Skip to main content

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö *
Vårtkroppen
Corpus mammillare
Utbuktande knopp, en t.hö. och en t.vä., på hypothalamus ut/undersida, belägen just bakom hypofysstjälken. Området tar emot valvets postcommissurala del och är startpunkt för tractus mammillo-thalamicus och tractus mammillo-tegmentalis samt tar emot pedunculus corporis mammillaris.

Vardera vårtkroppen innehåller tre stycken kärnor:
1/ den stora, distinkta, nucleus mammillaris medialis och
2/ den betydligt mindre, ofta ifrågasatta, nucleus mammillaris lateralis samt
3/ nucleus supramammillaris.

Relaterade begrepp