taenia/fimbria fornicis) d.v.s. den bakåt allt tjockare trådbunt som uppstår på sjöhästens insida/ovansida och som, när den når undre bakre delen av hjärnbalken, övergår i det egentliga valvet (fornix).

Relaterade begrepp