Skip to main content

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö *
Spinalnervsgren bakre
Ramus dorsalis n.spinalis
bakåtriktad rätt tunn gren som avgår från spinalnerven nära kotpelaren. De bakre spinalnervsgrenarna försörjer hud och muskulatur i nacke och rygg.