Skip to main content

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö *
Ryggmärgsrötter
Varje ryggmärgsnervstam (spinalnervstam) (31 - 33 par) delar upp sig i en fram- och en bakrot när den passerar in i kotkanalen.

Nervtrådarna i framroten förmedlar utåtgående nervsignaler framförallt från nervceller i ryggmärgens framhorn.

Nervtrådarna i bakroten förmedlar inåtgående nervsignaler - information från olika sinnesorgan - till nervceller i ryggmärgen och i förlängda märgen.

Relaterade begrepp