Skip to main content

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö *
Synhögsarm, undre
Pedunculus thalami inferior
Undre thalamuspedunkeln
Undre thalamuspedunkeln löper i capsula internas sublenticulära del.

Undre thalamuspedunkeln består av trådmassor som binder samman thalamus med delar av orbitofrontala cortex, med temporala cortex, med insulabarken, med basala framhjärnan och med amygdala.

Trådar i den undre thalamuspedunceln bildar, tillsammans med trådar som binder ihop amygdala med hypothalamus, den s.k. ansa peduncularis, vilken passerar under, ventralt om, nucleus lentiformis genom den basala framhjärnan.

Relaterade begrepp