Skip to main content

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö *
VPL-kärnan.
Nucleus ventralis posterolateralis thalami.
Synhögskärna, ventrala bakre yttre., Thalamuskärna VPL, VPL-kärnan, ,
Här slutar:

a) den mediala lemnisken som förmedlar baksträngskvaliteter från motsatta sidans baksträngskärnor och

b) delar av tractus spino-thalamicus som förmedlar smärt- och temperaturretningar från motsatta kroppshalvan, undantaget ansiktet med dess håligheter (ögon-, näs- och munhåla).

VPL-kärnan sänder sina trådar via capsula interna och corona radiata till de delar av primära somatosensoriska cortex (SS 1) som representerar motsatta kroppshalvan, undantaget ansiktet med dess håligheter (ögon-, näs- och munhåla). Somatosensoriska cortex, i sin tur, avger en omfattande trådmassa tillbaka till VPL.
Signalerna från VPL-kärnan slutar huvudsakligen i hjärnbarkens lamina IV. Signalerna tillbaka till VPL-kärnan utgår från hjärnbarkens lamina VI.

Smärt- och temperaturinformationen som nått fram till VPL-kärnan ger, när den efter omkoppling i kärnan vidaresänts till SS 1, inte upphov till en smärt- eller temperaturförnimmelse utan "talar om" var någonstans retningen äger rum.


Relaterade begrepp