Skip to main content

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö *
Valvbunten tvärskuren i 3dje ventrikelns vägg.
Columna fornicis i 3dje ventrikelns vägg.
Valvets pelardel (columna fornicis) sjunker in i 3dje ventrikelns vägg nedanför ventrikelmellanhålet (foramen interventriculare) och söker sig ner genom hypothalamus samt slutar i vårtkroppen (corpus mamillare).