Skip to main content

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö *
Associationsbana; längsgående nedre
Fasciculus longitudinalis inferior
Längsgående nedre associationsbanan
Den nedre/undre längsgående associations-banan kan delas in i två underavdelningar:

i) ett nacklobs-frontallobs-avsnitt och
ii) ett nacklobs-tinninglobs-avsnitt som bl.a. innehåller den undre visuella huvudvägen.