Skip to main content

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö *
Tinninglocket
Operculum temporale
Del av tinningloben som täcker ön (insula).