Skip to main content

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö *
Blodkärlsfläta i fjärde hjärnventrikelns sidoöppning
Blodkärlsflätan i fjärde hjärnventrikelns bakre vägg tränger ut några mm i subarachnoidalrummet genom öppningarna (foramen Lushka) i 4de ventrikelns sidoutbuktningar.